Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdwin w roku szkolnym 2013/2014 rok szkolny, Zgodnie z art.5a ust4 USO, organ wykonawczy jednostki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdwin w roku szkolnym 2013/2014 rok szkolny, Zgodnie z art.5a ust4 USO, organ wykonawczy jednostki."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdwin w roku szkolnym 2013/2014 rok szkolny, Zgodnie z art.5a ust4 USO, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1,2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego

2 Nazwa szkoły Szkoła PodstawowaGimnazjum klasyRazem uczniów Liczba oddziałów KlasyRazem uczniów Liczba oddziałów 0IIIIIIIVVVIIIIIII Zespół Szkół w Bierzwnicy 2519142014 10116716 17493 Zespół Szkół w Lekowie 27/1 5 18/171523162717175917 /172728894 Filia Szkoły Podstawowej w Oparznie 21161168105776xxxxx Ogółem 88704049385132368225043451387/506 Tabela 2 liczba uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2014/ 2015. Nazwa szkoły Szkoła PodstawowaGimnazjum klasyRazem uczniów Liczba oddziałów KlasyRazem uczniów Liczba oddziałów 0IIIIIIIVVVIIIIIII Zespół Szkół w Bierzwnicy 25 1212 21 1414 1515 1010 1616 113717 513 Zespół Szkół w Lekowie 4719221626192917882533 16/1 7 24824 Filia Szkoły Podstawowej w Oparznie 231468967734xxxxx Ogółem 95454938503552364194049411307/494 Tabela 1 liczba uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2013/ 2014.

3 Szkoła 2013/2014 Ogółem dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu Uczniowie uczący się w tej szkole Uczniowie uczący się w innej szkole Uczniowie, z innych gmin SP Lekowo 1621085423 Filia Oparzno 11348652 SP Bierzwnica 15780828 G Lekowo 13873659 G Bierzwnica 8547404 Szkoła 2014/2015 Ogółem dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu Uczniowie uczący się w tej szkole Uczniowie uczący się w innej szkole Uczniowie, z innych gmin SP Lekowo 1731106326 Filia Oparzno 12152687 SP Bierzwnica 147767115 G Lekowo 140796111 G Bierzwnica 8446384

4 Szkoła Nauczyciel Stażysta Nauczyciel Kontraktowy Osoba/etat Nauczyciel Mianowany Osoba/etat Nauczyciel Dyplomowany Osoba/etat razem Konserwator Osoba/etat Woźny Osoba/etat Sprzątaczka Osoba/etat Sekretarz Osoba/etat Księgowa Osoba/etat Kierowca Osoba/etat Opiekun Osoba/etat razem ZS w Lekowie 03/36/4,6913/13 22/20,69 1/1 3/31/12/22/1,7 5 3/313/1 2,75 Szkoła Filialna W Oparznie 02/1,334/46/5,1012/10,4 3 1/102/2001/1 5/5 ZS w Bierzwnicy 03/2,502/212/10,9 4 17/15,41/1 3/ 31/11/¾1/1 9/8,7 5 Razem 08/7,5011/10,2530/28,9449/46,653/32/28/82/23/2,754/3,756/628/27,5 Szkoła Nauczyciel Stażysta Nauczyciel Kontraktowy Osoba/etat Nauczyciel Mianowany Osoba/etat Nauczyciel Dyplomowany Osoba/etat razem Konserwator Osoba/etat Woźny Osoba/etat Sprzątaczka Osoba/etat Sekretarz Osoba/etat Księgowa Osoba/etat Kierowca Osoba/etat Opiekun Osoba/etat razem ZS w Lekowie 4 / 3,5 2 / 27 / 6,2512 / 1225/23,751 / 1 3 / 31 / 12 / 21 / 13 / 312/12 Szkoła Filialna w Oparznie -2 / 1,334 / 46 / 5,1012/10,431 / 1-2 / 2--1 / 1 5/5 ZS w Bierzwnicy 03/2,612/212/10,9417/15,551/1 2/21/11/0,751/1 8/7,75 Razem 4/3, 5 7/5,9413/12,2530/28,0454/49,733/32/27/72/23/2,753/35/5 25/24, 75

