Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- 1 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- 1 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III."— Zapis prezentacji:

1 - 1 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „DOSKONALENIE NAUCZYCIELI UKIERUNKOWANE NA SUKCES SZKOŁY/PRZEDSZKOLA” Beneficjent: Powiat m. Białystok/Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego 19.11.2013 – 31.08.2015

2 - 2 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola

3 - 3 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola W POWIECIE M. BIAŁYSTOK ZNAJDUJE SIĘ PONAD 230 PLACÓWEK SZKOLNYCH W projekcie uczestniczyło 52 co stanowi ok. 22 % wszystkich placówek w mieście

4 - 4 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Przedszkola uczestniczące w projekcie wdrażającym nowy system doskonalenia w ramach działania 3.5 POKL PRZEDSZKOLEDYREKTORPRZEDSZKOLEDYREKTOR Przedszkole Niepubliczne nr 1 Sacharczuk Marzena Przedszkole Samorządowe nr 35 Jakubowska Dorota Elżbieta Przedszkole Samorządowe nr 1 Lisowska Maria Przedszkole Samorządowe nr 42 Karpowicz-Stankiewicz Elżbieta Przedszkole Samorządowe nr 7 Abramowicz - Bołtuć Iwona Przedszkole Samorządowe nr 45 Trusiuk Iwona Maria Przedszkole Samorządowe nr 25 Zysk Jolanta Teresa Przedszkole Samorządowe nr 49 Morzy Joanna Bożena Przedszkole Samorządowe nr 26 Józwowicz Beata Przedszkole Samorządowe nr 53 Wyszczelska Elżbieta Przedszkole Samorządowe nr 30 Maksim Małgorzata Krystyna Przedszkole Samorządowe nr 77 Czyrska Bogusława Przedszkole Samorządowe nr 78 Żuk Katarzyna

5 - 5 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Szkoły podstawowe uczestniczące w projekcie wdrażającym nowy system doskonalenia w ramach działania 3.5 POKL Szkoła PodstawowaDYREKTORSzkoła PodstawowaDYREKTOR Społeczna SP nr 1Łupiński Mariusz Szkoła Podstawowa nr 26 Kruczkowska Alicja Społeczna SP nr 3 BTONiechoda BożenaSzkoła Podstawowa nr 28Ciruk Marzena Szkoła Podstawowa nr 2Murawska JolantaSzkoła Podstawowa nr 29Rogowska Elżbieta Szkoła Podstawowa nr 5Wróbel Bogdan Szkoła Podstawowa nr 31 Paliwoda Henryk Antoni Szkoła Podstawowa nr 7 Pierzchała MariolaSzkoła Podstawowa nr 34Bołtuć Jerzy Szkoła Podstawowa nr 12Satuła AnnaSzkoła Podstawowa nr 37Gaszyński Tadeusz Marek Szkoła Podstawowa nr 14Chlabicz BożenaSzkoła Podstawowa nr 44Zaniewska Ewa Barbara Szkoła Podstawowa nr 15Zając EwaSzkoła Podstawowa nr 45Górski Piotr Wiesław Szkoła Podstawowa nr 16Zalewska AnnaSzkoła Podstawowa nr 49Blecharczyk Tomasz Szkoła Podstawowa nr 19Zimnoch Elżbieta Szkoła Podstawowa nr 51 Gwaj-Szastaj Małgorzata

6 - 6 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Pozostałe szkoły uczestniczące w projekcie wdrażającym nowy system doskonalenia w ramach działania 3.5 POKL Gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne DYREKTOR Szkoły ponadgimnazjalne DYREKTOR Publiczne Gimnazjum nr 2 Haraburda Edyta Technikum Zawodowe w ZSR CKP Joszczyk Wiesław Publiczne Gimnazjum nr 8 Szpilewicz Ryszard Piotr Technikum Zawodowe nr 9 Halicki Tadeusz Publiczne Gimnazjum nr 13 Kozłowski Lech Technikum Elektryczne Niczyporuk Anna Publiczne Gimnazjum nr 15 Pronobis Jacek Technikum Zawodowe przy ZSTiO Pęza Mariusz Publiczne Gimnazjum nr 29 Dec Anna 3 Liceum Ogólnokształcące Górniak Małgorzata Publiczne Gimnazjum nr 30 Dziemiańczuk Elżbieta 4 Liceum Ogólnokształcące Karpowicz Bożena Publiczne Gimnazjum nr 31 Rogowska Anna 5 Liceum Ogólnokształcące Zarzecka Teresa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Popławska Izabela 7 Liceum Ogólnokształcące Nowik Jerzy Technikum Zawodowe nr 3 Nina Klebus 8 Liceum Ogólnokształcące Antoni Teodor Grodzki

