Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

28 listopada 2008 r. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie Konferencja Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych Wykorzystanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "28 listopada 2008 r. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie Konferencja Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych Wykorzystanie."— Zapis prezentacji:

1 28 listopada 2008 r. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie Konferencja Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych Wykorzystanie leasingu w wykonywaniu zadań publicznych Andrzej Sugajski Związek Polskiego Leasingu

2 Firmy członkowskie Związku Polskiego Leasingu: Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Fortis Lease Polska Sp. z o.o. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. LHI Leasing Polska Sp z o.o. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. PEAKAO Leasing i Finanse S.A. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SEB Leasing Polska Sp.z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Watin Leasing & Finance S.A. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

3 Polski rynek leasingu – łączna wartość netto w latach 1997-2007 w miliardach złotych 32,7 mld Źródło: ZPL ■ Ruchomości ■ Nieruchomości W 2007 r. rynek leasingu wzrósł o 50 proc.

4 ■ Wielka Brytania 58 ■ Niemcy 54 ■ Włochy 49 ■ Francja 40 ■ CEE 49 ■ Austria, Benelux, Szwajcaria 33 ■ Grecja, Portugalia, Hiszpania 32 ■ Skandynawia 25 ■ b.d./niezrzeszeni Źródło: Leaseurope Europejski rynek leasingu. Wartości umów zawartych w 2007 roku w miliardach euro 339 mld

5 Udział polskiego leasingu w rynku europejskim W ostatnich 3. latach udział Polski uległ podwojeniu Źródło: ZPL, Leaseurope

6 Udział leasingu w inwestycjach w latach 2000-2007 Źródło: ZPL, Leaseurope ■ EU ■ Polska EU 2007 – b.d. Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w polskiej gospodarce

7 Udział leasingu ruchomości w inwestycjach na środki trwałe latach 2000-2007 (poza budynkami i budowlami) ■ Polska ■ UE EU 2007 – b.d. Źródło: ZPL, Leaseurope Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w polskiej gospodarce

8 Zadowolenie z leasingu – leasingobiorcy Stopień zadowolenia z leasingu jako formy finansowania: Źródło: Indicator 2007 r. Czy polecił(a)by Pan(i) leasing innym firmom? 72 % leasingobiorców jest zadowolonych z leasingu 75 % leasingobiorców poleca leasing

9 Dlaczego leasing Łatwiejsze sfinansowanie inwestycji dzięki: –Prostszym i szybszym procedurom weryfikacji klienta i przedmiotu –Dostępności – możliwe podpisanie umowy w siedzibie klienta Parametry finansowe –Korzyści podatkowe –Dowolny rozkład czynszów leasingowych –Mniejsze wymagania dotyczące udziału własnego w inwestycji oraz jej zabezpieczenia –Taki sam lub niższy koszt finansowy –Wybór produktu i pozyskanie finansowania może odbywać się – w jednym i tym samym postępowaniu przetargowym (szeroka gama dostawców branżowych) –Leasing operacyjny pozabilansowy nie powoduje wzrostu wskaźnika całkowitego zadłużenia –Możliwość korzystania ze sprzętu bez konieczności jego zakupu – (możliwość rozłożenia kosztów inwestycji/ zakupu w czasie)

10 LEASING Kanalizacja, oczyszczanie ścieków Ochrona środowiska, ekologia Kultura, dziedzictwo narodowe Transport, drogi Gospodarka odpadami Co może być przedmiotem leasingu Praktycznie wszystko, w tym budynki i infrastruktura techniczna, wraz z maszynami i urządzeniami Przedmiotem leasingu mogą być ruchomości i nieruchomości związane z inwestycjami dotyczącymi m.in. przedsięwzięć z listy priorytetów POIiŚ Źródło:ZPL Ochrona zdrowia Infrastruktura energetyczna

11 LEASING Kto może korzystać z leasingu JST Szkoły, instytucje kultury Opieka zdrowotna Spółki komunalne Zakłady i jednostki budżetowe JST Instytucje wykonujące zadania publiczne Przedsiębiorcy Podmioty z udziałem Skarby Państwa

