Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KALENDARIUM Dziekana Wydziału Informatyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KALENDARIUM Dziekana Wydziału Informatyki"— Zapis prezentacji:

1

2 KALENDARIUM Dziekana Wydziału Informatyki
Wystąpienie Dziekana Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż. Antoniego Wilińskiego, prof. nadzw. ZUT wygłoszone na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału w nowym budynku przy Żołnierskiej 52 dnia 25 września 2009 roku

3 KALENDARIUM Przygotował zespół pod kierunkiem Antoniego Wilińskiego
w składzie: Anna Barcz, Agnieszka Olejnik-Krugły, Włodzimierz Ruciński

4 KALENDARIUM – Zakład Teorii Mechanizmów i Podstaw Automatycznej Regulacji 1972 – Zakład Automatyki i Techniki Systemów – Katedra Informatyki i Automatyki Morskiej – Instytut Informatyki i Automatyki Morskiej – inauguracja nauki na kierunku Informatyka – Instytut Informatyki – nowa siedziba przy ulicy Żołnierskiej – prawa doktoryzowania w dyscyplinie Informatyka

5 KALENDARIUM 28.05.1999 – Wydział Informatyki
– inauguracja nauki na kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji – prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka – akredytacja na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (następna akredytacja odbędzie się w roku akademickim 2012/2013) – akredytacja na kierunku Informatyka (następna akredytacja odbędzie się w roku akademickim 2014/2015)

6 WŁADZE WYDZIAŁU Kadencja 1999 – 2002 Dziekan
prof. dr inż. Jerzy Sołdek Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Informatyka: dr nt. Bożena Śmiałkowska Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: prof. hab. dr inż. Włodzimierz Bielecki Prodziekan ds. Nauki: dr inż. Włodzimierz Ruciński

7 WŁADZE WYDZIAŁU Kadencja 2002 – 2005 Dziekan
prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Informatyka: dr inż. Krzysztof Małecki Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: dr inż. Leszek Drobiazgiewicz Prodziekan ds. Nauki: dr inż. Włodzimierz Ruciński

8 WŁADZE WYDZIAŁU Kadencja 2005 – 2008 Dziekan
dr inż. Włodzimierz Ruciński Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Informatyka: dr inż. Krzysztof Małecki Prodziekan ds. Nauczania dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: dr nt. Bożena Śmiałkowska Prodziekan ds. Nauki: prof. hab. dr inż. Włodzimierz Bielecki

9 WŁADZE WYDZIAŁU Kadencja 2008 – 2010 Dziekan
dr hab. inż. Antonii Wiliński, prof. nadzw. ZUT Prodziekan ds. Studenckich dr nt. Joanna Banaś Prodziekan ds. Nauczania dr nt. Bożena Śmiałkowska Prodziekan ds. Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego dr inż. Włodzimierz Ruciński Prodziekan ds. Nauki dr inż. Piotr Dziurzański

10 WYDZIAŁ W LICZBACH - KADRA
profesorowie zwyczajni – 10, profesorowie nadzwyczajni – 6, doktorzy habilitowani – 1, doktorzy – 71, pozostali nauczyciele – 5, (stan na )

11 JEDNOSTKI WYDZIAŁU KATEDRA ARCHITEKTURY KOMPUTERÓW I TELEKOMUNIKACJI
ZAKŁAD GRAFIKI KOMPUTEROWOWEJ I MULTIMEDIÓW ZAKŁAD TECHNOLOGII INTERNETOWYCH ZAKŁAD UKŁADÓW CYFROWYCH I TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH ZAKŁAD TECHNIK PROGRAMOWANIA SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH ZAKŁAD TECHNIK PROGRAMOWANIA ZAKŁAD OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA ZAKŁAD SYSTEMÓW PRODUKCJI NIEMATERIALNEJ ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZAKŁAD METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ZAKŁAD MATEMATYKI STOSOWANEJ ZAKŁAD ANALIZ I BADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁAD ZARZĄDZANIA KATEDRA INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW INFORMAYCZNYCH KATEDRA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I MATEMATYKI STOSOWANEJ KATEDRA ORGANIZAJI I ZARZĄDZANIA KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH

