Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informatyki zarządczej infrastruktura zarządzania Jerzy Kisielnicki Opracowanie: materiały własne i źródła internetowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informatyki zarządczej infrastruktura zarządzania Jerzy Kisielnicki Opracowanie: materiały własne i źródła internetowe."— Zapis prezentacji:

1

2 Podstawy informatyki zarządczej infrastruktura zarządzania Jerzy Kisielnicki jkisielnicki@wz.uw.edu.pl Opracowanie: materiały własne i źródła internetowe dotyczące wykładu o sprzęcie

3 Zakres tematyczny wykładów Podstawowe pojęcia informatyki zarządczej Sprzęt komputerowy Oprogramowanie Programowanie Podstawowe elementy: Dane - Informacja i ich modelowanie Zbiory danych - Bazy danych i hurtownie danych Systemy informacyjne organizacji Technologie: gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych

4 Metoda nauczania Wykład Teoria, CASE, Przykłady Ćwiczenia Praktyka Wspomaganie Literatura, filmy, Internet

5 Student na zajęciach zdobędzie wiedzę dotyczącą znajomości wybranych metod i technik współczesnej infrastruktury zarządzania, skutecznego i efektywnego rozwiązania problemów przed którymi stoi współczesna organizacja w zakresie zarządzania wspomaganego narzędziami ICT, samodzielności pozyskiwania wiedzy niezbędnej do dalszego studiowania przedmiotu.

6 Student pozyskuje umiejętności uzyskanie z różnych źródeł informacji i wiedzy dotyczącej ICT i sposobów rozwiązywania problemów infrastruktury zaeządzania przed którymi stoi organizacja, zastosowania metod i technik dla oceny efektywności i skuteczności zastosowania systemów ICT do zarządzania.

7 Student zdobędzie kompetencje w zakresie analizy funkcjonowania systemy zarządzania i wspartego ICT, wyciąga wnioski dla usprawnienia systemu zarządzania z zastosowaniem ICTI, negocjacji i kompromisu przy rozwiązywaniu trudnych dla organizacji problemów zastosowania ICT, zastosowań współczesnej technologii informatycznej w zarządzaniu.

8 Ocena 1.Na ostatnich zajęciach pisemne kolokwium z materiału wykładowego uzupełnionego o literaturę. 2.Ocena może być skorygowana o 1 punkt ze względu na obecność i aktywność w zajęciach.

9 Literatura (podręczniki) Kisielnicki J. Zarządzanie i informatyka Placet, 2014 (rozdziały: 5, 6), Czekaj J. (red.) Podstawy zarządzania informacją, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012 Korczak J., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna, część I. Propedeutyka informatyki, technologie informacyjne, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008

10 J. Kisielnicki. Zarządzanie i informatyka, Placet Warszawa 2014

11 Materiały dodatkowe Źródła internetowe Tygodnik Menedżerów i Informatyków http://www.computerworld.pl Harvard Business Review http://www.hbrp.pl Materiał na mojej stronie hasło DSMJK

12 Zalecane materiał wideo: Internetowy kurs HBS Introduction to Computer Science I Harvard OpenCourseWare prof. David J. Malan 11.05.2014 https://www.youtube.com/watch?v=2w- CgyIrjUs&index=3&list=PLvJoKWRPIu8G6Si7LlvmBPA5rOJ9BA29R https://www.youtube.com/watch?v=2w- CgyIrjUs&index=3&list=PLvJoKWRPIu8G6Si7LlvmBPA5rOJ9BA29R

13 Pojęcie Co to jest informatyka w zarządzaniu ? Nauka o przetwarzaniu informacji za pomocą komputerów i przy użyciu odpowiedniego oprogramowania dla zastosowania w procesach zarządzania. Przedmiotami badań informatyki są: środki techniczne oprogramowanie sieci organizacja związana z przetwarzaniem informacji

