Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola szczepień w profilaktyce wybranych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem grypy, WZW, pneumokoków oraz meningokoków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola szczepień w profilaktyce wybranych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem grypy, WZW, pneumokoków oraz meningokoków."— Zapis prezentacji:

1 Rola szczepień w profilaktyce wybranych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem grypy, WZW, pneumokoków oraz meningokoków.

2 Pionierem szczepień był brytyjski lekarz Edward Jenner, który pod koniec XVIII wieku po raz pierwszy zastosował u człowieka szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej. Szczepienia ochronne stały się najskuteczniejszą formą zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych

3 Odporność przeciwko chorobom zakaźnym można podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą.

4 Szczepienie polega na podaniu człowiekowi preparatu zawierającego antygen patogennego drobnoustroju. Antygen wywołuje reakcję układu odpornościowego, dzięki temu w sposób sztuczny wytwarzają się w organizmie przeciwciała oraz pamięć immunologiczna, która w kontakcie z żywym drobnoustrojem chorobotwórczym uruchamia mechanizmy obronne.

5 Szczepienia chronią przed zachorowaniem osoby zaszczepione prowadzą do tzw. odporności zbiorowiskowej eradykacja chorób zakaźnych

6 Ustawa z dnia 06.09.2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. 2001r., Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.), nakłada na osoby przebywające na obszarze Polski obowiązek poddawania się szczepieniom przeciw określonym chorobom zakaźnym.

7 Szczepienia obowiązkowe (bezpłatne) realizowane w ramach obowiązkowego programu szczepień: przeciwko: WZW typu B, gruźlicy, błonicy, tężcowi, krztuśćcowi, Haemophilus influenzae typu b, Polio, odrze, śwince, różyczce oraz w określonych sytuacjach p/ko tężcowi, wściekliźnie i durowi brzusznemu Powyższe szczepienia mogą być egzekwowane na drodze administracyjnej.

8 Odsetek osób uodpornionych zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych na terenie miasta Gdańska jest wysoki

9 PPIS w Gdańsku prowadzi nadzór nad realizacją programu szczepień obowiązkowych. Do końca I kwartału 2007r. nadzorem objętych było 246 punktów szczepień dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W II kwartale, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2007r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 56, poz. 379), szczepienia dzieci z roczników szkolnych zostały przeniesione ze szkolnych gabinetów profilaktycznej opieki zdrowotnej do poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

10 Do szczepień zalecanych, niefinansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia, należą szczepienia przeciwko: grypie, rotawirusom, zakażeniom Streptococcus pneumoniae, zakażeniom Neisseria meningitidis, zakażeniom Haemophilus influenzae typu b kleszczowemu zapaleniu mózgu, szczepienia przeciwko WZW typu B dla grup nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi, szczepienia przeciwko WZW typu A, odrze, śwince i różyczce ospie wietrznej błonicy i tężcowi wściekliźnie, żółtej gorączce

11 WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY

12 Liczba zarejestrowanych zachorowań na WZW typu B, C oraz B+C w okresie 2001-2007r. na terenie miasta Gdańska przedstawia się następująco:

13 Liczba zachorowań na WZW typu B, C oraz B+C w okresie 2001-2007r.:

14 Obecnie nie ma szczepionki p/ko WZW typu C. Konieczna jest wysoka świadomość dotycząca zakażeń krwiopochodnych.

15 Szczepienia p/ko WZW typu B są refundowane z budżetu Ministra Zdrowia dla: noworodków (szczepienia wykonywane w ciągu 24 godzin po urodzeniu) młodzieży w 14 roku życia, uprzednio nie szczepionej osób wykonujących zawody medyczne oraz uczniów szkół medycznych osób z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV osób z przewlekłym uszkodzeniem nerek chorych z przewlekłym uszkodzeniem wątroby osób zakażonych wirusem HIV dzieci z wrodzonym lub nabytym defektem odporności osób przygotowywanych do zabiegów wykonywanych w krążeniu pozaustrojowym

16 WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY WZW typu B Wskazania do szczepień p/ko WZW typu B dotyczą praktycznie każdego człowieka. Do zakażenia wystarczy obecność krwi w ilości niezauważalnej gołym okiem (0,0004 ml). Skutkiem przewlekłego zapalenia wątroby spowodowanego WZW typu B może być marskość i rak wątroby. Ryzyko zakażenia stwarza każdy, niekoniecznie medyczny, zabieg powodujący naruszenie ciągłości tkanek, wykonywany narzędziami, które nie zostały poddane właściwym procesom dezynfekcji i sterylizacji.

