Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Muzeum Miasta Gdyni Muzeum Miasta Gdyni. Lata 60, XX wieku Idea powołania miejskiego muzeum w Gdyni powstała wśród miejscowej elity już w latach 60. XX.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Muzeum Miasta Gdyni Muzeum Miasta Gdyni. Lata 60, XX wieku Idea powołania miejskiego muzeum w Gdyni powstała wśród miejscowej elity już w latach 60. XX."— Zapis prezentacji:

1 Muzeum Miasta Gdyni Muzeum Miasta Gdyni

2 Lata 60, XX wieku Idea powołania miejskiego muzeum w Gdyni powstała wśród miejscowej elity już w latach 60. XX w. Jej aktywność i determinacja zaowocowały zorganizowaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną Działu Dokumentacji Historii Miasta.

3 Początek XX wieku Na jego siedzibę przeznaczono, zabytkowy domek z początku XX w. przy ul. Starowiejskiej 30, w którym przez kilka lat mieszkał kaszubski działacz i patriota polski – Antoni Abraham

4 Rok 2007  Na styku morza i lądu stoi nowoczesny budynek z jasnego piaskowca formą przypominający statek – to nowa siedziba Muzeum Miasta Gdyni otwarta uroczyście 16.11.2007 r. w obecności ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wydarzenie to zakończyło wieloletnie zmagania gdynian o godne miejsce dla eksponowania swojej przeszłości, miejsce pokoleniowej wymiany myśli, doświadczeń i marzeń.

5 Jak długo gromadzili obiekty? W ciągu 14. lat naukowcy i pasjonaci projektu zgromadzili kilkadziesiąt tysięcy obiektów: fotografii, pocztówek, dokumentów życia społecznego, plakatów, planów, map, dzieł sztuki, które stały się bazą zbioru Muzeum Miasta Gdyni powołanego przez prezydenta miasta 1 stycznia 1983 r.

6 Zbiory Muzeum Miasta Gdynia Zbiory fotograficzne Dokumenty Mapy i plany Plakaty i afisze Przedmioty kultury materialnej Zbiory sztuki

7 Zbiory fotograficzne W zbiorach MMG znajduje się prawie 40 tys. fotografii oryginalnych i reprodukcji oraz pocztówek i negatywów o tematyce związanej z portem, życiem społecznym, politycznym i gospodarczym miasta i jego mieszkańców. Najliczniejszą część zbioru stanowią obiekty związane z budową i rozbudową portu w okresie międzywojennym, fotografie i pocztówki z okresu okupacji oraz przedstawiające zniszczenia wojenne w 1945r. Ciekawy zespół stanowią 873 negatywy (w tym 236 szklanych) autorstwa znanego fotografika Henryka Poddębskiego, pokazujące port i miasto w latach 30. XX w. Muzeum posiada również liczny zbiór 602 negatywów i ok. 280 oryginalnych fotografii znanych gdyńskich fotografików Bolesławy i Edmunda Zdanowskich. Są to prace zarówno powojenne, jaki i z przedwojennego, wileńskiego etapu ich pracy artystycznej. Pokaźną część zbiorów stanowi ok. 3 tys. pocztówek przedstawiających centrum miasta i port (głównie przed 1939 r.), Orłowo w różnych okresach (ok. 150 sztuk, w tym ok. 40 wykonanych przed 1918r.), a także miasto w okresie okupacji. W zbiorach znajduje się zbiór (ok. 4 tys. sztuk) niemieckich kart ewidencyjnych z fotografiami gdyńskich budynków z okresu II wojny światowej.

8 Dokumenty Zbiór ten tworzy się około 9000 różnego rodzaju dokumentów firm, urzędów, instytucji, szkół, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie dzisiejszej Gdyni – miasta i portu (m.in. listy płac, korespondencja, protokoły posiedzeń, dzienniki lekcyjne, umowy, zaświadczenia o pracy) oraz dokumentów osobistych mieszkańców Gdyni związanych z ich życiem społecznym, politycznym, religijnym i gospodarczym (m.in. dowody osobiste, legitymacje członkowskie, książeczki żeglarskie, wojskowe, rodzinne i harcerskie, dyplomy, świadectwa szkolne, kartki żywnościowe, korespondencja, przepustki, zaproszenia, bilety, reklamy, ulotki). Na szczególną uwagę zasługują pamiątki po inż. Tadeuszu Wendzie, budowniczym gdyńskiego portu oraz po prof. Eugeniuszu Kwiatkowskim, nazywanym ojcem chrzestnym Gdyni.