7 - 7 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Sieci współpracy i samokształcenia 1.Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli – 25 osób 2.Sieć nauczycieli szkół i przedszkoli – 25 osób 3.Sieć nauczycieli szkół i przedszkoli – 25 osób 4.Sieć nauczycieli przedszkoli – 25 osób

8 - 8 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Monitoring jakości projektu stopień osiągnięcia wskaźników projektu zaplanowanych do realizacji w projekcie 100% szkół objętych projektem (39 szkół) 100% przedszkoli objętych projektem (13 przedszkoli) 120% nauczycieli objętych projektem (1092 nauczycieli) 100% dyrektorów objętych projektem (52 dyrektorów) 100% zrealizowanych Rocznych Planów Wspomagania (104 RPW) 125% zrealizowanych form doskonalenia nauczycieli (2675 h szkolenia) 100% sieci współpracy i samokształcenia działających na terenie powiatu m. Białystok (4 sieci) 133% spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (40 spotkań sieci, 96 h szkolenia)

9 - 9 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola PRODUKTY PROJEKTU Powiatowe Programy Wspomagania PPW - to dokumenty zawierające informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli oraz nauczycieli na poziomie powiatu m. Białegostoku na rok 2013-2014 i na rok 2014-2015 Raporty podsumowujące wdrażanie Powiatowego Programu Wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 i w roku szkolnym 2014/2015 Roczne Plany Wspomagania opracowane przez SORE we współpracy z dyrektorem i nauczycielami, łącznie 104 RPW Zrealizowane formy doskonalenia z udziałem ekspertów zewnętrznych Rok szkolny 2013-2014 1080 godzin Rok szkolny 2014-20151595 godzin Zrealizowane spotkania po 10 w każdej sieci i szkolenia z udziałem ekspertów zewnętrznych Rok szkolny 2013-2014 36 godzin Rok szkolny 2014-201560 godzin

10 - 10 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola PUBLIKACJA METODYCZNA - PRODUKTY/MATERIAŁY WYPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W RAMACH RPW Przedszkole - przykładowe Scenariusz zajęć otwartych przeprowadzonych w grupie dzieci 6-letnich Rozkład zajęć matematycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym System Carla Orffa w praktyce przedszkolnej – metody i sposoby rozwijania wrażliwości muzycznej dzieci Mini poradnik przeciwdziałania złości u przedszkolaków – propozycje zabaw. Szkoła podstawowa - przykładowe Katalog propozycji współpracy z rodzicami Scenariusz spotkania z rodzicami i uczniami Katalog sposobów radzenia uczniów ze stresem w klasach młodszych Model pomocy dzieciom z dysleksją rozwojową Wszystkie typy szkół - przykładowe PORADNIK: Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole

11 - 11 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Rok szkolny 2013/2014

12 - 12 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola

13 - 13 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA „DOBRE PRAKTYKI” UŁATWIAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU

14 - 14 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola 1. KONFERENCJE PROJEKTOWE Listopad 2013 Spotkanie organizacyjne Luty 2014 Prezentacja Powiatowego Programu Wspomagania w powiecie m. Białystok oraz przedstawienia założeń pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia Czerwiec 2014 Konferencja podsumowująca realizację PPW w roku szkolnym 2013/2014 Ocenianie kształtujące, Działania promocyjne szkoły Czerwiec 2014 Spotkanie robocze przedstawicieli Rad Pedagogicznych – zebranie informacji oceniających nowe metody doskonalenia nauczycieli w pilotażowym projekcie Wrzesień 2014 Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli Konferencja inaugurująca projekt w II roku realizacji projektu, zapoznanie z kolejnymi etapami realizacji projektu Maj 2015 Konferencja dyrektorów podsumowująca realizację projektu Czerwiec 2015 Konferencja przedstawicieli Rad Pedagogicznych – Prezentacja dobrych praktyk w szkołach i przedszkolach. Raport z realizacji PPW

15 - 15 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola 2. ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z UDZIAŁEM EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO  PRZYKŁADOWY OPIS OFERTY DOSKONALENIA ZGODNY Z POTRZEBAMI SZKOŁY WYNIKAJĄCYMI ZE STARANNIE PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY

