Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie M ULTIMEDIALNY K ATALOG Z AWODÓW ZAWÓD: KALETNIK

2 ZADANIA ZAWODOWE ŚRODOWISKO PRACY PREDYSPOZYCJE KARIERA ZAWODOWA MASZYNY I NARZĘDZIA KALETNIK LITERATURA WARUNKI FIZYCZNE CZY WIESZ, ŻE …?

3 C ZYM ZAJMUJE SIĘ KALETNIK ? ZADANIA ZAWODOWE : naprawianie wyrobów ze skóry, dokonywanie renowacji i odświeżania artykułów kaletniczych, wykonywanie zdobienia wyrobów ze skóry, projektowanie, szacowanie kosztów i wytwarzanie artykułów skórzanych.

4 Miejsce wykonywania pracy Charakter pracy W tym zawodzie większość prac wykonuje się indywidualnie. Kontakt z innymi osobami ogranicza się do kontaktu z klientami. To praca fizyczna, siedząca. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY KALETNIKA ? Kaletnik pracuje wewnątrz pomieszczeń, w warsztacie. Często swoją pracę wykonuje przy sztucznym oświetleniu.

5 J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY KALETNIKA ? Możliwości zatrudnienia Wykonując ten zawód, można pracować w takich miejscach jak: warsztaty kaletnicze, firmy zajmujące się renowacją i naprawą artykułów skórzanych, firmy zajmujące się produkcją wyrobów skórzanych. Stanowiska pracy sprzedawca, osoba zajmująca się naprawami, przedstawiciel handlowy.

6 Czas pracy Kaletnik pracuje 8 godzin dziennie; niekiedy może pracować po godzinach – jeśli wymaga tego dokończenie zlecenia. Zarobki Pracownik, zależnie od doświadczenia i posiadanych umiejętności może zarabiać od 1600 do kilku tysięcy złotych brutto miesięcznie ( www.wynagrodzenia.pl ). www.wynagrodzenia.pl Czynniki zagrażające zdrowiu W pracy kaletnika nie występują znaczące czynniki szkodliwe. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY KALETNIKA ?

7 J AKICH MASZYN I NARZĘDZI UŻYWA KALETNIK ? Maszyna do szycia Narzędzia do tłoczeń Radełko Wybijak otworów pod szef Groover

8 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY narzędzie służy do robienia otworów w skórze, by można było potem ją zszyć. Wybijak otworów pod szef

9 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY maszyna służąca do szycia, tworzenia ozdobnych haftów itp. Maszyna do szycia

10 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY przeznaczone do wykonywania tłoczeń – ozdób. Narzędzia do tłoczeń

11 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY narzędzie służące wykonaniu idealnie prostej linii szwu. Radełko

12 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY narzędzie służące wykonywaniu wgłębienia w skórze. Groover

13 J AKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ KALETNIK ? Kaletnik, ze względu na kontakty z klientami powinien być uprzejmy i komunikatywny. Powinien również interesować się wzornictwem i projektowaniem. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: zaradność, odpowiedzialność, dokładność, uprzejmość, pracowitość, wytrwałość, cierpliwość.

14 J AKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE W TYM ZAWODZIE ? Jest to praca siedząca, osoba wykonująca ten zawód nie powinna mieć problemów z kręgosłupem. Powinna mieć sprawne i silne ręce oraz dobry wzrok. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu tego zawodu są: zaburzenia psychiczne, upośledzenie umiarkowane i lekkie, zaburzenia dużego stopnia kończyn dolnych i średniego i dużego stopnia kończyn górnych, zaburzenia dużego stopnia narządów fizjologicznych, problemy ze wzrokiem. Informacje dla osób z niepełnosprawnością Możliwości dalszego zatrudnienia uzależnione są od stanowiska, jakie osoba niepełnosprawna mogłaby zajmować oraz stopnia niepełnosprawności.

15 Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE? 1. Studia wyższe zawodowe (licencjat) np. Wzornictwo, Materiałoznawstwo, Projektowanie. Aby podjąć naukę na studiach wyższych należy zdać egzamin maturalny. 4. Kursy i szkolenia kwalifikacyjne. 3. Studia podyplomowe. 2. Studia wyższe uzupełniające (magister) np. Materiałoznawstwo, Projektowanie, Inżynieria materiałowa. KALETNIK JAK ZOSTAĆ KALETNIKIEM ? Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata Egzamin potwierdzający kwalifikację A.7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata Egzamin potwierdzający kwalifikację A.7 GIMNAZJUM

16 C ZY WIESZ, ŻE …? C IEKAWOSTKI Coraz częściej ludzie chcą mieć oryginalne i unikalne przedmioty codziennego użytku i zlecają kaletnikom wykonanie takich przedmiotów. Pierwsze wzmianki o cechu kaletników pochodzą z XVI wieku. Kaletnik w swojej pracy wykorzystuje ponad 15 różnych rodzajów skór.

17 www.kaletnik.pl „Skóra i jej namiastki”, A.T. Troskolański C O CZYTAĆ ? L ITERATURA FACHOWA Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-ft/egzamin- zawodowy http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-ft/egzamin- zawodowy B IBLIOGRAFIA

18 „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja Strony internetowe szkół prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach „Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” ( http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszy ty_informacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf ) http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszy ty_informacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf www.wynagrodzenia.pl (Raport Sedlak&Sedlak) www.wynagrodzenia.pl http://pl.globalquiz.org/

19 WYWIAD Z KALETNIKIEM

20

21

22 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google