12 KATEDRA ARCHITEKTURY KOMPUTERÓW I TELEKOMUNIKACJI
Działalność naukowo-badawcza: synteza wysokiego poziomu systemów sprzętowo-programowych, metody projektowania sieci komputerowych przewodowych oraz bezprzewodowych, optymalizację algorytmów przetwarzania i reprezentacji danych przy realizacji nowoczesnych metod oraz technik transmisyjnych, współbieżne projektowanie systemów informatycznych z elementami mechaniki i elektroniki z wykorzystaniem reprogramowalności oraz rekonfigurowalności sprzętowej (FPGA).

13 KATEDRA ARCHITEKTURY KOMPUTERÓW I TELEKOMUNIKACJI
dr hab. inż. Alexander Ţariov, prof. ZUT dyscyplina: informatyka, specjalności: organizacja struktur i procesów obliczeniowych, w komputerach, kompleksach i systemach. prof. dr hab. inż. Evgeny Ochin specjalności: architektury sieci i ich projektowanie.

14 KATEDRA ARCHITEKTURY KOMPUTERÓW I TELEKOMUNIKACJI
ZAKŁAD UKŁADÓW CYFROWYCH I TELEKOMUNIKACJI dr hab. inż. Alexandr Ţariov, prof. nadzw. ZUT dr inż. Krzysztof Małecki dr inż. Piotr Dziurzański dr inż. Tomasz Mąka dr inż. Grzegorz Ulacha dr inż. Radosław Maciaszczyk dr Galina Ţariova mgr inż. Łukasz Bonikowski ZAKŁAD SYSTEMÓW I SIECI KOMPUTEROWYCH prof. dr hab. inż. Evgeniy Ochin dr inż. Bogdan Olech dr inż. Krzysztof Bogusławski dr inż. Remigiusz Olejnik dr inż. Mariusz Kapruziak dr inż. Mirosław Łazoryszczak mgr inż. Rafał Próchnicki mgr inż. Lesław Wabia mgr inż. Tomasz Rytwiński

15 KATEDRA INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA
Działalność naukowo-badawcza: opracowanie zasad, metod i algorytmów tworzenia kompilatorów podzbioru języka VHDL do syntezy układów logicznych oraz ich implementacji, opracowanie metod i algorytmów kompilatorów maszyn równoległych i systemów rozproszonych w części zrównoleglenia w sposób efektywny pętli programów sekwencyjnych, badania dotyczące języka specyfikacji polityk kontroli dostępu w rozproszonych systemach sieciowych oraz systemów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w środowisku rozproszonym.

16 KATEDRA INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki dyscyplina: Informatyka, specjalności: procesory (generatory kompilatorów, generacja kodu, kompilatory, interpretery, preprocesory, analizatory składni), programowanie współbieżne (równoległe i rozproszone). prof. dr hab. inż. Valeriy Rogoza specjalności: analiza numeryczna, modele obliczeń, problemy i algorytmy numeryczne, symulacja i modelowanie, teoria obliczeń. prof. dr hab. inż. Juryi Korostil specjalności: architektura komputerów, systemy ochrony informacji, steganografia.

17 KATEDRA INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA
ZAKŁAD TECHNIK PROGRAMOWANIA prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki dr inż. Piotr Błaszyński dr inż. Mykhaylo Fedorov dr inż. Krzysztof Kraska dr inż. Maciej Poliwoda dr inż. Tomasz Wierciński dr inż. Dariusz Burak dr inż. Marcin Radziewicz dr inż. Krzysztof Siedlecki mgr inż. Sławomir Wernikowski mgr inż. Monika Torbacka mgr inż. Marek Pałkowski mgr inż. Tomasz Klimek mgr inż. Tomasz Hyla mgr inż. Łukasz Witkowski mgr inż. Michał Gozdalik mgr inż. Maciej Pietrasik mgr inż. Przemysław Urbański mgr inż. Artur Sosnówka ZAKŁAD OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA prof. dr hab. inż. Yury Korostil, dr inż. Imed El Fray dr inż. Witold Maćków dr inż. Jerzy Pejaś mgr inż. Włodzimierz Chocianowicz mgr inż. Łukasz Nozdrzykowski mgr inż. Jarosław Bazarko mgr inż. Michał Słonina ZAKŁAD TECHNIK PROGRAMOWANIA SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH Prof. dr hab. inż. Valeriy Rogoza, mgr Teresa Podhorska mgr inż. Janusz Grabowski mgr inż. Mirosław Mościcki

