Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program posiedzenia plenarnego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 31 marca 2016 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program posiedzenia plenarnego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 31 marca 2016 roku."— Zapis prezentacji:

1 Program posiedzenia plenarnego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 31 marca 2016 roku

2 1.Profilaktyka i leczenie dziecka (0-18 lat) w POZ lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej 2.Leczenie dziecka w szpitalu ogólnopediatrycznym Prof. Teresa Jackowska Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii 3.Problemy oddziału ogólnopediatrycznego "gdzieś w Polsce” propozycje na dziś i jutro Dr n. med. Tomasz Jarmoliński Konsultant wojewódzki (lubuskie) w dziedzinie pediatrii 4.Leczenie dziecka w szpitalu wysokospecjalistycznym Prof. Małgorzata Syczewska Dyrektor Instytutu – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 5.Opieka stomatologiczna u dzieci Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk Konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej

3 Leczenie dziecka w szpitalu ogólno-pediatrycznym Leczenie dziecka w szpitalu ogólno-pediatrycznym Dr hab. n. med. TERESA JACKOWSKA, prof. nadzw. CMKP Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Nr XXXV/2016 dnia 31.03.2016

4 DZIECKO = PEDIATRIA Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania.

5 DZIECKO = PEDIATRIA Dzieckoto specyficzny pacjent Dzieckoto

6 DZIECKO = PEDIATRIA Dzieckoto NIE mały dorosły, to NIE MAŁY problem

7 DZIECKO = PEDIATRIA Dziecito NASZA przyszłość

8 Premier Beata Szydło - expose cyt: dalsze wzmocnienie opieki zdrowotnej skoncentrowanej na rodzinie – opiece nad matką i dzieckiem

9 Leczenie dziecka w szpitalu ogólno-pediatrycznym Leczenie dziecka w szpitalu ogólno-pediatrycznym na najwyższym poziomie na światowym poziomie

10 Leczenie – dziecko jest chore Leczenie – dziecko jest chore ale czy tylko? Czasami bo: ale czy tylko? Czasami bo: dziecko wymaga diagnostyki, dziecko wymaga szybkiej diagnostyki; pewnych badań nie można wykonać ambulatoryjnie tylko u dzieci (można u dorosłych) dziecka – 0-18 roku życia dziecka – 0-18 roku życia (nie od … mies.; bezwzględnie do 18 roku życia) w szpitalu ogólno-pediatrycznym w szpitalu ogólno-pediatrycznym (wszystkie jednostki chorobowe wieku dziecięcego !!!, przed przekazaniem do oddziału specjalistycznego)

11 PROBLEMY 1 A B C D.

12 A. Leczenie (dziecka w szpitalu) – dziecko jest chore ale czy tylko: ale czy tylko: dziecko wymaga diagnostyki, dziecko wymaga szybkiej diagnostyki; pewnych badań nie można wykonać ambulatoryjnie tylko u dzieci (można u dorosłych) NAKŁADANIE KAR FINANSOWYCH NA SZPITALE Bo badania, diagnostykę można wykonać ambulatoryjnie

13 B. Leczenie (dziecka w szpitalu) Zawsze z RODZICEM większe koszty hospitalizacji dla szpitala (osobne krzesło, łóżko, fotel)

14 C. ok. 90 % hospitalizacji u dzieci w trybie nagłym, „ na ostro ”.

15 D. Około 20% dzieci w oddziałach pediatrycznych jest hospitalizowanych D. Około 20% dzieci w oddziałach pediatrycznych jest hospitalizowanych < 26 tyg. życia (pierwsze 6 mies. życia). Konkretny przypadek: Pomimo wykonania tych samych procedur co w oddziale noworodkowym i postawienie tego samego rozpoznania znacznie niższa wycena.