14 O czym mówimy: Relacje pomiędzy danymi, informacją i wiedzą DANE („surowe” fakty zapisane na określonym medium) WIEDZA INFORMACJE Przetwarzanie i analiza danych Wnioskowanie i uczenie się

15 14 Do czego służy ICT w zarządzaniu? 1.Planowania Wyznaczenie celów organizacji i celów jednostkowych. Określenie sposobów ich osiągnięcia. 2.Organizowania Zaprojektowanie i wdrożenie organizacji, która zapewni skuteczne wykonanie programów. Dobór, rozmieszczenie i wyszkolenie pracowników. 3.Przewodzenia Kierowanie, motywowanie jako praca z ludźmi. 3.Kontrolowania. Określenie efektywności i korygowanie działań.

16 Środki techniczne

17 Przekaz informacji w komputerze Informacje w komputerze przekazywane są poprzez sygnały elektryczne, które przekazywane są w systemie binarnym. Sygnały są dwustanowe, tzn. takie, że ich parametry mieszczą się w jednym z dwóch dopuszczalnych przedziałów. Cyfry 0 i 1 zwane są bitami. Wszystkie informacje w komputerze trzeba przedstawić za pomocą wybranych ciągów zero jedynkowych.

18 Kod i kodowanie Przyporządkowanie wybranych ciągów zero jedynkowych obiektom, które mają reprezentować, nazywa się kodowaniem, natomiast ciągi zero jedynkowe, reprezentujące określone informacje, nazywa się kodami.

19 Jednostki Bit jest jednostką małą i używa się w praktyce jej wielokrotność. Jednostką większą częściej używaną jest pojęcie bajtu, który równy jest 8 bitom. W większości współczesnych komputerów bajt stanowi główną jednostkę informacji. Większymi jednostkami są kilobajt skrót - kB, megabajt - skrót MB, gigabajt - skrót GB, oraz terabajt – skrót TB. 1 kB = 2^10 bajtów = 1024 bajtów, 1 MB = 2^10 kB = 1024 kilobajtów = 1048576 bajtów, 1 GB = 2^10 MB = 1024 megabajtów, 1 TB = 2^10 GB = 1024 gigabajtów.

20 Bit oraz Bajt Bit (skrót od binary digit) - jednostka logiczna; najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ Bajt - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów (w praktyce przyjmuje się, że jeden bajt to 8 bitów) Wielokrotności bitów NazwaSymbolMnożnik kilobitkb10 3 megabitMb10 6 gigabitGb10 9 terabitTb10 12 petabitPb10 15 Wielokrotności bajtów NazwaSymbolMnożnik kilobajtkB/KB10 3 megabajtMB10 6 gigabajtGB10 9 terabajtTB10 12 petabajtPB10 15

21 Podstawy teoretyczne budowy komputera Alan Turing „O liczbach obliczalnych” - pierwszy teoretyczny model komputera, czyli abstrakcyjna maszyna, która była w stanie wykonywać zaprogramowaną matematyczną operację. W zależności od instrukcji zapisanej na taśmie, mogła wykonywać dowolną operację (tzw. maszyna Turinga). Schemat pierwszego komputera baza idee opracowane przez Charlesa Babbage'a (maszyna różnicowa i maszyna analityczna)

22 Charles Babbag (maszyna różnicowa i maszyna analityczna)

23

24 Podstawy teoretyczne budowy komputera c.d. John von Neumann, stworzył koncepcję opierającą się na następujących założeniach: skończonej i funkcjonalnie pełnej liście rozkazów możliwości wprowadzenia programu do systemu komputerowego poprzez urządzenia zewnętrzne i jego przechowywaniu w pamięci w sposób identyczny jak dane informacja jest przetwarzana dzięki sekwencyjnemu odczytywaniu instrukcji z pamięci komputera i wykonywaniu tych instrukcji w procesorze

