Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-01-031 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-01-031 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal."— Zapis prezentacji:

1 2014-01-031 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 1 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 1 RBPL\ST 1/3/2014 1 Instrukcja programowania centrali FPA5000

2 2014-01-032 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 2 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 2 RBPL\ST 1/3/2014 2 Spis slajdów NrNazwaNumer slajdu ITworzenie nowej konfiguracji4-7 IITworzenie nowych węzłów8-9 IIIKonfigurowanie węzłów centrali FPA 500010-12 IIIKonfigurowanie węzłów klawiatury wyniesionej13 IVŁączenie elementów w sieć w programie FSP14-17 VŁączenie komputera z centralą w programie FSP18-19 VILogowanie do węzłów20-21 VIITopologia centrali i wykrywanie elementów pętli dozorowych22-25 VIIIKontroler centrali i moduły funkcjonalne26-28 IXElementy w pętli - adresowanie29-32 XTworzenie licznika35 XITworzenie zestawów36 XIIProgramowanie37 XIIReguły, które wykorzystujemy do programowania FPA500038-47 XIIIOperatorzy systemu48 XIVSterowanie czasowe-kanały, programy, dni49-51

3 2014-01-033 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 3 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 3 RBPL\ST 1/3/2014 3 XVExport elementów z węzła do węzła52-53 XVIImport elementów z węzła do węzła54-55 XVIIWysyłanie programu do pojedynczego węzła56 XVIIIWysyłanie programu do kilku węzłów jednocześnie57-59 XIXDwustopniowa organizacja alarmowania (obsługa obecna, obsługa nieobecna) 60-61 XXExport konfiguracji62-63 XXIImport konfiguracji64 XXIIImport elementów z innej konfiguracji65-68 Ćwiczenia69-79 Ustawianie fizycznych adresów przełączników RSN i mikroprzełączników80-86 Spis slajdów

4 2014-01-034 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 4 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 4 RBPL\ST 1/3/2014 4 Hasło default I. Tworzenie nowej konfiguracji

5 2014-01-035 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 5 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 5 RBPL\ST 1/3/2014 5 Wybieramy język obsługi FSP I. Tworzenie nowej konfiguracji

6 2014-01-036 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 6 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 6 RBPL\ST 1/3/2014 6 1. Otwieramy nową konfigurację: wybieramy nowy 2.Wybieramy: FPA-500V1- wersja nie sieciowa kontrolera Wybieramy: FPA-5000V2- wersja sieciowa kontrolera I. Tworzenie nowej konfiguracji

7 2014-01-037 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 7 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 7 RBPL\ST 1/3/2014 7 I. Tworzenie nowej konfiguracji Jesteśmy zobligowani do wypełnienia pól *" (pozostałe pola wypełniamy opcjonalnie)

8 2014-01-038 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 8 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 8 RBPL\ST 1/3/2014 8 II. Tworzenie nowych węzłów Węzeł 1 tworzony jest automatycznie. Drzewo programowe rozwijamy przy pomocy +

9 2014-01-039 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 9 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 9 RBPL\ST 1/3/2014 9 II. Tworzenie nowych węzłów Krok 1: Idziemy do: Węzły sieciowe – przyciskamy prawy klawisz myszy Krok 2: Wybieramy: Utwórz węzeł FPA 5000- jeżeli dodajemy kolejną centralę w sieci Wybieramy: Utwórz zdalną klawiaturę FMR5000- jeżeli dodajemy klawiaturę wyniesioną

10 2014-01-0310 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 10 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 10 RBPL\ST 1/3/2014 10 Okno węzła pojawia się w momencie dodawania węzła lub jeżeli klikniemy dwukrotnie lewym klawiszem myszy na wybrany węzeł. III. Konfigurowanie węzłów centrali FPA 5000

11 2014-01-0311 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 11 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 11 RBPL\ST 1/3/2014 11 Adresowanie - określamy adres węzła czyli numer grupy i adres podrzędny w grupie. Przełączniki obrotowe RSN- numery przełączników muszą być takie same jak fizycznie ustawione w kontrolerze lub klawiaturze wyniesionej. Określamy zakres komunikacji dla danego węzła jako grupowy lub sieciowy Funkcja możliwa jeżeli wyselekcjonowany jest zakres grupowy. Po zaznaczeniu na wyświetlaczu danego węzła grupowego wyświetlane będą statusy i komunikaty innych węzłów o zakresie sieciowym Opis Korzystamy jeżeli używamy połączenia TCP/IP III. Konfigurowanie węzłów centrali FPA 5000

12 2014-01-0312 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 12 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 12 RBPL\ST 1/3/2014 12 III. Konfigurowanie węzłów centrali FPA 5000 Dwukrotnie klikamy na interfejs Sieciowy, który chcemy konfigurować. Numeru interfejsu, nie zmieniamy.. Określamy numer linii przyłączonej fizycznie do interfejsu CAN Prędkość transmisji może być zmieniana w zależności od fizycznej odległości między węzłami w sieci

13 2014-01-0313 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 13 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 13 RBPL\ST 1/3/2014 13 III. Konfigurowanie węzłów klawiatury wyniesionej Dodajemy węzeł z klawiaturą wyniesioną slajd 6. Klawiatura wyniesiona jest automatycznie przypisywana do wybranej centrali. Informacje z centrali automatycznie wyświetlane są na klawiaturze. Klawiatura może być przyłączona tylko do centrali z tej samej grupy. Funkcja domyślnie zaznaczona w wyniku czego klawiatura będzie wyświetlać wszystkie typy komunikatów. W przypadku, gdy klawiatura umieszczona jest w miejscu publicznym należy odznaczyć pole tak, aby klawiatura wyświetlała jedynie komunikaty alarmowe.