16 POSTULAT 1 A.

17 A. Leczenie – dziecko jest chore ale czy tylko: ale czy tylko: dziecko wymaga diagnostyki, dziecko wymaga szybkiej diagnostyki; pewnych badań nie można wykonać ambulatoryjnie tylko u dzieci (można u dorosłych) Kontakt (uzyskanie opinii) NFZ z konsultantem wojewódzkim co do słuszności TAKIEGO postępowania

18 POSTULAT 1 B.

19 B. Leczenie (dziecka w szpitalu) Zawsze z RODZICEM Zwiększenie wyceny za punkt w zależności od wieku dziecka na wzór przelicznika w PORADNI

20 B. Leczenie (dziecka w szpitalu) Zawsze z RODZICEM Dostosowanie oddziałów dla dzieci do hospitalizacji wraz z opiekunem (Mama, Tata…)

21 POSTULAT 1 C.

22 C. Możliwość przelicznika dobowego przy hospitalizacji dzieci. U dzieci wiele badań wykonuje się w 1 dobie i przy braku konieczności hospitalizacji ( w tym w nocy) możliwy byłby wypis wieczorem. U dzieci niektóre procedury są niemożliwe do wykonania ambulatoryjne. Niepotrzebny pobyt dziecka w nocy (stres, narażenie na zakażenie, koszty). Obecnie względna opłacalność tylko 3-dniowej hospitalizacji

23 POSTULAT 1 D.

24 PILNA (DOBRA) ZMIANA (=zwiększenie, urealnienie) WYCENY PROCEDUR w oddziałach PEDIATRYCZNYCH (póki jeszcze istnieją) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Od 2017 – wzrost o 10-20% za punkt

25 PROBLEM 2.

26 dziecka – 0-18 roku życia dziecka – 0-18 roku życia (nie od … mies.; bezwzględnie do 18 roku życia) W szpitalu powiatowym, wojewódzkim są oddziały specjalistyczne (nie internistyczne) dla dorosłych (kardiologia, psychiatria, neurologia…) przed przekazaniem na oddział dla dzieci. 1.Dopuszczenie (rozliczanie) konsultacji, hospitalizacji dla dzieci powyżej 14 roku życia. 2.Rozliczanie hospitalizacji powyżej 18 r. ż. (do 25 r.ż.) w oddziałach pediatrycznych (są wolne miejsca, choroba przewlekła, mentalność dziecka)

27 POSTULAT 2.

28 Kontakt, zaciągnięcie opinii NFZ, z konsultantem wojewódzkim z pediatrii/ czy z danej dziedziny gdzie dziecko zostało przyjęte dziecka – 0-18 roku życia dziecka – 0-18 roku życia (nie od … mies.; bezwzględnie do 18 roku życia)

29 PROBLEM 3.

30 w szpitalu ogólno-pediatrycznym w szpitalu ogólno-pediatrycznym (wszystkie jednostki chorobowe wieku dziecięcego !!!, przed przekazaniem do oddziału specjalistycznego)

31 DZIECKO TO SPECYFICZNY PACJENT 1.Choruje na „ostro” 2.Choruje w najmniej odpowiednim czasie, miejscu - dla systemu, lekarzy, rodziców Czy każdy SOR, oddział pediatryczny jest do tego przygotowany ? – odp. NIE

32 POSTULAT 3.

33 BEZPIECZEŃSTWO !!!

34 Dostosowanie w każdym szpitalu a)oddziałów dla dzieci (w sprzęt, standardy) b)SOR b)SOR (osobny pokój badań) c)OIOM (1 łóżko, personel, sprzęt) a) z innymi konsultantami „dla dzieci” b) z konsultantem medycyny ratunkowej c) z konsultantem „intensywnej terapii oddelegowanym dla dzieci”

35

36 SOR 2014 Szpital Bielański: Pacjenci według trybu przyjęcia ( N=6373 dzieci ) (18/dzień )

37 Wyniki: Losy pacjentów

38 Wyniki: Przyjęcia do SOR w kolejnych godzinach 21,2% 49,7%

39 DZIECKO W SYSTEMIE NPLSOR to całodobowa opieka ambulatoryjna Konieczne, PILNE wprowadzenie opieki koordynowanej nad dzieckiem

40 Dziecko - PACJENT W trybie nagłym, „ostrym” rejonizacja zgodnie z miejscem zamieszkania (kod pocztowy) -NPL (natychmiastowa informacja zwrotna do PORADNI DZIECKA) -SZPITAL OGÓLNOPEDIATRYCZNY (powiatowy, wojewódzki)

