Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Popołudnie Nastolatka w Warszawie Warto zobaczyć Mimo zniszczeń wojennych, najważniejsze zabytki kultury polskiej w Warszawie zostały pieczołowicie odrestaurowane,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Popołudnie Nastolatka w Warszawie Warto zobaczyć Mimo zniszczeń wojennych, najważniejsze zabytki kultury polskiej w Warszawie zostały pieczołowicie odrestaurowane,"— Zapis prezentacji:

1 Popołudnie Nastolatka w Warszawie Warto zobaczyć Mimo zniszczeń wojennych, najważniejsze zabytki kultury polskiej w Warszawie zostały pieczołowicie odrestaurowane, i one to stanowią nadal największą atrakcję miasta. Interesującą i przyjemną dla oka lekcją historii będzie więc spacer po Starym i Nowym Mieście oraz wzdłuż tzw. Traktu Królewskiego. Tam też panuje najprzyjemniejsza atmosfera. Dla niektórych nowa Warszawa, zarastająca szklanymi wieżowcami i tętniącymi życiem centrami handlu i rozrywki, nalepiej będzie wyglądała z trzydziestego piętra Pałacu Kultury.

2

3 Deutsch  Trotz der Zerstörungen des Krieges, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der polnischen Kultur in Warschau sind aufwändig restauriert worden, und sie sind es immer noch die größte Attraktion der Stadt. Interessant und angenehm, die Geschichte betrachten Lektion kann dann ein Spaziergang durch die Altstadt und Neustadt und entlang der sogenannten Royal Road sein. Dort gibt es eine sehr angenehme Atmosphäre.  Für einigen, die neue Warschau, bewachsen mit gläsernen Wolkenkratzern und lebendige Zentren des Handels und der Unterhaltung, ist die schönste aus dem dreißigsten Stock des Palastes der Kultur.

4 Stare Miasto (Starówka) Mimo że większości wiadomo, że warszawska Starówka i jej okolice są jedynie pieczołowitą rekonstrukcją, swobodnie można powiedzieć, że jest to jedno z miejsc najbardziej atrakcyjnych dla przybysza - i nie tylko. Starówka porywa bowiem swoim urokiem i atmosferą także warszawiaków. Jest, obok Łazienek Królewskich, najbardziej ulubionym miejscem niedzielnych rodzinnych spacerów, a dzięki licznym nastrojowym knajpkom i kawiarniom, także popularnym miejscem spotkań i randek. Starówka została doszczętnie zniszczona podczas II wojny światowej, ale decyzja o pieczołowitej, opartej na zachowanych planach architektonicznych i fotografiach, odbudowie wszystkich jej starych kamienic, gotyckich i renesansowych kościołów i klasztorów podjęta została dość szybko. Dziś Stare Miasto znajduje się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO

5

6 Deutsch  Obwohl die meisten wissen, dass der Warschauer Altstadt und den umliegenden Gebieten nur eine sorgfältige Rekonstruktion sei, kann frei sagen, dass es sehr atraktiver Ort zu besichtigen. Die Altstadt reißt seit seinen Charme und Atmosphäre. Es ist neben dem königlichen Bäder, der beliebteste Ort für Sonntag Familienwanderungen und durch zahlreiche romantische Cafés, auch ein beliebter Treffpunkt  Die Altstadt wurde während des Zweiten Weltkrieges zerstört, aber eine sorgfältige Entscheidung auf der Grundlage der erhaltenen architektonischen Pläne und Fotografien, Rekonstruktion aller seinen alten Häusern, Gotik und Renaissance- Kirchen und Klöster, war ziemlich schnell getroffen. Heute Altstadt ist ein UNESCO- Welterbestätten

