Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych. 2 Wykorzystanie wyników sprawdzianów w planowaniu pracy nauczycieli bloku przedmiotów humanistycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych. 2 Wykorzystanie wyników sprawdzianów w planowaniu pracy nauczycieli bloku przedmiotów humanistycznych."— Zapis prezentacji:

1 1 Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych

2 2 Wykorzystanie wyników sprawdzianów w planowaniu pracy nauczycieli bloku przedmiotów humanistycznych

3 3 Cele zajęć: Po zajęciach uczestnik:  zna strukturę standardów wymagań egzaminacyjnych,  analizuje wyniki sprawdzianu,  formułuje wnioski wynikające z analizy wyników sprawdzianu,  planuje prace, uwzględniając wnioski z analizy wyników sprawdzianu.

4 4 Plan szkolenia Plan szkolenia: I. SPRAWDZIAN W SYSTEMIE EDUKACJI  Podstawy prawne.  Od oceniania wewnętrznego do zewnętrznego.  Standardy wymagań egzaminacyjnych dla szkoły podstawowej a umiejętności kształtowane w szkole podstawowej na przedmiotach humanistycznych - ilustracja standardów zadaniami o charakterze humanistycznym. II. ANALIZA JAKOŚCIOWA ZADAŃ O CHARAKTERZE HUMANISTYCZNYM SPRAWDZIANU 2005 W WODZIE  Analiza jakościowa rozwiązań zadań zamkniętych.  Analiza jakościowa rozwiązań zadań otwartych - szczegółowy opis błędów z wykorzystaniem przykładów prac uczniowskich.  Ranking wyników umiejętności badanych na poszczególnych sprawdzianach. II. JAK WYKORZYSTAĆ WYNIKI SPRAWDZIANU W PLANOWANIU PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH?  Wnioski do pracy z analizy rankingu wyników umiejętności badanych na poszczególnych sprawdzianach.  W kierunku sprawdzianu – propozycje zajęć, podczas których kształcone są umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych.

5 5 Sprawdzian w systemie edukacji

6 6 Funkcje sprawdzianu:  diagnostyczna - ocena umiejętności ucznia z zewnętrznej perspektywy, - dopełnienie oceniania wewnątrzszkolnego.  motywująca - dążenie do osiągania przez uczniów jak najlepszych wyników, - prowadzenie polityki oświatowej opartej na danych empirycznych.  kształtująca - poszukiwanie przez nauczycieli wspólnych obszarów - ponadprzedmiotowość

7 7 Od oceniania wewnętrznego do zewnętrznego ĆWICZENIE 1. Proszę podać przykłady takich umiejętności, które są oceniane w ocenianiu wewnątrzszkolnym, a nie są badane na sprawdzianie.

8 8 Zadania oceniania wewnątrzszkolnego:  rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania oraz formułowanie oceny,  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,  motywowanie ucznia do dalszej pracy,  dostarczanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach w nauce i trudnościach ucznia,  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy. Zadania oceniania zewnętrznego:  określenie jednolitego dla wszystkich uczniów i szkół poziomu wymagań,  diagnozowanie osiągnięć wszystkich uczniów na końcu każdego etapu kształcenia,  monitorowanie poziomu nauczania oraz dostarczanie obiektywnych i porównywalnych informacji na temat jakości kształcenia,  dostarczanie szkołom wniosków do pracy poprzez informację zwrotną.

9 9 Zadania oceniania zewnętrznego:  określenie jednolitego dla wszystkich uczniów i szkół poziomu wymagań, - W jaki sposób określane są jednolite dla wszystkich uczniów i szkół poziomy wymagań? - Jak te poziomy wymagań związane są z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi?  diagnozowanie osiągnięć wszystkich uczniów na końcu każdego etapu kształcenia, - Jakie umiejętności, kształtowane na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, są diagnozowane po szkole podstawowej?  monitorowanie poziomu nauczania oraz dostarczanie obiektywnych i porównywalnych informacji na temat jakości kształcenia, - Jak na podstawie wyników badania zewnętrznego uzyskiwane są informacje na temat jakości kształcenia? - Jakie informacje można uzyskać?  dostarczanie szkołom wniosków do pracy poprzez informację zwrotną. - Jakie wnioski do pracy szkoły, zespołu samokształceniowego oraz poszczególnych nauczycieli formułowane są na podstawie informacji zwrotnej z oceniania zewnętrznego?