41 Dziecko - PACJENT Pilne utworzenie konsultacyjnych poradni dla dzieci (przy oddziałach pediatrycznych) np.- do 30 dni po hospitalizacji

42 Dziecko - PACJENT Pilne przywrócenie konsultacyjnych poradni szczepień

43 SYTUACJA na DZISIAJ PEDIATRIA

44 Sytuacja demograficzna (koniec 2014) 38 484 tys. osób 38 484 tys. osób 376 tys. urodzeń żywych 376 tys. urodzeń żywych Populacja dzieci i młodzieży do 19 roku Populacja dzieci i młodzieży do 19 roku 7 846 391 obywateli

45 Liczba pediatrów (31.10.2015) NIL

46 oraz I stopnia 1. Razem pediatrzy wykonujący zawód (I/II stopień i bezstopniowa oraz I stopnia) 531 dzieci na 1 pediatrę (1000 dzieci/1,9 pediatry) 2. Razem pediatrzy wykonujący zawód (I/II stopień i bezstopniowa) 1119 dzieci na 1 pediatrę (1000 dzieci/0,9 pediatry) Populacja dzieci i młodzieży do 19 roku - 7 846 391 obywateli

47 Wiek pediatrów - specjaliści pediatrzy (I/II, bezstopniowa) (31.10.2015) NIL (N=7 009) Do 30 roku życia - 0 Powyżej 50 roku życia – 65,1 %

48 BRAK LEKARZY PEDIATRÓW W SZPITALACH PEDIATRYCZNYCH – POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH ZMIANA KSZTAŁCENIA (PROGRAMU) REZYDENTÓW Z PEDIATRII PEDIATRZY Dyrektorzy i PEDIATRZY szpitali powiatowych, aby utrzymać funkcjonowanie oddziałów dziecięcych, muszą uprawiać kadrową ekwilibrystykę kadrową ekwilibrystykę. Przekształcenie szpitali w spółki nie poprawiło ich sytuacji, LICZY SIĘ EKONOMIA (ZYSK) A NIE PACJENT na pediatrii nie możemy się z tym pogodzić (=zgodzić)

49 REZYDENCI – z pediatrii Po zdaniu egzaminu, zakończeniu specjalizacji MIEJSCE PRACY prywatne poradnie, spółdzielnie NIE SZPITAL 2-3-4 większe wynagrodzenie przy znacznie mniejszym obciążeniu niż w szpitalu

50 REZYDENCI mimo zwiększania liczby miejsc rezydenckich spadek zainteresowania specjalizacją z pediatrii

51 Specjalizacje pediatryczne 1.Choroby płuc dzieci 2.Endokrynologia i diabetologia dziecięca 3.Gastroenterologia dziecięca 4.Kardiologia dziecięca 5.Nefrologia dziecięca 6.Onkologia i hematologia dziecięca 7.Pediatria metaboliczna BRAK PO PEDIATRII 1.REUMATOLOGII 2.CHORÓB ZAKAŹNYCH

52 PILNA ZMIANA WYCENY PROCEDUR PEDIATRYCZNYCH Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

53 PEDIATRII

54 Dziecko - PACJENT Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

55 PODSUMOWANIE Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Nr XXXIII/2015 dnia 26.11.2015 NADAL AKTUALNE

56 Najważniejsze problemy pediatrii !! 1.Niska wycena procedur pediatrycznych 2.Pediatrię ogólną należy traktować jak „ostry dyżur”. 3.Brak zapłaty za nadwykonania jest niesłuszną karą za należycie wykonaną i w wielu przypadkach prowadzoną w bardzo trudnych warunkach pracę.

57 Najważniejsze problemy pediatrii !! 4. Niekorzystne w rozliczaniu świadczeń pediatrycznych jest: a.niedoszacowanie krótkoterminowych pobytów, b.brak możliwości rozliczenia pacjentów, którzy są ponownie hospitalizowani w terminie krótszym niż 14 dni, c.brak możliwości „rozliczania” więcej niż tylko jednej choroby, bez względu na fakt, że hospitalizacja odbywa się często z powodu wielu występujących równocześnie chorób.

