Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości dodanej OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości dodanej OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości."— Zapis prezentacji:

1 OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości dodanej
OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Prezentacja została opracowana w oparciu o materiały: - przygotowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i OKE w Krakowie, dostępne na stronach internetowych.

2 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA (EWD)‏
Nowa informacja do wykorzystania przy ocenie efektywności nauczania w gimnazjach: EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA (EWD)‏

3 MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKA EWD:
Nowa informacja do wykorzystania przy ocenie efektywności nauczania w gimnazjach: EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA (EWD)‏ OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD) do ustalenia jakości nauczania w gimnazjach, w wewnątrzszkolnym doskonaleniu jakości nauczania w gimnazjach, w praktyce nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.

4 Możliwości zastosowania wskaźnika EWD:
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE UCZNIÓW: do ustalenia jakości nauczania w gimnazjach, w wewnątrzszkolnym doskonaleniu jakości nauczania w gimnazjach, w praktyce nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Indywidualne (zdolności, uprzednie osiągnięcia szkolne); Środowiskowe (kapitał kulturowy i społeczny rodziny, wpływ grupy rówieśniczej); Szkolne (kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania, warunki nauczania).

5 Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów:
EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA: Indywidualne (zdolności, uprzednie osiągnięcia szkolne); Środowiskowe (kapitał kulturowy i społeczny rodziny, wpływ grupy rówieśniczej); Szkolne (kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania, warunki nauczania). przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego; przeciętna (średnia) dla danej szkoły różnica między wynikami rzeczywistymi, a przewidywanymi dla uczniów.

6 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA: PO CO NAM EWD?
1) przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego; 2) przeciętna (średnia) dla danej szkoły różnica między wynikami rzeczywistymi, a przewidywanymi dla uczniów. Uświadomienie, iż wyniki surowe nie mogą być jedyną miarą jakości nauczania. Łagodzenie negatywnych skutków konkurencji między szkołami. Zmniejszenie poczucia frustracji dobrych nauczycieli pracujących w trudnych środowiskach oraz pozbawienie słabych nauczycieli argumentu, iż przyczyną niepowodzeń jest uczeń („Z kim ja muszę pracować!”).

7 Po co nam EWD? CELE WPROWADZENIA EWD
Uświadomienie, iż wyniki surowe nie mogą być jedyną miarą jakości nauczania. Łagodzenie negatywnych skutków konkurencji między szkołami. Zmniejszenie poczucia frustracji dobrych nauczycieli pracujących w trudnych środowiskach oraz pozbawienie słabych nauczycieli argumentu, iż przyczyną niepowodzeń jest uczeń („Z kim ja muszę pracować!”). CELE WPROWADZENIA EWD 1. Zmniejszenie roli surowych wyników sprawdzianu lub egzaminów. 2. Diagnozowanie jakości nauczania w celu nieustannej pracy nad poprawą efektywności nauczania. 3. Zachęcanie szkół do konkurencji jakością nauczania, a nie poziomem uczniów przyjmowanych do szkoły (docenienie dobrych szkół ze słabymi uczniami). 4. Docenienie pracy nauczycieli w środowiskach o niekorzystnych cechach społeczno-ekonomicznych.

8 Cele wprowadzenia EWD JAK LICZYMY EWD W POLSKIM MODELU?
1. Zmniejszenie roli surowych wyników sprawdzianu lub egzaminów. 2. Diagnozowanie jakości nauczania w celu nieustannej pracy nad poprawą efektywności nauczania. 3. Zachęcanie szkół do konkurencji jakością nauczania, a nie poziomem uczniów przyjmowanych do szkoły (docenienie dobrych szkół ze słabymi uczniami). 4. Docenienie pracy nauczycieli w środowiskach o niekorzystnych cechach społeczno-ekonomicznych. 1. Na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie szacujemy za pomocą metody regresji wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym. 2. Obliczamy różnicę punktów (tzw. resztę) między faktycznym wynikiem ucznia na egzaminie, a jego wynikiem przewidywanym. 3. Obliczamy średnią reszt, czyli EWD dla szkoły (gminy, powiatu, województwa)‏. 4. Szacujemy przedział ufności dla EWD.

9 Jak liczymy EWD w polskim modelu?
KRZYWA REGRESJI (PRZEWIDYWANY WYNIK EGZAMINU GMP) 1. Na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie szacujemy za pomocą metody regresji wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym. 2. Obliczamy różnicę punktów (tzw. resztę) między faktycznym wynikiem ucznia na egzaminie, a jego wynikiem przewidywanym. 3. Obliczamy średnią reszt, czyli EWD dla szkoły (gminy, powiatu, województwa)‏. 4. Szacujemy przedział ufności dla EWD.