18 KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH
Działalność naukowo-badawcza: w ramach systemów informacyjnych organizacje lub przedsiębiorstwa rozpatrywane są jako wielopoziomowe hierarchiczne systemy przeznaczone dla zarządzania na różnych poziomach (poczynając od poziomu strategicznego do produkcyjnego). Główną metodą badawczą, stosowaną w Katedrze, jest analiza systemowa. W zależności od poziomu zarządzania i specyfiki procesów zachodzących na analizowanych poziomach są wykorzystane różne metody modelowania. Badania realizowane w Katedrze mają zarówno charakter teoretyczny jak i stosowany.

19 KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH
dr hab. Emma Kusztina, prof. ZUT dyscyplina: Informatyka, dziedzina: nauki techniczne, specjalność: modelowanie kognitywne, systemy informacyjne, bazy wiedzy. prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński dziedzina: nauki ekonomiczne, specjalność: Informatyka w ekonomii. prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin dyscyplina: Informatyka w zarządzaniu, specjalność: Informatyczne systemy zarządzania.

20 KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH
ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński dr Jarosław Becker dr inż. Jarosław Jankowski dr ianż. Magdalena Krakowiak dr inż. Krzysztof Michalak dr inż. Mateusz Piwowarski dr Bożena Śmiałkowska dr inż. Jarosław Wątróbski dr Piotr Buczyński dr inż. Jerzy Sienkiewicz mgr inż. Krystyna Lewandowska–Neuding mgr inż. Dariusz Szarmach mgr inż. Adrian Wolny mgr Olga Pilipczuk mgr inż. Leszek Misztal mgr inż. Zbigniew Piotrowski mgr inż. Paweł Wasilewski mgr inż. Arkadiusz Sokal mgr inż. Łukasz Szełemej inż. Konrad Kublicki mgr Maria Kapturska mgr Robert Kapturski mgr Agnieszka Durak-Melnik mgr inż. Luiza Fabisiak mgr inż. Agnieszka Konys mgr inż. Monika Stolarska mgr inż. Marta Szarafińska mgr inż. Paweł Ziemba ZAKŁAD SYSTEMÓW PRODUKCJI NIEMATERIALNEJ prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin dr hab. Emma Kusztina, prof. ZUT dr inż. Przemysław Korytkowski dr inż. Przemysław Różewski dr inż. Bartłomiej Małachowski mgr inż. Katarzyna Sikora mgr inż. Magdalena Ciszczyk mgr inż. Agnieszka Olejnik–Krugły

21 KATEDRA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I MATEMATYKI STOSOWANEJ
Działalność naukowo-badawcza: badania w zakresie opracowania nowych metod sztucznej inteligencji, badania w zakresie ekstrakcji wiedzy z baz danych, uczenie maszynowe, automatyczne myślenie, logika rozmyta i słowne bazy wiedzy, modelowanie i symulacja komputerowa procesów fizycznych, technicznych, ekonomicznych i technologicznych, sterowanie obiektami dynamicznymi, w tym sterowanie inteligentne.

