Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XV LO to szkoła, która ma wiele do zaoferowania!!! Stara, młoda XV-tka bo pełna energii, z otwartym umysłem, ciągłe się doskonaląca, korzystająca z nowoczesnych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XV LO to szkoła, która ma wiele do zaoferowania!!! Stara, młoda XV-tka bo pełna energii, z otwartym umysłem, ciągłe się doskonaląca, korzystająca z nowoczesnych,"— Zapis prezentacji:

1

2 XV LO to szkoła, która ma wiele do zaoferowania!!! Stara, młoda XV-tka bo pełna energii, z otwartym umysłem, ciągłe się doskonaląca, korzystająca z nowoczesnych, odpowiednio dobranych, technologii, metod, środków. radością życia kolejnych pokoleń młodzieży wpisujących swe dzieje w działalność szkoły. historią.... i to nie byle jaką …,historią, która wzbogaciła szkołę doświadczeniem, wiedzą pozwalającym tak dobrze pełnić jej ważną rolę. Bogata wspomnieniami licznych absolwentów, których pamięć młodych lat jest pomostem łączącym pokolenia. Młoda Stara

3 Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych  języka polskiego,  historii,  biologii,  geografii,  języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski),  matematyki,  chemii,  fizyki,  informatyki,  antyku,  tańca i śpiewu,  sportu (SKS-y, zajęcia na siłowni). W szkole prowadzone są koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do matury oraz zajęcia wspierające uczniów z trudnościami w nauce z :

4

5 Bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem, stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu oraz drukarką. Zawsze można tutaj skorzystać z różnorodnych źródeł informacji, odwołać się do rady Pani bibliotekarki, wydrukować potrzebne informacje czy odrobić pracę domową. Bibliotekę szkolną

6 Sala gimnastyczna i siłownia wyposażone są w różnorodny sprzęt sportowy. Jeśli jest ładna pogoda zajęcia odbywają się również na świeżym powietrzu, gdzie znajdują się 2 boiska. Salę gimnastyczną i siłownię

7 Gabinet medyczny W gabinecie, u Pani pielęgniarki, uczniowie mogą uzyskać sprawną i fachową pomoc.

8 Sklepik, świetlica oraz automaty dostępne są dla uczniów w godzinach odbywania się zajęć szkolnych. Można tu kupić coś do jedzenia i picia (również na ciepło), a także najpotrzebniejsze przybory szkolne. Zazwyczaj to właśnie tutaj młodzież spędza przerwy. Można usiąść przy stolikach, zjeść, porozmawiać, ale także odrobić lekcje. Dodatkowo czas umilają nam występy naszych kolegów na scenie, na której każdy może zaprezentować swoje umiejętności artystyczne. Sklepik, świetlicę oraz automaty z napojami i przekąskami

9 Samorząd Uczniowski, który współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły współtworząc obecny wizerunek i przyszłe kierunki rozwoju naszego Liceum. SU organizuje wiele akcji i imprez uczniowskich. Akcja Fotograf Wigilia Szkolna Samorząd Uczniowski Konkurs Kolęd

10 Atuty naszego liceum  Przynależność do klubu Przodujących Szkół.  Wysokie notowania w rankingach szkół w województwie.  Szkoła bezpieczna dla ucznia i przyjaźnie wymagająca.  Wysoki procent przyjęć absolwentów na państwowe studia dzienne.  Wysoki poziom zdawalności matury.  Współpraca z UŁ i PŁ.  Patronat UŁ, Gazety Wyborczej.

11 Atuty naszego liceum  Spotkania z wybitnymi przedstawicielami sztuki i nauki, reprezentantami ciekawych zawodów, świadkami historii.  Wymiany międzynarodowe z Izraelem, Ukrainą, Niemcami i USA.

12

13

14

15

16

17 Atuty naszego liceum  Stawiamy na rzetelne i wszechstronne wykształcenie, przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.  Szkoła posiada ofertę edukacyjną z czterech języków obcych: j. angielskiego, j rosyjskiego, j. niemieckiego, języka włoskiego w ramach zajęć obowiązkowych. Uczniowie mogą tez skorzystać z zajęć j. francuskiego w ramach koła zainteresowań.  XV LO jest szkołą ćwiczeń dla studentów polonistyki i filologii rosyjskiej UŁ.  W szkole prowadzone są klasy patronackie (UŁ, Gazeta Wyborcza)

18 Atuty naszego liceum  SKS, zajęcia na siłowni, taneczne.  Udział w licznych imprezach kulturalnych oraz edukacyjnych, również w języku angielskim.