7 Trakt Królewski Trakt Królewski to licząca około 11 km długości trasa prowadząca od Placu Zamkowego do Wilanowa. Jest wielką atrakcją turystyczną stolicy, wzdłuż tej trasy bowiem stoi większość zabytkowych budowli miasta. Przez wieki po trakcie tym kursowali między swoimi siedzibami królowie, potem prezydenci. Niektóre z tych siedzib - np. Pałac w Wilanowie - uchroniły się od zniszczeń tylko dzięki temu, że podczas okupacji służyły Niemcom za kwatery. Inne zostały po wojnie pieczołowicie odbudowane i dziś świadczą dumnie o bogatej historii stolicy. Zwiedzanie starej Warszawy i obiektów przy Trakcie powinno się w zasadzie zacząć od Starego i Nowego Miasta oraz Barbakanu. Warto też przejść ulicą Długą do placu Krasińskich, jednego z ładniejszych w mieście, i zobaczyć pomnik Powstania oraz nowy gmach sądu. Powracając na Trakt, na Krakowskim Przedmieściu, minąwszy pomnik Mickiewicza, zbliżymy się wkrótce do pałacu prezydenckiego oraz szeregu innych magnackich niegdyś pałaców. Nowy Świat z pewnością wciągnie nas do swoich kafejek i sklepów, ale na trakcie pozostało jeszcze wiele atrakcji. Dalej bowiem czekają na nas pałace: Ujazdowski, oraz kompleksy pałacowo-ogrodowe Łazienki i Wilanów.

8 Trakt Królewski

9 Deutsch  Royal Road ist von etwa 11 km langer Wanderweg, der vom Burgplatz bis Wilanow. Es ist eine große Touristenattraktion in der Hauptstadt, auf dieser Strecke gibt es die meisten der historischen Gebäude der Stadt. Einige dieser Räumen - zB Wilanow Palace – wurde im Weltkrieg nicht zerstört, denn,sie den Deutschen während der Besatzung als Sitz diente. Andere wurden sorgfältig nach dem Krieg wieder aufgebaut und nun mit Stolz zeigt die reiche Geschichte der Hauptstadt.  Der Besuch der alten Gebäude in Warschau und Trakt sollte im Prinzip ab dem Alt-und Neustadt und dem Barbican beginnen. Es lohnt sich auch ein langer Spaziergang auf der Straße Krasinski Square, einem der schönsten in der Stadt und das Denkmal für den Aufstand, und das neue Gerichtsgebäude zu sehen  Rückkehr in die Route, die Krakauer Vorstadt kommen wir am Denkmal für Mickiewicz, dann bald in der Nähe der Präsidentenpalast und einigen anderen ehemaligen aristokratischen Paläste vorbei. Neue Welt engagieren uns sicherlich in ihren Cafés und Geschäften, aber weiter iwartenauf uns noch Paläste Ujazdowski, und der Palast-Garten-Komplexe Bäder und Wilanow.

10 Pałac w Łazienkach Utrzymany w stylu barokowo-neoklasycznym pałac w Łazienkach, zwany również Pałacem na Wodzie lub Pałacem na Wyspie, leży w samym sercu ponad 70-hektarowego królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego - w Łazienkach Królewskich. Wczesny, XVII-wieczny barokowy pawilon wypoczynkowy, zwany łaźnią, należący do Stanisława H. Lubomirskiego został w latach 1772-1793 zrekonstruowany, głównie przez architektów królewskich Dominika Merliniego oraz Jan Chrystiana Kamsetzera, i stała się letnią rezydencją króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czasach zaborów Łazienki Królewskie były rezydencją carską. Pałac został spalony przez hitlerowców pod koniec 1944 roku i przygotowany do wysadzenia w powietrze; po wojnie pieczołowicie odbudowany. Obecnie zwiedzać można m.in. tzw. salę Bakchusa, łaźnie królewskie, salę balową i galerię portretów. W zbiorach galerii malarstwa znajdują się dzieła Rembranta, Rubensa i braci Breughelów. W pobliżu leży Teatr na Wyspie projektu Kamsetzera, upozorowany na ruiny teatru w Herkulanum. Wśród innych obiektów na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego należy wymienić Starą Pomarańczarnię, Starą i Nową Kordegardę, Biały Domek, Świątynię Diany oraz Pałac Myślewicki, będący niegdyś rezydencją ks. Józefa Poniatowskiego. Łazienkach Królewskich

