Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znani ludzie Gdyni i Gdańska Wykonała: Agnieszka Ossowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znani ludzie Gdyni i Gdańska Wykonała: Agnieszka Ossowska."— Zapis prezentacji:

1 Znani ludzie Gdyni i Gdańska Wykonała: Agnieszka Ossowska

2 Ania Przybylska Anna Przybylska (ur. 26 grudnia 1978 w Gdyni) – polska aktorka, fotomodelka, jako pierwsza polska aktorka została miêdzynarodową twarzą marki ASTOR. Jej pierwszym wystêpem w telewizji był finał konkursu "Twarz Roku". Popularność zyskała dzięki serialowi "Złotopolscy", gdzie odgrywała rolę Marylki Baki, młodej policjantki w stopniu sierżanta. W kinie zadebiutowała w 1997 rolę Suczki w "Ciemnej stronie Wenus". Brała udział w filmie Bogusława Lindy "Sezon na leszcza" (2001). Jej partnerem życiowym jest Jarosław Bieniuk, z którym ma dwoje dzieci: córkę Oliwię i syna Szymona.

3 Różne twarze Ani...

4 Grzegorz Niciński Grzegorz Niciński (ur. 16 maja 1973 w Gdyni) - były polski piłkarz grający niegdyś na pozycji napastnika. W Ekstraklasie rozegrał 251 meczów w których zdobył 42 gole. Wychowanek Arki Gdynia, wiosną 1995 przeniósł się do Pogoni Szczecin. 5 marca 1995 w wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze (0-1) zadebiutował w ekstraklasie. W swoich pierwszych dwóch sezonach w ekstraklasie strzelił dwa gole w 36 meczach, po czym spadł wraz z Pogonią do II ligi. W sezonie 1997/1998 powrócił do ekstraklasy, a po rundzie jesiennej kupiła go Wisła Kraków. W sezonie 1998/1999 zdobył z Wisłą Mistrzostwo Polski i został wypożyczony do drugoligowego GKS Katowice. Po półrocznym pobycie wrócił do Krakowa, gdzie grał do końca 2001 r. W tym czasie wygrał kolejne Mistrzostwo Polski oraz przyczynił siê do wywalczenia przez Białą Gwiazdę Pucharu Polski. Wiosną 2002 przeszedł do Zagłębia Lubin, w którym grał 4 sezony. Latem 2005 roku wrócił do Arki Gdynia.Jeden z najlepszych zawodników w historii klubu,ulubieniec kibiców. 30 sierpnia 2009, po meczu Zagłębia Lubin z Arką Gdynią oficjalnie poinformował o zakończeniu kariery.

5

6 Monika Pyrek Monika Pyrek (ur. 11 sierpnia 1980 w Gdyni) – polska lekkoatletka, wicemistrzyni świata i Europy w skoku o tyczce, wielokrotna mistrzyni Polski.Przez długi okres Pyrek była jedynś polskś tyczkarką na poziomie miêdzynarodowym, zdobywając regularnie tytuł mistrzyni kraju w latach 1999-2002, 2004- 2008. Jest 69-krotną rekordzistką Polski. W 2001 ustanowiła rekord Europy wynikiem 4,61 m. Monika Pyrek jest 11-krotną halową mistrzynią Polski (1998-2006, 2008-2009). Do jej najwiêkszych osiągnięć zaliczyć trzeba: srebrne medale zdobyte na Mistrzostwach Świata 2005 w Helsinkach oraz 2009 w Berlinie i brązowy medal na Mistrzostwach Świata 2001 w Edmonton, srebro zdobyte na Mistrzostwach Europy 2006 w Göteborgu. W Berlinie złoto zdobyła inna Polka, Anna Rogowska. Pyrek zdobyła także dwa brązowe medale na Halowych Mistrzostwach Świata w w Birmingham (2003) i Walencji (2008) oraz na Halowych Mistrzostwach Europy w Wiedniu (2002) i w Madrycie (2005). Siedmiokrotnie występowała w Finałach Lekkoatletycznych AAF, pięciokrotnie zajmując miejsca na podium: w 2005, 2006, 2007 i 2009 - 2., a w 2008 - 3. Na Igrzyskach Olimpijskich 2004 w Atenach Monika Pyrek zajêła4. miejsce, tuż za Rogowską, cztery lata później w Pekinie zajęła 4 miejsce, Rogowska dzięsiate. Monika Pyrek jest jedyną zawodniczką która zakwalifikowała się do wszystkich finałów olimpijskich w skoku o tyczce kobiet. 22 wrzeœnia 2007 Monika Pyrek, podczas zawodów œwiatowego finału lekkoatletycznego w Stuttgarcie, skoczyła 4,82 m, ustanawiając swój rekord życiowy. W 2008 wystapiła gościnnie w nagraniu Marysi Sadowskiej "Szybciej, wyżej, dalej". Piêciokrotnie zdobywała nagrodę Złote Kolce dla najlepszej polskiej lekkoatletki sezonu (2001, 2003, 2005, 2006 oraz 2008). Jest dwukrotną laureatką Plebiscytu Przeglądu Sportowego: w 2001 zajeła 9., w 2005 - 7. miejsce. 2 wrzeœnia 2009 została odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