19 Atuty naszego liceum  Prężnie działający Samorząd Uczniowski współdecydujący o wizerunku szkoły.  Organizowanie ciekawych wycieczek oraz imprez szkolnych.

20  Stypendia za wyniki w nauce i/lub realizację własnych pasji.  Atrakcyjne lekcje prowadzone niekonwencjonalnymi metodami, w tym lekcje korelacyjne.  Ciekawe zajęcia psychoedukacyjne, bieżące wsparcie pedagoga szkolnego i psychologów z PPP. Atuty naszego liceum

21  PCK, honorowe krwiodawstwo.  Działalność drużyny harcerskiej.  Działalność Amnesty International. Klub Honorowego krwiodawcy przy XV LO funkcjonuje od 2002r. Każdego roku organizowane są cztery akcje krwiodawcze. Do klubu należą uczniowie oraz absolwenci, którzy oddają 45-48l krwi. W roku szk. 2010/2011 XV LO wyróżnione zostało odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Przy szkole działa 97 Łódzka Wodna Drużyna Harcerska. Szkolna grupa Amnesty International została zarejestrowana jako 23 w Polsce i pierwsza w Łodzi. Atuty naszego liceum

22  Akcje prozdrowotne i ekologiczne.  Klub Wolontariusza – uczestnik i organizator wielu akcji charytatywnych. Atuty naszego liceum

23  Innowacje pedagogiczne: Atuty naszego liceum  współpraca z Wydziałem Zarządzania UŁ – klasa o profilu biznesowym, raz w miesiącu udział uczniów klasy pierwszej w 6-godzinnych zajęciach (na Wydziale Zarządzania UŁ) z trzech bloków tematycznych: podstawy zarządzania, kształtowanie umiejętności menedżerskich, podstawy Business English,  współpraca z Wydziałem Filologicznym UŁ – klasy z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka angielskiego, historii i/lub wiedzy o społeczeństwie biorą raz w miesiącu udział w wykładach na Wydziale Filologicznym. Uczestniczą w pracach studenckich kół naukowych działających na Wydziale. Wykłady, prelekcje i warsztaty prowadzone są przez nauczycieli akademickich na terenie szkoły. Wydział patronuje konkursom organizowanym przez szkołę,  współpraca z „Gazetą Wyborczą” – uczniowie tej klasy odbywają warsztaty dziennikarskie,   prowadzenie lekcji korelacji międzyprzedmiotowej: język polski-historia, język polski- język angielski, język angielski-chemia, język angielski-informatyka, chemia-wychowanie fizyczne, język polski-etyka.

24  Projekty edukacyjne realizowane przez nauczycieli i uczniów: Atuty naszego liceum  „Bliżej siebie. Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” celem projektu jest kształtowanie postaw otwartości i dialogu w kontaktach międzyludzkich, zwalczanie stereotypów i uprzedzeń narodowych, stworzenie więzi pomiędzy młodzieżą na bazie wspólnych zainteresowań, rozwijanie dialogu podczas wspólnej nauki wnikającej w kwestie stosunków polsko-żydowskich, stworzenie i rozwijanie kontaktów i współpracy między szkołami. Dwukrotnie uczniowie XV LO gościli w Izraelu, trzykrotnie młodzież izraelska gościła w XV LO. Projekt realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,  „Szukać podobieństw - zrozumieć różnicę - edukacja międzykulturowa w szkole” (projekt pomocowy MSZ na rzecz Ukrainy, realizowany przy współpracy z ORE ). Celem projektu jest współpraca i wymiana młodzieżowa pomiędzy szkołami z Polski i Ukrainy. Dwukrotnie młodzież XV LO gościła w szkole Nr 26 w Żytomierzu, dwukrotnie przyjmowała młodzież ukraińską w swoich domach,  Uniwersytet Arizona, Wydział Stosunków Międzynarodowych – program „Uczymy się od siebie – prawa człowieka w USA i w Polsce”.