11

12 Deutsch  Im Stil des Barock-neo-klassizistischen Palast Bäder, die auch als Palast auf dem Wasser oder dem Palast auf der Insel genannt wird, liegt im Herzen von über 70 Hektar des königlichen Palastes komplex und Garten - in der Königlichen Bäder. Fr ühere siebzehnten Jahrhundert barocke Pavillon Fläche, als Dampf, die H. Stanislaw Lubomirski gehört bekannt wurde in den Jahren 1772-1793 rekonstruiert, vor allem durch die königlichen Architekten Dominik Merlini und Jan Christian Kamsetzer, und wurde die Sommerresidenz von König Stanislaw August Poniatowski. In der Zeit der Teilung Königlichen Bäder wurden die Residenz des Zaren. Der Palast wurde von den Nazis am Ende der 1944 verbrannt, auch zubereitet, und die Luft zu sprengen, sorgfältig nach dem Krieg wieder aufgebaut. Derzeit können wir besichtigen :die sogenannten Bacchus Zimmer, königlichen Bäder, einen Ballsaal und eine Galerie von Porträts. In der Sammlunggalerie befinden sich Werke von Rembrandt, Rubens und Brüder Breughel  In der Nähe liegt Theater auf der Insel nach dem Projekt vom Kamsetzer, verkleidet in den Ruinen des Theaters in Herculaneum. Unter den anderen Objekten in der Schlossanlage und Garten gehören die Alte Orangerie, Alte und Neue Wache, das Weiße Haus, den Tempel der Diana und der Myślewicki Palast, der einst die Residenz von Fr.. Jozef Poniatowski

13 Zamek Królewski Warszawski Zamek Królewski to miejsce historyczne oraz symbol państwowości polskiej. W miejscu, gdzie dziś stoi zamek powstała pod koniec XIII wieku pierwsza siedziba książąt mazowieckich. Po przeniesieniu stolicy do Warszawy, zamek poddany został gruntownej przebudowie, tak aby mógł stać się siedzibą króla. Na zamku przez ponad 250 lat odbywały się także obrady sejmu, a w czasach zaborów siedzibę mieli tu namiestnicy cesarscy. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, stał się rezydencją prezydenta RP. Po upadku powstania Niemcy doszczętnie zburzyli zamek, już naruszony wcześniej bombardowaniami w 1939 roku. Odbudowę zamku podjęto dopiero w latach 1971-1984. W zamku zgromadzono obecnie ponad 50 tysięcy różnych eksponatów, a apartamentom królewskim przywrócono wygląd, jaki miały za czasów największej świetności zamku, czyli za króla Stanisława Augusta (1764-1795). Na zamku, oprócz stałej ekspozycji, którą w dni powszednie można oglądać z przewodnikiem, a w weekendy samodzielnie, urządzane są także wystawy czasowe. U podnóża Zamku stoi późnobarokowy Pałac pod Blachą, w którym mieszkał książę Józef Poniatowski.

14

15 Deutsch  Warschauer Königsschloss ist ein historischer Ort und ein Symbol des polnischen Staates. Die Stelle, wo heute steht die Burg wurde im späten dreizehnten Jahrhundert gegründet, der erste Sitz der Herzöge von Masowien. Nach der Hauptstadt nach Warschau, wurde Schloss komplett umgebaut, so dass es der Sitz des Königs werden kann. Im Schloss 250 Jahre lang wurde in den Beratungen des Landtages, und in der Zeit der Teilung war es hier der Sitz der kaiserlichen Statthalter. Nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit im Jahre 1918, wurde die Residenz des Präsidenten der Republik Polen. Nach dem Aufstand wurde völlig zerstört.Wiederaufbau des Schlosses war erst in den Jahren 1971-1984.Die Burg wurde über 50 Tausend verschiedene Exponate, eine restaurierte königliche Suiten zusammen schauen sie in den Tagen der größten Ruhm der Burg, oder für den König Stanislaus Augustus (1764-1795).  Auf der Burg, neben der ständigen Ausstellung, die, an Wochentagen mit der Führung sehen wir, und am Wochenende selbst, es gibt hier auch temporäre Ausstellungen. Am Fuße der Burg ist ein spät-barocken Palast wo wohnte Fürst Jozef Poniatowski.

