Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIERZYTELNOŚCI UPADŁOŚCIOWE (POWSTAŁE PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA)‏ WIERZYTELNOŚCI UPADŁOŚCIOWE (POWSTAŁE PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA)‏

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIERZYTELNOŚCI UPADŁOŚCIOWE (POWSTAŁE PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA)‏ WIERZYTELNOŚCI UPADŁOŚCIOWE (POWSTAŁE PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA)‏"— Zapis prezentacji:

1 WIERZYTELNOŚCI UPADŁOŚCIOWE (POWSTAŁE PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA)‏ WIERZYTELNOŚCI UPADŁOŚCIOWE (POWSTAŁE PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA)‏ WIERZYTELNOŚCI W STOSUNKU DO MASY (POWSTAŁE PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA)‏ WIERZYTELNOŚCI W STOSUNKU DO MASY (POWSTAŁE PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA)‏ DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI PO OGŁOSZENIU W STOSUNKU DO DŁUŻNIKA UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ © DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI PO OGŁOSZENIU W STOSUNKU DO DŁUŻNIKA UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ © ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI I JEJ WCIĄGNIĘCIE NA LISTĘ ART. 236-266 (zakaz dochodzenia w procesie, ale art. 145 ust. 1 i zakaz egzekucji)‏ ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI I JEJ WCIĄGNIĘCIE NA LISTĘ ART. 236-266 (zakaz dochodzenia w procesie, ale art. 145 ust. 1 i zakaz egzekucji)‏ BRAK ZGŁOSZENIA. ZASPOKAJANIE PRZEZ SYNDYAKA W MIARĘ WPŁWU DO MASY STOSOWNYCH SUM ART. 343 BRAK ZGŁOSZENIA. ZASPOKAJANIE PRZEZ SYNDYAKA W MIARĘ WPŁWU DO MASY STOSOWNYCH SUM ART. 343 W RAZIE SPORU DOPUSZCZALNY PROCES ALBO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYNE Z UDZIAŁEM SYNDYKA JAKO STRONĄ W RAZIE SPORU DOPUSZCZALNY PROCES ALBO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYNE Z UDZIAŁEM SYNDYKA JAKO STRONĄ ZASPOKOJENIE PRZEZ PODZIAŁ FUNDUSZÓW MASY ZASPOKOJENIE PRZEZ PODZIAŁ FUNDUSZÓW MASY ZABEZPIECZENIA POWIERNICZE stosuje się odpowiednio przepisy o zastawie art. 70(1). Odmiennie- przwłaszenie nieruchomości ZABEZPIECZENIA POWIERNICZE stosuje się odpowiednio przepisy o zastawie art. 70(1). Odmiennie- przwłaszenie nieruchomości ZABEZPIECZENIA RZECZOWE tzw. PRAWO ODRĘBNOŚCI zaspokojenie przez podział odrębny art.336, art. 345 i n. ZABEZPIECZENIA RZECZOWE tzw. PRAWO ODRĘBNOŚCI zaspokojenie przez podział odrębny art.336, art. 345 i n. POTRĄCENIE PRZEZ WIERZYCIELA art. 93-96 POTRĄCENIE PRZEZ WIERZYCIELA art. 93-96 JEŚLI WIERZYTELNOŚĆ PIENIĘŻNA ZAKAZ EGZEKUCJI PRZECIW MASIE art. 146 ust 4 i art. 343 ust. 2 JEŚLI WIERZYTELNOŚĆ PIENIĘŻNA ZAKAZ EGZEKUCJI PRZECIW MASIE art. 146 ust 4 i art. 343 ust. 2 opracowanie: prof. A. Jakubecki