14 2014-01-0314 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 14 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 14 RBPL\ST 1/3/2014 14 Line 4 Line 1 Line 2 Addr. 1.1 Addr. 1.2 Addr. 1.3 Addr. 1.4 Line 3,,, = Cable 1-4 IV. Łączenie elementów w sieć w programie FSP Każdy kontroler wyposażony jest w 2 interfejsy 1 i 2. W strukturze sieci do interfejsów przyłączone są linie o poszczególnych numerach ( tak jak na rysunku poniżej). W programie należy zadeklarować, która linia przyłączona jest to którego z interfejsów każdego z węzłów składających się na sieć. Zadeklarowane przyporządkowanie powinno być tak samo jak fizyczne połączenie.

15 2014-01-0315 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 15 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 15 RBPL\ST 1/3/2014 15 IV. Łączenie elementów w sieć w programie FSP- automatyczne Prawy przycisk myszy na węzły sieciowe następnie wybieramy generuj informacje o topologii

16 2014-01-0316 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 16 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 16 RBPL\ST 1/3/2014 16 Wygenerowany przez system rysunek pokazuje pojedyncze węzły, typy (centrala, klawiatura wyniesiona), adresy, zakres (sieciowy, grupowy) i połączenia kablowe. IV. Łączenie elementów w sieć w programie FSP- raport połączeń

17 2014-01-0317 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 17 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 17 RBPL\ST 1/3/2014 17 IV. Łączenie elementów w sieć w programie FSP- raport połączeń Prawy klawisz myszy na plik- następnie wybieramy Edytuj wykresy Zmiana topologii centrali: pętla, magistrala, magistrala redundantna. Wybieramy z listy interesującą nas topologię, magistrala, pętla, magistrala redundantna.

18 2014-01-0318 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 18 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 18 RBPL\ST 1/3/2014 18 V. Łączenie komputera z centralą w programie FSP. Idziemy do operacje wybieramy komunikacja –połącz ewentualnie prawy przycisk myszy na węzły sieciowe i połącz lub Lewym przyciskiem myszy naciskamy połącz Przy węźle lub węzłach, z którymi się połączyliśmy pojawia się biała chorągiewka

19 2014-01-0319 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 19 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 19 RBPL\ST 1/3/2014 19 V. Łączenie komputera z centralą w programie FSP. Wybieramy dostępne połączenie Dostęp bezpośredni – umożliwia połączenie z laptopem lub PC. (łączymy się kablem RS232 lub przez USB) Po dokonaniu wyboru połączenia naciskamy połącz

20 2014-01-0320 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 20 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 20 RBPL\ST 1/3/2014 20 VI. Logowanie do węzłów Logowanie do wszystkich węzłów w systemie: prawy przycisk myszy na węzły sieciowe. Wybieramy: Multiple Login Wybieramy węzły do których chcemy się zalogować i zaznaczamy potem naciskamy ok i zamknij.

21 2014-01-0321 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 21 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 21 RBPL\ST 1/3/2014 21 Logowane do każdego węzła indywidualnie: prawy przycisk myszy na wybrany węzeł. Wybieramy logowanie Wybieramy połącz VI. Logowanie do węzłów Kolor chorągiewki przy węzłach, do których się zalogowaliśmy jest zielony

22 2014-01-0322 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 22 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 22 RBPL\ST 1/3/2014 22 VII. Topologia centrali i wykrywanie elementów pętli dozorowych. Odczytujemy topologię centrali czyli rozmieszczenie modułów w poszczególnych slotach centrali Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybrany węzeł centrali. (Odczytu topologii dokonujemy oddzielnie dla każdego węzła czyli dla każdej centrali).

23 2014-01-0323 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 23 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 23 RBPL\ST 1/3/2014 23 Okno przedstawia moduły znajdujące się w danej centrali (węźle) wraz z numerami slotów VII. Topologia centrali i wykrywanie elementów pętli dozorowych.

24 2014-01-0324 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 24 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 24 RBPL\ST 1/3/2014 24 VII. Topologia centrali i wykrywanie elementów pętli dozorowych. Wykrywanie elementów znajdujących się na pętlach robimy indywidualnie dla każdego węzła. Prawy przycisk myszy na wybrany węzeł centrali. Wybieramy pełne automatyczne Wykrywanie- automatycznie odczytujemy elementy znajdujące się na wszystkich pętlach w danym węźle.