22 KATEDRA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I MATEMATYKI STOSOWANEJ
prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: mechanika, specjalności: modelowanie i sterowanie, systemy rozmyte i neuronowe. prof. dr hab. inż. Orest Popov dyscyplina: informatyka, matematyka, automatyka i robotyka, specjalności: matematyka stosowana, metody identyfikacji i adaptacji, sterowanie obiektami dynamicznymi, symulacja i modelowanie, komputerowe systemy nauczania. dr hab. inż. Andrzej Banachowicz, prof. ZUT dyscyplina: geodezja i kartografia, technika nawigacji, specjalności: geodezja morska, nawigacja, obliczenia nawigacyjne.

23 KATEDRA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I MATEMATYKI STOSOWANEJ
ZAKŁAD METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat dr inż. Ewa Adamus dr inż. Sławomir Jaszczak dr inż. Przemysław Klęsk dr inż. Joanna Kołodziejczyk dr inż. Marcin Korzeń dr inż. Marcin Pluciński dr inż. Larisa Dobryakova mgr inż. Marek Landowski mgr inż. Marcin Suchorzewski mgr inż. Marcin Dębski mgr inż. Marcin Kawelski mgr inż. Marcin Olchowy ZAKŁAD MATEMATKI STOSOWANEJ prof. dr hab. inż. Orest Popov dr hab. inż. Andrzej Banachowicz dr Joanna Banaś dr inż. Anna Barcz dr Małgorzata Machowska-Szewczyk dr inż. Krzysztof Makles dr Małgorzata Pelczar dr inż. Piotr Piela dr inż. Leszek Drobiazgiewicz mgr Dorota Majorkowska-Mech mgr inż. Abdullah Zair

24 KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Działalność naukowo-badawcza: szeroko rozumiane zarządzanie, wspomagane narzędziami informacyjnymi i komputerowymi, badanie i rozwój istniejących metod i narzędzi, tworzenie własnych narzędzi informacyjnych i komputerowych, badania z wykorzystaniem zaawansowanych metod symulacji, eksploracji danych, klasyfikacji pojęć optymalizacji w zastosowaniu do wspomagania decyzji inwestycyjnych, analiz finansowych, zarządzania projektami informatycznymi oraz prowadzenia e-biznesu.

25 KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
dr hab. inż.  Leonard Rozenberg, prof. ZUT dyscyplina: nauki techniczne, specjalności: systemy dynamiczne czasu rzeczywistego, informatyka ekonomiczna, prof. dr hab. Antoni Nowakowski dyscyplina: nauki ekonomiczne, specjalności: informatyka ekonomiczna, systemy informatyczne zarządzania, organizacja wirtualna, organizacja systemów informatycznych, dr hab. Wojciech Olejniczak, prof. ZUT specjalności: analiza i projektowanie systemów informatycznych, informatyka ekonomiczna, organizacja i zarządzanie, organizacja przetwarzania danych

26 KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
ZAKŁAD ANALIZ I BADAŃ FINANSOWYCH dr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. nadzw. ZUT dr Bożena Nadolna dr inż. Wiesław Pietruszkiewicz dr inż. Michał Twardochleb dr inż. Marek Wieczorek dr inż. Patrycja Trojczak-Golonka mgr inż. Kinga Tomaszewska mgr inż. Bartosz Celmerowski mgr inż. Ewa Kaczmarek mgr inż. Robert Rychcicki ZAKŁAD ZARZĄDZANIA prof. dr hab. Antoni Nowakowski dr hab. Wojciech Olejniczak, prof. nadzw. ZUT dr Janusz Radomski dr inż. Tatiana Tretyakova dr inż. Maciej Roszkowski mgr Magdalena Kieruzel mgr inż. Tomasz Lipczyński mgr inż. Małgorzata Nermend mgr Agnieszka Dziurzańska mgr inż. Marta Chełkowska mgr inż. Dariusz Roszkowski mgr inż. Jarosław Cichoński mgr Tomasz Klasa mgr Mariusz Marzec

27 KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH
Działalność naukowo-badawcza: obejmuje dziedziny związane z szeroko pojętymi multimediami, synteza i analiza obrazów cyfrowych (metody Ray-tracing, Image Based Rendering, obrazy HDR), techniki biometryczne (identyfikacja osób na podstawie twarzy i odcisku palca), informatyka medyczna (przetwarzanie obrazów stosowanych w medycynie), komunikacja człowiek-komputer (inteligentni agenci, analiza języka naturalnego), geoinformatyka (systemy informacji przestrzennej, numeryczne modele terenu).