5 TYGODNIOWY ROZKŁAD DOWOZU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LEKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Trasa 1 : Cieszyno – Lekowo - Cieszyno Miejscowości :Dowóz kl. I - III GDowóz kl. „O” – VI SP Kurs autobusu szkolnego Kierowca J. Kąkol Opiekunka T. Piotrowska Kurs autobusu -Mikołajczyk Opiekunka G. Panasz Cieszyno Klępczewo Bełtno Lekowo - 8.10 8.15 8.20 7.55 8.05 8.10 8.15 Miejscowości:Odwóz 1Odwóz 2Odwóz 3 Kurs autobusu -Mikołajczyk Opiekunka G.Panasz Kurs autobusu -Mikołajczyk Opiekunka G.Panasz Lekowo Bełtno Klępczewo Cieszyno Gola Górna Oparzno Lipce Łąkowo 13.00 13.05 13.10 13.20 - 15.00 15.05 15.10 - 15.50 15.55 16.00 16.10 Trasa 2: Kunowo – Cieszyno – Świdwin (kurs liniowy) Odwóz Lekowo Kunowo Cieszyno Świdwin 15:05 15.10 15.15 15.25

6 Trasa 3 : Rusinowo – Lekowo - Rusinowo DowózOdwóz Kurs autobusu - Mikołajczyk Opiekunka A.Kruk Kurs autobusu szkolnego Kierowca J.Kąkol Opiekunka A.Kruk 123 Śliwno Rusinowo Kowanowo Berkanowo Międzyrzecze Ząbrowo Kartlewo Lekowo 7.41 7.46 7.51 7.53 8.03 8.08 8.12 8.17 Lekowo Kartlewo Ząbrowo Międzyrzecze Berkanowo Kowanowo Rusinowo Śliwno 13.05 13.10 13.14 13.19 13.27 13.31 13.36 - 15.00 15.07 15.14 15.19 15.27 15.31 15.36 15.40 15.50 15.57 16.04 16.09 16.17 16.21 16.26 16.30 Trasa 4: Rusinowo – Oparzno – Lekowo – Oparzno - Rusinowo Dowóz gimnazjumOdwóz gimnazjum Kurs autobusu szkolnego Kierowca J.Kąkol Opiekunka T.Piotrowska Mikołajczyk Rusinowo Śliwno Osowo Łąkowo Lipce Oparzno Gola Górna Przybysław Klępczewo Bełtno Lekowo 7.15 7.20 7.25 7.30 7.40 7.45 7.50 8.00 8.10 8.15 8.20 Lekowo Bełtno Klępczewo St. Przybysław Gola Górna Oparzno Lipce Łąkowo Osowo Śliwno Rusinowo 15:00 15:05 15:10 15:20 15:30 15:35 15:40 15:50 15:55 16:00 16:05 15:50 15:55 16:00 16:10 16:20 16:25 16:30 16:40 16:45 16:50 16:55

7 Trasa 4 : Rogalino– Lekowo - Rogalino DowózOdwóz Kurs autobusu szkolnego Kierowca Z. Pantoł Opiekunka A.Wojtów Kurs autobusu szkolnego Kierowca Z. Pantoł Opiekunka A.Wojtów 123 Lekowo Rogalino Rogalinko Niemierzyno Bystrzynka Bystrzyna Przymiarki Jastrzębniki Lekowo 7:15 7.40 7.45 7.50 7.55 7.58 8.05 8.10 8.15 Lekowo Bystrzyna Bystrzynka Niemierzyno Rogalinko Rogalino Krosino kol. 13.05 13.07 13.14 13.19 13.27 13.31 13.36 15.00 15.07 15.14 15.19 15.27 15.31 15.36 15.50 15.57 16.04 16.09 16.17 16.21 16.26 Trasa 5: Krosino kol. – Krosino - Lekowo Dowóz Mikołajczyk - kurs liniowy kierowca Mikołajczyk Opiekunka M. Budzińska Krosino kol. Krosino Lekowo 8.10 8.15 8.20