16 Pałac Kultury i Nauki 42-piętrowy socrealistyczny Pałac Kultury i Nauki w centrum Warszawy był pomysłem Stalina - podarunkiem narodu radzieckiego dla Polski. Zbudowano go w trzy lata (1952-55). Pomieścił – zgodnie z przeznaczeniem – kina, teatry, salę kongresową, muzeum i basen, palcówki naukowe oraz biura itp. Przez większą część swojej ponad 50-letniej historii pałac był raczej znienawidzony przez większość warszawiaków. Na początku III RP zastanawiano się więc, jak złagodzić mieszkańcom Warszawy ten estetyczny ból – zabudować pałac wokół wieżowcami, skrócić go? Później jednak uznano, że przyszedł czas, aby tego typu architekturę potraktować już jako zabytek i po prostu... pokochać. W wyglądzie budynku nastąpiła tylko jedna zmiana – w sylwestra 2000 roku otrzymał na swoim szczycie zegar (jest to najwyżej położony zegar wieżowy na świecie). Dziś Pałac znajduje się już na liście zabytków, na równi z Wilanowem czy zamkiem w Malborku. Na 30 piętrze, na 114 metrach wysokości znajduje się taras widokowy, czynny codziennie do godz. 20, a w sezonie letnim w piątki i soboty prawie do północy. (Cena biletu normalnego 20 pln, nocnego – 25.)

17

18 Deutsch  Sozialistischer Realismus 42-stöckigen Palast der Kultur im Zentrum von Warschau war Stalins Idee - ein Geschenk des sowjetischen Volkes für die polnische. Es wurde in drei Jahren (1952-55) gebaut. Wird auch - wie beabsichtigt - Kinos, Theater, war die Kongresshalle, ein Museum und ein Schwimmbad, Forschung Büros, etc. Die meisten Warschauer hassen ehrlich ihn wegen seiner über 50-jährigen Geschichte. Letztens versuchte man, damit die Einwohner von Warschau ästhetischen Schmerzen zu lindern - Hochhäuser rund um den Palast, um ihn zu kürzen? Später jedoch festgestellt wurde, dass die Zeit gekommen ist, diese Art von Architektur nur als Denkmal zu behandeln und nur... Lieben Das Aussehen des Gebäudes bekam lediglich eine Veränderung - am Silvesterabend 2000 war er für seine Top-Uhr vergeben (mit dem höchsten Glockenturm in der Welt ist). Heute ist das Palast auf der Liste der Denkmäler, zusammen mit Wilanów oder Schloss in Marienburg.  Von den 30 Stock Höhe von 114 Meter befindet sich eine Terrasse, geöffnet täglich bis 20 Uhr und im Sommer an Freitagen und Samstagen bis fast Mitternacht. (Tickets für Erwachsene kosten 20 PLN, in der Nacht - 25).

19 Pałac w Wilanowie Barokowy pałac i park w Wilanowie należy do najcenniejszych zabytków kultury polskiej i polskiego baroku; II wojnę światową przetrwał niemal nienaruszony. Od roku 1677 pałac był rezydencją króla Jana III Sobieskiego. W XVIII wieku dzierżawił go August II Mocny, potem znalazł się w posiadaniu rodów Czartoryskich, Lubomirskich, Potockich i Branickich. Początkowo miała to być niewielka rezydencja, której przebudowę zlecił Sobieski nadwornemu architektowi Augustynowi Locciemu. Wkrótce jednak, po zwycięstwie pod Wiedniem, pozycja króla wzrosła i pałac został rozbudowany w stylu łączącym polski dwór, włoską willę patrycjuszowską i francuski pałac w stylu Ludwika XIV. W XVIII wieku duże zmiany w wystroju, szczególnie wewnętrznym, wprowadził król August II Mocny. Wnętrza, wraz z bogatą kolekcją portretów, rzeźb i rzemiosła artystycznego można zwiedzać (wyłącznie z przewodnikiem) od godz. 9.30 do 16.30, w niedziele do 18-ej. Otaczający pałac park na swoich 45 hektarach łączy różnorakie style: znajdziemy więc tam i barokowy ogród tarasowy, neorenesansowy ogród różany, romantyczny ogród angielsko-chiński oraz krajobrazowy park angielski.