25 2014-01-0325 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 25 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 25 RBPL\ST 1/3/2014 25 VII. Topologia centrali i wykrywanie elementów pętli dozorowych. Jeżeli w węźle mamy więcej niż jedną pętlę (więcej niż jeden moduł LSN0300 lub LSN1500) i chcemy kolejno odczytywać elementy znajdujące się na pętlach jest to możliwe. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na moduł pętlowy, którego elementy chcemy odczytać (w tym wypadku LSN0300), a następnie wybrać Wyślij komunikat Automatyczne wykrywanie LSN0300A - moduł pętli dozorowej -umożliwia przyłączenie 254 elementów LSN -maksymalny prąd pętli: 300 mA, -maksymalny prąd dodatkowego zasilania: 2x500 mA -maksymalnie 32 moduły na centralę LSN1500 –moduł pętli dozorowej -Umożliwia podłączenie 254 elementów LSN -Długość pętli: do 3000 m -Maksymalny prąd pętli: 1500 mA -Zwiększone wymiary zewnętrzne: wymaga dwóch slotów! -Maksymalnie 16 modułów na centralę

26 2014-01-0326 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 26 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 26 RBPL\ST 1/3/2014 26 VIII. Kontroler centrali i moduły funkcjonalne.. Przy dwustopniowej organizacji alarmowania o pożarze ustawiamy w tym miejscu czas T1 Wybieramy FPA5000 pojawia się okno zawierające: Pole etykieta i 3 dodatkowe linie pozwalają na wprowadzenie informacji, które pojawią się na kontrolerze głównym centrali jako ekran powitalny. Kraj i język obsługi - zmiana kraju na Polska spowoduje, że język obsługi kontrolera głównego centrali zostanie zmieniony na polski Określamy rodzaje kart adresowych w poszczególnych slotach. Informacje te wpisujemy w każdym kontrolerze węzła indywidualnie.

27 2014-01-0327 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 27 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 27 RBPL\ST 1/3/2014 27 BCM0000A- moduł kontroli akumulatorów: służy do podłączenia 2 par akumulatorów -monitoruje zasilanie centrali -monitoruje i reguluje ładowanie do 4 baterii (12 V/40 Ah lub 12 V/28 Ah) Jeżeli nie są dopięte akumulatory do któregoś wejścia zerujemy adresy. 2 Akumulator – (2-oznacza, że mamy drugą parę akumulatorów dołączonych do wejścia oznaczonego BAT 2 w module BCM0000A, 0-że nie ma akumulatorów) 1 Akumulator – (1-oznacza, że mamy jedną parę akumulatorów dołączonych do wejścia oznaczonego BAT 1w module BCM0000A, 0-że nie ma akumulatorów) VIII. Kontroler centrali i moduły funkcjonalne – moduł BCM0000

28 2014-01-0328 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 28 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 28 RBPL\ST 1/3/2014 28 NZM 0002- moduł linii sygnalizatorów zapewnia: - 2 monitorowane linie sygnalizatorów zakończone rezystorem końca linii (mamy tutaj do dyspozycji 2 wyjścia po 500mA) -możliwość przyłączenia sygnalizatorów akustycznych i optycznych -diody LED wskazują status każdej linii sygnalizatorów 1-NAC/obwód sygnalizacyjny (klikamy dwukrotnie) zmieniamy Typ użytkowy na taki typ jakie mamy sygnalizatory na tej linii (akustyczne, optyczne, mieszane). Moduł NZM służący do przyłączenia dwóch nadzorowanych linii sygnalizatorów zakończonych rezystorem końca linii. Adresy nadawane są automatycznie, więc jeżeli nie przyłączany linii sygnalizatorów adresy należy wyzerować lub terminować wyjścia modułu za pomocą rezystorów 3,92 k. VIII. Kontroler centrali i moduły funkcjonalne – moduł NZM0002

29 2014-01-0329 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 29 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 29 RBPL\ST 1/3/2014 29 IX. Elementy w pętli – adresowanie Metody logicznego adresowania elementów w pętli: 1.Automatyczne adresowanie – elementy są automatycznie zaadresowane według typów elementów (elementy tego samego typu w ramach danej pętli dozorowej przypisywane są do jednej grupy) 2.Ręczne adresowanie poszczególnych elementów pętli- ręcznie nadajemy każdemu elementowi unikalny adres logiczny. 3.Adresowanie przez tworzenie grup, którym automatycznie przypisywane są unikalne adresy. 1.Automatyczne adresowanie elementów w pętli: Pozostawienie zaznaczonego pola automatyczne przypisanie adresów logicznych po wykryciu elementów w pętli powoduje nadawanie adresów logicznych automatycznie przez program FSP.

30 2014-01-0330 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 30 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 30 RBPL\ST 1/3/2014 30 W przypadku pozostawienia zaznaczonego pola automatyczne przypisanie adresów logicznych adresy elementów zostaną automatycznie nadane przez program FSP tak jak w poniższym przykładzie: IX. Elementy w pętli – adresowanie Fizyczny numer elementu w pętli Numer grupy Numer elementu w grupie

31 2014-01-0331 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 31 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 31 RBPL\ST 1/3/2014 31 W przypadku nie pozostawienia zaznaczonego pola automatyczne przypisanie adresów logicznych adresy elementów nie zostaną automatycznie nadane przez program FSP tak jak w poniższym przykładzie: IX. Elementy w pętli – ręczne adresowanie Brak adresów logicznych sami nadajemy adresy logiczne.

32 2014-01-0332 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 32 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 32 RBPL\ST 1/3/2014 32 W przypadku nie pozostawienia zaznaczonego pola automatyczne przypisanie adresów logicznych adresy elementów należy nadać samemu. Można to zrobić tak jak w poniższym przykładzie: IX. Elementy w pętli – ręczne adresowanie 2. Ręczne adresowanie - ( klikamy lewym przyciskiem myszy na wybrany element np.: czujka, rop) i tak kolejno adresujemy elementy w pętli nadając dla każdego elementu unikalny adres logiczny, na który składa się numer grupy i numer elementu w grupie.