12 Najczęściej leasingowane: ●autobusy ● samochody dostawcze ● pojazdy do czyszczenia ulic ● śmieciarki ■ Pojazdy ■ Samochody osobowe ■ Maszyny ■ Inne Doświadczenia firm leasingowych w realizacji zadań publicznych Źródło: ZPL 1999 – pierwsze kontrakty w tym sektorze 200 mln € – szacunkowa wartość w 2007 r. – 2 proc. rynku leasingu 4000 – liczba transakcji w 2007 r.

13 Przykłady wykorzystania leasingu przy wykonywaniu zadań publicznych ● Leasing zwrotny budynku biurowego wraz z terminalem odlotów dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów, umowa na12 lat ● Finansowanie środków komunikacji miejskiej, m.in. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA - przetarg zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ● Autobusy miejskie dla Warszawy i okolic – leasing operacyjny na 10 lat, 20 proc. wszystkich autobusów miejskich jest w leasingu, ● Tramwaje dla Łodzi – 15 niskopodłogowych tramwajów w leasingu zwrotnym na 10 lat ● Zamiatarki dla województw wielkopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego w leasingu operacyjnym i finansowym dla klientów z udziałem JST, wartość transakcji od 0,2 do 1,1 mln zł, umowy 36-60 miesięcy

14 Skąd wziąć 40 miliardów? Przed samorządami stoi nie lada wyzwanie. Do 2015 r. Polska ma mieć w aglomeracjach oczyszczalnie ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej. ● Do 2010 roku - redukcja 86 proc. ładunku biodegradowalnego zanieczyszczeń w ściekach komunalnych, ● Do 2015 – wyeliminowanie ich w całości. ● Finansowanie - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach I Priorytetu Gospodarka Wodno-Ściekowa, ● Potrzebne nakłady inwestycyjne - 70 mld zł ● Potencjalne źródła finansowania - 30 mld zł. Fot. Budostal-2, MPWiK Wrocław

15 Firma leasingowa buduje infrastrukturę a następnie oddaje ją JST w leasing. Po okresie leasingu JST ma prawo odkupić składniki majątkowe. JST buduje infrastrukturę, finansując ją z zaliczek od Leasingodawcy na poczet umowy sprzedaży. Leasingodawca zawiera z JST umowę leasingu zwrotnego. JST sprzedaje istniejące składniki majątkowe firmie leasingowej, a następnie bierze je w leasingu zwrotnym. Leasing jako źródło finansowania zadań publicznych Modele współpracy firm leasingowych w ramach PPP Wszystkie modele dopuszczają możliwość podnajmu prywatnemu operatorowi w ramach umowy o zarządzanie

16 Leasing operacyjny ● cała rata leasingowa stanowi dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodu ● minimalny okres leasingu nieruchomości – 10 lat ● amortyzuje leasingodawca ● wykup przedmiotu leasingu za tzw. hipotetyczną wartość netto ● VAT od każdej raty leasingowej Leasing finansowy ● część odsetkowa raty leasingowej stanowi dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodu ● amortyzuje leasingobiorca ● dowolność w kształtowaniu okresu leasingu ● wykup przedmiotu leasingu za dowolnie ustaloną wartość ● VAT płatny z góry od wszystkich rat leasingowych Leasing zwrotny ● istota leasingu zwrotnego jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. ● Leasingobiorca sprzedaje posiadane aktywo firmie leasingowej i równocześnie uzyskuje prawo do jego dalszego użytkowania ● po okresie leasingu leasingobiorca ponownie staje się właścicielem. Rodzaje leasingu

17 Modele bilansowe ● Leasing finansowy - przedmiot leasingu wykazywany w aktywach leasingobiorcy. ● Leasing operacyjny pozabilansowy - przedmiot leasingu wykazywany w aktywach leasingodawcy. Poprawia wskaźniki efektywności u leasingobiorcy (zadłużenia).