16 - 16 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola SORE …………………………………………………… Szkoła/przedszkole …………………………………………………. Liczba uczestników projektu 20 Oferta doskonalenia WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS - BEZPIECZNA SZKOŁA Grupa docelowa Nauczyciele Moduł I - 6 h Poznanie uczniów podstawą planowania pracy wychowawczej. Liczba godzin na wybrane formy Warsztat – 6h. Planowany termin szkolenia Luty 2014 Zakładane efekty/cele/wymagania Nauczyciel:  diagnozuje środowisko ucznia (szkolne i rodzinne) z wykorzystaniem narzędzi badawczych,  planuje i monitoruje działania wychowawcze w klasie,  stosuje skuteczne metody oddziaływań wychowawczych,  prowadzi efektywne rozmowy z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze,  efektywnie współpracuje z rodzicami i wypracowuje wspólne sposoby oddziaływania,

17 - 17 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Oferta doskonalenia WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS - BEZPIECZNA SZKOŁA Grupa docelowaNauczyciele Moduł II – 6 h Każdy nauczyciel wychowawcą. Jak reagować na trudne zachowania uczniów? Liczba godzin na wybrane formy Warsztat – 4h, konsultacje grupowe – 2h. Planowany termin szkoleniaLuty 2014 Zakładane efekty Nauczyciel:  trafnie określa rodzaje zachowań trudnych,  zna i stosuje skuteczne sposoby reagowania na trudne zachowania uczniów,  wykorzystuje nabyte umiejętności w zakresie reagowania w sytuacjach doraźnych – agresja, wulgaryzmy, komentarze w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami,  stosuje odpowiednie strategie i procedury działania w przypadku ofiary, agresora i świadków zachowań agresywnych,  stosuje behawioralną metodę modyfikacji zachowań - system wzmocnień pozytywnych i negatywnych,  opracowuje wybrane procedury zapewniające bezpieczny pobyt dziecka w szkole (zgodnie z potrzebami szkoły).

18 - 18 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Oferta doskonalenia WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS - BEZPIECZNA SZKOŁA Grupa docelowaNauczyciele Moduł III - 8 h Jak utrzymać dyscyplinę w klasie? Liczba godzin na wybrane formy Warsztat – 6 h, konsultacje grupowe – 2h Planowany termin szkolenia Luty – marzec 2014 Zakładane efekty Nauczyciel:  posiada szeroki zakres wiedzy o kluczowych elementach związanych z kierowaniem klasą, definiuje pojęcie dyscypliny,  dokonuje analizy przyczyn naruszania dyscypliny przez uczniów,  wdraża różne techniki dyscyplinujące,  stosuje werbalne i niewerbalne sposoby utrzymania dyscypliny podczas zajęć,  wdraża procedury sprzyjające uwewnętrznianiu norm i zasad klasowych,  opracowuje i wdraża katalog skutecznych metod dyscyplinujących z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń oraz doświadczeń własnych i innych nauczycieli.

19 - 19 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola 3. ZAKUPIENIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH I PUBLIKACJI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W Sz/P średnio 2000,00 zł przykładowe Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Mikroskop Sagittarius Scholar 4Kuferek Tajemnic - pakiet dla nauczyciela Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcjeKuferek Tajemnic – 20 pakietów dla Literatura. Encyklopedia Szkolna PWN dziecka Metodnik OK-eja Manekin niemowlęcia do treningu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej Coaching. zbiór narzędzi wspierania rozwoju+ materiały w wersji elektronicznej Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu zeszyt ćwiczeń+ podręcznik Podaj rękę - sposoby rozwiązywania konfliktów wśród dzieci (z płytą CD) Mównica, mikrofon

20 - 20 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Praca z uczniem młodszym-działalność artystyczna z akcentem na zajęcia umuzykalniające według systemu Carla Orffa. Kot w nutachKSIĄŻKA Bum Bum Rurki Kolorowe kolędyKSIĄŻKA Piosenki i zabawy edukacyjne na Bum Bum RurkiKSIAŻKA Kolorowe dzwonki diatoniczne 15 tonowe altowe INSTRUMENTY MUZYCZNE Bum Bum Rurki Zestaw Diatoniczny + akcesoria Bum Bum Rurki Zatyczki Octawator (8 szt.) Bum Bum Rurki Zestaw Sopranowy Bum Bum Rurki Zestaw Pentatoniczny Bum Bum Rurki Zestaw Chromatyczny ZAKUPIENIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH I PUBLIKACJI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES DOSKONALENIA NAUCZYCIELI DO Przedszkola Samorządowego nr …. W Białymstoku