8 STAN KLASY KLASA Lekowo Dobrowola Międzyrzecze Ząbrowo Bełtno Krosino Berkanowo Klępczewo Cieszyno Kartlewo DOJEŻDŻAJĄCY Niemierzyno Rogalino Rusinowo Bystrzno Jastrzębniki Przymiarki Łąkowo Oparzno Kowanowo Śliwno Gola Górna Kunowo Lipce Stary Przybysław Świdwin GIMBUS Mikołajczyk 35I131--461521--11---------814 15II4-1--2-4-11-2----------38 23III82-512131--------------411 16IV6--1-412-11-----------55 27V5--3-3-51-214111------913 17VI6-2222-11-1-------------38 13342331171932053517211-------32(91)59 41„0”10--3313-7---211-1-------17(31)14 34IG8-2214-5--221-2112---1---1115 27IIG9-23-514---12------------612 28IIIG4-2--513111-3---11111-1-1618 8921-6511421211336-212311111-123(68)45 ZESPÓŁ SZKÓŁ W LEKOWIE rok szkolny 2014/2015

9 STAN KLASY KLASA Oparzno Osowo Bedlno Berkanowo DOJEŻDŻAJĄCY Niemierzyno Rogalino Rusinowo Łąkowo Kowanowo Świdwin Gola Górna Lipce Stary Przybysław Mikołajczyk/Gimbus Oparzno 16 I54-- ---1-1212 115 II211- ---4--111 92 6III22-- --1-----1 42 8IV4--- ---1----3 44 10V21-- ---2--113 82 5VI2--- ---2----1 32 56178-- --210-14311 3917 21„0”6--- ---5-2233 156 SZKOŁA FILIALNA W OPARZNIE

10 TYGODNIOWY ROZKŁAD DOWOZU UCZNIÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM (GIMBUSEM) DO ZESPOŁU SZKÓŁ W BIERZWNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STAN KLASY KLASA KLUCZKOWO PRZYRZECZE SMARDZKO SŁAWA CIESZENIEWO RYCERZEWKO BRONOWO ŚWIDWINEK ŚWIDWIN BIERZWNICA DOJEŻDŻAJĄCY GIMBUSInne 19I2111511--7111 14II8-112----212- 20III9-112-1--6131 14IV211-2-3--563 14V4---211--671 10VI211-2----46- 91273531526--30556 25„0”51114321-7 15+1 BUSEM 2 16IG322-311--4111 17IIG4-223-2--4112 17IIIG41--4-2--692 50113421015--14315

11 KURS TYGODNIOWY ROZKŁAD DOWOZU UCZNIÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM SMARDZKO SŁAWA CIESENIEWO RYCERZEWKO KLUCZKOWO PRZYRZECZE WYJAZD DO SZKOŁY I7:007:057:107:257:40 7:50 pon, wt, pt 8:00 II8:208:258:30-8:50- POWRÓT DO DOMU I13:0013:3513:50 Odbiór dziecka 13:2013:1513:0513:4013:5514:10 II14:45 15:2515:35 14:45 wtorek, piątek 14:45 wtorek, piątek Odbiór dziecka 15:0515:0014:50 15:30 15:40 15:55

12 SzkołyIlość dzieci PKS (bilety)Gimbus Filia w Oparznie2032 ZS Lekowo84110 ZS Bierzwnica14 (Bronowo)96 Szkoła Specjalne 10+2 Opiekunów7 (Opel Vivaro) 1(Bus Brzeżno) 5 ( bus Szkoła specjalna) 2014/2015 2013/2014 SzkołyIlość dzieci PKS / Mikołajczyk (bilety) Gimbus Filia w Oparznie54X ZS Lekowo11872 ZS Bierzwnica13101+ 1 Busem Szkoła Specjalne 11+2 Opiekunów7 (Opel Vivaro) 5 (Bus Brzeżno) 5 ( bus Szkoła specjalna)

13 Wyniki ze sprawdzianu klas VI

14 Wyniki z egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 Wyszczególnienie Część matematyczno -przyrodnicza Część humanistyczny Język Angielski 2012/2013 G. Bierzwnica Matematyka – 49,83 Przyroda – 48,39 Język polski – 50,78 Historia, WOS – 55,45 41,63 G. Lekowo Matematyka – 63,06 Nauki Przyrodnicze 61,57 Język polski- 54,96 Historia, WOS-70,3 Język angielski 72,5 Język niemiecki 63,75 Średnia Wojewódzka 44,75 56,17 58,06 55,36 61,36 57,76

