Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hufiec Kostrzyn nad Odrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych -wycinki z regulaminu HKSW -realizowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hufiec Kostrzyn nad Odrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych -wycinki z regulaminu HKSW -realizowane."— Zapis prezentacji:

1 Hufiec Kostrzyn nad Odrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych -wycinki z regulaminu HKSW -realizowane stopnie i próby -dokumenty obowiązujące w HKSW -przykładowa próba -pytania i odpowiedzi Prowadzący: pwd Marcin Kleczkowski HR

2 WYCINKI Z REGULAMINU KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca Kostrzyn nad Odrą, zwana dalej „Kapitułą”, jest kapitułą stopni w rozumieniu pkt. 9 części „Zasady zdobywania stopni harcerskich” załącznika nr 1 „Systemu stopni harcerskich” do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z 15 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie.

3 Cele pracy kapituły to: § otwieranie, prowadzenie i zamykanie: prób wędrowniczych i na stopień HO i HR; § popularyzacja i zachęcanie do zdobywania stopni wśród wędrowników; § dbanie o prawidłowy i zgodny z regulaminem przebieg prób; § prowadzenie spisu harcerzy ze stopniami HO i HR

4 Do kompetencji kapituły należy: § przyznanie lub odmowa nadania naramiennika wędrowniczego; § zatwierdzanie, ocena i zamykanie prób na stopień HO i HR; § wnioskowanie u przełożonych o nadaniu stopnia; § kontrola poziomu prób na stopnie realizowanych przy kapitule; § gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących osób posiadających naramiennik wędrowniczy, stopień HO i HR.

5 Struktura kapituły: § Kapituła liczy 3 osoby; przewodniczący pwd. Marcin Kleczkowski HR z-ca przewodniczącego phm. Rafał Gajda HO członek – sekretarz hm. Stefania Martynowicz § członkami kapituły mogą być wyłącznie harcerze (instruktorzy) w stopniu HO, HR, pwd. HO, pwd. HR, phm., hm.; § decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy składzie nie mniejszym niż połowa członków kapituły; § w czasie pracy kapituła może uzupełniać swój skład o nowych członków poprzez powołanie ich rozkazem Komendanta Hufca; § członkowie mogą zostać odwołani z pracy w kapitule na własną prośbę lub po głosowaniu jej członków.

6 Dokumentacja kapituły w skład dokumentacji wchodzą: - protokoły ze spotkań, - ewidencja realizowanych prób i ich programy, - regulaminy i wymagania prób na stopnie, - niniejszy regulamin kapituły

7 Opiekun próby § opiekun próby wybierany jest przez osobę zdobywającą; § opiekunem próby wędrowniczej może być każdy wędrownik; § opiekunem próby na stopień może być harcerz ze stopniem równym bądź wyższym od stopnia, na który odbywana jest próba. HO -> HO, HR, PHM, HMHR -> HR, PHM, HM § wspiera kandydata w przygotowaniu i realizacji próby; § ocenia i zatwierdza poszczególne zadania; § jest obecny ze swoim podopiecznym na spotkaniu kapituły; § w przypadku uzasadnionych powodów może wnioskować o negatywne, przedterminowe zamknięcie próby; § na wniosek własny, kandydata lub kapituły może on zostać odwołany z pełnionej roli.

8 Przebieg próby na stopień Przebieg próby wędrowniczej a.Planowanie próby wybór opiekuna, rozpisanie zadań, złożenie wniosku do HKSW b.Spotkanie z kapitułą w celu otwarcia próby c.Realizacja zadań gromadzenie dokumentacji ze zrealizowanych zadań d.Spotkanie z kapitułą w celu zamknięcia próby Czas trwania próby § czas trwania próby wędrowniczej: od 3 do 6 miesięcy; § czas trwania próby na stopień HO i HR: od 6 do 18 miesięcy; a. Do próby może przystąpić: § harcerz/rka, który/a ukończył/a 16 rok życia (lub osoba wstępująca do ZHP po ukończeniu 16 roku życia); b.Zamknięcie próby wędrowniczej c. Opiekun próby wędrowniczej: § opiekunem próby wędrowniczej może być tylko osoba posiadająca naramiennik wędrowniczy.

9 Postanowienia końcowe § Ponowne otwarcie próby może nastąpić najszybciej po 3 miesiącach od zamknięcia próby z wynikiem negatywnym; § Od decyzji Kapituły przysługuje kandydatom odwołanie do Komendanta Hufca w terminie do 14 dni od daty posiedzenia; § Dorobek prowadzonych prób stanowi własność wspólnoty harcerskiej Hufca, jest udostępniany wszystkim funkcyjnym oraz osobom zdobywającym stopnie, nie naruszając przy tym praw autorów. § Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone przez członków Kapituły zatwierdzone rozkazem Komendanta Hufca; § Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do członków Kapituły.

10 Lp.ZADANIE PRÓBYWYKONANIEDATAPODPIS Praca nad sobą 1.Dba o swoje zdrowie i kondycję fizyczna.1.Regularnie wzmacnia swoja kondycję biegając po wyznaczonej tracie 5 razy w tygodniu z przerwą w weekend. 2.Dba o rozwój siłowy i rzeźbę swojego ciała ćwicząc wieczorami. 2.Rozwija swoją osobowość.1.Bierze udział w różnych formach życia kulturalnego, koncerty, wystawy. Służba 3.Aktywna praca na rzecz kostrzyńskiej drużyny WOPR.1.Uczestniczy w pracach bosmańskich, oraz spotkaniach drużyny WOPR. 2. Wraz z POLICJĄ i STRAŻĄ zabezpiecza rzeki Wartę i Odrę podczas organizacji Przystanku Woodstock, oraz innych imprez w mieście. 4.Aktywnie działa w swoim hufcu i drużynie.1.Pełni funkcję opiekuna drużyny, czuwa nad jej prawidłowym rozwojem. 2.Wspomaga drużynowego swoim doświadczeniem w prowadzeniu drużyny. 3.Wraz z drużyną jest współorganizatorem rajdu „WĘZEŁ”. Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie 5.Realizacja swojego pomysłu na życie poprzez naukę.1.Jest studentem ZWKF poznańskiej AWF 2.Po ukończeniu studiów zamierza być trenerem pływania i dzięki temu uzyskać niezależność ekonomiczną. 3.W czasie wakacji pracuje jako Ratownik WOPR na kąpieliskach miejskich, a w godzinach wolnych od pracy prowadzi zajęcia z nauki pływania. 6.Rozwija swoje pasje i zainteresowania – FOTOGRAFIA. 1.Swój wolny czas poświęca na poszukiwanie malowniczych plenerów, w których robi zdjęcia. Próba na stopień: HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ Opiekun Próby: phm. Jolanta Szukała Pwd. Marcin Kleczkowski HO 17 DW „GROM” im. Zawiszy Czarnego

11 Pytania : odnośnie HKSW, prezentacji ?

12 Dziękuję za uwagę Życzę: owocnej pracy z próbami, pomocnych opiekunów, przyjaznej Wam HKSW Przewodniczący HKSW pwd Marcin Kleczkowski HR


Pobierz ppt "Hufiec Kostrzyn nad Odrą Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych -wycinki z regulaminu HKSW -realizowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google