33 2014-01-0333 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 33 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 33 RBPL\ST 1/3/2014 33 IX. Tworzenie grup elementów w pętli i ich adresowanie logiczne W przypadku nie pozostawienia zaznaczonego pola automatyczne przypisanie adresów logicznych adresy elementów należy nadać samemu. Można to również zrobić jak w poniższym przykładzie: 3. Adresowanie logiczne przez tworzenie grup z elementów znajdujących się w pętli przez dodanie grupy klikamy prawym przyciskiem na grupy dodaj grupę Wybieramy nowo stworzoną grupę klikamy na nią i z listy produktów po lewej stronie przenosimy elementy, które mają się znaleźć z naszej grupie na prawą stronę. Elementom w grupie zostaną nadane automatycznie adresy logiczne.

34 2014-01-0334 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 34 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 34 RBPL\ST 1/3/2014 34 IX. Elementy w pętli Czułość- określamy czułość czujki. W przypadku czujek wielodetektorowych (np:. optyczno- termiczno- chemicznych) wybieramy miejsce instalacji, a system automatycznie ma przypisaną czułość czujki dla danego miejsca instalacji, na którą składają się odpowiednio dobrane czułości poszczególnych sensorów składowych np..: czułość części optycznej, termicznej i chemicznej w przypadku czujki OTC. Określenie drugiej czułości pozwala użytkownikowi na zmianę czułości elementu detekcyjnego z poziomu klawiatury centrali z czułości pierwszej na drugą Etykieta- pozwala na wprowadzenie opisu miejsca umieszczenia elementu detekcyjnego

35 2014-01-0335 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 35 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 35 RBPL\ST 1/3/2014 35 X. Tworzenie licznika Dodajemy nowy licznik (prawy przycisk myszy na liczniki) wybieramy dodaj licznik (Klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na dodany licznik)- i możemy określić parametry licznika. Etykieta pozwala na nazwanie w dowolny sposób licznika. Decydujemy o rodzaju elementu aktywującego. Wybieramy element aktywujący, grupę lub zestaw. Definiujemy stan w jakim ma się znaleźć wybrany element. Licznik będzie zliczał przejścia do takiego stanu.

36 2014-01-0336 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 36 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 36 RBPL\ST 1/3/2014 36 XI. Tworzenie zestawów Nowy zestaw tworzymy tak samo jak grupę przez dodanie do drzewa konfiguracji zestawu a następnie decydujemy, które grupy lub konkretne elementy z grup mają się znaleźć w naszym zestawie. Numer zestawu Etykieta- miejsce na wpisanie informacji o zestawie Wybieramy punkt

37 2014-01-0337 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 37 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 37 RBPL\ST 1/3/2014 37 Programowanie centrali FPA5000. Centrala realizuje wysterowania opisane w scenariuszu pożarowym. Na przykład aktywacja konkretnego wyjścia przekaźnikowego w przypadku wykrycia pożaru przez konkretną czujkę czy wciśnięciu ręcznego ostrzegacza pożarowego. Do zaprogramowania tego rodzaju zależności wyjść od wejść służą reguły: -reguła zależna od stanu (aktywacja elementu zależy od stanu w jakim znajdzie się konkretny element) -reguła wyzwalana zdarzeniami ( aktywacja elementu następuje po przejściu elementu z jednego stanu do drugiego, a następnie powrót z tego stanu do poprzedniego powoduje dezaktywację po dokonaniu przez użytkownika resetu zgłoszenia zdarzenia w centrali) XII. Programowanie

38 2014-01-0338 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 38 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 38 RBPL\ST 1/3/2014 38 RML0008- moduł przekaźników niskonapięciowych posiadający 8 dowolnie programowalnych wyjść przekaźnikowych, każde wyjście zapewnia kontakt NO oraz NC. Adresowanie: Wybieramy wyjście, które będziemy adresowali Decydujemy o sposobie używania wyjścia (sterowanie) Nadajemy unikalny adres Miejsce na opis wyjścia XII. Reguły, które wykorzystujemy do programowania FPA5000

39 2014-01-0339 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 39 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 39 RBPL\ST 1/3/2014 39 XII. Reguły, które wykorzystujemy do programowania FPA5000 1.Reguła zależna od stanu - warunek licznik: System posiada 5 liczników : Licznik 1 POŻARU (zlicza pożary w systemie) Licznik 2 USTERKI (zlicza usterki w systemie oprócz usterki zasilania) Licznik 3 DOZORU (zlicza wejścia w stanie dozoru) Licznik 4 AWARIA ZASILANIA ( zlicza awarie zasilania) Licznik sumaryczny 5 ( zlicza wszystkie usterki w systemie – jest licznikiem sumarycznym liczników 3 i 4) Nadanie adresu na wyjściu modułu powoduje automatyczne utworzenie reguły zależnej od stanu z warunkiem licznik pożaru. Co oznacza, że wykrycie pożaru przez którykolwiek element detekcyjny w systemie (czujkę lub ROP) spowoduje zadziałanie wyjścia modułu. Od licznika możemy programować również zadziałanie wyjść przekaźnikowych w zależności od pojedynczych elementów lub grup detekcyjnych przez stworzenie swoich własnych liczników.