25 John von Neumann

26

27

28

29

30

31

32 ENIAC (od ang. Electronic Numerical Integrator And Computer – Elektroniczny, Numeryczny Integrator i Komputer) – komputer skonstruowany w latach 1943-1945 przez J.P. Eckerta i J.W. Mauchly'ego na Uniwersytecie Pensylwanii w USA. Zaprzestano jego używania w 1955. Do roku 1975 uważany był za pierwszy komputer na świecie, jednak ubiegają się również - po odtajnieniu danych brytyjskich maszyny Colossus oraz niemieckie Konrada Zuse. Do miana pierwszego elektronicznego komputera na świecie pretenduje komputer ABC (od ang. Atanasoff-Berry Computer), zbudowany w Iowa State University na wydziale Computer Science przez Johna Vincenta Atanasoffa i Clifforda Berry'ego w latach 1937- 42.

33

34 Ustawione w prostokącie 12 na 6 m w kształcie litery U czterdzieści dwie pomalowane na czarno szafy z blachy stalowej (każda miała 3 m wysokości, 60 cm szerokości i 30 cm głębokości, mieściły 18 800 lamp elektronowych szesnastu rodzajów; zawierały ponadto 6000 komutatorów, 1500 przekaźników, 50 000 oporników). Całość wymagała ręcznego wykonania 0,5 mln lutowań. Maszyna ważyła 30 ton i pobierała 140 kW mocy.

35

36

37

38

39

40 PCI (ang. Peripheral Component Interconnect) – magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC.ang.magistrala komunikacyjnakart rozszerzeńpłyty głównejkomputerachPC Po raz pierwszy została publicznie zaprezentowana w czerwcu 1992 r. jako rozwiązanie umożliwiające szybszą komunikację pomiędzy procesorem i kartami 1992procesorem Magistrala, określana też inaczej jako szyna danych, jest w komputerach rodzajem autostrady, którą dane poruszają się pomiędzy poszczególnymi elementami komputera: procesorem, pamięcią, kartami rozszerzeń itp. Wydajność magistrali zależy od szerokości ścieżki danych (wyrażanej w bitach) oraz częstotliwości taktowania określanej w megahercach. Accelerated Graphics Port (AGP, czasem nazywany Advanced Graphics Port) – zmodyfikowana magistrala PCI opracowanej przez firmę Intel zaprojektowana do obsługi kart graficznych. Jest to 32-bitowa magistrala PCI zoptymalizowana do szybkiego przesyłania dużych ilości danych pomiędzy pamięcią operacyjną a kartą graficzną. Wyparta przez szybszą magistralę PCI ExpresmagistralaPCIIntelbitowadanychpamięcią operacyjnąkartą graficznąPCI Expres

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Drukarka przestrzenna (3D) Umożliwia wydrukowanie trójwymiarowych przedmiotów, zaprojektowanych wcześniej w programach graficznych. W ten sposób możemy samodzielnie skonstruować dowolny przedmiot, lub skorzystać z biblioteki elementów 3D np. www.thingiverse.com

58 Zastosowanie w medycynie

59 Robot da Vinci Robot składa się z 4 ramion robota, mających bezpośredni kontakt z pacjentem. Trzy ramiona wyposażone są w narzędzia chirurgiczne EndoWrist. Dwa z nich reprezentują prawą i lewą rękę chirurga, trzecie stanowi uzupełnienie, pozwalające na zwiększenie wydajności i możliwości robota. To ramię służy do sterowania kamerą endoskopową w ciele pacjenta. Niewielkie rozmiary ramion pozwalają na przeprowadzanie operacji przy minimalnym nacięciu ciała pacjenta (1 – 2 cm).endoskopową

60

61

62

63

64 Generacje komputerów - historia Generacja 0. Komputery zerowej generacji to maszyny skonstruowane w połowie lat trzydziestych XX wieku o możliwościach prostych kalkulatorów programowanych. Budowane były przy użyciu części mechanicznych lub elektromagnetycznych

65 Generacja I Komputery pierwszej generacji wykorzystywały lampy elektronowe, Najbardziej znanym komputerem tej generacji był, zbudowany w latach 1943-1945, amerykański Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC).

