Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczna aparatura medyczna „Czy unikać pola magnetycznego?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczna aparatura medyczna „Czy unikać pola magnetycznego?”"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczna aparatura medyczna „Czy unikać pola magnetycznego?”

2 2 Wstęp Stałe pole magnetyczne jest wywoływane przez ładunki elektryczne znajdujące się w ruchu jednostajnym. Ładunki poruszające się ruchem zmiennym (np. hamowane) powodują powstawanie zmiennego pola magnetycznego, które rozchodzi się jako fala elektromagnetyczna. Jednym z podstawowych źródeł pola magnetycznego jest Ziemia, która wytwarza pole o indukcji od 0,1 mT do ok. 1 mT. Naturalne ziemskie pole jest statyczne. Człowiek rozwinął się, żył i żyje w homeostazie z nim.

3 3 Pole magnetyczne Ziemi Gdyby nie pole magnetyczne, życie na Ziemi nie było by możliwe. Strumień cząstek nazwany wiatrem słonecznym po wniknięciu do wnętrza ciała doprowadziłby do uszkodzenia struktury komórek i całych narządów. Ziemia posiada naturalny system obrony przed wiatrem słonecznym - ziemskie pole magnetyczne. Naładowane cząstki trafiają w obszar ziemskiego pola i zostają w nim uwięzione w tzw. pasach radiacyjnych będących tarczą dla Ziemi.

4 4 Pole magnetyczne Ziemi Tylko w regionach polarnych niektóre cząstki z wiatru słonecznego docierają do atmosfery ziemskiej powodując zjawisko zorzy polarnej, które jest wywołane skupiającymi się liniami pola magnetycznego oddziaływującego na obdarzone dużą energią cząstki wiatru słonecznego. http://wind.nasa.gov/mfi/team_science.html

5 5 Pole magnetyczne Ziemi Natężenie pola magnetycznego Ziemi zmienia się na przestrzeni czasu i w zależności od miejsca na kuli ziemskiej. Najsłabsze pole magnetyczne odczuwane jest na równiku i w niektórych częściach świata (Japonia, północna Afryka ). Najmocniejsze zaś jest w okolicy biegunów i w niektórych miejscach na Ziemi znanych z wyjątkowo korzystnego wpływu na zdrowie.

6 6 Składowe pola magnetycznego Wektor indukcji pola magnetycznego Ziemi – B, w dowolnie wybranym punkcie jej powierzchni posiada składowe – poziomą i pionową. Na biegunach magnetycznych pozioma składowa dąży do zera. Kąt D – deklinacją magnetyczna, zaś kąt I – inklinacja magnetyczna

7 7 Pole magnetyczne Ziemi The National Geophysical Data Center National Oceanic and Atmospheric Administration http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/historical_declination/index.html

8 8 Bieguny magnetyczne Ziemi Obecnie uważa się, że pole magnetyczne Ziemi wywołują wirowe prądy elektryczne płynące w płynnym jądrze Ziemi. W prądach tych, ruch obrotowy Ziemi poprzez efekt Coriolisa, wywołuje wiry, wytwarzając prąd elektryczny, który wytwarza pole magnetyczne. Oś biegunów magnetycznych nachylona jest pod kątem ok. 11° do jej osi obrotu Ziemi. Bieguny cały czas przesuwają się po powierzchni Ziemi z prędkością około 15 km na rok zataczając kręgi.

9 9 Bieguny magnetyczne Ziemi: The National Geophysical Data Center National Oceanic and Atmospheric Administration http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/icons/WMM2010/WMM2010Uncerti n2010.jpg

10 10 INTERMAGNET - globalna sieć obserwatoriów, monitorowania pola magnetycznego Ziemi. http://www.intermagnet.org/index-eng.php Z Polski: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Zespół Obserwacji Geomagnetycznych: - Obserwatorium Geofizyczne w Świdrze - Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku (Grójec) - Obserwatorium Geofizyczne w Helu Dane są umieszczane na serwerze Instytutu Geofizyki PAN: http://rtbel.igf.edu.pl/

11 11 Czynniki zakłócające pole magnetyczne Ziemi  Życie w budynkach z betonu i stali.  Długie przebywanie np. z racji wykonywanego zawodu w samochodzie, pociągu, samolocie, windzie, itd.  Smog magnetyczny (pole magnetyczne naszej planety zaburzone jest ogromną liczbą sztucznych pól wytwarzanych przez urządzenia zasilane prądem ).

12 12 Czynniki zakłócające pole magnetyczne Ziemi Zakłóca on nasze diopole i komórki przestają normalnie funkcjonować. Z coraz większym trudem utrzymują wewnętrzną równowagę biologiczną (homeostazę). Zaburzenia w środowisku wewnętrznym człowieka powoduje spadek energii życiowej, gorsze przyswajanie składników odżywczych, upośledzenie procesów metabolicznych. Skutkiem tego jest wystąpienie różnego rodzaju chorób.