15 Wyszczególnienie Część matematyczno -przyrodnicza Część humanistyczny Język Angielski 2013/2014 G. Bierzwnica Matematyka – 47,6 Przyroda – 48,24 Język polski –65,06 Historia, WOS – 60,3 Język angielski –PP 48,47 Język angielski –PR 23,9 G. Lekowo Matematyka –45,17 Nauki Przyrodnicze- 44,33 Język polski- 55,13 Historia, WOS- 51,63 Język angielski –PP 41,78 Język niemiecki – PP48,8 Średnia Wojewódzka Matematyka - 43,93 Nauki Przyrodnicze – 49,57 Język polski – 64,86 Historia, WOS-56,63 Język angielski – PP 64,66 Język niemiecki – PP53,05

16 Lp.Nazwisko i imię nauczycielaOsiągnięcia 1.Kamińska UrszulaFinalista etapu wojewódzkiego 46 Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne”, Finalista etapu wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego, I miejsce w kategorii wiekowej I-III SP w Powiatowym Konkursie Tańca You can dance. 2.Bujas BożenaLaureat Konkursu Diecezjalnego pt. „Mój kościół na Pomorzu” 3.Marta JalowskaFinalista etapu wojewódzkiego - Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie, III miejsce w SP i III miejsce w G w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym. 4.Graczyk AleksandraI miejsce w kategorii wiekowej „0” i III miejsce w kategorii wiekowej I-VI SP w IX Powiatowym Przeglądzie Piosenki o Zdrowiu, Wyróżnienie w 46 Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne” w kategorii wiekowej „0” na etapie miejsko-gminnym. 5.Monika PrządkaWyróżnienie w 46 Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne” w kategorii wiekowej IV-VI na etapie miejsko-gminnym. 6.Marta Beata JalowskaMiędzy powiatowy Fundacyjny Interaktywny Kurs Języka Angielskiego „Marzenia się spełniają”: I i II miejsce w kategorii SP, I miejsce w kategorii G - Poziom Beginner – Początkujący, I i III miejscew kategorii- G – Poziom Pre Intermediate – Średniozaawansowany. 7.Słowik MałgorzataWyróżnienie w konkursie „Najpiękniejsza baśń mojego dzieciństwa”. 8.Elżbieta KocikowskaII miejsce w G i III miejsce w SP w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym na szczeblu gminy. 9.Gałas JacekI miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt, III miejsce w Mistrzostwach Regionu koszalińskiego w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt, II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt w Dębnie, III miejsce w Powiatowej Lidze Piłki Nożnej Chłopców. IV miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Piłce Ręcznej Dziewcząt szkół Gimnazjalnych III miejsce w Turnieju Wojewódzkim w Piłce Ręcznej Dziewcząt szkół Podstawowych w Mielnie Osiągnięcia nauczycieli w Zespole Szkół w Bierzwnicy :

17 Miejsca I Międzywojewódzki Mikołajkowy Turniej sztuk walki konkurencja karate kumite konkurencja karate kata konkurencja sumo Konkurencja karate kumite konkurencja sumo MP w unihokeju chłopców SP Turniej COCA COLA CUP I runda rozgrywek w Brzeżnie Turniej karate o puchar Burmistrza Barwic Konkurs taneczny You Can Dance Miejsca II MP Piłka Nożna Chłopców gimnazjum Sztafetowe Biegi przełajowe chłopców szkół podstawowych MP Tenis stołowy chłopców szkół podstawowych Międzywojewódzki Mikołajkowy Turniej sztuk walki konkurencja karate kumite konkurencja karate kata konkurencja karate kumite konkurencja karate kata Turniej Sztuk walki o puchar burmistrza Złocieńca MP w unihokeju dziewcząt gimnazjum Turniej piłki nożnej COCA COLA CUP II runda rozgrywek w Kołobrzegu MP w piłce koszykowej chłopców gimnazjum Konkurs poezji i piosenki niemieckiej Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym Zachodniopomorska Olimpiada Sportów Walki Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Kickboxingu Głogów Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Kickboxingu Ostrowiec Świętokrzyskim Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego –Drużynowo – Oparzno Miejsca III MP Sztafetowe biegi przełajowe chłopców gimnazjum MP Piłka Siatkowa chłopców gimnazjum Międzywojewódzki Mikołajkowy Turniej sztuk walki MP w piłce ręcznej chłopców SP MP w piłce nożnej chłopców SP Miejsca IV MP Drużynowy tenis stołowy MP Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Świdwin MP Biegi przełajowe dziewcząt szkół podstawowych Międzywojewódzki Mikołajkowy Turniej sztuk walki Regionalne Mistrzostwa w unihokeju chłopców SP Miejsce V MP Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt gimnazjum MP Piłka nożna dziewcząt gimnazjum MP Drużynowy tenis stołowy MP Indywidualne biegi przełajowe MP w piłce ręcznej dziewcząt gimnazjum Kamil Wachnik brał udział w Konkursie Geograficznym zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzonym przez Wojewódzką Komisję Konkursową i zdobył tytuł laureata. Sprawozdanie ze sportu szkolnego w 2013/2014 Zespołu Szkół w Lekowie