20

21 Deutsch  Barock-Schloss und Park in Wilanow gehört zu den wertvollsten Denkmälern der polnischen Kultur und polnischen Barock, die den zweiten Weltkrieg fast vollständig erhalten. Seit 1677 wurde der Palast die Residenz von König Jan III Sobieski. Im achtzehnten Jahrhundert, vermietet er August II. der Starke, und dann fand sich im Besitz der Familie Czartoryski, Lubomirski und Potocki Branicki..Bald aber nach dem Sieg in Wien, erhöht die Position des Königs, und der Palast wurde in der polnischen Villa im Stil, Patrizier-Villa aus Italienisch und Französisch-Stil Palast von Louis XIV verbindet. Im achtzehnten Jahrhundert brachte tief greifende Veränderungen in Design, vor allem intern, König August II. dem Starken. Interieur, mit einer reichen Sammlung von Porträts, Skulpturen und Kunsthandwerk besichtigen wir nur mit einem Führer vom 9,30 bis 16,30, sonntags bis 18 Uhr. Um das Schloss Park auf seinen 45 Hektar kombiniert eine Vielzahl von Stilen: Es gibt so ein Terrassengarten und Barock, Neo-Renaissance-Rosengarten, romantischen Garten eines Englisch- Chinesisch und Englisch Landschaftspark.

22 Muzea i galerie Spośród licznych muzeów warszawskich warto odwiedzić Muzeum Narodowe i jego palcówkę Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Literatury oraz Muzeum Niepodległości. Z historią miasta zapoznać się można w Muzeum Historii Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na Pawiaku. Interesujące zbiory posiada także Muzeum Etnograficzne oraz Muzeum Azji i Pacyfiku. Ciekawe jest także jedyne w swoim rodzaju Muzeum Karykatury. Spośród galerii sztuki w Warszawie, warto zajrzeć do tych największych – do Zachęty oraz do Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim. Muzeum Narodowe W zbiorach Muzeum Narodowego, którego nowy gmach zbudowano na krótko przed II wojną, znajdują się kolekcje sztuki dawnej oraz zbiory malarstwa i rzeźby polskiej i światowej. Muzeum organizuje ciekawe ekspozycje czasowe, pod jego bramą potrafią ustawić się wówczas długie kolejki zwiedzających. Adres: Aleje Jerozolimskie 3

23

24 Deutsch  Unter den vielen Museen in Warschau empfehlen wir sicherlich Nationalmuseum und die Finger Plakat Museum in Wilanow-, Literatur-Museum und das Museum of Independence. Die Geschichte der Stadt kennen wir im Museum von Warschau, Warschauer Aufstand Museum, und die Pawiak. Ethnographische Museum und das Museum für Asien und den Pazifik haben auch interessante Sammlungen.Sehenswert ist auch das einzigartige Museum für Karikatur. Unter den Galerien in Warschau, ist einen Besuch wert „Zachęta”und das Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle.  Im Nationalen Museum gibt es Sammlungen antiker Kunst und Sammlungen von polnischen Gemälden und Skulpturen Das Museum organisiert eine interessante Wechselausstellungen Adresse: Jerusalem Avenue 3

25 Muzeum Plakatu w Wilanowie Polska sztuka plakatu znana jest na całym świecie. Zbiory tego unikalnego w swoim rodzaju muzeum obejmują ponad 30 tysięcy eksponatów, dzieł zarówno twórców polskich, jak i zagranicznych. Muzeum mieści się w byłej ujeżdżalni i powozowni przy pałacu w Wilanowie (ulica Potockiego 10/16).