10 10 Standardy wymagań egzaminacyjnych dla szkoły podstawowej a przedmioty humanistyczne ĆWICZENIE 2. Proszę zaznaczyć w zestawie standardów (standardy zamieszczone w biuletynie) na zakończenie szkoły podstawowej te umiejętności, które kształcone są na zajęciach charakterze humanistycznym.

11 11 ĆWICZENIE 3. Proszę podać przykłady różnych sytuacji dydaktycznych z nauczania przedmiotów o charakterze humanistycznym, które sprzyjają osiąganiu standardów na zakończenie szkoły podstawowej.

12 12 Kamienny chleb (1) Na oknie bochen chleba leżał napoczęty, Na liściu kapuścianym, pulchny i pęknięty. (2) Szedł drogą głodny. Staje. Prosi gospodyni: „Dajcie mi kromkę, kromka ubytku nie czyni. (3) Jestem głodny, od wczoraj bez chleba i wody”. „A cóż to, czy chleb piekę dla czyjej wygody? (4) Nie dam wam, ani myślę dla was wstawać z ławy! – Fuknęła gospodyni. – Poszedł, jaki żwawy!” (5) Za chwilę sama sobie chleb ukroić wstaje, Ale nóż w chleb nie wchodzi, krajać się nie daje. (6) Na oknie zamiast chleba zwykły kamień leży, Choć jeszcze wczoraj ciasto rozczyniała w dzieży*. Anna Kamieńska W której zwrotce wiersza rzeczywistość przemienia się w baśń? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.1 rozpoznaje charakterystyczne cechy tekstów literackich, tu: baśni Zad. 17. Chleb 2004

13 13 Które określenia charakteryzują gospodynię – bohaterkę wiersza? A.Uczynna, zmęczona, głodna. B.Pracowita, zapobiegliwa, uprzejma. C.Zaradna, gościnna, żwawa. D.Skąpa, nieużyta, opryskliwa. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.1 odczytuje informację z tekstu poetyckiego – charakteryzuje postać występującą w wierszu Zad. 19. Chleb 2004

14 14 Ściany pałacu zrobione były ze śnieżnej zawiei, a okna i drzwi z ostrych wiatrów; było tam przeszło sto sal, zależnie od tego, jak zawiał śnieg; największa sala rozciągała się wiele mil, wszystkie oświetlało silne światło zorzy polarnej; były wielkie, puste, lodowato zimne i błyszczące! Nie panowała tu nigdy radość (...). Pośrodku pustej, nieskończonej, śnieżnej sali leżało zamarznięte jezioro, które popękało na tysiąc kawałków, ale jeden kawałek był podobny do drugiego, było to prawdziwe dzieło sztuki.(...) Podkreślony w tekście na stronie 2. fragment jest A.opisem pałacu. B.opisem Królowej Śniegu. C.sprawozdaniem z wizyty w pałacu. D.opowiadaniem o mieszkańcach pałacu. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.1 rozpoznaje charakterystyczne cechy opisuZad. 5. Zima Sprawdzian próbny 2004

15 15 Według starożytnych Greków świat fizyczny składał się z żywiołów, czyli wody, powietrza, ognia i ziemi. Uważali oni, że wszystko, co jest stałe, jest ziemią, wszystko, co lekkie i nie opada na ziemię, jest powietrzem, wszystko, co płynne, jest wodą, wszystko zaś, co gorące i lżejsze od powietrza, jest ogniem. Na podstawie książki: A. Aduszkiewicz, P. Marciszak, R. Piłat, Edukacja filozoficzna Z ilu żywiołów, według starożytnych Greków, składał się świat fizyczny? A.Z jednego. B.Z dwóch. C.Z trzech. D. Z czterech. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.1 odczytuje informację z tekstu użytkowego, tu: notatkiZad. 1. W wodzie 2005