9 Mapy i plany Zbiór kartograficzny liczy ponad 700 map i planów. Znaczna część zbioru, ze względu na charakter muzeum, dotyczy Gdyni i jej okolic. Plany przedstawiają całe miasto lub jego fragmenty, ale są również projekty pojedynczych budynków. Pokaźny zbiór stanowią mapy portu gdyńskiego i obiektów z nim związanych. Najstarsza mapa, na której widnieje nazwa Gdyni – zwanej tu Dingen – pochodzi z 1655r., najpóźniejszy plan miasta w zbiorach wydano w 1989 r. Zbiór tworzą zarówno oryginały, jak i kopie.

10 Plakaty i afisze Muzeum gromadzi plakaty, afisze, repertuary oraz obwieszczenia dokumentujące życie kulturalne, polityczne i społeczne mieszkańców Gdyni od powstania miasta po dzień dzisiejszy. Najliczniejszy zbiór dotyczy lat 70. i 80. XX w. Dużą, osobną grupę stanowią plakaty filmowe, w tym głównie plakaty filmów prezentowanych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ogółem zbiór liczy ponad 1850 sztuk.

11 Przedmioty kultury materialnej Zbiór muzealiów, ogólnie nazywanych przedmiotami kultury materialnej, obejmuje około 3000 obiektów. W jego skład wchodzą bardzo różne przedmioty, począwszy od przysłowiowej szpilki, a skończywszy na wielkogabarytowych skomplikowanych urządzeniach. Trzon zbioru tworzą różnego rodzaju meble (kuchenne i pokojowe) oraz przedmioty gospodarstwa domowego (naczynia, sztućce, urządzenia kuchenne). Zgromadzono także pokaźną kolekcję odzieży (głównie damskiej), bielizny, obrusów i serwetek (tkanych, wyszywanych i szydełkowanych).

12 Na uwagę zasługuje kolekcja mundurów marynarki handlowej, marynarki wojennej oraz wojsk lądowych, w tym mundur oficera marynarki handlowej ok. 1939r., tzw. battle-dress z 1943r. żołnierza 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka oraz 4 mundury oficerskie LWP z przełomu lat 40. i 50. XX w. Ponadto w skład tego zbioru wchodzą dewocjonalia pochodzące ze Świętej Góry w Gdyni- Chyloni z XVII-XIX w., liczne sztandary organizacji i zakładów pracy z terenu Gdyni z lat 1930-1990, odznaczenia państwowe, pamiątkowe i organizacyjne z lat 1900-2000, naczynia z gdyńskich restauracji (m.in. z Hotelu Grzegowski, Polskiej Riwiery, Cukierni Tutkowski, Hotelu Słupskiego) oraz z polskich statków pasażerskich (m.in. linii żeglugowych GAL i PLO) z lat 1930-1980. W zbiorach znajduje się też strzelba z pocz. XX w. i odznaczenia gdyńskiego Bractwa Kurkowego, szpada i odznaczenia po żołnierzach armii gen. J. Hallera oraz przedmioty należące do wybitnych postaci w historii Gdyni: prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego, inż. Tadeusza Wendy, ks. prał. dr. Hilarego Jastaka, artystów malarzy Maksymiliana Kasprowicza i Wacława Szczeblewskiego.

13 Zbiory sztuki Obrazy, grafiki, matryce graficzne Medale Tkaniny Rzeźby Projekty

14 Obrazy, grafiki, matryce graficzne Najliczniejszy zbiór wśród ponad 3300 dzieł zgromadzonych w Dziale sztuki, stanowi malarstwo i grafika. Obejmuje on niemal 2100 obiektów, powstałych głównie w XX wieku. Gromadzone prace tematycznie związane są z miastem, jego historią i kulturą. Stanowią nie tylko wizualne świadectwo o zmieniającym się wyglądzie miasta, ale ukazują też piękno nadmorskich pejzaży. Stale uzupełniana kolekcja zawiera w swoim składzie obrazy kilkudziesięciu malarzy przedwojennych i współczesnych, w tym najbardziej znanych polskich marynistów: Mariana Mokwy, Antoniego Suchanka, Henryka Baranowskiego. Pokaźną grupę obiektów stanowią prace artystów związanych z naszym miastem: Kazimierza Śramkiewicza, Kazimierza Ostrowskiego, Marii Zabłockiej, Marii Wlazłowskiej-Epstein, Jana Gasińskiego, Konstantego Gorbatowskiego, Zbigniewa Kosmali, Zbigniewa Szczepanka, Stanisława Rolicza oraz Stanisława Katzera. Ważnym na tym tle zespołem jest bogaty dorobek Wacława Szczeblewskiego i uczniów Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, pierwszej szkoły plastycznej w Gdyni, którą artysta przeniósł z Grudziądza w 1933