26

27 Deutsch  Polnischen Plakat Kunst ist in der ganzen Welt bekannt. Sammlungen von diesem einzigartigen Museum seiner Art, umfasst mehr als 30 Tausend Exponate, Werke von Künstlern aus Polen und dem Ausland. Das Museum ist im ehemaligen Reitstall und Coach Haus am Palast in Wilanow (Straße Potocki, 10/16).

28 Muzeum Muzeum Fryderyka Chopina Umieszczone jest przy siedzibie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, w barokowym pałacu Ostrogskich (ulica Okólnik 1) i szczyci się najbogatszym na świecie zbiorem pamiątek po kompozytorze – są wśród nich oryginały nut, listy oraz portrety. Muzeum Niepodległości Ktoś powiedział, że „Polacy powstają przeciwko słabym napastnikom, bo mogą, a przeciwko silnym, bo muszą”, i liczne są na to teraz dowody: założone w 1990 roku muzeum (które początkowo nosiło nazwę Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych) posiada ponad 50 tysięcy eksponatów: dokumentów, obrazów, sztandarów i innych pamiątek o patriotycznym charakterze. Główna ekspozycja stała dotyczy okresu międzywojennego, zgromadzono tam także liczne pamiątki okresu „Solidarności”. Adres: aleja Solidarności 62

29 Deutsch  Das Chopin-Museum. Es befindet sich nahe dem Sitz der Gesellschaft vom Frederic Chopin in dem barocken Schloss Ostrogski (Straße Rundschreiben 1), und verfügt über die weltweit reichsten Sammlung von Erinnerungsstücken des Komponisten - unter anderem sind die ursprünglichen Noten, Briefe und Porträts.  Museum of Independence Jemand hat einmal gesagt, dass "die Polen gegen schwache Angreifer kämpfen denn sie können, und gegen die Starken, weil sie müssen", und viele sind es nun Hinweise: in 1990 gegründet, das Museum (die trug ursprünglich den Namen des polnischen Museum of History and Social Movements for Independence) verfügt über mehr als 50 Tausend Exponate: Dokumente, Bilder, Fahnen und andere Souvenirs der patriotischen Charakter. Das wichtigste Anliegen war die Exposition der Zwischenkriegszeit, gibt es auch eine Sammlung zahlreicher Relikte aus der Zeit der Solidarität. Adresse: 62 Avenue Solidarität

30 Muzeum Powstania Warszawskiego Nowoczesne muzeum, które aby przybliżyć zwiedzającym tę wielką tragedię miasta, sięgnęło po środki multimedialne. Otwarte w dawnej elektrowni tramwajowej w 60-tą rocznicę powstania, muzeum nadal jeszcze się rozwija. Muzeum gromadzi także eksponaty związane z historią Państwa Podziemnego oraz jest inicjatorem Archiwum Historii Mówionej, na które złożą się nagrane wspomnienia uczestników powstania. Adres: ulica Grzybowska 79

31

32 Deutsch  Das moderne Museum, das Besuchern die große Tragödie der Stadt bringen. In einem ehemaligen Kraftwerk auf der Straßenbahnlinie 60. Geburtstag eröffnete das Museum Das Museum sammelt und stellt die Geschichte die aufgezeichneten Erinnerungen der Teilnehmer an dem Aufstand. Adresse: Straße Grzybowska 79

33 Narodowa Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta” Galeria, mieszcząca się w zabytkowym gmachu Towarzystwa Sztuk Pięknych, jest na poły muzeum, na poły galerią. Jej zadaniem jest bowiem dokumentacja współczesnego życia artystycznego w Polsce. Galeria organizuje wystawy wybitnych twórców, indywidualne, jak i zbiorowe. Prowadzi również intensywną działalność oświatową. Mieści się przy pl. Małachowskiego 3.