17 WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY WZW typu A WZW typu A przenoszone jest drogą pokarmową Szczepienia przeciwko WZW typu A nie są finansowane z budżetu Ministra Zdrowia.

18 Liczba zarejestrowanych zachorowań na WZW typu A w okresie 2000-2007r. na terenie miasta Gdańska przedstawia się następująco:

19 Szczepienia p/ko WZW typu A zalecane są: -osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi -dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży -osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A.

20 PPIS w Gdańsku od 2005r. uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki WZW A Główne cele programu: 1.przedstawienie zagrożeń związanych z WZW typu A oraz upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących ze szczepień profilaktycznych 2.aktualizacja wiedzy na temat obowiązujących w kraju standardów dotyczących produkcji i dystrybucji żywności w kontekście higieny i zapobiegania chorobom zakaźnym 3.zaszczepienie personelu mającego kontakt z żywnością w ramach wykonywania obowiązków zawodowych 4.szczepienie dzieci uczęszczających do przedszkoli

21 GRYPA

22 W ostatnim stuleciu miały miejsce 3 pandemie grypy: - tzw. „hiszpanka” (1918r.): 50-100 mln zgonów -tzw. „pandemia azjatycka” (1957r.): ok. 2 mln zgonów -tzw. „grypa z Hong-Kongu” (1968r.): ok. 1 mln zgonów.

23 Od 1997r. eksperci zwracają uwagę na wirusy grypy A H5N1 oraz A H7N7, występujące wcześniej jedynie u ptaków. Te typy wirusa okazały się groźne dla ludzi. Wirusy H5N1 i H7N7 nie przenoszą się łatwo z ptaków na ludzi, ani nie rozprzestrzeniają się łatwo wśród ludzi. Jednak przekształcenie ich w formy bardziej zaraźliwe mogłoby zapoczątkować nową pandemię grypy o globalnym przebiegu.

24 Epidemie grypy występują w każdym sezonie i dotyczą głównie dzieci. Wg WHO na świecie każdego roku na grypę zapada ok. 300 mln osób. 1 mln ludzi ginie z powodu powikłań grypy.

25 W ramach nadzoru epidemiologicznego PPIS w Gdańsku rejestruje przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, zgłaszanych przez lekarzy zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384,z późn. zm.).

26 Liczbę zachorowań i zapadalność na grypę na terenie miasta Gdańska ilustruje poniższa tabela. Choroby zakaźne rok 2001200220032004200520062007 Grypa liczba zachorowań 672072027082624424255 zapadalność 145,6701561153,73571,5892,6555,58

27 PPIS w Gdańsku uczestniczy w europejskiej sieci nadzoru epidemiologiczno- wirusologicznego nad grypą Sentinel. W programie Sentinel uczestniczą lekarze pierwszego kontaktu i stacje sanitarno- epidemiologiczne. Funkcję koordynatora programu w Polsce pełni Krajowy Ośrodek ds. Grypy w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie.

28 WIRUS GRYPY

29 Ze względu na zmienność wirusa skład szczepionki co roku ulega zmianie.

30 Z PPIS w Gdańsku w ramach programu Sentinel współpracuje 63 lekarzy z 5 gdańskich zakładów opieki zdrowotnej: -NZOZ Przychodnia Lekarska „Jasień” Sp. z o.o., ul. Kartuska 104, -NZOZ Przychodnia „Kaletnicza”, ul. Kaletnicza 3/2, -NZOZ „Baltimed” Sp. z o.o., ul. Krzemowa 16, -NZOZ Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., -Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Al. Jana Pawła II 50).