21 - 21 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola

22 - 22 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola 4. ZAKUPIENIE I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PROCESU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W Sz/P Spis artykułów wchodzących w skład 1 kompletu – przykładowy w roku szkolnym 2014/2015Ilość Papier do drukarek, przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania, format: A4, gramatura: min. 80 g/m², białość: min. 161 CIE, ilość arkuszy w ryzie: 500 szt., opakowanie zbiorcze (karton= 5 ryz) 30 ryz Wkłady do flipchart (op) w kratkę, wykonane z papieru offsetowego 90g/m², posiadające specjalnie wycięte otwory umożliwiające mocowanie na tablicy, kolor biały, wymiary: 65x100 cm min. 50 kartek 5 szt. Wkłady do flipchart (op) gładkie, bez nadruku, wykonane z papieru offsetowego 90g/m², posiadające specjalnie wycięte otwory umożliwiające mocowanie na tablicy, kolor biały, wymiary: 65x100 cm min. 50 kartek 5 szt. Koszulki na dokumenty krystaliczne, format A4 z zawieszką do segregatora, sztywne, wykonane z gładkiej folii, otwarte na górze, przezroczyste (transparentne) i antyelektrostatyczne, wykonane z folii polipropylenowej o grubości min. 55 μm, opakowanie zbiorcze: 100 szt. 10 opakowań Komplet markerów permanentnych - 4 kolory (czerwony, niebieski, zielony, czarny) o końcówkach okrągłych, grubość końcówki: 4,5 mm (+/-10%), grubość linii pisania: 1,5mm (+/-10%), przeznaczenie: na każdą powierzchnię 5 kompletów

23 - 23 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Spostrzeżenia zespołu projektowego Podejmowane działania projektowe:  wynikały z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiadały na jej specyficzne potrzeby  zintegrowały nauczycieli wokół realizowanych tematów  zintegrowały nauczycieli między sobą  zwróciły uwagę nauczycieli na konkretny problem i wskazały sposoby jego rozwiązywania. Okazało się, że wiele problemów jest możliwych do rozwiązania dzięki wyposażeniu nauczycieli w umiejętności i kompetencje  umożliwiły kontakt z dobrymi kompetentnymi ekspertami, którzy dzielili się praktycznymi rozwiązaniami

24 - 24 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Spostrzeżenia zespołu projektowego  wyzwoliły inicjatywę (prowadzenie lekcji otwartych, wypracowywanie produktów, dzielenie się dobrymi praktykami z innymi)  dostarczyły tematyczną literaturę i pomoce dydaktyczne dopasowane do potrzeb szkoły  eksperci mogli zająć się tylko sprawami merytorycznymi, a wszelką organizacją, wspieraniem, monitorowaniem, zaspokajaniem potrzeb innych(catering) zajął się SORE i zespół projektowy  projekt jest pozytywnie oceniany przez uczestników tj. dyrektorów, nauczycieli  dzięki pracy w sieci nastąpiła swoista integracja nauczycieli z różnych placówek Białegostoku oraz szkolenie chętnych nauczycieli przez wykwalifikowanych ekspertów, co na pewno nie miałoby miejsca bez udziału szkoły/przedszkola w projekcie.

25 - 25 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola WNIOSKI Aby dobrze zorganizować proces wspomagania ważne jest: zaangażowanie dyrektora i jego pozytywne nastawienie, otwartość nauczycieli na proces wspomagania, dobrze zdiagnozowany obszar do wsparcia, kompetencje SORE, kompetencje eksperta.

26 - 26 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola ZESPÓŁ PROJEKTOWY 1.Koordynator projektuCzesława Kozłowska 2.Asystent koordynatora projektuMonika Gierejko 3.Specjalista ds. monitoringuLucyna Brajer 4.Specjalista ds. rozliczeń finansowychAnna Laskowska 5.Specjalista ds. zamówień publicznychKrzysztof Motyka 6.Specjalista ds. promocji i informacjiPiotr Mojsak

27 - 27 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola SORE 1. Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiBożena Stocka Dorota Sokołowska 2. Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiAnna Gawryluk 3. Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiElżbieta Maciorowska-Matusik 4. Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiTeresa Cetera Anna Stankiewicz 5.Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiBarbara Jocz 6.Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiCelina Borowska 7.Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiElżbieta Babicz 8.Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiMałgorzata Lech 9.Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiIwonna Zaborowska 10.Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiBarbara Kędzia

28 - 28 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Koordynator Sieci Współpracy: Zbigniew Kossakowski Koordynator Sieci Współpracy:Joanna Ciesielska Małgorzata Olędzka Koordynator Sieci Współpracy:Ewa Wysocka Koordynator Sieci Współpracy:Anna Stankiewicz Bożena Chodyniecka

29 - 29 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju Szkół. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Ze szczegółami projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” można zapoznać się siedzibie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Poleska 27 Koordynator projektu realizowanego przez Powiat m. Białystok/Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Czesława Kozłowska


Pobierz ppt "- 1 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google