34

35 Deutsch  Galerie befindet sich im historischen Gebäude der Gesellschaft der Kunst, ist halb Museum, halb-Galerie. Seine Aufgabe ist die Dokumentation des zeitgenössischen künstlerischen Lebens in Polen. Die Galerie veranstaltet Ausstellungen herausragender Künstler, Individuum und Kollektiv. Auch führt eine intensive pädagogische Tätigkeit. Sitz im Vereinigten Königreich. Malachowski 3

36

37 Kluby Za najlepszy klub jazzowy w Warszawie uznano Tygmont (ul. Mazowiecka 6/8), warto więc sprawdzić, czy to prawda. Miejscem wielkich imprez (na ponad 3000 osób) jest Lokomotywa, urządzona w starej odlewni przy ul. Kolejowej 37/39. Lokomotywa stawia głównie na muzykę techno. Klub Pańska 97 zaś, z salą koncertową na 600 osób, proponuje w swoich interesująco urządzonych lokalach muzykę różnorodną – lat 60. - 80., chillout i muzykę świata. W naszym najkrótszym z możliwych przeglądzie klubów nie może zabraknąć dwóch najstarszych: Remontu i Hybryd. W Remoncie (ul. Waryńskiego 12, metro Politechnika) bawić się można do białego rana. Studencki klub Hybrydy znany jest chyba każdemu warszawiakowi. Tu stawiało swe pierwsze kroki wielu wybitnych i sławnych dziś muzyków i artystów. Wierny swojej tradycji, klub organizuje koncerty jazzowe i występy kabaretowe.

38 Deutsch Die besten Jazz-Club in Warschau wurde Tygmont (Mazowiecka Straße 6 / 8), so ist es ratsam zu prüfen, ob das wahr ist. Menge von Veranstaltungen (über 3.000 Personen) gibt es in derLokomotive, die in einer alten Gießerei-Straße eingerichtet wurde.In der Lokomotive ist vor allem Techno- Musik. Club 97 hat den Konzertsaal für 600 Personen, schlägt in seinem interessanten gestaltet Lokale diverse Musik - die 60er Jahre - 80, chillout und Weltmusik. Wir konnen noch Hybrydy-Klub ganz ehrlich empfehlen. Hier geben ersten Schritte, viele bekannte und berühmte Musiker und Künstler bis heute. Der Klub, organisiert der Verein Jazz- Konzerten und Kabarett.

39 Informacje praktyczne Jak używać telefonu w Warszawie W Warszawie, aby połączyć się z lokalnym numerem stacjonarnym, należy wybrać 022 (kierunkowy). Nie dotyczy to trzycyfrowych telefonów alarmowych. Telefony alarmowe Policja 997, 112 z telefonu komórkowego Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Straż miejska 986 Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994 Pogotowie drogowe 96 33 Informacja przez telefon Informacja o wypadkach (całodobowa) 97 90 Informacja turystyczna 94 31 Telefoniczny Informator Kulturalny: 629 84 89 Informacja kolejowa 94 36 Zamawianie biletów 825 60 33 Rozkład jazdy http://www.pkp.pl/ Informacja lotnicza LOT, rezerwacja i sprzedaż Podróże prywatne 9572, 0 801 30 09 52 Podróże służbowe: 9573, 0 801 30 09 53 Informacja bieżąca o odlotach międzynarodowych: 650 39 43 Informacja o przylotach międzynarodowych: 650 42 20 Informacja bieżąca o odlotach i przylotach krajowych 650 17 50 Informacja o zagubionym bagażu 650 41 22 Jak używać telefonu w Warszawie W Warszawie, aby połączyć się z lokalnym numerem stacjonarnym, należy wybrać 022 (kierunkowy). Nie dotyczy to trzycyfrowych telefonów alarmowych. Telefony alarmowe Policja 997, 112 z telefonu komórkowego Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Straż miejska 986 Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994 Pogotowie drogowe 96 33 Informacja przez telefon Informacja o wypadkach (całodobowa) 97 90 Informacja turystyczna 94 31 Telefoniczny Informator Kulturalny: 629 84 89 Informacja kolejowa 94 36 Zamawianie biletów 825 60 33 Rozkład jazdy http://www.pkp.pl/ Informacja lotnicza LOT, rezerwacja i sprzedaż Podróże prywatne 9572, 0 801 30 09 52 Podróże służbowe: 9573, 0 801 30 09 53 Informacja bieżąca o odlotach międzynarodowych: 650 39 43 Informacja o przylotach międzynarodowych: 650 42 20 Informacja bieżąca o odlotach i przylotach krajowych 650 17 50 Informacja o zagubionym bagażu 650 41 22http://www.pkp.pl/

