Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 „Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej” Kontrowersyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 „Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej” Kontrowersyjne."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 „Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej” Kontrowersyjne praktyki linii lotniczych Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska CIE, Warszawa, 19.03.2008

2 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2 Podstawy prawne   Rozporządzenie 261/2004 z 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.   Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja Montrealska) z 28 maja 1999 r. (Dz.U. 2007 nr 37 poz. 235).

3 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3 Zmiana rezerwacji albo zwrot   Opłata za zmianę rezerwacji przewyższa cenę nowego biletu   Zmiana rezerwacji może nastąpić tylko w określony sposób – przez call centre, które działa przez 8h dziennie.   Call centre doradza anulowanie rezerwacji i zakup nowych biletów jako tańsze niż zmiana rezerwacji, lecz regulamin stanowi o braku prawa do zwrotu pieniędzy za anulowane rezerwacje.   Przewoźnik zwraca pieniądze za nie wykorzystany bilet, gdy bliska osoba zmarła co najmniej 14 dni przez planowaną datą odlotu.

4 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4 Bagaż   Przewoźnik w regulaminie wyłącza odpowiedzialność za przewóz płynów, w szczególności alkoholu i spowodowane tym szkody. Przepisy zakazują przewozu płynów powyżej 100 ml w bagażu podręcznym.   Linie lotnicze zastrzegają brak odpowiedzialność za sprzęt elektroniczny oraz przedmioty wartościowe (def.?) przewożone w bagażu rejestrowanym.

5 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 5 Kontakt z pasażerem   „Informacje dotyczące zmiany rozkładu lub trasy lotu oraz informacje ogólne będą przesyłane pasażerom na adres e-mail podany podczas rezerwacji. Potwierdzenie wysłania wiadomości e-mail będzie traktowane jako potwierdzenie odbioru”

6 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6 Opłaty   Przewoźnik zastrzega: „W razie wzrostu podatków, opłat i obciążeń do dnia zmiany rezerwacji Pasażer zobowiązany jest zapłacić różnicę. Jeśli podatki, opłaty lub obciążenia są niższe niż były w dniu pierwotnego zakupu, Pasażerowi nie przysługuje zwrot różnicy tych kosztów”   W przypadku jednorazowej płatności kartą kredytową za 5 biletów naliczana zostaje opłata za ten sposób płatność 5 razy

7 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 7 Bagaż - zgłoszenie szkody   Przepisy wymagają dwukrotnego zgłoszenia szkody: PIR + skarga pisemna do przewoźnika w określonym czasie   PIR – wspólny dla kilku pasażerów/ dla całej wycieczki, bez wskazania nazwisk. Brak imiennego PIR stanowi podstawę od odrzucenia reklamacji.

8 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 8 Reklamacje – pozytywne zmiany  ”  „Firma akceptuje wyłącznie skargi i reklamacje zgłaszane pocztą lub faksem, najlepiej w języku angielskim. ”

9 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 9 Reklamacje   Przewoźnik żąda oryginałów dokumentów np. bording pass bądź przywieszki bagażowej.   W oświadczeniu o danych bankowych linia lotnicza skłania konsumenta do stwierdzenia, czy konsument wcześniej dochodził tego typu roszczeń w sądzie od innego przewoźnika.

10 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10 Odszkodowania   Zniszczenie uszkodzonego bagażu i wydanie nowego, bez uprzedniego ustalenia z konsumentem, zamiast wypłaty odszkodowania.   Hiszpańscy przewoźnicy przesyłają czeki w ramach wypłaty odszkodowania, pomimo informacji o trudności z ich realizacją w Polsce.

11 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 11 Do dyskusji:   Zagubienie bagażu/zawartości bagażu czy kradzież?   Czy wystarczy zamieszczenie odpowiedniej klauzuli w regulaminie świadczenia usług przewozu?   Do kogo zgłosić roszczenie? (PL oddział, call centre, oddział ds. reklamacji, siedziba przedsiębiorcy?)   Jak udowodnić wysokość poniesionej szkody? Czy pasażer powinien posiadać paragon za jeansy kupione 5 lat wcześniej?

12 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 Instytucje pomagające w polubownym rozwiązywaniu sporów   Organizacje Konsumenckie - -ECK - -Rzecznicy Konsumentów - -Federacja Konsumentów   ADR ?!   ULC KOPP – Sieć NEB   UOKIK – klauzule niedozwolone

13 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 13 Wybór prawa właściwego i statut jurysdykcyjny   Konwencja 80/934/EWG z 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Konwencja Rzymska; art.3, art.4, art.5): - wybór prawa przez strony nie uchyla przepisów bezwzględnie obowiązujących w kraju zwykłego pobytu konsumenta.   Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela-I; art.13, art.15, art.16, art.17): - konsument może dochodzić roszczeń w kraju siedziby przedsiębiorcy lub we własnym kraju, ale pozwany może być tylko w kraju swojego zwykłego pobytu.

14 Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 14 Kontakt z ECK   Telefonicznie: +48 22 55 60 118 (infolinia) +48 22 55 60 359   Elektronicznie: e-mail:info@konsument.gov.pl, mf@konsument.gov.plinfo@konsument.gov.pl www:http://www.konsument.gov.pl   Listownie oraz osobiste wizyty w Centrum: Europejskie Centrum Konsumenckie Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 „Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej” Kontrowersyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google