2 DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI PO OGŁOSZENIU W STOSUNKU DO DŁUŻNIKA UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ © WIERZYTELNOŚCI OBJĘTE UKŁADEM tj. w zasadzie wierzytelności upadłościowe art. 272 z wyjątkami (art. 273)‏ WIERZYTELNOŚCI OBJĘTE UKŁADEM tj. w zasadzie wierzytelności upadłościowe art. 272 z wyjątkami (art. 273)‏ WIERZYTELNOŚCI NIEOBJĘTE UKŁADEM art. 272 ust. 1 a contrario oraz art. 273 (w tym zabezpieczone rzeczowo I powierniczo)‏ WIERZYTELNOŚCI NIEOBJĘTE UKŁADEM art. 272 ust. 1 a contrario oraz art. 273 (w tym zabezpieczone rzeczowo I powierniczo)‏ ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI I JEJ WCIĄGNIĘCIE NA LISTĘ ART. 236-266 (proces dopuszczalny – art. 137(1), ale zakaz egzekucji – art. 140 ust. 1)‏ ZASPOKAJANE NA BIEŻĄCO – ART 87 a contrario (mogą być dochodzone w procesie albo w postępowaniu administracyjnym oraz mogą być przedmiotem egzekucji, wyjątek ograniczony czasowo – art. 141)‏ ZASPOKAJANE NA BIEŻĄCO – ART 87 a contrario (mogą być dochodzone w procesie albo w postępowaniu administracyjnym oraz mogą być przedmiotem egzekucji, wyjątek ograniczony czasowo – art. 141)‏ POTRĄCENIE PRZEZ WIERZYCIELA art. 89 POTRĄCENIE PRZEZ WIERZYCIELA art. 89 ZASPOKOJENIE W DRODZE WYKONANIA UKŁADU ZASPOKOJENIE W DRODZE WYKONANIA UKŁADU opracowanie: prof. A. Jakubecki

3 OGŁSZENIE W STOSUNKU DO POZWANEGO UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU © OGŁSZENIE W STOSUNKU DO POZWANEGO UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU © PROCESY DOTYCZĄCE MASY UPADŁOŚCI PROCESY DOTYCZĄCE MASY UPADŁOŚCI PROCESY NIEDOTYCZĄCE MASY UPADŁOŚCI np. roszczenia osobiste, roszczenia dotyczące majątku niewchodzącego do masy PROCESY NIEDOTYCZĄCE MASY UPADŁOŚCI np. roszczenia osobiste, roszczenia dotyczące majątku niewchodzącego do masy O WIERZYTELNOŚĆ O INNE ROSZCZENIE Umorzenie art. 182(1)‏ § 1 KPC Umorzenie art. 182(1)‏ § 1 KPC Ewentualy nowy proces przeciw syndykowi art. 182(1)‏ § 2 KPC Ewentualy nowy proces przeciw syndykowi art. 182(1)‏ § 2 KPC DOTYCZACE SKLADU MASY, np. roszczenie windykacyjne DOTYCZACE SKLADU MASY, np. roszczenie windykacyjne NIEDOTYCZĄCE SKLADU MASY np. o zaniechanie naruszeń własności, własności intelektualnej itp. NIEDOTYCZĄCE SKLADU MASY np. o zaniechanie naruszeń własności, własności intelektualnej itp. Kontynuacja z udziałem syndyka (bez zawieszenia procesu)‏ Syndyk może odmówić wstąpienia do procesu (art. 174 § 3 KPC), a wtedy podjecie z udziałem upadłego (art. 180 § 5 KPC) ‏ Kontynuacja z udziałem syndyka bez zawieszenia procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Kontynuacja z udziałem syndyka bez zawieszenia procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Syndyk nie może odmówić wstąpienia do procesu Syndyk nie może odmówić wstąpienia do procesu Kontynuacja procesu z udziałem upadłego, bez zawieszenia Kontynuacja procesu z udziałem upadłego, bez zawieszenia opracowanie: prof. A. Jakubecki

4 OGLOSZENIE UPADLOSCI POWODA OBEJMUJACEJ LIKWIDACJE JEGO MAJATKU © OGLOSZENIE UPADLOSCI POWODA OBEJMUJACEJ LIKWIDACJE JEGO MAJATKU © PROCES DOTYCZACY MASY PROCES NIEDOTYCZACY MASY, np. Roszczenia osobiste roszczenia dotyczące majątku niewchodzącego do masy PROCES NIEDOTYCZACY MASY, np. Roszczenia osobiste roszczenia dotyczące majątku niewchodzącego do masy Dotyczący składu masy np. roszczenie windykacyjne Dotyczący składu masy np. roszczenie windykacyjne Niedotyczący składu masy np. roszczenie o zaniechanie naruszeń Niedotyczący składu masy np. roszczenie o zaniechanie naruszeń Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Podjecie procesu z udziałem syndyka art. 180 pkt 5 KPC Syndyk może odmówić wstąpienia do procesu Podjecie procesu z udziałem syndyka art. 180 pkt 5 KPC Syndyk może odmówić wstąpienia do procesu Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Podjecie procesu z udziałem syndyka art. 180 pkt 5 KPC Syndyk nie może odmówić wstąpienia do procesu Podjecie procesu z udziałem syndyka art. 180 pkt 5 KPC Syndyk nie może odmówić wstąpienia do procesu Kontynuacja procesu z udziałem upadłego bez zawieszenia Kontynuacja procesu z udziałem upadłego bez zawieszenia opracowanie: prof. A. Jakubecki