16 16 Obraz nosi tytuł Bajka zimowa, ponieważ A.gałęzie krzewów na pierwszym planie są niczym wrota do magicznego świata. B.gałęzie drzew i krzewów uginają się pod ciężarem puszystego śniegu. C.obraz utrzymany jest w śnieżnobiałej kolorystyce. D.na obrazie przedstawiony jest zaśnieżony las. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.1 odczytuje przekazy ikoniczne – interpretuje tytuł dzieła malarskiego w kontekście przedstawionego na obrazie pejzażu Zad. 16. Zima Sprawdzian próbny 2004

17 17 Stanisław Grochowiak Telewizor Z telewizorem trzeba rozważnie; Wybierać to, co naprawdę uczy. Albo to, co śmieszy. Masz w sobie bowiem własny ekran: wyobraźnię, I ją to właśnie uczyń Czarodziejką zwykłych rzeczy. Dzbanek na stole, co światłami pryska, Autobus w deszczu, lśniący niby okoń, Smuga, którą zwełnia w niebie odrzutowiec... To są również filmy, dziwne widowiska, Naciesz nimi oko, Innym to powiedz. Jedni cię obśmieją: „Sam widziałem... eee tam”. Inni się zadziwią: „On chyba poeta”. A tyś po prostu fajny jest chłopaczek, Co lubi trochę mądrzej Niż inni popatrzeć. Wiersz skierowany jest do A.telewizora.B. wyobraźni. C. twórcy filmowego.D. młodego widza. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.2określa odbiorcę wiersza Zad. 9. Przed telewizorem 2003

18 18 1. Zima, zima, zima, pada, pada śnieg! Jadę, jadę w świat sankami, sanki dzwonią dzwoneczkami: dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. 2. Jaka pyszna sanna, parska raźno koń. Śnieg rozbija kopytami, sanki dzwonią dzwoneczkami: dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. W refrenie piosenki występują A.epitety. B.przenośnie. C.porównania. D.wyrazy dźwiękonaśladowcze. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.2 określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu – w tekście piosenki rozpoznaje wyraz dźwiękonaśladowczy Zad. 8. Zima Sprawdzian próbny 2004

19 19 Nagle z wody wynurzyła się przecudna postać. Była to dziewica nadziemskiej urody; Do pasa panna nad podziw urodziwa, od pasa ryba srebrzystą łuską błyszcząca. W świetle księżyca widać ją było doskonale. Miała kruczoczarne włosy, pierścieniami spływające na białą, jak z marmuru wyrzeźbioną szyję; szafirowe oczy patrzyły dziwnie przejmująco i smutno, a ozdobiona lekkim rumieńcem twarzyczka tchnęła czarodziejskim urokiem. Na podstawie książki: A. Oppman, Legendy warszawskie. Opisując syrenę, autor tekstu użył najwięcej A.epitetów. B.przenośni. C.porównań. D.wyrazów dźwiękonaśladowczych. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.2 określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu – w tekście literackim rozpoznaje epitet Zad. 6. W wodzie 1005

20 20 W zapisie nutowym piosenki Sanna przeważają A. ósemki.B. ćwierćnuty. C. półnuty.D. całe nuty. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.3odczytuje zapis nutowy piosenki, rozpoznaje rodzaje nut Zad. 9. Zima Sprawdzian próbny 2004

21 21 Góra Olimp znajduje się na mapie w kwadracie o współrzędnych: A. (C, 5) B. (E, 4) C. (G, 2) D. (C, 2) Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.4 odczytuje dane z mapy oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane. Zad. 7. Jabłko Sprawdzian 2002

22 22 Troja znajduje się od góry Olimp na: A. północ. B. południe. C. wschód. D. zachód. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 1.4 odczytuje dane z mapy oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane. Zad. 8. Jabłko Sprawdzian 2002

