Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Multimedialny Katalog Zawodów ZAWÓD: KALETNIK Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie Upowszechnianie uczenia się przez całe życie

2 KALETNIK ZADANIA ZAWODOWE ŚRODOWISKO PRACY MASZYNY I NARZĘDZIA
PREDYSPOZYCJE KALETNIK WARUNKI FIZYCZNE LITERATURA CZY WIESZ, ŻE …? KARIERA ZAWODOWA

3 Czym zajmuje się kaletnik? zadania zawodowe:
naprawianie wyrobów ze skóry, dokonywanie renowacji i odświeżania artykułów kaletniczych, wykonywanie zdobienia wyrobów ze skóry, projektowanie, szacowanie kosztów i wytwarzanie artykułów skórzanych.

4 Jaka jest specyfika środowiska pracy kaletnika?
Miejsce wykonywania pracy Kaletnik pracuje wewnątrz pomieszczeń, w warsztacie. Często swoją pracę wykonuje przy sztucznym oświetleniu. Charakter pracy W tym zawodzie większość prac wykonuje się indywidualnie. Kontakt z innymi osobami ogranicza się do kontaktu z klientami. To praca fizyczna, siedząca.

5 Jaka jest specyfika środowiska pracy kaletnika?
Możliwości zatrudnienia Wykonując ten zawód, można pracować w takich miejscach jak: warsztaty kaletnicze, firmy zajmujące się renowacją i naprawą artykułów skórzanych, firmy zajmujące się produkcją wyrobów skórzanych. Stanowiska pracy sprzedawca, osoba zajmująca się naprawami, przedstawiciel handlowy.

6 Jaka jest specyfika środowiska pracy kaletnika?
Czas pracy Kaletnik pracuje 8 godzin dziennie; niekiedy może pracować po godzinach – jeśli wymaga tego dokończenie zlecenia. Zarobki Pracownik, zależnie od doświadczenia i posiadanych umiejętności może zarabiać od 1600 do kilku tysięcy złotych brutto miesięcznie (www.wynagrodzenia.pl). Czynniki zagrażające zdrowiu W pracy kaletnika nie występują znaczące czynniki szkodliwe.

7 Jakich maszyn i narzędzi używa kaletnik?
Maszyna do szycia Narzędzia do tłoczeń Wybijak otworów pod szef Groover Radełko

8 Maszyny, narzędzia, materiały
Wybijak otworów pod szef narzędzie służy do robienia otworów w skórze, by można było potem ją zszyć.

9 Maszyny, narzędzia, materiały
Maszyna do szycia maszyna służąca do szycia, tworzenia ozdobnych haftów itp.

10 Maszyny, narzędzia, materiały
Narzędzia do tłoczeń przeznaczone do wykonywania tłoczeń – ozdób.

11 Maszyny, narzędzia, materiały
Radełko narzędzie służące wykonaniu idealnie prostej linii szwu.

12 Maszyny, narzędzia, materiały
Groover narzędzie służące wykonywaniu wgłębienia w skórze.

13 Jakie predyspozycje powinien posiadać kaletnik?
Kaletnik, ze względu na kontakty z klientami powinien być uprzejmy i komunikatywny. Powinien również interesować się wzornictwem i projektowaniem. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: zaradność, odpowiedzialność, dokładność, uprzejmość, pracowitość, wytrwałość, cierpliwość.

14 Jakie warunki fizyczne są niezbędne w tym zawodzie?
Jest to praca siedząca, osoba wykonująca ten zawód nie powinna mieć problemów z kręgosłupem. Powinna mieć sprawne i silne ręce oraz dobry wzrok. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu tego zawodu są: zaburzenia psychiczne, upośledzenie umiarkowane i lekkie, zaburzenia dużego stopnia kończyn dolnych i średniego i dużego stopnia kończyn górnych, zaburzenia dużego stopnia narządów fizjologicznych, problemy ze wzrokiem. Informacje dla osób z niepełnosprawnością Możliwości dalszego zatrudnienia uzależnione są od stanowiska, jakie osoba niepełnosprawna mogłaby zajmować oraz stopnia niepełnosprawności.

15 jak zostać kaletnikiem?
GIMNAZJUM KALETNIK Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata Egzamin potwierdzający kwalifikację A.7 Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE? Aby podjąć naukę na studiach wyższych należy zdać egzamin maturalny. 1. Studia wyższe zawodowe (licencjat) np. Wzornictwo, Materiałoznawstwo, Projektowanie. 2. Studia wyższe uzupełniające (magister) np. Materiałoznawstwo, Projektowanie, Inżynieria materiałowa. 3. Studia podyplomowe. 4. Kursy i szkolenia kwalifikacyjne.

16 Czy wiesz, że…? Ciekawostki
Coraz częściej ludzie chcą mieć oryginalne i unikalne przedmioty codziennego użytku i zlecają kaletnikom wykonanie takich przedmiotów. Pierwsze wzmianki o cechu kaletników pochodzą z XVI wieku. Kaletnik w swojej pracy wykorzystuje ponad 15 różnych rodzajów skór.

17 Co czytać? Literatura fachowa
„Skóra i jej namiastki”, A.T. Troskolański Bibliografia Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami. Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, zawodowy

18 „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www
„Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, Strony internetowe szkół prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach „Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” (http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszy ty_informacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf) (Raport Sedlak&Sedlak)

19 wywiad z kaletnikiem

20

21

22 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY
Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google