5 OGŁSZENIE W STOSUNKU DO POZWANEGO UPADŁOŚCI Z MOZLIWOSCIA ZAWARCIA UKLADU (POZBAWIENIE UPADLEGO PRAWA ZARZADA MASA) ©‏ OGŁSZENIE W STOSUNKU DO POZWANEGO UPADŁOŚCI Z MOZLIWOSCIA ZAWARCIA UKLADU (POZBAWIENIE UPADLEGO PRAWA ZARZADA MASA) ©‏ PROCESY DOTYCZĄCE MASY UPADŁOŚCI PROCESY DOTYCZĄCE MASY UPADŁOŚCI PROCESY NIEDOTYCZĄCE MASY UPADŁOŚCI np. roszczenia osobiste, roszczenia dotyczące majątku niewchodzącego do masy PROCESY NIEDOTYCZĄCE MASY UPADŁOŚCI np. roszczenia osobiste, roszczenia dotyczące majątku niewchodzącego do masy O WIERZYTELNOŚĆ O INNE ROSZCZENIE Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Podjecie procesu przeciw zarządcy art. 180 pkt 5 KPC nie można odmówić wstąpienia Podjecie procesu przeciw zarządcy art. 180 pkt 5 KPC nie można odmówić wstąpienia DOTYCZACE SKLADU MASY, np. roszczenie windykacyjne DOTYCZACE SKLADU MASY, np. roszczenie windykacyjne NIEDOTYCZĄCE SKLADU MASY np. o zaniechanie naruszeń własności, własności intelektualnej itp. NIEDOTYCZĄCE SKLADU MASY np. o zaniechanie naruszeń własności, własności intelektualnej itp. Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC i pojęcie przeciw zarządcy Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC i pojęcie przeciw zarządcy Zarządca może odmówić wstąpienia do procesu (art. 174 § 3 KPC), a wtedy podjecie z udziałem upadłego (art. 180 § 5 KPC) ‏ Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC i pojęcie przeciw zarządcy Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC i pojęcie przeciw zarządcy Zarządca nie może odmówić wstąpienia do procesu Zarządca nie może odmówić wstąpienia do procesu Kontynuacja procesu z udziałem upadłego, bez zawieszenia Kontynuacja procesu z udziałem upadłego, bez zawieszenia opracowanie: prof. A. Jakubecki

6 OGLOSZENIE UPADLOSCI POWODA Z MOZLIWOSCIA ZAWARCIA UKLADU (POZBAWIENIE UPADLEGO PRAWA ZARZADU) ©‏ OGLOSZENIE UPADLOSCI POWODA Z MOZLIWOSCIA ZAWARCIA UKLADU (POZBAWIENIE UPADLEGO PRAWA ZARZADU) ©‏ PROCES DOTYCZACY MASY PROCES NIEDOTYCZACY MASY, np. Roszczenia osobiste roszczenia dotyczące majątku niewchodzącego do masy PROCES NIEDOTYCZACY MASY, np. Roszczenia osobiste roszczenia dotyczące majątku niewchodzącego do masy Dotyczący składu masy np. roszczenie windykacyjne Dotyczący składu masy np. roszczenie windykacyjne Niedotyczący składu masy np. roszczenie o zaniechanie naruszeń Niedotyczący składu masy np. roszczenie o zaniechanie naruszeń Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Podjecie procesu z udziałem zarządcy art. 180 pkt 5 KPC Zarządca może odmówić wstąpienia do procesu Podjecie procesu z udziałem zarządcy art. 180 pkt 5 KPC Zarządca może odmówić wstąpienia do procesu Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Zawieszenie procesu art. 174 § 1 pkt 4 KPC Podjecie procesu z udziałem zarządcy art. 180 pkt 5 KPC zarządca nie może odmówić wstąpienia do procesu Podjecie procesu z udziałem zarządcy art. 180 pkt 5 KPC zarządca nie może odmówić wstąpienia do procesu Kontynuacja procesu z udziałem upadłego bez zawieszenia Kontynuacja procesu z udziałem upadłego bez zawieszenia opracowanie: prof. A. Jakubecki


Pobierz ppt "WIERZYTELNOŚCI UPADŁOŚCIOWE (POWSTAŁE PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA)‏ WIERZYTELNOŚCI UPADŁOŚCIOWE (POWSTAŁE PRZED OGŁOSZENIEM UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA)‏"

Podobne prezentacje


Reklamy Google