25  Inne ciekawe inicjatywy, w tym : Atuty naszego liceum - Organizacja konkursów międzyszkolnych, m.in.: III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi, I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego "Łódzkie – region o wielu obliczach". - Organizowanie akcji oraz imprez szkolnych, m.in.: Żywa lekcja historii o temacie „Etos rycerski w średniowieczu i dzisiaj”, Obchody Europejskiego Dnia Zdrowego Żywienia, Obchody dnia języków obcych.

26 Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. A oto kilka ostatnich:  Wojewódzki Przegląd Piosenki Rosyjskiej - II i III miejsce.  Olimpiada Wiedzy o Rodzinie – IX miejsce.  Olimpiada Teologiczna – XI i XII miejsce.  Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Biblijnej – XV miejsce.  Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - I miejsce w Łodzi i wyróżnienie.  Konkurs Katyń - nasza Ziemia Święta - II miejsce.  Wojewódzki Konkurs Kolbiański - II miejsce oraz wyróżnienie. Sukcesy naszych uczniów

27 Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. A oto kilka ostatnich:  I miejsce w Łodzi w Honorowym Krwiodawstwie.  Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie informatycznym Informatyka-moja pasja.  Wygrana w Konkursie Biblioteki Brytyjskiej.  Olimpiada języka rosyjskiego- kwalifikacja do etapu okręgowego ; Sukcesy naszych uczniów

28 Nasi uczniowie intensywnie rozwijają swoje zainteresowania sportowe i odnoszą na tym polu wiele sukcesów. Mistrzostwa Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych– Liga Lekkoatletyczna 1 miejsce w skoku w dal 2 miejsce w biegu na 800m 4 miejsce - sztafeta dziewcząt 4x100m 6 miejsce - Sztafeta chłopców 4x100m Zawody Szkół Ponadgimnazjalnych Promujące Kulturę Fizyczną – Gry I Zabawy Ruchowe 1 miejsce Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych W Unihokeju Chłopców 2 miejsce nasz uczeń został uznany za najlepszego zawodnika mistrzostw III Turniej Mikołajkowy Nauczycieli I Uczniów W Golfa 2 miejsce w konkurencji “nauczyciel – uczeń” 2 i 3 miejsce indywidualnie Sukcesy sportowe naszych uczniów

29 Nasi uczniowie intensywnie rozwijają swoje zainteresowania sportowe i odnoszą na tym polu wiele sukcesów. I jeszcze kilka: Międzyszkolne Zawody Szkół Ponadgimnazjalnych Promujące Kulturę Fizyczną W Tenisie Stołowym Dziewcząt 3 miejsce Międzyszkolne Zawody Szkół Ponadgimnazjalnych Promujące Kulturę Fizyczną W Piłce Siatkowej Dziewcząt 3 miejsce Zawody Szkół Ponadgimnazjalnych Promujące Kulturę Fizyczną w Koszykówce Chłopców 2 miejsce Sukcesy sportowe naszych uczniów

30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 Lp. przedmioty z rozszerzonym programem nauczania kl.Języki obce Trzy wybrane przedmioty w procesie rekrutacji 1j. polski, WOS, geografia1a angielski, niemiecki lub rosyjski j. polski, j. obcy, geografia, WOS 2 j. polski, j. angielski, biologia 1bangielski, włoskij. polski, j. obcy, biologia, matematyka 3 j. angielski, matematyka, geografia 1c angielski, niemiecki lub rosyjski j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 4 biologia, chemia, matematyka 1d angielski, niemiecki lub rosyjski j. polski, chemia, biologia, matematyka Uwaga! Język angielski nauczany będzie w grupach zależnych od stopnia zaawansowania znajomości języka (po sprawdzianie diagnostycznym przeprowadzonym w dniu rozpoczęcia roku szkolnego). Język włoski będzie nauczany od podstaw. Język niemiecki i rosyjski będą nauczane w podziale na grupy według stopnia zaawansowania znajomości języka. Przydział do grup nastąpi w trakcie rekrutacji. Możliwe będzie kontynuowanie nauki języka nauczanego w gimnazjum lub podjęcie nauki języka obcego od podstaw. Proponujemy naukę w następujących klasach

31 W tym roku zapraszamy na Drzwi Otwarte 11 kwietnia w godz. 16 00 -18 00. Przyjdź, obejrzyj i zostań z nami.

32


Pobierz ppt "XV LO to szkoła, która ma wiele do zaoferowania!!! Stara, młoda XV-tka bo pełna energii, z otwartym umysłem, ciągłe się doskonaląca, korzystająca z nowoczesnych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google