23 23 Obraz F. Ruszczyca zatytułowany jest Bajka zimowa. Odwołując się do wyobraźni, napisz opowiadanie, którego akcję umieścisz w scenerii* pokazanej na obrazie. Twoja praca powinna zajmować co najmniej połowę przeznaczonego na nią miejsca. *sceneria – tu: krajobraz, w którym rozgrywa się akcja opowiadania Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 2.1 pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się formą opowiadania. Zad. 21. Zima Sprawdzian próbny 2004 2.3 buduje tekst poprawny kompozycyjnie, celowo stosując środki językowe oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. 2.5 dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

24 24 Napisz list do Asi. Przekonaj ją, że nie warto i nie powinno się godzinami przesiadywać przed telewizorem. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 2.1 pisze na temat, stosując formę listu.Zad. 24. Przed telewizorem 2003 3.4 używa odpowiednich argumentów. 5.8 rozumie zasady zdrowego trybu życia. 2.3 celowo stosując środki językowe oraz przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. 2.5 dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu – pisze czytelnie.

25 25 Napisz tekst pt.: „Warto jeść jabłka”. Zachęcając do zjedzenia tych owoców, uwzględnij ich smak i wartości odżywcze. Nr standarduSprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 2.2 buduje wypowiedź komunikatywną, w której zawarta jest odpowiednio wyrażona zachęta. Zad. 21. Jabłko 2002

26 26 Zadanie 23. Napisz ogłoszenie o organizowanych zawodach pływackich. Zachęć uczniów do uczestnictwa w tych zawodach. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 2.1 pisze wypowiedź w formie ogłoszenia, podając w nim niezbędne informacje. Zad. 23. W wodzie 2005 2.2 formułuje wypowiedź ze świadomością celu - formułuje wypowiedź ze świadomością celu. 2.3 przestrzega norm językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych.

27 27 IV wiek przed naszą erą trwał od początku roku A. 500 p.n.e. do końca roku 401 p.n.e. B. 400 p.n.e. do końca roku 301 p.n.e. C. 400 p.n.e. do końca roku 1 p.n.e. D. 401 p.n.e. do końca roku 301 p.n.e. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 3.1 posługuje się kategoriami czasu – określa czas trwania wieku. Zad. 4. Co potrafią roboty Sprawdzian próbny 2002

28 28 Adam chciałby obejrzeć ruiny zamku, który został zbudowany pod koniec XIII wieku. W którym roku mógł powstać ten zamek? A. W 1198r. B. W 1282 r. C. W 1248 r. D. W 1325 r. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 3.1 posługuje się kategoriami czasu – umieszcza datę w przedziale czasowym. Zad. 12. Wspólne planowanie Informator 2003 - 2005

29 29 Napisz, jakie korzystne zmiany w życiu człowieka dokonały się dzięki rozwojowi żeglugi. Uwzględnij trzy różne przykłady zmian. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 3.3 wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów – tu: spowodowane rozwojem określonej dziedziny komunikacji. Zad. 25. W wodzie 2005 Zaznacz grupę barw zimnych. A.czerwona, żółta, zielona B.niebieska, zielona, fioletowa C.niebieska, żółta, pomarańczowa D.pomarańczowa, fioletowa, brązowa Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 3.6 rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności zjawisk – rozpoznaje grupę barw zimnych Zad. 19. Zima Sprawdzian próbny 2004

30 30 Warszawa nie zawsze byłą stolicą Polski. Zaznacz dwa źródła, w których Ola znajdzie wiadomości dotyczące historii polskich stolic: A.Encyklopedia szkolna – Historia B.Słownik wyrazów obcych C.Encyklopedia zdrowia D.Miasta polskie w Tysiącleciu E.Rocznik statystyczny Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 4.1 wskazuje źródła informacji, posługuje się nimiZad. 3b Pierwszy dzień wakacji Informator 2000 Celem zamieszczonego pod wierszem przypisu jest A.wskazanie źródeł informacji wskazanych w tekście. B.skomentowanie opisanych w utworze wydarzeń. C.objaśnienie znaczenia użytego w wierszu wyrazu. D.zwrócenie uwagi na poprawność zapisu wyrazu. Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 4.1 posługuje się źródłem informacji – posługuje się przypisem. Zad. 16. Chleb Sprawdzian 2004