31 Wskazania do szczepień p/ko grypie. Kliniczne: dla osób w średnim i starszym wieku (powyżej 55 roku życia), pacjenci z obniżoną odpornością oraz przewlekle chorzy (osoby z astmą, alergią, niewydolnością układu krążenia, oddychania, nerek). Epidemiologiczne: program profilaktyczny szczepień p/ko grypie powinien objąć pracowników zakładów opieki zdrowotnej mających bezpośredni kontakt z pacjentami, pracowników służb publicznych, np. policjantów, nauczycieli, przedszkolanek oraz pracowników handlu, transportu, itp.

32 Szczepionki zawierają fragment wirusa grypy niezdolny do zakażenia organizmu. Przeciwciała ochronne wytwarzane są w organizmie człowieka 7 dni po zaszczepieniu, utrzymują się do 12 miesięcy.

33 W Polsce p/ko grypie szczepi się ok. 6-8% populacji, co stanowi ok. 65-80 dawek na 1000 osób. W Kanadzie zużycie szczepionki wynosi 350 dawek na 1000 osób. W USA zużycie szczepionki wynosi 260 na 1000 osób.

34 Szczepienia ochronne są najlepszym sposobem zapobiegania grypie.

35 Zakażenia wywołane przez Streptococcus pneumoniae - pneumokoki

36 Profilaktyka zakażeń pneumokokowych Szczególnie zagrożone zakażeniem pneumokokowym są: -dzieci w wieku do 2 lat -dorośli powyżej 65 roku życia -osoby z grup podwyższonego ryzyka, tj. chorujące na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, nabyte zaburzenia odporności

37

38 Zakażenie inwazyjne Streptococcus pneumoniae obciążone są dużym ryzykiem śmiertelności. Wg WHO zakażenia wywołane przez pneumokoki są przyczyną śmierci ponad 1,9 mln dzieci poniżej 2 roku życia.

39 Szczepionki nieskoniugowane (polisacharydowe) szczególnie zalecane są: - osobom powyżej 65 roku życia - dzieciom powyżej 2 roku życia oraz dorosłym, z grup podwyższonego ryzyka (w tym chorującym na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, nabyte zaburzenia odporności) Szczepionki skoniugowane (7-walentne) szczególnie zalecane są: - dzieciom od 2 m-ca życia do 2 roku - dzieciom w wieku 2-5 lat z określonych grup ryzyka, tj. uczęszczającym do żłobka, przedszkola lub z chorobami przewlekłymi, w tym z zaburzeniami odporności)

40 Zakażenia wywołane przez Neisseria meningitidis - meningokoki

41

42 Najczęstszym miejscem nosicielstwa jest jama nosowo-gardłowa. Nosicielstwo może utrzymywać się od kilku tygodni do wielu miesięcy.

43 Społeczna kampania przeciwko meningokokom

44 Największe znaczenie kliniczne i epidemiologiczne mają grupy serologiczne Neisseria meningitidis: - A (epidemie w Afryce), -B (głównie zakażenia sporadyczne, może również wywoływać epidemie – np. w Norwegii, Wielkiej Brytanii), -C (zakażenia epidemiczne w Europie), -Y (epidemie w USA), -W135 (epidemie w Afryce). Grupy A i C często wywołują zakażenia epidemiczne (koszary, internaty, przedszkola), natomiast grupa B odpowiada za zachorowania sporadyczne. Serogrupy D, Z, 29E zazwyczaj nie wywołują zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych. W Europie dominują grupy B, C, A, W135, Y.

45 W Polsce dostępne są szczepionki p/ko serogrupie C oraz przeciwko serogrupom A+C

46 Szczepienia wskazane są dla osób, które najczęściej chorują, a więc dla małych dzieci oraz młodzieży. Poza osobami z grup ryzyka szczepieniami warto objąć personel najbardziej narażonych oddziałów szpitalnych, tj. oddziału intensywnej terapii, zakaźnego, pediatrycznego, neurologicznego, szpitalnego oddziału ratunkowego oraz pracowni bakteriologii.

47 Od czasu wynalezienia szczepionki p/ko ospie prawdziwej do dnia dzisiejszego szczepienia są najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom zakaźnym.

48 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Rola szczepień w profilaktyce wybranych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem grypy, WZW, pneumokoków oraz meningokoków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google