40 2014-01-0340 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 40 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 40 RBPL\ST 1/3/2014 40 (Klikamy prawym klawiszem myszy na zaadresowane Wyjście przekaźnikowe i wybieramy) idź do węzła logicznego Rozwijamy sterowanie warunek - Licznik 1 i decydujemy jakiego licznika chcemy użyć - pożaru, który stworzył się domyślnie poprzez nadanie adresu wyjściu przekaźnikowemu czy poprzez rozwinięcie przycisku wybierz jeden - zmiana na inny licznik ( np,. usterki). Aktywacja Stała- oznacza, że po aktywacji wyjścia pozostanie aktywne,aż do resetu centrali. Stały, opóźniony przez: pozwala na określenie czasu opóźnienia aktywacji Aktywacja przez: umożliwia ustawienie czasu trwania aktywacji po tym czasie aktywacja wyłącza się. XII. Reguły, które wykorzystujemy do programowania FPA5000 Reguła zależna od stanu - warunek licznik:

41 2014-01-0341 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 41 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 41 RBPL\ST 1/3/2014 41 2. Reguła zależna od stanu- warunek stan Reguła ta mówi, że jeżeli określony przez nas element lub element z określonej grupy wejdzie w konkretny (określony przez nas) stan logiczny ma nastąpić aktywacja. Adresujemy wyjście, które nas interesuje np.: wyjście modułu RML0008. (Prawym klawiszem myszy klikamy na wybrany przekaźnik) idziemy do węzła logicznego. Domyślnie mamy stworzoną Regułę zależna od stanu ale z warunkiem licznik (tworzy się przez samo zaadresowanie wyjścia) – zmieniamy typ warunku na zależne od stanu Wybieramy typ elementu aktywującego przez rozwinięcie pola typ elementu Wybieramy element lub grupę elementów aktywujących przez wciśnięcie przycisku wybierz jeden Pola umożliwiające określić rodzaje aktywacji (opis przy warunku licznik slajd 40) XII. Reguły, które wykorzystujemy do programowania FPA5000 Aktywacja wł.-pozostawiamy bez zmian

42 2014-01-0342 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 42 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 42 RBPL\ST 1/3/2014 42 3. Reguła zależna od stanu- Block of State-Dependent Rules = bloki reguł zależnych od stanu Bloki reguł zależnych od stanu pozwalają na precyzyjne programowanie. Dzięki blokom do jednego sterowania można przypisać więcej niż jeden warunek Else Jest to możliwe ponieważ do jednego sterowania możemy dodać wiele bloków, z których każdy składa się z wielu reguł zależnych od stanu, a każdemu z bloków można przypisać indywidualny warunek Else. W poprzednich wersjach programu RPS, nie było możliwości wykorzystania bloków i w rezultacie do jednego sterowania programowanego przy użyciu reguł zależnych od stanu można było przypisać tylko jeden warunek Else XII. Reguły, które wykorzystujemy do programowania FPA5000

43 2014-01-0343 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 43 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 43 RBPL\ST 1/3/2014 43 3. Reguła wyzwalana zdarzeniami- mówi nam, że jeżeli wybrany element aktywujący lub element z grupy czy zestawu przejdzie z jakiegoś stanu do innego ma nastąpić aktywacja. W przypadku tej reguły tworzymy regułę odwrotną w której określamy, że jeżeli element przejdzie ze stanu, w którym nastąpiła aktywacja do poprzedniego stanu następuje wyłączenie. Adresujemy wyjście które nas interesuje np.: wyjście modułu RML0008. Prawy klawisz myszy klikamy na wybrany przekaźnik) idziemy do węzła logicznego. Domyślnie mamy stworzoną regułę zależną od stanu musi j ą usunąć (prawym przyciskiem myszy klikamy na tą regułę i wybieramy usuń regułę zależną od stanu), następnie klikamy na sterowanie dodajemy regułę wyzwalaną zdarzeniami. XII. Reguły, które wykorzystujemy do programowania FPA5000

44 2014-01-0344 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 44 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 44 RBPL\ST 1/3/2014 44 XII. Reguły, które wykorzystujemy do programowania FPA5000 Wybieramy typ elementu aktywującego. Wybieramy element lub grupę elementów aktywujących. Definiujemy przejście z jakiegokolwiek stanu do stanu który określamy (np.: pożar). Definiujemy stan aktywacji jako wł. Reguła wyzwalana zdarzeniami

45 2014-01-0345 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 45 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 45 RBPL\ST 1/3/2014 45 XII. Reguły, które wykorzystujemy do programowania FPA5000 Reguła wyzwalana zdarzeniami – opóźnienia włączenia aktywacji W regule wyzwalanej zdarzeniami opóźnienia ustawiamy w np. sposób: - rozwijamy regułę wyzwalaną zdarzeniami - prawy przycisk myszy na aktywacja dodaj opóźnienie Wpisujemy czas opóźnienia aktywacji wyjścia w sekundach.