31 31 W którym szeregu wyrazy zapisano w porządku alfabetycznym? A.jabłecznik, jabłko, jabłkowy, jabłuszko B.jabłko, jabłuszko, jabłecznik, jabłkowy C.jabłkowy, jabłuszko, jabłecznik, jabłko D.jabłuszko, jabłkowy, jabłko, jabłecznik Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 4.1 posługuje się źródłem informacji – porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej. Zad. 13. Jabłko Sprawdzian 2002

32 32 W którym szeregu wszystkie wyrazy odnoszą się do trzech dziedzin sztuki: literatury, muzyki i plastyki? A.przenośnia, narrator, rym, podmiot mówiący B.perspektywa, kreska, bryła, światłocień C.kompozycja, nastrój, dzieło, odbiorca D.solista, kompozytor, instrument, nuty Nr standardu Sprawdzana umiejętność/czynność ucznia Uczeń: Źródło 5.1 posługuje się terminami wspólnymi dla trzech dziedzin sztuki Zad. 20. Zima Sprawdzian próbny 2004

33 33 ĆWICZENIE 4. Proszę wybrać z arkusza sprawdzianu W wodzie zadania zamknięte o charakterze humanistycznym i przyporządkować im umiejętności, które badane są danym zadaniem.

34 34 Według starożytnych Greków świat fizyczny składał się z żywiołów, czyli wody, powietrza, ognia i ziemi. Uważali oni, że wszystko, co jest stałe, jest ziemią, wszystko, co lekkie i nie opada na ziemię, jest powietrzem, wszystko, co płynne, jest wodą, wszystko zaś, co gorące i lżejsze od powietrza, jest ogniem. Na podstawie książki: A. Aduszkiewicz, P. Marciszak, R. Piłat, Edukacja filozoficzna Zadanie 1. Z ilu żywiołów, według starożytnych Greków, składał się świat fizyczny? A. Z jednego.B. Z dwóch.C. Z trzech.D. Z czterech. Nr stan d. Badana czynność ucznia Uczeń: Komentarz 1.1 wyszukuje w tekście popularnonaukowym informacje i przetwarza je. Aby wybrać właściwą odpowiedź należało odczytać informacje ze zdania Według starożytnych Greków świat fizyczny składał się z żywiołów, czyli wody, powietrza, ognia i ziemi.

35 35 Tekst do zadań od 3. do 5. Od bardzo dawna człowiek marzył, by pływać jak ryba i żeglować po morzach. Znana jest opowieść o niezwykłej morskiej tułaczce króla Itaki Odyseusza wracającego spod Troi do ojczyzny. Przeżył on sztormy, katastrofy okrętów, zmagania wojenne i niewolę. Nie pomógł mu nawet dar boga wiatrów Eola. Przyczyną nieszczęść Odyseusza był gniew boga morza Posejdona. To jego zemsta sprawiła, że dopiero po wielu latach, dzięki pomocy króla Feaków – Alkinoosa, strudzony żeglarz dotarł do domu, gdzie czekała na niego wierna żona Penelopa i syn Telemach. Niezwykłe przygody bohatera spod Troi barwnie opisał Homer w Odysei. Na podstawie książki: V. Zamarowsky, Bogowie i herosi mitologii greckiej i rzymskiej Zadanie 3. Zwrot pływa jak ryba oznacza, że ktoś A. utrzymuje się na wodzie. B. pływa bardzo dobrze. C. żegluje po morzu. D. ślizga się po falach. Nr stand. Badana czynność ucznia Uczeń: Komentarz 1.1 odczytuje znaczenie podanego związku frazeologicznego. Zwrot pływa jak ryba pojawia się w pierwszym zdaniu tekstu, ale uczeń, by udzielić poprawnej odpowiedzi, musiał odczytać jego znaczenie przenośne.