66 Generacja II Komputery drugiej generacji to komputery zbudowane w latach pięćdziesiątych XX wieku na tranzystorach, czyli półprzewodnikowych elementach elektronicznych posiadających zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Przykładem takiego komputera był polski ZAM 41

67 Generacja III Komputery trzeciej generacji zostały zbudowane przy użyciu układów scalonych małej i średniej skali integracji, czyli kości (chipów) zawierających w swym wnętrzu od kilku do kilkuset podstawowych elementów elektronicznych takich, jak tranzystory, rezystory, diody i kondensatory. Komputery takie powstawały w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, także w Polsce (np. Odra 1305).

68 Generacje IV dziś Komputer zbudowany na układach scalonych wielkiej i bardzo wielkiej skali integracji, czyli takich, które zawierają od kilku tysięcy do kilku milionów podstawowych elementów elektronicznych (w praktyce tranzystorów). Generalnie przyjmuje się, że ta generacja trwa do dnia obecnego, jednak niektórzy autorzy mówią także o piątej generacji komputerów, w których stosowane są niekonwencjonalne i eksperymentalne rozwiązania technologiczne, służące np. budowie komputerów optycznych, kwantowych, itd.

69 Generacja V Komputer piątej generacji to projekty o niekonwencjonalnych rozwiązaniach, np. komputer optyczny, komputer kwantowy. W reklamach i marketingu nazwa ta jest używana do podkreślenia nowych rozwiązań

70 Komputer optyczny (lub komputer fotoniczny) Hipotetyczne urządzenie wykorzystujące fotony zamiast prądu elektrycznego do przeprowadzania obliczeń. Współcześnie dane przetwarza się za pomocą urządzeń elektronicznych, które zużywają energię na pokonywanie oporu elektrycznego przewodników. Do przesyłania danych wykorzystuje się światłowody, które są o wiele efektywniejsze od przewodów elektrycznych. W sieciach komputerowych pakiety muszą być przesłane do odpowiednich odbiorców, co wymaga wielokrotnego przekształcania danych na postać elektryczną i z powrotem na światło. Każda taka operacja powoduje straty energii i spowalnia komunikację. Wprowadzenie komputerów optycznych wyeliminowałoby te przeszkody

71

72 Współczesny telefon komórkowy Oprócz realizowania podstawowej funkcji prowadzenia rozmowy, z reguły wyposażony jest w wiele dodatkowych opcji. Opcje te m.in.: wykorzystują właściwości sieci (np. SMS lub ich rozwinięcia takie jak EMS, MMS, cyfrowa transmisja danych), opierają się na dodatkowym oprogramowaniu np. budzik, notes, organizator, kalkulator i innych aplikacjach mobilnych. posiadają dodatkowe, wbudowane urządzenia np. dyktafon, radio, odtwarzacz MP3, GPS, kamera czy aparat fotograficzny (aparaty pracujące w technologii 3G oferują możliwość prowadzenia wideokonferencji), łączą się z internetem, mają własne gry (najnowsze modele zamiast klawiszy wykorzystują ruchy użytkownika),

73

74

75 Smartfon (smartphone) Przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – Personal Digital Assistant). Pierwsze smartfony powstały pod koniec lat 90., a obecnie łączą funkcje telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki sieciowej, GPS, jak również cyfrowego aparatu fotograficznego i kamery wideo. W nowszych modelach dostępne są też funkcje typowe dla PDA, jak zarządzanie informacjami osobistymi (Personal Information Management). Większość nowych modeli potrafi odczytywać dokumenty biurowe w formatach OpenOffice, MS Office i PDF