10 Krzywa regresji (przewidywany wynik egzaminu GMP)
JAK LICZYMY EWD W POLSKIM MODELU?

11 JAK LICZYMY EWD W POLSKIM MODELU?
TABLICA KORELACYJNA WYNIKÓW „SUROWYCH” DLA GIMNAZJÓW (A-J) I WYNIKÓW SKORYGOWANYCH, CZYLI WYNIKÓW KOŃCOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKÓW UCZNIÓW „NA WEJŚCIU” DO GIMNAZJUM JAK LICZYMY EWD W POLSKIM MODELU? „SZKOŁA WSPIERAJĄCA” dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach „SZKOŁA SUKCESU” wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami „SZKOŁA WYMAGAJACA POMOCY” szkoły „nieefektywne „SZKOŁA NIEWYKORZYSTANYCH MOZLIWOŚCI” szkoły, które „spoczęły na laurach”

12 Tablica korelacyjna wyników „surowych” dla gimnazjów (A-J) i wyników skorygowanych, czyli wyników końcowych z uwzględnieniem wyników uczniów „na wejściu” do gimnazjum KORELACJA POMIĘDZY WYNIKAMI EGZAMINU W SKALI STANDARDOWEJ DZIEWIĄTKI A WSKAŹNIKAMI EWD – INTERPRETACJA: Szkoły B, C – szkoły wspierające: Dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach. Szkoły E, F, H, I – szkoły sukcesu: Wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami. Szkoły A, J – szkoły wymagajace pomocy: Szkoły nieefektywne. Szkoły D, G – szkoły niewykorzystanych mozliwości: Szkoły, które „spoczęły na laurach”. „SZKOŁA WSPIERAJĄCA” dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach „SZKOŁA SUKCESU” wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami „SZKOŁA WYMAGAJACA POMOCY” szkoły „nieefektywne „SZKOŁA NIEWYKORZYSTANYCH MOZLIWOŚCI” szkoły, które „spoczęły na laurach”

13 INTERPRETACJA WSKAŹNIKA EWD
Korelacja pomiędzy wynikami egzaminu w skali standardowej dziewiątki a wskaźnikami EWD – interpretacja: INTERPRETACJA WSKAŹNIKA EWD Szkoły B, C – szkoły wspierające: Dobra efektywność mimo niskiej pozycji w rankingach. Szkoły E, F, H, I – szkoły sukcesu: Wysoce efektywne szkoły potwierdzone dwoma miarami. Szkoły A, J – szkoły wymagajace pomocy: Szkoły nieefektywne. Szkoły D, G – szkoły niewykorzystanych mozliwości: Szkoły, które „spoczęły na laurach”. Szkoła z wysoką średnią z egzaminu gimnazjalnego może mieć zarówno dodatnią, jak i ujemną EWD, w zależności od tego, jak w danej szkole został wykorzystany potencjał uczniów.

14 Interpretacja wskaźnika EWD INTERPRETACJA WSKAŹNIKA EWD
Szkoła z wysoką średnią z egzaminu gimnazjalnego może mieć zarówno dodatnią, jak i ujemną EWD, w zależności od tego, jak w danej szkole został wykorzystany potencjał uczniów. Szkoły, które mają wyraźnie dodatnią EWD, pracują ponadprzeciętnie. Szkoły, w których EWD jest wyraźnie ujemna, wymagają wsparcia – uczniowie o podobnych wynikach na sprawdzianie w innych szkołach zdołali uzyskać wyższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym.

15 DLACZEGO WARTO POZNAĆ METODĘ EWD ?
Wyraża podejście do oceny skuteczności nauczania w szkole, które nauczyciele powinni przyjąć oraz wykorzystać w projektowaniu własnych działań dydaktycznych. Inspiruje do określania przewidywanych osiągnięć uczniów danej klasy lub całej szkoły na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego. Za kilka lat może być narzędziem oceny efektywności nauczania także w szkołach ponadgimnazjalnych.

16 Dlaczego warto poznać metodę EWD ? Więcej informacji:
Wyraża podejście do oceny skuteczności nauczania w szkole, które nauczyciele powinni przyjąć oraz wykorzystać w projektowaniu własnych działań dydaktycznych. Inspiruje do określania przewidywanych osiągnięć uczniów danej klasy lub całej szkoły na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego. Za kilka lat może być narzędziem oceny efektywności nauczania także w szkołach ponadgimnazjalnych. Więcej informacji: Dziękuję za uwagę – Ilona Dziuba, dyrektor wielickiego gimnazjum


Pobierz ppt "OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości dodanej OCENA EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google