58 Najważniejsze problemy pediatrii !! 5. Nadmierne obciążanie pracą lekarzy- pediatrów pełniących dyżury przy jednoczesnym braku standardów pracy i zabezpieczenia diagnostycznego: a)ograniczenie możliwości łączenia dyżuru na oddziale pediatrii i noworodkowym b)skuteczne b)skuteczne egzekwowanie oddzielenia usług nocnej i świątecznej pomocy od dyżurowania na oddziale dziecięcym c)skuteczne c)skuteczne egzekwowanie całodobowej dostępności diagnostyki obrazowej, diagnostyki mikrobiologicznej oraz pomocy anestezjologa w szpitalach z oddziałami dziecięcymi pracujących w trybie ostrodyżurowym

59 Najważniejsze problemy pediatrii !! Ogromny niedobór pediatrów w szpitalach powiatowych 6. Ogromny niedobór pediatrów w szpitalach powiatowych 7. Konieczne jest kontraktowanie całodobowej karetki „R” dla dzieci z transportem „na siebie” do OIOM-u dziecięcego w mieście wojewódzkim (na wzór karetki „N”)

60 Najważniejsze problemy pediatrii 8. Chaotyczna reorganizacja sieci oddziałów pediatrycznych z obniżeniem liczby łóżek w niektórych regionach kraju poniżej granicy bezpieczeństwa zdrowotnego 9. Nierówny dostęp do świadczeń w zakresie hospitalizacji pediatrycznych specjalistycznych i AOS 10. Niska jakość opieki nad dziećmi w POZ

61 Dziecko - PACJENT 11. Pilne utworzenie konsultacyjnych poradni dla dzieci przy oddziale pediatrycznym 12. Pilne przywrócenie konsultacyjnych poradni szczepień

62 Najważniejsze problemy pediatrii 13. wprowadzenie wymogu zapewnienia porady pediatry w punkcie nocnej i świątecznej pomocy (lub opcjonalnie – preferencyjne warunki umów dla placówek zapewniających taką pomoc – faktycznej a nie w dokumentach ) 14. wprowadzenie wymogu konieczności zapewnienia konsultacji pediatry w miejscu świadczenia usługi przy kontraktowaniu SOR

63 Najważniejsze problemy pediatrii Trudne warunki lokalowe wielu oddziałów dziecięcych, budynki wymagają remontu, a niektóre z nich nie nadają się do adaptacji. 15. Trudne warunki lokalowe wielu oddziałów dziecięcych, budynki wymagają remontu, a niektóre z nich nie nadają się do adaptacji. 16. Pilny przegląd szpitali pediatrycznych pod względem warunków lokalowych oraz zaopatrzenia w sprzęt.

64 Najważniejsze problemy pediatrii 17. Trudności w przekazywaniu chorych z oddziałów pediatrii do placówek specjalistycznych 18. Opracowania standardowej procedury odmowy przyjęcia chorego dziecka kierowanego ze szpitala pediatrycznego do specjalistycznego wraz z działaniami następczymi

65 co jeszcze nale ż y zrobi ć ? 19. Około 20% dzieci w oddziałach pediatrycznych jest hospitalizowanych < 26 tyg. życia (pierwsze 6 mies. życia). Pomimo wykonania tych samych procedur co w oddziale noworodkowym i postawienie tego samego rozpoznania znacznie niższa wycena. – KONIECZNA PILNA ZMIANA NFZ

66 co jeszcze nale ż y zrobi ć ? 20. Przelicznik dobowy przy hospitalizacji dzieci. U dzieci wiele badań wykonuje się w 1 dobie i przy braku konieczności hospitalizacji możliwy byłby wypis. U dzieci niektóre procedury są niemożliwe ambulatoryjne.

67 Najważniejsze problemy pediatrii 21. Obserwujemy zły wpływ mediów i forów internetowych na zachowanie prozdrowotne rodziców - konieczność promocji zdrowia opieki nad dzieckiem przez profesjonalistów

68 PEDIATRA – to codzienna praca na granicy życia i śmierci, na granicy bezpieczeństwa


Pobierz ppt "Program posiedzenia plenarnego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 31 marca 2016 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google