18 Koszty Wyszczególnieni 2012 - Lekowo 2012- Oparzno 20122013 do 30.06.2014 Gaz (m 3 / kwota zł) 42 275 m39 639 m 3 81914 m 3 74 980 m 3 42 275 m 3 108 376,35 zł66 667,19 zł175043,54 zł 122 816,87 zł66794,91 zł Energia elektryczna 18 182,27 zł10 003,20 zł28185,47zł28 163,70 zł 3195,54 zł Woda, ścieki, śmieci 12 250,60 zł5 850,28 zł18100,88zł19160,56zł10009,83zł Dowóz dzieci 478 985,76 zł- 443 253,52 zł267 646,86 zł Zużycie gazu, energii elektrycznej, woda, ścieki i odpady stałe oraz dowóz uczniów w okresie 01.01.2012 – 30.06.20014 r. w Zespół Szkół w Lekowie

19 Zużycie gazu, energii elektrycznej, woda, ścieki i odpady stałe oraz dowóz uczniów w okresie 01.01.2012r. – 30.06.2014r. w Zespole Szkół w Bierzwnicy Wyszczególnienie 2012 2013 do 30.06.2014 Gaz (m 3 / kwota zł) 35.690 m 3 33.503 m 3 17.683m 3 69.556,97 zł70.429,42 zł.39.010,43 zł. Energia elektryczna 16.241,00 zł13.220,56 zł.2.357,86 zł. Woda, ścieki 3.420,30 zł4.573,70 zł.3.263,28 zł. Śmieci 7.883,60 zł2.808,00 zł.1.332,00 zł. Dowóz dzieci 129817,11 zł139.461,03 zł.64.112,00 zł.

20 Wydatki na oświatę Szkoły/rok201220132014 30.08.2014 ZS Bierzwnica1669400,151747953,891062045,62 ZS Lekowo3265490,003565049,282284411,32 Razem4934890,15513003,17 3346456,94 (5520606,50) Subwencja34263603370895 2420530 (3507358 ) Środki własne Gminy Świdwin 1508530,151942108,17 925926,94 (2013248,50)

21 Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego z uwzględnieniem waloryzacji wynosi: w przypadku nauki zawodu : 4848,46 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące 8081,00 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 253,68 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia Za rok 2013r. wydano 7 decyzji na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych na łączna kwotę 72088,36zł tj. 1. Tadeusz Sak – Zakład Elektromechaniki Pojazdowej – 8081,00 2. Ryszard Piątek PPHU PROBUD -15713,06 3. OHP Koszalin – 5334,00 4. Renata Szybisty - salon fryzjerki – 8081,00 5. ER-KO – 15713,06 6. Spółdzielnia Pracy Matalo-Drzewna – 8081,00 7. TECH-MET -6498,24 8.IN-TECH -4587,00 Wszystkie środki na dofinansowanie pracodawcom kształcenia pracowników młodocianych pozyskano w ramach dotacji z Kuratorium Oświaty w Szczecinie z Funduszu Pracy.

22 Przedszkole i Punkty Przedszkolne Liczba dzieci Liczba miejsc Punkt przedszkolny „Krasnale” TPD w Lekowie 18 20 Punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina” TPD w Oparznie 11 20 Przedszkole „Republika Malucha” TPD w Kluczkowie 18 20 Według Uchwały Nr XL/305/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 08 2014 r. ( z poprawkami) Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świdwin w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej. W przypadku braku na terenie Gminy Świdwin przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.( 472 zł – 65%). Art. 79a Ustawy o systemie oświaty mówi, że jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia …………….., pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę dotacji, otrzymanej na ucznia przez gminę.

23


Pobierz ppt "INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdwin w roku szkolnym 2013/2014 rok szkolny, Zgodnie z art.5a ust4 USO, organ wykonawczy jednostki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google