40 … Informacja autobusowa PPKS 0 701 37 44 44 Rozkłady jazdy PKS: http://www.pks.warszawa.pl/ Dyżurne apteki całodobowe Śródmieście: Dworzec Centralny, Al. Jerozolimskie 54, ul. Marszałkowska 28, ul. Widok 19 Mokotów: ul. Puławska 39 Wola: al. Solidarności 149, ul. Młynarska 21 Bielany: ul. Żeromskiego 13 Ochota: ul. Grójecka 76 Praga-Pd.: al. Waszyngtona 71/73 Praga-Pn.: Dworzec Wschodni Ursynów: ul. Dembowskiego 8 Poczta główna czynna całą dobę: Świetokrzyska 31/33 Informacja autobusowa PPKS 0 701 37 44 44 Rozkłady jazdy PKS: http://www.pks.warszawa.pl/ Dyżurne apteki całodobowe Śródmieście: Dworzec Centralny, Al. Jerozolimskie 54, ul. Marszałkowska 28, ul. Widok 19 Mokotów: ul. Puławska 39 Wola: al. Solidarności 149, ul. Młynarska 21 Bielany: ul. Żeromskiego 13 Ochota: ul. Grójecka 76 Praga-Pd.: al. Waszyngtona 71/73 Praga-Pn.: Dworzec Wschodni Ursynów: ul. Dembowskiego 8 Poczta główna czynna całą dobę: Świetokrzyska 31/33http://www.pks.warszawa.pl/

41 … Informacja turystyczna Punkty Infromacji Turystycznej znajdują się: w hali głównej Dworca Centralnego, w hali przylotów i w terminalu Etiuda na lotnisku Okęcie oraz na ul. Krakowskie Przedmieście 39. Punkty czynne są od maja do września w godz. 9-20, w pozostałe miesiące do 18-ej. Warszawska Karta Turysty Karta umożliwia darmowe korzystanie z transportu miejskiego, ponadto jej posiadacz ma wolny wstęp do około 20 muzeów oraz otrzymuje zniżkę w wielu innych miejscach – galeriach, hotelach, centrach rozrywki, klubach rekreacyjnych, takich jak pływalnie, kluby fitness, korty tenisowe etc, nocnych klubach i sklepach. Kartę można kupić w punktach informacji turystycznej, na dworcach oraz w wielu hotelach. Do wyboru są karty jedno- i trzydobowe Informacja turystyczna Punkty Infromacji Turystycznej znajdują się: w hali głównej Dworca Centralnego, w hali przylotów i w terminalu Etiuda na lotnisku Okęcie oraz na ul. Krakowskie Przedmieście 39. Punkty czynne są od maja do września w godz. 9-20, w pozostałe miesiące do 18-ej. Warszawska Karta Turysty Karta umożliwia darmowe korzystanie z transportu miejskiego, ponadto jej posiadacz ma wolny wstęp do około 20 muzeów oraz otrzymuje zniżkę w wielu innych miejscach – galeriach, hotelach, centrach rozrywki, klubach rekreacyjnych, takich jak pływalnie, kluby fitness, korty tenisowe etc, nocnych klubach i sklepach. Kartę można kupić w punktach informacji turystycznej, na dworcach oraz w wielu hotelach. Do wyboru są karty jedno- i trzydobowe


Pobierz ppt "Popołudnie Nastolatka w Warszawie Warto zobaczyć Mimo zniszczeń wojennych, najważniejsze zabytki kultury polskiej w Warszawie zostały pieczołowicie odrestaurowane,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google