18 Ujęcie podatkowe Leasing operacyjny ● leasingobiorca zalicza całą ratę leasingową do kosztów uzyskania przychodu ● odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca ● wykup następuje na podstawie opcji nabycia ● VAT płatny w ratach (od poszczególnych rat leasingowych) ● minimalny okres leasingu nieruchomości – 10 lat Leasing finansowy ● Leasingobiorca zalicza część odsetkową raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu ● odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca ● brak minimalnego okresu leasingu ● wykup przedmiotu leasingu następuje po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej ● VAT płatny z góry od wszystkich rat leasingowych

19 Leasing inwestycyjny ZAKUP GRUNTU FIRMA LEASINGOWA ARANŻER TRANSAKCJI LEASINGODAWCA SPC lub FIRMA LEASINGOWA LEASINGODAWCA SPC lub FIRMA LEASINGOWA LEASINGOBIORCA UMOWA LEASINGU UMOWA NAJMU GRUNT UMOWY Z FIRMAMI BUDOWLANYMI DORADZTWO UMOWY Z DOSTAWCAMI POZOSTAŁE NAJEMCA-OPERATOR PRYWATNY

20 Leasing zwrotny (1) UMOWY Z FIRMAMI BUDOWLANYMI DORADZTWO WYKUP GRUNTU POZOSTAŁE LEASINGOBIORCA GRUNT FIRMA LEASINGOWA Przedwstępna umowa sprzedaży Warunkowa umowa leasingu Zaliczki na poczet ceny Umowa sprzedaży Umowa leasingu Umowa najmu NAJEMCA-OPERATOR PRYWATNY UMOWY Z DOSTAWCAMI

21 Leasing zwrotny (2) LEASINGODAWCA, spółka celowa lub firma leasingowa LEASINGOBIORCA Firma leasingowa ARANŻER TRANSAKCJI/FINANSUJĄCY POZOSTAŁE UMOWY O DORADZTWO UMOWA LEASINGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NAJEMCA-OPERATOR PRYWATNY

22 Saur Neptun Gdańsk Polska S.A. – umowa o zarządzanie Przykład transakcji dotyczący PPP, oparty na umowie o zarządzanie. Kontrakty o zarządzanie polegają na zlecaniu podmiotowi prywatnemu przez podmiot publiczny bieżącego zarządzania i świadczenia usług publicznych zachowując własność aktywów wykorzystywanych w trakcie prowadzonej działalności. Kontrakty o zarządzenie mają charakter umów kilkuletnich (zazwyczaj 5 -10 lat) z możliwością przedłużenia. Wybór partnera odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych. ● Joint-venture, 51% SAUR, 49% do miasto. ● Usługi w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gdańsku, Sopocie, sąsiadujących gminach. ● Kontrakt pomiędzy spółką Saur Neptun Gdańsk S.A. a miastem został zawarty na okres 30 lat. ● Miasto Gdańsk będąc właścicielem infrastruktury, wydzierżawiło spółce mienie. Spółka zarządza gospodarką wodno kanalizacyjną na zasadach komercyjnych. ● Partnerzy wspólnie podejmują decyzje o wysokości taryf. Źródło: Instytut IPPP

23 Ratusz chce zarobić nawet miliard złotych na leasingu miejskich nieruchomości. Tego nie próbowało jeszcze żadne miasto. Urzędnicy już przygotowują listę budynków. W przyszłości nie wykluczają wpisania na nią Pałacu Kultury - informuje "Życie Warszawy". Miasto Leasingodawca Pałac Kultury i Nauki w leasingu? LEASING ZWROTNY

24 Związek Polskiego Leasingu ul. Rejtana 17, Warszawa tel.: (22) 542 41 36 fax: (22) 542 41 37 e-mail: zpl@leasing.org.pl www.leasing.org.pl


Pobierz ppt "28 listopada 2008 r. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie Konferencja Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych Wykorzystanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google