28 KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH
dr hab. inż. Karol Myszkowski  dyscyplina: nauki techniczne w zakresie informatyki, specjalności: informatyka, grafika komputerowa. prof. dr hab. inż. Andrzej Eugeniusz  Stateczny dyscyplina: nauki techniczne, specjalności: geodezja morska i nawigacja, nawigacja morska. dr hab. inż. Georgy Kukharev, prof. ZUT specjalności: przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obrazów. dr hab. inż. Antoni Wojciech Wiliński, prof. ZUT specjalności: symulacja i modelowanie, systemy informatyczne.

29 KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH
ZAKŁAD GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MULTIMEDIÓW prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, prof. nadzw. ZUT dr hab. inż. Georgy Kukharev, prof. nadzw. ZUT dr hab. inż. Karol Myszkowski dr inż. Mariusz Borawski dr inż. Paweł Forczmański dr inż. Radosław Mantiuk dr inż. Anna Tomaszewska dr inż. Adam Nowosielski dr inż. Edward Półrolniczak dr inż. Magdalena Szaber mgr inż. Ireneusz Miciuła mgr inż. Krzysztof Matuszak mgr inż. Natalia Ratuszniak mgr inż. Dawid Pająk ZAKŁAD TECHNOLOGII INTERNETOWYCH dr inż. Andrzej Tujaka dr hab. inż. Antoni Wiliński, prof. nadzw. ZUT dr inż. Wojciech Maleika dr inż. Piotr Pechmann dr inż. Włodzimierz Ruciński dr inż. Dariusz Frejlichowski dr inż. Michał Pałczyński mgr inż. Stanisław Ławniczak dr inż. Anna Samborska dr inż. Piotr Czapiewski mgr inż. Wiktor Rutka mgr inż. Piotr Lewandowski mgr inż. Sylwester Wosiak

30 JEDNOSTKI WYDZIAŁU KATEDRA ARCHITEKTURY KOMPUTERÓW I TELEKOMUNIKACJI
KATEDRA INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW INFORMAYCZNYCH KATEDRA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I MATEMATYKI STOSOWANEJ KATEDRA ORGANIZAJI I ZARZĄDZANIA KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH DZIEKANAT SEKCJA DYDAKTYKI SEKCJA ADMINISTRACJI I BADAŃ BIBLIOTEKA SEKCJA TECHNICZNA SEKCJA GOSPODARCZA

31 PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI I ADMINISTRACYJNI
POZOSTALI PRACOWNICY PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI I ADMINISTRACYJNI mgr Aleksandra Lewandowska mgr inż. Iwona Scheibe mgr Sylwia Hardej mgr inż. Joanna Rafalska Iwona Błoniarczyk mgr Renata Pendziwiater mgr Małgorzata Mańkowska mgr Anna Plis-Gibowska mgr inż. Stanisław Ławniczak mgr inż. Ewa Urban-Pilawka mgr inż. Renata Zielińska mgr Urszula Brzezińska DZIEKANAT: mgr Dorota Wiśniewska mgr Danuta Bień Wiesława Rafalska mgr Magdalena Wróblewska mgr Danuta Kostarelas mgr inż. Liliana Dudzień mgr inż. Anna Guzieniuk Łucja Kiriaka mgr inż. Izabela Szymkowicz Elżbieta Zaborowska

