Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie M ULTIMEDIALNY K ATALOG Z AWODÓW ZAWÓD: TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

2 ZADANIA ZAWODOWE ŚRODOWISKO PRACY PREDYSPOZYCJE KARIERA ZAWODOWA MASZYNY I NARZĘDZIA TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA WARUNKI FIZYCZNE LITERATURA CZY WIESZ, ŻE …?

3 C ZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ? ZADANIA ZAWODOWE : podejmowanie działań w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń, kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej, monitoring i analiza stanu potencjalnych zagrożeń oraz aktualnego stanu bezpieczeństwa chronionych obszarów, sporządzanie planu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, organizacja i realizacja konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

4 Miejsce wykonywania pracy Charakter pracy Praca ma w przeważającej mierze charakter fizyczny. Jest to praca zespołowa. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ? Miejsce pracy technika ochrony fizycznej osób i mienia uzależnione jest od rodzaju zlecenia. Może być to zarówno praca w plenerze – ochrona imprez masowych oraz pomieszczenia zamknięte - budynki, supermarkety, biura.

5 J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ? Możliwości zatrudnienia agencje ochroniarskie, supermarkety, ochrona imprez masowych, ochrona osób, prowadzenie własnej firmy ochroniarskiej. Stanowiska pracy ochroniarz, kierownik ochrony fizycznej, kierownik zespołu obiektu, dowódca ochrony konwoju, dowódca konwoju, konwojent.

6 Czas pracy Praca wykonywana jest przeważnie w systemie zmianowym 12/24 godziny lub 24/48. Czas pracy uzależniony jest od liczby zleceń oraz ich rodzaju. Praca wykonywana jest zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy – święta. Zarobki Zarobki w zawodzie technika ochrony fizycznej mienia i osób zależą od posiadanych uprawnień, doświadczenia, wielkości firmy i zajmowanego stanowiska oraz wykonywanych zadań. Zarobki wahają się od 1664 PLN do 2300 PLN brutto ( http://wynagrodzenia.pl/). http://wynagrodzenia.pl/ Czynniki zagrażające zdrowiu Pracownik narażony jest na ryzyko wszelkiego rodzaju wypadków podczas interwencji, takich jak: postrzał z broni palnej, wybuch czy pobicie. Jest to praca w warunkach stresowych. Ze względu na różne miejsca wykonywania zleceń, pracownik narażony jest na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ?

7 J AKICH MASZYN I NARZĘDZI UŻYWA TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ? Telefon komórkowy Gaz łzawiący Paralizator Krótkofalówka Pałka Kamizelka kuloodporna Kajdanki

8 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie radiowe nadawczo-odbiorcze, przesyłające informacje głosowe drogą radiową w paśmie fal krótkich. Krótkofalówka

9 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie telekomunikacyjne, które umożliwia użytkownikom bezprzewodowe połączenia. Telefon komórkowy

10 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY broń chemiczna, stosowana w postaci par lub aerozoli przez policję i inne służby podczas interwencji. Gaz łzawiący

11 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY broń elektryczna, która wykorzystywana jest do obezwładnienia przeciwnika. Paralizator

12 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY przyrząd wykorzystywany do obezwładniania człowieka, poprzez ograniczenie swobody kończyn. Kajdanki

13 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY zazwyczaj podłużny przedmiot o przekroju owalnym, zwykle wykonany z elastycznego materiału z rękojeścią. Pałka

14 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY specjalny ubiór, wykonany w formie mniej lub bardziej przypominającej kamizelkę, mający na celu chronić przed pociskami wystrzelonymi z różnego rodzaju broni ręcznej. Kamizelka kuloodporna

15 J AKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ? Zainteresowania sportowe, techniczne, językami obcymi, zdolności negocjacyjne. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: odpowiedzialność, terminowość, szybki refleks, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, koncentracja, cierpliwość, opanowanie, odporność psychiczna, samokontrola, umiejętność podporządkowania się, podzielność uwagi.

16 J AKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE W TYM ZAWODZIE ? Bardzo dobra sprawność fizyczna - ze względu na charakter pracy i bardzo długi, nieregularny tryb, wymagana jest duża wytrzymałość fizyczna. Sprawność narządu wzroku - umożliwiająca dostrzeganie detali w otoczeniu oraz obserwacje prowadzone w ciemności i z dużej odległości. Przeciwwskazania zdrowotne - wada serca, słuchu oraz wzroku, klaustrofobia, lęk wysokości, niepełnosprawność ruchowa.

17 I NFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

18 JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE? Po ukończeniu nauki w Szkole Policealnej na kierunku Technik ochrony fizycznej osób i mienia, absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych. Przykładowe kierunki: Administracja oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne, Detektywistyka, Kryminologia, Ochrona osób i mienia. Aby podjąć naukę na studiach wyższych należy zdać egzamin maturalny. Technikum (4 lata ) /Liceum Ogólnokształcące (3 lata) Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.3. Technikum (4 lata ) /Liceum Ogólnokształcące (3 lata) Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.3. Technik ochrony fizycznej osób i mienia JAK ZOSTAĆ TECHNIKIEM OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA ? Szkoła Policealna (2 lata) GIMNAZJUM Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.

19 C ZY WIESZ, ŻE …? C IEKAWOSTKI Pierwszy, całkowicie zrobotyzowany ochroniarz waży 136 kilogramów i mierzy lekko ponad 1,5 metra. W USA paralizator znalazł zastosowanie jako etui do telefonu komórkowego iPhone 4 i 4S. Na pomysł do wynalezienia futerału do iPhone’a, który będzie miał wbudowany paralizator, wpadł jeden z mieszkańców Luizjany, który został zaatakowany przez uzbrojonych złodziei będąc we własnym mieszkaniu. Kamizelka kuloodporna jest wynalazkiem dwóch Polaków - Jana Szczepanika oraz Kazmierza Żeglenia. W kamizelce ich pomysłu energia pocisku miała być pochłaniana w kolejnych warstwach używanej tkaniny, z której była uszyta. Testy wykazały, że tkanina wynaleziona przez Szczepanika jest odporna na kule, które były zdolne przebić grubą sosnową deskę, blachę żelazną oraz ostrze sztyletu.

20 Czasopisma: „Ochroniarz – Ogólnopolski magazyn zawodowców”, „Ochrona Mienia i Informacji – e wydania”, Tematyczne strony internetowe: OCHRONA - Polski Związek Pracodawców OCHRONA http://www.kzpochrona.com.pl/index.html http://www.kzpochrona.com.pl/index.html UPOBO - Unia Polskich Organizacji Branży Ochrony http://www.upobo.org.pl/podstrony/aktual.php?jezyk=pl http://www.upobo.org.pl/podstrony/aktual.php?jezyk=pl PIOOiM - Polska Izba Ochrony Osób i Mienia http://www.izba-ochrona.pl http://www.izba-ochrona.pl C O CZYTAĆ ? L ITERATURA FACHOWA

21 B IBLIOGRAFIA Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin-zawodowy Materiały projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja Strony internetowe szkół prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach. „Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” ( http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_info rmacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf ). http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_info rmacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf http://pl.globalquiz.org/ http://wynagrodzenia.pl/ (Sedlak & Sedlak). http://wynagrodzenia.pl/

22 WYWIAD Z TECHNIKIEM OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

23

24

25 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google