46 2014-01-0346 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 46 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 46 RBPL\ST 1/3/2014 46 XII. Reguły, które wykorzystujemy do programowania FPA5000 Reguła wyzwalana zdarzeniami- reguła odwrotna Wybieramy ten sam element aktywujący Określamy stan z jakiego element aktywujący na wyjść i w jaki ma wejść żeby nastąpiła dezaktywacja Definiujemy stan aktywacji jako wył

47 2014-01-0347 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 47 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 47 RBPL\ST 1/3/2014 47 Reguła wyzwalana zdarzeniami – opóźnienie wyłączenia aktywacji XII. Reguły, które wykorzystujemy do programowania FPA5000 W regule wyzwalanej zdarzeniami opóźnienia ustawiamy w następujący sposób: - rozwijamy regułę wyzwalaną zdarzeniami - prawy przycisk myszy na aktywacja dodaj opóźnienie Wpisujemy czas opóźnienia dezaktywacji wyjścia w sekundach.

48 2014-01-0348 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 48 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 48 RBPL\ST 1/3/2014 48 Kolejne poziomy uprawnień opisane są w programie FSP po rozwinięciu + możemy je przeczytać. System domyślnie daje nam 2 operatorów z zakresem dostępu lokalnym i poziomem dostępu 2 i 3 oraz 1 operatora z zakresem dostępu sieciowym i poziomem dostępu 4. Możemy dodawać operatora i dawać mu dowolne uprawnienia. Dodawanie operatora: prawym klawiszem myszy klikamy na zarządzanie operatorami i wybieramy dodaj operatora XIII. Operatorzy sytemu

49 2014-01-0349 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 49 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 49 RBPL\ST 1/3/2014 49 XIV. Sterowania czasowe- kanały Sterowania czasowe pozwalają na określenie: -rodzaju zdarzenia (kanały) -godzinach włączenia i wyłączenia kanału (programy) -dni w których dany program ma być włączany i wyłączany zgodnie z godzinami określonymi w dany programie (dni) Kanały, programy, dni możemy dodawać. Kanały- wybieramy działanie przy włączeniu i wyłączeniu kanału (w tym przypadku przy wyłączeniu kanału nastąpi wyłączenie dziennego trybu pracy centrali)

50 2014-01-0350 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 50 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 50 RBPL\ST 1/3/2014 50 XIV. Sterowania czasowe- programy Programy: Decydujemy o godzinach włączenia i wyłączenia kanału

51 2014-01-0351 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 51 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 51 RBPL\ST 1/3/2014 51 Dni: Decydujemy w jakie dni tygodnia ma działać dany kanał zgodnie z godzinami włączenia i wyłączenia zdefiniowanymi w danym programie: (w tym przypadku -centrala wychodzi z trybu pracy dziennej o 18.00 we wszystkie robocze dni tygodnia.) XIV. Sterowania czasowe - dni W przypadku zdarzeń niecyklicznych, które nie mają odbywać się w dany dzień każdego tygodnia można dodawać odpowiednio dni świąteczne i specjalne. Dni świąteczne – wybór z listy świąt Dni specjalne – konkretna data w roku (Do domyślnie istniejących w programie dni roboczych można również dodać sobotę i niedzielę)

52 2014-01-0352 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 52 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 52 RBPL\ST 1/3/2014 52 Eksportowane mogą być elementy i liczniki. Eksport może odbywać się w obrębie wszystkich węzłów o zakresie sieciowym i w ramach węzłów tej samej grupy 1. Idziemy do węzła z którego elementy chcemy eksportować. 2. Prawym przyciskiem myszy klikamy na wyeksportowane elementy zabezpieczeń 3. Wybieramy Eksportuj element XV. Eksport elementów

53 2014-01-0353 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 53 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 53 RBPL\ST 1/3/2014 53 XV. Eksport elementów Typ elementu- wybieramy punkty jeżeli chcemy eksportować czujki lub ropy. Określamy zakres eksportu czy w ramach sieci czy grupy Zaznaczamy grupę lub konkretny element, który chcemy eksportować

54 2014-01-0354 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 54 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 54 RBPL\ST 1/3/2014 54 XVI. Import elementów Importowane mogą być elementy i liczniki. Import może odbywać się w obrębie wszystkich węzłów o zakresie sieciowym i w ramach węzłów tej samej grupy 1. Idziemy do węzła do którego elementy chcemy importować 2. Prawym przyciskiem myszy klikamy na zaimportowane elementy zabezpieczeń 3. Wybieramy importuj element

55 2014-01-0355 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 55 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 55 RBPL\ST 1/3/2014 55 XVII. Import elementów Wybieramy węzeł, z którego chcemy importować elementy i wybieramy elementy do importu.

56 2014-01-0356 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 56 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 56 RBPL\ST 1/3/2014 56 XVII. Wysyłanie programu do pojedynczego węzła. Łączymy się kolejno z węzłami i wysyłamy do nich konfigurację. Prawym przyciskiem myszy klikamy na wybrany węzeł i wybieramy wyślij/odbierz

57 2014-01-0357 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 57 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 57 RBPL\ST 1/3/2014 57 XVIII. Wysyłanie programu do kilku węzłów jednocześnie. Prawy przycisk myszy na konfiguracja – przegląd ( warunkiem koniecznym jest zalogowanie się wcześniej do wszystkich węzłów)

58 2014-01-0358 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 58 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 58 RBPL\ST 1/3/2014 58 XVIII. Wysyłanie programu do kilku węzłów jednocześnie. W oknie pojawiają nam się dostępne węzły jeżeli chcemy, aby wysłać informacje do wszystkich węzłów pozostawiamy okna nie zaznaczone lub zaznaczamy wszystkie i wybieramy perform all actions and activations automatically W oknie pojawiają nam się dostępne węzły jeżeli chcemy, aby wysłać informacje do wybranych węzłów zaznaczamy je i wybieramy perform action for selected nodes lub perform all actions and activations automatically