13 13 Niedobór magnetyzmu ziemskiego Pierwsze długotrwałe loty kosmiczne pokazały, że brak naturalnego pola magnetycznego Ziemi powoduje bezsenność, wyczerpanie, depresję i osteoporozę. W związku z tym Amerykanie i Rosjanie zlecili wyprodukowanie takiego magnesu, który byłby lekki i mocny, a który można by było zastosować w kombinezonach jak i na statkach kosmicznych. Takie warunki braku naturalnego pola magnetycznego Ziemi mogą wystąpić również we wnętrzu metalowego kadłuba statku, gdy marynarz przebywa w nim wiele miesięcy.

14 14 Niedobór magnetyzmu ziemskiego "Syndrom niedoboru pola magnetycznego" został po raz pierwszy opisany w 1976 r. przez lekarza szpitala Isuzu w Tokio dr. K. Nikagawa, który zastosował magnetoterapie u 11648 pacjentów. Osoby poddane tej terapii cierpiały na różne schorzenia: ogólne zmęczenie, stres, bezsenność, bóle głowy, bóle pleców i kręgosłupa, zaburzenia w trawieniu, kłopoty z krążeniem krwi.

15 15 Oddziaływanie pola magnetycznego na organizmy żywe: W przeciwieństwie do innych postaci energii pole magnetyczne przenika przez całe ciało, docierając do każdej komórki i wywołując w ten sposób różnorakie skutki biofizyczne: - działa na struktury błon komórkowych, zmieniając ich właściwości, wznieca reakcję enzymatyczną; - działa na kolagen, kreatynę i inne białka, pobudzając wzrost kości, a także ruch komórek; - zmienia pH wody zawartej w organizmie, szybkość krystalizacji, stężenie rozpuszczonych w niej gazów (np. tlenu) i woda uzyskuje właściwości bakteriobójcze.

16 16 Oddziaływanie pola magnetycznego na organizmy żywe: Najlepiej poznanym efektem jest wpływ pola magnetycznego na procesy oddychania tkankowego i regeneracji tkankowej: - przyśpiesza rozwój tkanki łącznej i wytwarzanie blizny kostnej; - powoduje zwiększenie przyswajania tlenu przez tkanki; - działa przeciwzapalne, przeciwobrzękowo, łagodzi ból.

17 17 Terapia stałym polem magnetycznym Początki magnetoterapii sięgają czasów egipskich (wcześniej niż akupunktura). Kleopatra używała magnesów, aby przedłużyć swoją młodość. W Chinach ze skał wydobywano substancję magnetyczną zwaną kamieniem zdrowotnym. W Grecji wyrabiano z rudy magnesy, które określano kamieniem życia. Następne wzmianki na ten temat pojawiły się w czasach średniowiecza i odrodzenia. Paracelsus bardzo często używał magnesów do leczenia niektórych schorzeń. Przypisywał tym magnesom dobroczynny wpływ na psychikę i twierdził, że łagodzą trudności z zasypianiem.

18 18 Terapia stałym polem magnetycznym Opublikowano wiele prac medycznych o pozytywnych efektach działania stałego pola magnetycznego w chorobach sercowo- naczyniowych, nadciśnieniu tętniczym, egzemach, gojeniu się ran, a nawet w chorobie popromiennej. Wykazano, że stałe pole magnetyczne zmniejsza szybkość osiadania erytrocytów, natomiast powoduje wzrost liczby leukocytów we krwi a leukocyty spełniają w organizmie funkcje odpornościowe.

19 19 Terapia stałym polem magnetycznym W organizmie żywym komórki krwi mają tendencje do koagulacji, czyli zlepiania się, w efekcie czego mogą powstać zatory, zakrzepy powodujące blokady części tego układu. Prowadzi to do niekorzystnych zmian w naczyniach włosowatych układu krwionośnego. Pod wpływem pola magnetycznego zaobserwowano rozłączanie się komórek oraz ich polaryzację, co umożliwia im wykorzystanie całej powierzchni do transportu tlenu lub dwutlenku węgla. Pod działaniem pola magnetycznego następuje udrożnienie kanałów naczynia, co prowadzi do prawidłowego działania całego układu.

20 20 Terapia zmiennym polem magnetycznym Magnetoterapia - zabieg, w którym stosuje się zmienne pole magnetyczne o wartości indukcji od 1 do 20 mT i częstotliwości do 50-60 Hz. Jej działanie na układ nerwowy polega na poprawie metabolizmu tkanki nerwowej, ukrwienia mózgu, nasileniu procesów reorganizacji synaptycznej, a także działaniu przeciwbólowym poprzez wydzielanie endogennych opioidów.