36 36 Zadanie 4. W którym szeregu przedstawiono przebieg zdarzeń zgodny z tekstem? A. Spotkanie z rodziną. Pomoc króla. Morska tułaczka. B. Morska tułaczka. Spotkanie z rodziną. Pomoc króla. C. Pomoc króla. Spotkanie z rodziną. Morska tułaczka. D. Morska tułaczka. Pomoc króla. Spotkanie z rodziną. Nr stand. Badana czynność ucznia Uczeń: Komentarz 1.1 ustala chronologię wydarzeń. Prawidłowy przebieg zdarzeń należało ustalić, odczytując choćby zdanie: „To jego zemsta sprawiła, że dopiero po wielu latach, dzięki pomocy króla Feaków – Alkinoosa, strudzony żeglarz dotarł do domu, gdzie czekała na niego wierna żona Penelopa i syn Telemach”.

37 37 Zadanie 5. Tytuł utworu Homera Odyseja wiąże się z imieniem władcy A. morza. B. Feaków. C. wiatrów. D. Itaki. Nr stan d. Badana czynność ucznia Uczeń: Komentarz 1.1 na podstawie treści tekstu popularnonaukowego wskazuje pochodzenie tytułu utworu. Informacje potrzebne do poprawnego wykonania tego zadania uczeń mógł odczytać z fragmentu tekstu: Znana jest opowieść o niezwykłej morskiej tułaczce króla Itaki Odyseusza wracającego spod Troi do ojczyzny [...]Niezwykłe przygody bohatera spod Troi barwnie opisał Homer w Odysei.

38 38 Tekst do zadania 6. Nagle z wody wynurzyła się przecudna postać. Była to dziewica nadziemskiej urody; do pasa panna nad podziw urodziwa, od pasa ryba srebrzystą łuską błyszcząca. W świetle księżyca widać ją było doskonale. Miała kruczoczarne włosy, pierścieniami spływające na białą, jak z marmuru wyrzeźbioną szyję; szafirowe oczy patrzyły dziwnie przejmująco i smutno, a ozdobiona lekkim rumieńcem twarzyczka tchnęła czarodziejskim urokiem. Na podstawie książki: A. Oppman, Legendy warszawskie Zadanie 6. Opisując syrenę, autor tekstu użył najwięcej A. epitetów. B. przenośni. C. porównań. D. wyrazów dźwiękonaśladowczych. Nr stand. Badana czynność ucznia Uczeń: Komentarz 1.2 w tekście literackim rozpoznaje epitety. Tekst jest opisem postaci, w którym, choćby z racji formy wypowiedzi, dominują epitety.

39 39 Ćwiczenie 5. Proszę wybrać z arkusza sprawdzianu W wodzie zadania otwarte o charakterze humanistycznym i przyporządkowywać im te umiejętności, które badane są danym zadaniem.

40 40 Praca 1

41 41 Praca 2

42 42 Praca 1

43 43 Praca 2

44 44 Praca 3

45 45 ĆWICZENIE 6 Proszę przeglądnąć ranking umiejętności z poszczególnych sprawdzianów zamieszczony w biuletynie pod kątem odpowiedzi na następujące zagadnienia/pytania: 1. Korzystając z rankingu, wskaż te z umiejętności, które mają najniższy wskaźnik łatwości. 2. Co może być przyczyną takich wyników? 3. W jaki sposób na twoim przedmiocie można doskonalić umiejętności, które przez uczniów opanowane są w najmniejszym stopniu?

46 46 Tabela A. PoprawnośćŁatwość umiejętności Sprawdzian 2002 Sprawdzian 2003 Sprawdzian 2004 Sprawdzian 2005 językowa0,56 zad. 25.0, 50 zad. 24.0,55 zad. 21. 0,61 zad.25. 0, 46 zad. 25. 0, 50 zad. 23. ortograficzna0,85 zad. 25.0,60 zad. 24.0,62 zad. 21. 0,78 zad. 22. 0,63 zad. 23. 0,65 zad. 25. interpunkcyjna0,53 zad. 25.0,57 zad. 240,57 zad.21.0.60 zad. 23. 0,67 zad. 25.