15 W 1987 roku, na podstawie decyzji prezydenta Gdyni, do zbiorów Muzeum została włączona spuścizna po gdyńskim artyście Maksymilianie Kasprowiczu. Kolekcja Działu sztuki wzbogaciła się wówczas o niemal sześćset obiektów, w tym: obrazy olejne, rysunki, szkice z podróży, kolaże, prace wykonane techniką własną, grafiki oraz klocki drzeworytnicze. Dzięki pozyskanemu przekazowi Muzeum Miasta Gdyni posiada obecnie największy w Polsce zbiór prac Kasprowicza reprezentujący każdy z etapów biografii artystycznej malarza. W 2011 roku malarka Adela Szwaja podarowała Muzeum Miasta Gdyni ponad sześćdziesięciu prac, w tym dwadzieścia pięć ekspozycyjnych obrazów olejnych, dających możliwość zapoznania się z obszernym przekrojem twórczych dokonań artystki.

16 Medale Zdecydowana większość spośród 970 medali powstała w ubiegłym stuleciu. Ich różnorodna tematyka sprawia, że są także ciekawym źródłem historycznym. Dużą część zbioru stanowią medale wydawane przez przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w Gdyni, najczęściej działające w gospodarce morskiej oraz inne, związane z bogatym życiem miasta.

17 Tkaniny W Muzeum Miasta Gdyni znajduje się liczący 48 sztuk zbiór współczesnych tkanin, w tym gobelinów gdyńskich artystów, między innymi Aleksandry Bibrowicz- Sikorskiej, Bernardy Świderskiej, Barbary Argasińskiej- Łozińskiej, Teresy Szydłowskiej. Osobną część kolekcji stanowi niemal 300 miniatur tkackich, podarowanych przez uczestników Międzynarodowego Nadbałtyckiego Triennale Miniatury Tkackiej, które cyklicznie odbywa się w Gdyni.

18 Rzeźby Muzealna kolekcja rzeźb składa się z 14 obiektów, wśród których wyróżniają się prace gdyńskiej rzeźbiarki Ireny Loroch.

19 Projekty Muzeum Miasta Gdyni w szczególny sposób podkreśla znaczenie dorobku polskich projektantów. Zakres gromadzonych zbiorów pozwoli docelowo uzyskać szeroki przegląd dokonań w dziedzinie design: od spuścizny polskich architektów i wzornictwa przemysłowego po projektowanie w dwóch wymiarach – grafikę użytkową, plakat, ilustrację książkową. W rodzącej się kolekcji odznacza się projekt ilustracji Tadeusza Gronowskiego do książki dla dzieci autorstwa Anny Świrszczyńskiej.

20 Lokalizacja Muzeum Miasta Gdyni Siedzibą dyrekcji został domek przy ul. Starowiejskiej tzw. Domek Abrahama

21 CELE Głównym celem Muzeum jest dokumentowanie i popularyzacja informacji o historii i współczesności Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ośrodka miejsko- portowego w okresie II Rzeczypospolitej. Głównym celem placówki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie obiektów związanych z historią i współczesnością miasta. Muzeum zgromadziło dotychczas w Dziale Dokumentacji Historii Miasta i Dziale Sztuki ponad 50 tysięcy obiektów.

22 Prezentacje wykonała : Natalia Nguyen Huu

23 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Miasta_Gdyni http://www.muzeumgdynia.pl/blog/category/historia/ http://www.muzeumgdynia.pl/blog/category/zbiory/ https://www.google.pl/search?q=muzeum+miasta+gdyni&e spv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&source=lnms&sa =X&ei=KfdUVfW9CIGosgH8xYCwBA&ved=0CAgQ_A UoAw#imgrc=HhN3IQ3i_I- ZXM%253A%3Bb8w42F2_TZ9GNM%3Bhttp%253A%2 52F%252Fzkmgdynia.pl%252F4F%252Fobrazki%252Ftres c%252Fmuzeum- 1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fzkmgdynia.pl%252F4F %252F%3B900%3B600


Pobierz ppt "Muzeum Miasta Gdyni Muzeum Miasta Gdyni. Lata 60, XX wieku Idea powołania miejskiego muzeum w Gdyni powstała wśród miejscowej elity już w latach 60. XX."

Podobne prezentacje


Reklamy Google