21 21 Terapia zmiennym polem magnetycznym Magnetostymulacja - zabieg z zastosowaniem pola magnetycznego o indukcji do 100 µT i częstotliwości nośnej do 3000 Hz i podstawowej nieprzekraczającej kilkunastu Hz. W ośrodkowym układzie nerwowym obserwuje się szczególny wpływ magnetostymulacji na układ limbiczny i korę mózgową, z tego powodu szczególnymi wskazaniami do magnetostymulacji są depresja, zespół zmęczenia, zaburzenia poznawcze i rytmu dobowego (problemy z zasypianiem).

22 22 Terapia zmiennym polem magnetycznym Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (Transcranial Magnetic Stymulation TMS) Zabieg z zastosowaniem pola magnetycznego o wysokich wartościach indukcji (2 tesli) i bardzo krótkim czasie trwania impulsu (100-200 µs), polega na bezpośrednim stymulowaniu neuronów kory mózgowej. Ten rodzaj aplikacji pola umożliwia stymulację struktur mózgowych położonych w odległości 2 cm od aplikatora. Być może w przyszłości stanie się alternatywą dla stymulacji elektrycznej mózgu, w odróżnieniu od której jest bezbolesny, nie wymaga premedykacji i wydaje się być bezpieczniejszy.

23 23 Wskazania do terapii polem magnetycznym: choroba zwyrodnieniowa stawów, RZS, osteoporoza, zespół Sudecka (choroba, która doprowadza do stopniowego zaniku (dystrofii) mięśni i ubytku kości), pourazowe schorzenia narządu ruchu (stany po złamaniach kości, stawach rzekomych, zwichnięciach stawów, naderwania ścięgien, więzadeł, torebki stawowej, krwiaki) choroby układu krążenia (zaburzenia krążenia obwodowego w następstwie miażdżycy, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca),

24 24 Wskazania do terapii polem magnetycznym: choroby neurologiczne (migrena, udar mózgu, stwardnienie rozsiane), choroby układu oddechowego (zapalenie zatok obocznych nosa, zapalenie oskrzeli), choroby przewodu pokarmowego (wrzody, zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego), choroby dermatologiczne (owrzodzenia i zmiany zanikowe podudzi, trudno gojące się rany).

25 25 Przeciwwskazania do terapii polem magnetycznym: ciąża cukrzyca młodocianych nowotwory ciężkie choroby serca (ostra niewydolność wieńcowa) czynna gruźlica nadczynność tarczycy choroby przewodu pokarmowego z zagrożeniem krwawienia ostre infekcje bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze elektroniczne implanty (np. rozrusznik serca)

26 26 Wykorzystanie magnetoterapii http://www.blaumarket.pl/p/12790/magnetoterapia-asa-laser-pmt-qs-pmt- qs-automatic

27 27 Aparat do magnetoterapii http://www.blaumarket.pl/p/6706/aparat-do-magnetoterapii-btl-4920- magnet-professional

28 28 Strefy ochronne w otoczeniu źródła pola lub promieniowania elektromagnetycznego: http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P17600 664961352299944115&html_tresc_root_id=1177&html_tresc_id=2102&html_klucz=1177 &html_klucz_spis=

29 29 Wartości natężeń pól elektrycznych i magnetycznych, które ustalają granice poszczególnych stref ochronnych: http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P176006 64961352299944115&html_tresc_root_id=1177&html_tresc_id=300002319&html_klucz=11 77&html_klucz_spis=

30 30 Przepis na długowieczność? Dzięki wprowadzeniu w Japonii powszechnej magnetyzacji poprzez noszenie wkładek magnetycznych do butów, biżuterii mgt, wykorzystanie magnetycznych mat, materacy, kołder, poduszek, kurtek, fartuchów i innych akcesoriów z magnesami (np. magnetyzowanie wody do picia), a także wskutek zastosowania osłon aparatów produkujących smog zaburzenia te ustąpiły - ludzie stali się zdrowsi, co poza wszystkim, wpłynęło na ich długowieczność (83 lata to ostatnio stwierdzona średnia wieku w Japonii).

31 31 Wykorzystanie  możliwości wykorzystania wymienionych efektów w leczeniu pooperacyjnemu wad wrodzonych stawów biodrowych bądź skokowych u dzieci,  możliwości wykorzystania wpływu pola magnetycznego na zmiany w fizjologii wieku podeszłego.


Pobierz ppt "Elektroniczna aparatura medyczna „Czy unikać pola magnetycznego?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google