76

77

78 Rozwój Pierwszy prototyp telefonu komórkowego wykonała w 1956 roku szwedzka firma Ericsson. Telefon ważył 40 kilogramów, a kształtem przypominał walizkę. Urządzenie to kosztowało tyle co samochód. 3 kwietnia 1973 roku w Nowym Jorku firma Motorola wprowadziła do obrotu swój pierwszy telefon komórkowy DynaTAC (DYNamic Adaptive Total Area Coverage). Telefon ważył 0,8 kg i miał wymiary cegły. 16 września 1975 opublikowano amerykańskie zgłoszenie patentowe US 3,906,166 firmy Motorola pod tytułem Radio telephone system

79 Tanhe-2 (Droga Mleczna-2) Superkomputer o mocy obliczeniowej 33,86 PFLOPS, zbudowany przez NUDT w Chinach. W czerwcu 2013 roku znalazł się na pierwszym miejscu listy TOP500 – superkomputerów o największej mocy obliczeniowej na świecie, prześcigając wcześniejszego rekordzistę Titan, o mocy obliczeniowej 17,59 PFLOPS Koszty budowy Tianhe-2 wyniosły 2,4 miliarda yuanów (390 milionów dolarów). Składa się ze 125 szaf, w każdej po 64 płyty zawierające po 2 węzły. Daje to w sumie 16 000 węzłów. Moc obliczeniowa 54,9 PFLOPS. W testach LINPACK Tianhe-2 osiągnął moc obliczeniową 33,86 PFLOPS, co oznacza efektywność 61,5%. Tianhe-2 posiada 1,34 PB pamięci operacyjnej i 12,4 PB pamięci masowej. Wymaga do zasilania 17,6 MW mocy. Razem z chłodzeniem zużycie mocy wynosi 24 MW.

80

81 FLOPS (FLoating point Operations Per Second) Liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Jest jednostką mocy obliczeniowej komputerów, używaną szczególnie w zastosowaniach naukowych. zmiennoprzecinkowychsekundęmocy obliczeniowejkomputerównaukowych Aktualny rekord należy do chińskiego Tianhe-2 i wynosi 33,86 PFLOPS (ponad 33 biliardy operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę).Tianhe-2 Rekord Polski to 267 TFLOPS (267 bilionów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) i należy do superkomputera Zeus, będącego częścią Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGHZeusAkademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH

82 Moc obliczeniowa rząd wielkościoznaczenieFLOPS megaflopsMFLOPS10 6 gigaflopsGFLOPS10 9 teraflopsTFLOPS10 12 petaflopsPFLOPS10 15 eksaflopsEFLOPS10 18 zettaflopsZFLOPS10 21 jottaflopsYFLOPS10 24

83

84

85 Podstawowe klasy komputerów Podział wg ceny oraz mocy obliczeniowej komputerów (liczba operacji obliczeniowych wykonywanych w jednostce czasu, mierzona za pomocą jednostki nazwanej flops FLoating Operations Per Second): – Superkomputery (moc co najmniej kilkudziesiąt teraflopsów) – Komputery centralne (mainframes; wspierają pracę grup o liczebności od kilkudziesięciu do kilku tysięcy stanowisk) – Mikrokomputery (stacje robocze, mikrokomputery osobiste, notebooki) – Smartfony i inne urządzenia telefonii mobilnej

86 Podział podstawowych urządzeń komputerowych Urządzenia komputerowe wprowadzania danych przetwarzania danych przechowywania danych (pamięci zewnętrzne) transmisji danych wyprowadzania danych klawiatury czytniki skanery urządzenia sterujące wskaźnikami procesor pamięć wewnętrzna układ (kanał) wejścia-wyjścia na taśmach na dyskietkach na dyskach twardych modemy karty sieciowe koncentratory (hub) urządzenia generujące obraz i dźwięk monitory drukarki na dyskach optycznych przełączniki (switch) plotery cyfrowe kamery i aparaty fotograficzne na kartach (flash)routery

87 Hardware multimedialny Na szklanym stole kładziesz aparat fotograficzny i na blacie wyświetlają się fotki z wakacji zgromadzone w pamięci cyfrówki. Transmisja odbywa się szybko i bezprzewodowo, bez ingerencji człowieka to tylko jedna z możliwości Surface. Microsoft Surface jest urządzeniem kryjącym w swoim wnętrzu komputer PC. Surface przypomina wyglądem stolik. Na blacie stolika znajduje się matowy wyświetlacz o przekątnej 30 cali (ponad 70 cm), mogący pełnić funkcję zwykłego blatu, ale przede wszystkim służy do komunikacji z urządzeniem.

