Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego"— Zapis prezentacji:

1 Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego
Opracował: mgr inż. Arkadiusz Waliczek

2 Opis problematyki Instalator wykonuje standardowe sprawdzenie okablowania pod względem: Zgodności montażu : system A, B Ciągłość kabli Do tego celu wykorzystuje prosty tester okablowania, który diagnozuje usterki takie jak: niewłaściwe połączenie oraz brak przejść

3

4 Pomiary szczegółowe W sieciach Ethernet pracujących z prędkością do 100MB/s wykorzystywane są tylko 2 pary przewodów. Dlatego wystarczy przeprowadzić pomiar takich parametrów jak:

5 UPS…  I JAK TO MO DZIAŁAĆ

6 Parametry testu: dla 100MB/s
Przesłuch zbliżny (NEXT – Near End Crosstalk), Tłumienie (Attenuation), Mapa połączeń (Wire map), Długość (Length),

7 Przesłuch zbliżny (NEXT - Near End Crosstalk)
pomiar przesłuchu zbliżnego NEXT polega na pomiarze poziomu sygnału zaindukowanego w jednej parze przewodów, od sygnału pochodzącego z dowolnej z trzech pozostałych par w kablu czteroparowym. Miarą parametru NEXT jest różnica mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej. Im większa jest wartość bezwzględna NEXT, tym lepsza jest odporność na zakłócenia pochodzące od sygnałów w innych parach kabla. Wartość parametru NEXT jest silnie zależna od częstotliwości. W związku z tym należy dokonać pomiaru w paśmie częstotliwości od l do 100 MHz.

8

9

10

11

12

13

14 Tłumienie (Attenuation),
określa, o ile zmniejszy się moc sygnału w danej parze przewodów po przejściu przez cały tor kablowy. Parametr ten jest ściśle zależny od częstotliwości i pomiaru dokonuje się w paśmie od l do 100 MHz.

15 Mapa połączeń (Wire map),
określa, w jakiej sekwencji ułożone są w złączu lub gnieździe poszczególne pary przewodów. Najczęściej spotykanymi sekwencjami są EIA-568A i EIA-568B. Parametr ten służy do wykrycia błędów instalacyjnych, takich jak: • zamienione pary (crossed pairs), • zamienione poszczególne przewody (split pairs), • zamienione przewody w parze (reversed pairs).

16 Długość (Length), określa długość mierzonego toru transmisyjnego.
Długość toru transmisyjnego na ogół jest większa od długości kabla, ponieważ pary są ze sobą skręcone, a dodatkowo wszystkie pary są skręcone wokół wspólnej osi. Rzeczywistą długość toru transmisyjnego wyznacza się poprzez pomiar czasu propagacji impulsu elektrycznego lub świetlnego przy znanej prędkości propagacji w danym typie kabla.

17 Pomiary szczegółowe dla 1GB/s
W sieciach Ethernet pracujących z prędkością do 1GB/s należy przeprowadzić pomiar takich parametrów jak:

18 Parametry testu: dla 1GB/s
PowerSum NEXT PowerSum ACR FEXT ELFEXT PowerSum ELFEXT Return Loss Propagation Delay Skew

19 PowerSum NEXT

20 Zadanie – opisz w zeszycie
PowerSum ACR

21

22 Opisz w zeszycie FEXT

23

24 Zadanie – opisz w zeszycie
ELFEXT PowerSum ELFEXT Return Loss Propagation Delay Skew


Pobierz ppt "Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google