32 POZOSTALI PRACOWNICY SEKCJA GOSPODARCZA: SEKCJA TECHNICZNA
lic. Małgorzata Łodyga Piotr Bachorski Zdzisława Barszczewska Bogusław Barszczewski Bożena Cwojdzińska Wanda Czynszak Teresa Gadomska Dariusz Jankowski Barbara Kucharska Krystyna Marchewka Maria Rutkowska Marianna Skoczowska Anna Smolarek Barbara Srokowska Andrzej Szczepaniak Dorota Świetlik Krystyna Węglarska SEKCJA TECHNICZNA mgr inż. Ryszard Szablewski Anna Burgat lic. Marek Federczyk inż. Jarosław Iwin Mariusz Makowski Urszula Obszańska Arkadiusz Skrzypiński mgr inż. Zbigniew Szczęch dr inż. Grzegorz Śliwiński Lidia Waszyńska mgr inż. Robert Wojtaś Liliana Wołoszczuk

33 WYDZIAŁ W LICZBACH - ABSOLWENCI

34 WYDZIAŁ W LICZBACH - DOKTORANCI

35 WYDZIAŁ W LICZBACH - ZAPLECZE
Budynki Wydziału, powstałe na bazie obiektów powojskowych, to łącznie ponad 9000 m2, w tym 19 sal wykładowych, 30 sal laboratoryjnych oraz pomieszczenia dla pracowników.

36 BIBLIOTEKA WYDZIAŁOWA
Zbiory biblioteczne to ponad 5.5 tys. egzemplarzy, w tym książki naukowe, skrypty, czasopisma oraz prace doktorskie i dyplomowe. dostęp do podręczników, wydawnictw naukowych oraz czasopism w języku polskim i językach obcych, dostęp do katalogu biblioteki głównej z możliwością zamawiania pozycji literaturowych, dostęp poprzez terminale ZUT do: pełnotekstowej bazy książek Knovel Library, serwerów e-printów, Kluwer Academic Publisher, pełnotekstowej bazy Elsevier.

37 SIEĆ WYDZIAŁOWA serwerownia wyposażona jest w 50 serwerów wieloprocesorowych (typu Blade), komputer obliczeniowy dużej mocy 32 rdzeniowy, infrastrukturę sieciową opartą o 10 Gb Ethernet oraz przestrzenie pamięci masowej typu SAN, w obrębie budynku możliwy jest również dostęp do zasobów sieci wydziałowej poprzez urządzenia bezprzewodowe (WI-FI), użytkownicy sieci mają 24-godzinny dostęp do swoich danych.

38 PRACOWNIE Techniki cyfrowej,
Sztucznej inteligencji, Robotyki i Automatyki Cyfrowej, Poligraficzna, Inżynierii bezpieczeństwa systemów informatycznych, Multimedialna

39 OFERTA DYDAKTYCZNA Studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) Kierunek Informatyka Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia III stopnia W dyscyplinie Informatyka Studia podyplomowe Podyplomowe Studia Systemów Informacji Geograficznej Podyplomowe Studia Informatyka i Technologie Informacyjne Podyplomowe Studia Technik Biometrycznych Podyplomowe Studia Aplikacji Internetowych

40 KIERUNEK INFORMATYKA I stopień: specjalność:
systemy komputerowe i oprogramowanie, II stopień: specjalności: inżynieria oprogramowania, Internet w zarządzaniu, projektowanie i zarządzanie projektami informatycznymi, grafika komputerowa i systemy multimedialne, systemy komputerowe i systemy mobilne, inteligentne aplikacje komputerowe, III stopień specjalności ustalane po konsultacjach z promotorami i studentami

41 KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
I stopień: specjalność: e-technologie w produkcji i zarządzaniu, II stopień: specjalności: inżynieria finansowa, inżynieria systemów informacyjnych produkcji, zarządzanie jakością produkcji oprogramowania, zarządzanie projektami i innowacjami, prowadzone są również dwie specjalności przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki: inżynieria jakości, zarządzanie przedsiębiorstwem.

42 WYBRANE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW
Coroczne zwycięstwo w konkursie poligraficznym „Paszporty stypendialne”, Wielokrotne uczestnictwo w finale Uniwersytet Ernst&Young ( ), w tym zwycięstwo w kategorii prezentacji w 2008, Stypendysta programu Vulcanus (2009), Finał w konkursie SAS Student Ambasadors (2008), Wygrana i drugie miejsce w konkursie Data Mining ogłoszonym przez Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2008 (2008), Finały krajowych i międzynarodowych konkursów programistycznych ( ), Uczestnictwo w finale eurpejskim Imagine Cup, Uczestnictwo w Google Summer of Code.