88 Hardware multimedialny c.d. Ekran w urządzeniu Surface najlepiej byłoby określić mianem „dotykowy”. Okazuje się jednak, że nie zawiera on ani czujników ani żadnych urządzeń rejestrujących. Mechanika śledząca ruch ręki jest osadzona niżej, w obudowie Surface, i składa się z pięciu kamer. Cztery to tradycyjne kamery, z których każda śledzi określony fragment ekranu i jest ustawiona pod kątem do jego powierzchni – taki zestaw dokładniej rejestruje ruchy niż obiektyw pojedynczej kamery skierowany prostopadle do powierzchni ekranu. Piąta kamera pracuje w bliskiej podczerwieni i obejmuje cały wyświetlacz. Pełni funkcję pomocniczą. Pozwala lepiej rejestrować przedmioty, które znajdują się na powierzchni ekranu, ignoruje większość obrazów wyświetlanych na ekranie, a skupia się np. na ruchu rąk użytkownika.

89 Największym elementem urządzenia jest matowy ekran (1) o przekątnej 30 cali, na którym jest wyświetlany obraz z umieszczonego poniżej projektora DLP (2). Cztery kamery (3), z których każda obserwuje ćwiartkę ekranu, razem z kamerą działającą w podczerwieni (4), która obejmuje obiektywem całą powierzchnię ekranu, stanowią system wykrywania ruchu. W obudowie kryje się jeszcze komputer PC (5) ze zmodyfikowanym systemem operacyjnym Windows.

90 Projekt BOINC – największy komputer na świecie BOINC jest wymyślonym na Uniwersytecie w Berkeley sposobem na uzyskanie potężnej mocy komputerowej do wykonywania niektórych specyficznych zadań obliczeniowych w nauce, eliminującym zakup i utrzymanie superkomputerów. BOINC sięga po niewykorzystaną moc obliczeniową, tkwiącą w zwykłych PC-tach zwykłych użytkowników i udowadnia, że nie kupując superkomputerów i nie martwiąc się utrzymaniem centrów obliczeniowych można do niektórych zastosowań zbudować o wiele silniejszy superkomputer. Idea polega na tym, by problemy obliczeniowe rozłożyć na mniejsze fragmenty, przesłać je w plikach Internetem i przetwarzać na zwykłych domowych komputerach. Potrzebne jest tu tylko oprogramowanie po stronie użytkownika (internauty) i po stronie serwera projektu naukowego.

91

92 Jaka przyszłość czeka komputery? Dzisiejsze smartfony mają większą moc obliczeniową od maszyn stacjonarnych sprzed paru lat, tablety są bardziej poręczne od komputerów przenośnych, a do grania najlepiej nadają się konsole. Czy komputery mają zatem w ogóle jeszcze jakąś przyszłość?

93 Urządzenie mobilne – (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią.danychsiecią Urządzenie mobilne może być przenoszone przez użytkownika bez konieczności angażowania dodatkowych środków. Typowym zastosowaniem może być odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej oraz przeglądanie stron sieci WWW za pomocą aplikacji mobilnych.poczty elektronicznejWWWaplikacji mobilnych

94 Smartfon Łączy funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – Personal Digital Assistant). Pierwsze smartfony powstały pod koniec lat 90 łączą funkcje telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki sieciowej, pagera, GPS, jak również cyfrowego aparatu fotograficznego i kamery wideo.

95 Dziękuje Proszę o pytania


Pobierz ppt "Podstawy informatyki zarządczej infrastruktura zarządzania Jerzy Kisielnicki Opracowanie: materiały własne i źródła internetowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google