59 2014-01-0359 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 59 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 59 RBPL\ST 1/3/2014 59 XVIII. Wysyłanie programu do kilku węzłów jednocześnie. W oknie tym pojawiają się informacje o stanie pobierania

60 2014-01-0360 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 60 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 60 RBPL\ST 1/3/2014 60 Idziemy do węzła który nas interesuje wybieramy FPA 5000 następnie klikamy 2 razy lewym przyciskiem myszy otwiera nam się okno programu w którym ustawiamy czas T1, możemy zostawić domyślnie ustawione 30s. Możemy również ustawić opóźnienie resetu centrali. XIX. Dwustopiowa organizacja alarmowania (obsługa obecna, obsługa nieobecna) Tryb pracy nocnej na centrali oznacza, że od razu mamy alarm II stopnia, informacja wysyłana jest do straży pożarnej. Tryb pracy dziennej umożliwia zaprogramowanie dwustopniowej organizacji alarmowania. Co oznacza, że dla centrali możemy określić czas T1,czyli czas pozwalający obsłudze na potwierdzenie, że jest przy centrali ( czas T1 w centrali FPA 5000 domyślnie ustawiony jest na 30s). Czas T2 to czas potrzebny na pójście i sprawdzenie co się dzieje w miejscu, z którego dostaliśmy informacje o pożarze. Czas T2 ustawiamy dla konkretnej grupy elementów. Suma czasów T1+T2 nie powinna przekroczyć 4 minut. Ustawianie czasu T1:

61 2014-01-0361 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 61 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 61 RBPL\ST 1/3/2014 61 XIX. Dwustopiowa organizacja alarmowania (obsługa obecna, obsługa nieobecna) Ustawianie czasu T2: Idziemy do grup naszych elementów i tam kolejno dla każdej grupy ustawiamy czas T2. Klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybraną grupę i zaznaczamy tryb dzienny, włącz i określamy czas w minutach. W świetle przepisów dla ręcznych ostrzegaczy pożarowych nie powinniśmy ustawiać dwustopniowej organizacji alarmowania, wciśnięcie ROPa powinno oznaczać alarm II stopnia. Uwaga: nie należy zaznaczać trybu dziennego bez zaznaczenia weryfikacji alarmu!!!!

62 2014-01-0362 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 62 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 62 RBPL\ST 1/3/2014 62 Wybieramy Plik –Eksport Wybieramy: wszystkie (istniejące konfiguracje zostaną wyeksportowane). Wybieramy: wybór- z listy wybieramy Konfigurację, którą chcemy eksportować XX. Export konfiguracji.

63 2014-01-0363 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 63 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 63 RBPL\ST 1/3/2014 63 XX. Export konfiguracji. Wybieramy miejsce na dysku, gdzie chcemy zapisać konfigurację, Nadajemy jej jakąś nazwę. Po zapisaniu powinny powstać 2 pliki z rozszerzeniem data i exp.

64 2014-01-0364 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 64 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 64 RBPL\ST 1/3/2014 64 XXI. Import konfiguracji. Wybieramy Plik –Import Wybieramy miejsce na dysku, w którym mamy zapisaną konfigurację. Wybieramy konfigurację, klikamy otwórz. Pojawia się informacja import zakończony i importowana konfiguracja pojawia się w liście konfiguracji.

65 2014-01-0365 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 65 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 65 RBPL\ST 1/3/2014 65 XXII. Import z innej konfiguracji. Prawy przycisk myszy na wybrany węzeł sieciowy i importuj z innej konfiguracji

66 2014-01-0366 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 66 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 66 RBPL\ST 1/3/2014 66 XXII. Import z innej konfiguracji. Wybieramy konfigurację z której chcemy importować dane.

67 2014-01-0367 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 67 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 67 RBPL\ST 1/3/2014 67 XXII. Import z innej konfiguracji. Po otwarciu konfiguracji wybieramy węzeł który chcemy importować i wybieramy dodaj

68 2014-01-0368 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 68 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 68 RBPL\ST 1/3/2014 68 Pojawia nam się węzeł, który chcemy importować do naszej konfiguracji Element nie znaleziony w aktualnej konfiguracji. (Będzie dodany w przypadku akceptacji wszystkich zmian) Element znaleziony- inne właściwości. (Będzie dodany w przypadku akceptacji wszystkich zmian) Wybierając accept all changes decydujemy się na akceptację wszystkich zmian jakie wnosi importowany węzeł do węzła naszej konfiguracji. Wybierając Discard Network Changes – zmiany w węzłach o zakresie sieciowym nie zostaną uwzględnione. Wybierając Discard All Changes – zmiany nie zostaną uwzględnione XXII. Import z innej konfiguracji.