43 WSPÓŁPRACA Najważniejsi partnerzy globalni:
Hewlett Packard – umowa o centrum badawczo-edukacyjnym, Ernst&Young – edukacja umowa licencyjna z Microsoft (MSDN Academic Aliance), umowa licencyjna z Novell (CLA), IBM – dostawca sprzętu, perspektywa edukacyjna, Hewitt – perspektywa outsoursingu,

44 WSPÓŁPRACA Najważniejsi partnerzy lokalni:
BLStream – partner w dyfuzji innowacji środowiskowej, Tieto – partner technologiczny, ważny pracodawca dla naszych absolwentów, Unizeto – partner technologiczny, Capgemini – partner w edukacji Vobis – ważny dostawca sprzętu, i wielu innych.

45 MISJA WYDZIAŁU Trzy filary współczesnego środowiska akademickiego uczelni technicznej: Można na kolumnach umieścić teksty, wtedy nie będzie potrzebne wypunktowanie Oryginalne badania naukowe Nowoczesna dydaktyka Innowacyjność rynkowa

46 PRZYSZŁOŚĆ Badania naukowe:
pozyskanie kluczowego grantu europejskiego z programu operacyjnego POIS – Infrastruktura środowiska akademickiego – 15 mln PLN nowe laboratoria (inżynierii finansowej, biometryczne, systemów obliczeniowych wielkiej mocy, systemów technicznych, kryptografii, informatyki medycznej) nowe wyzwania naukowe – publikacje, kategoria wydziału, wolność badań

47 PRZYSZŁOŚĆ Dydaktyka i wychowanie: podmiotowość studentów
odpowiedź na potrzeby rynku dbałość o jakość dydaktyki ciągła ewaluacja procesów dydaktycznych otwarcie na nowe rynki rekrutacji (np. wschodnie i dalekowschodnie) nowa sylwetka absolwenta – europejczyka, kreatywnego potencjalnego pracodawcy, doskonale wyedukowanego, dobrze wychowanego, posługującego się biegle językiem angielskim

48 PRZYSZŁOŚĆ Innowacyjność:
ścisły kontakt z firmami informatycznymi rangi światowej (HP, MS, IBM, E&Y, Capgemini) i lokalnej (BLS, Tieto, Unizeto, Vobis, ok. 30 podmiotów small biznesu), dyfuzja innowacyjności pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym – praktyki, staże wzajemne, konsorcja badawcze, wspólne prace rozwojowe, nowe kompetencje środowiskowe – patenty, wynalazki, spin-off’y, komercjalizacja badań naukowych.

49 PRZYSZŁOŚĆ Nasze kamienie milowe:
prawa habilitacyjne i doktoryzacji w dyscyplinie informatyka, uprawnienie do doktoryzacji w dyscyplinie inżynieria produkcji, pierwsza kategoria naukowa, własne oryginalne programy nauczania (po ewentualnym zaniechaniu szkolenia wg standardów), własna stabilna młoda kadra naukowa, liczne publikacje o zasięgu światowym, wydział funkcjonujący w otwartej europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

50 W życiu społeczeństw istotną rolę odgrywają wybitne jednostki.
PRZESŁANIE W życiu społeczeństw istotną rolę odgrywają wybitne jednostki. Jednym z zadań szkolnictwa wyższego powinno być sprzyjanie kształtowaniu nieprzeciętnych osobowości w atmosferze nasyconej dużym stopniem wolności w dążeniu do prawdy z zachowaniem wewnętrznej uczciwości i dyscypliny myślenia. Prof. Wojciech Mitkowski

51 Wszystkie przytoczone dane są aktualne na dzień 25.09.2009

52 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KALENDARIUM Dziekana Wydziału Informatyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google