47 47 Tabela B. RokZadanie Badana umiejętność Uczeń: Łatwo ść 2004Zad. 15.rozpoznaje przenośnię.0,56 2005Zad. 6.w tekście literackim rozpoznaje epitety.0,58 2003Zad.15.wskazuje porównanie.0,69 2004Zad. 23.dobiera środki językowe służące do określania charakterów postaci i oceny ich. 0,51

48 48 Tabela C. RokZadanie Badana umiejętność Uczeń: Łatwo ść 2003Zad. 13.odróżnia język potoczny od języka poetyckiego.0,44 2002Zad. 10.rozumie tekst utworu poetyckiego.0,67 2005Zad. 11.rozumie główną myśl wiersza.0,68

49 49 ĆWICZENIE 9.  Na to pytanie ( Czym spowodowana była trudność zadani 6.?) starają się najpierw odpowiedzieć uczestnicy szkolenia.

50 50 Tabela D Starożytni Grecy wierzyli, że pory roku zmieniają się za sprawą bogini urodzaju Demeter. Pewnego razu władca podziemnego Tartaru Hades porwał Korę - córkę Demeter. Zrozpaczona bogini rzuciła klątwę na ziemię, by ta nie rodziła więcej plonów, nie złociła się urodzajem. Zeus zgodził się więc, by Kora dwie trzecie roku spędzała u swej matki, zaś jedną trzecią roku u Hadesa, jako Persefona - pani podziemnego królestwa. Uszczęśliwiona Demeter zdjęła klątwę z ziemi. Od tego czasu co roku na wiosnę Demeter stroi ziemię w radosne szaty na powitanie swej córki, a późną jesienią, gdy się rozstają, płacze deszczem nad swym matczynym losem. Badana umiejętność Uczeń: Łatwość Zadanie 6.rozumie tekst mitu. 0,49 Zadanie 7.rozumie tekst mitu. 0,73

51 51 Tabela E RokZadanie Badana umiejętność Uczeń: Łatwo ść 2003Zad. 25.formułuje wypowiedź ze świadomością celu. 0,57 2005Zad. 26.określa rodzaj informacji zawartej w podanym artykule hasłowym. 0,60

52 52 W kierunku sprawdzianu – propozycje zajęć, podczas których kształcone są umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych

53 53 Przeczytaj uważnie poniższe zadania i zaznacz właściwą odpowiedź. 1.Odyseusz był A.bogiem, synem Zeusa i Hery. B.herosem, synem Laertesa, patronem Itaki. C.herosem, synem Laertesa, królem Itaki. 2. Odyseusz A.miłował pokój i czynił wszystko, aby nie dopuścić do wojny trojańskiej. B.wymyślił drewnianego konia, dzięki któremu Grecy zdobyli Ilion. C.był sojusznikiem Trojan, wymyślał przeróżne fortele, aby ustrzec miasto przed wrogiem. 3. Po wojnie trojańskiej Odyseusz A.nie powrócił już na Itakę, pozostał w pieczarach u Kalipso. B.powrócił do ojczyzny, ale dopiero po dziesięciu latach. C.powrócił na Itakę po kilku miesiącach. 4. Lotofagowie to A. lud żywiący się kwiatami lotosu. B. nazwa plemienia zamieszkującego Itakę. C. mieszkańcy miasta Kikon, które zburzył Odyseusz. 5. Cyklop – olbrzym o jednym oku A.przyjął Odyseusza i jego towarzyszy bardzo gościnnie. B.ptraktował załogę Odysewusza bezlitośnie – zabił dwóch towarzyszy. C.nakazał Odysewuszowi i jego kompanom opuścić swoją pieczarę. 6. Czarodziejka Kirke zamieniła towarzyszy Odyseusza w A. łabędzie. B. konie. C. świnie.

54 54

55 55

56 56 Zapraszamy na II serię szkoleń


Pobierz ppt "1 Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych. 2 Wykorzystanie wyników sprawdzianów w planowaniu pracy nauczycieli bloku przedmiotów humanistycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google