7

8 Marzena Sienkiewicz Marzena Sienkiewicz (ur. 29 sierpnia 1975 w Gdyni) - polska dziennikarka. Prezenterka pogody. Karierę zaczynała w gnańskim oddziale TVP. Pracowała jako producent i prezentowała pogody w stacjach TVN, od stycznia 2004 roku w TVN Meteo,a od sierpnia 2004 w TVN 24. Po przejściu do TVP w styczniu pracowała najpierw w TVP 3, a od maja 2006 w TVN 2. Prawie codzniennie w Pytaniu na sniadanie opowiada o pogodzie i nie tylko. O pogodzie informuje również w Panoramie.

9

10 Roman Paszke Polski żeglarz.. Roman Paszke (ur. 25 maja 1951 w Gdañsku) - polski ¿eglarz, kapitan jachtowy, konstruktor. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku. W 1989 roku zorganizowa³ i prowadzi³ budowê pierwszego polskiego jachtu hi-tech klasy One Ton – Gemini. Wybudowany jacht by³ pierwsz¹ jednostk¹ pe³nomorsk¹ w Polsce, której kad³ub zosta³ wykonany z w³ókien wêglowych. Nastêpnie za³o¿y³ stocznie jachtow¹ Gemini International, w której powsta³y w 1995 roku MK Cafe Premium, a w 1996 jacht klasy ILC 40 – MK Cafe.W marcu 1999 roku Roman Paszke zainaugurowa³ oficjalnie polski program Race 2000, czyli udzia³ polskiej za³ogi w regatach dooko³a œwiata The Race, staj¹c na czele Stowarzyszenia Race 2000. Pierwotnie przedstawiciele stowarzyszenia podpisali umowê z francuskim biurem konstrukcyjnym Gillesa Olliera na przygotowanie projektu Superjachtu dla Polaków. Wed³ug za³o¿eñ mia³ byæ to katamaran, który by³by najwiêkszym jachtem regatowym w Polsce i jednym z najwiêkszych w œwiecie. Wed³ug projektu jego d³ugoœæ wynosi³a 36 metrów, a budowa mia³a siê odbyæ w Gdañskiej Stoczni Remontowej. Szybko siê jednak okaza³o, ¿e cykl produkcyjny, a potem dalsze dostrajanie prototypowego jachtu trwa³oby zbyt d³ugo by zd¹¿yæ na cykl rejsów kwalifikacyjnych przed regatami. Zrezygnowano wiêc z idei budowy nowego jachtu, a Roman Paszke zacz¹³ szukaæ gotowego, na którym móg³by wystartowaæ. Ostatecznie Romanowi Paszke uda³o siê zakupiæ gotowy jacht od Brunona Peyrona (pomys³odawcy i organizatora regat). Zakupiony jacht, którego cena pozosta³a tajemnic¹ pierwotnie nosi³ nazwê Explorer, a nastêpnie w Polsce nadano imiê Polpharma-Warta. 31 grudnia 2000 roku wystartowa³ z jedn¹ polsk¹ za³og¹ w presti¿owych regatach dooko³a œwiata The Race, które po 99 dniach, 12 godzinach i 31 minutach ukoñczy³ 10 kwietnia 2001 na 4 miejscu, pokonuj¹c 32 000 mil morskich. W 2007 roku Roman Paszke mia³ zamiar poprawiæ rekord samotnego op³yniêcia Ziemi bez zawijania do portów, który obecnie nale¿y do Francuza Francisa Joyona (57 dni, 13 godzin i 34 minuty). 21 stycznia 2007 roku w Gdyni odby³a siê uroczystoœæ wodowania nowego jachtu Bioton, który zosta³ wybudowany w szwedzkiej stoczni Marstrom Composite w Västervik. Matk¹ chrzestn¹ jachtu zosta³a ma³¿onka prezydenta RP - Maria Kaczyñska. Z powodu warunków pogodowych na pó³kuli po³udniowej rejs dooko³a œwiata zosta³ odwo³any

11

12 Dziękuję za uwagę!!! Agnieszka Ossowska


Pobierz ppt "Znani ludzie Gdyni i Gdańska Wykonała: Agnieszka Ossowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google