69 2014-01-0369 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 69 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 69 RBPL\ST 1/3/2014 69 Ćwiczenia

70 2014-01-0370 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 70 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 70 RBPL\ST 1/3/2014 70 Ćw. nr 1- pierwsze wyjście modułu RML0008 programujemy od ogólnego pożaru w systemie Krok 1 – adresujemy wyjście modułu 1. Wybieramy wyjście przekaźnikowe numer 1 (klikamy na nim 2 krotnie lewym przyciskiem myszy. 2. Użyj jako- wybieramy sterowanie Tryb czuwania- wył. Adres- nadajemy unikalny adres Etykieta- wprowadzamy opis przekaźnika Krok 2 – idziemy do węzła logicznego 1. Prawym przyciskiem myszy klikamy na zaadresowane wyjście przekaźnikowe i wybieramy – idź do węzła logicznego. 2. Nadanie adresu wyjścia przekaźnikowego wystarczyło, aby domyślnie stworzyła się reguła zależna od stanu z warunkiem licznik pożaru co oznacza, że zaprogramowaliśmy wyjście 1 od ogólnego pożaru w systemie (bez względu, która czujka czy ROP zadziała).

71 2014-01-0371 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 71 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 71 RBPL\ST 1/3/2014 71 Ćw. nr 2 - drugie wyjście modułu RML0008 programujemy od ogólnej usterki w systemie. Krok 1- adresujemy wyjście numer 2 (ćw. 1) Krok 2- idziemy do węzła logicznego (ćw.1) Krok 3- domyślnie mamy stworzoną regułę zależną od stanu warunek licznik Klikamy na wybierz jeden - wybieramy licznik 2 czyli licznik usterki.

72 2014-01-0372 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 72 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 72 RBPL\ST 1/3/2014 72 Ćw. nr 3- Programujemy 3 wyjście przekaźnikowe RML0008 od pożaru dowolnej czujki z grupy 1. Krok 1- adresujemy wyjście 3 (ćw. 1) Krok 2 - idziemy do węzła logicznego (ćw.1) Krok 3 – domyślnie mamy stworzona regułę zależną od stany warunek- zależne od licznika Krok 4 - tworzymy regułę zależna od stanu warunek zależne od stanu: Typ warunku – zmieniamy na zależny od stanu Typ elementu - punkt Wybierz jeden- wybieramy interesującą nas grupę w tym przypadku 1 Stan logiczny - pożar Aktywacja- wł.

73 2014-01-0373 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 73 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 73 RBPL\ST 1/3/2014 73 Ćw. nr 4 - Kluczyk w pozycji 1 ma powodować reset centrali. Krok 1 – dodajemy reguły wyzwalane zdarzeniami. Klikamy prawym przyciskiem myszy na administracja centrali i dodajemy regułę wyzwalaną zdarzeniami W przypadku programowania resetu centrali wybieramy w polu liczba krotności dodania1

74 2014-01-0374 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 74 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 74 RBPL\ST 1/3/2014 74 Krok 2 – programujemy pozycję kluczyka 1 na reset centrali Ćw. nr 4 - Kluczyk w pozycji 1 ma powodować reset centrali. Rozwijamy plus przy regule wyzwalanej zdarzeniami, następnie lewy przyciskiem myszy klikamy na Wyzwalacz- stan złożony Typ elementu – Wejście Wybierz jeden- określamy pozycję kluczyka 1 Pola pozostawiamy bez zmian

75 2014-01-0375 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 75 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 75 RBPL\ST 1/3/2014 75 Ćw. nr 5 - Kluczyk w pozycji 2 ma powodować przejście w tryb pracy dziennej. Krok 1 – dodajemy reguły wyzwalane zdarzeniami. Klikamy prawym przyciskiem myszy na administracja centrali i dodajemy regułę wyzwalaną zdarzeniami W przypadku programowania trybu dziennego centrali wybieramy w polu liczba krotności dodania 2

76 2014-01-0376 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 76 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 76 RBPL\ST 1/3/2014 76 Ćw. nr 5 - Kluczyk w pozycji 2 ma powodować przejście w tryb pracy dziennej. Krok 2 – programujemy pozycję kluczyka 2 na tryb pracy dziennej centrali. Rozwijamy plus przy regule wyzwalanej zdarzeniami, następnie lewy przyciskiem myszy klikamy na Wyzwalacz- stan złożony Typ elementu – Wejście Wybierz jeden- określamy pozycję kluczyka 2 Pola pozostawiamy bez zmian Wybieramy tryb pracy dziennej

77 2014-01-0377 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 77 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 77 RBPL\ST 1/3/2014 77 Ćw. nr 5 - Kluczyk w pozycji 2 ma powodować wyjście z trybu pracy dziennej. Rozwijamy plus przy regule wyzwalanej zdarzeniami, następnie lewy przyciskiem myszy klikamy na Wyzwalacz- stan złożony Typ elementu – Wejście Wybierz jeden- określamy pozycję kluczyka 2 Zmieniamy przejście ze stanów jak na slajdzie Wybieramy tryb pracy dziennej i wył.

78 2014-01-0378 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 78 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 78 RBPL\ST 1/3/2014 78 Ćw. nr 6 – Programowanie zadziałania drukarki THP2020 Drukarkę przyłączamy do modułu IOS0020, w przypadku drukarki THP 2020wybieramy interfejs S20 i klikamy lewym przyciskiem myszy, następnie nadajemy adres i wybieramy połącz z- Drukarka

79 2014-01-0379 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 79 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 79 RBPL\ST 1/3/2014 79 Ćw. nr 6 – Programowanie zadziałania drukarki THP2020 Idziemy do węzła logicznego i klikamy na lewym przyciskiem myszy na drukarka Określamy typ drukarki DR2020=THP2020 Wybór pozostałe pozwala na Przyłączenie innej drukarki niż Boscha Określamy zakres exportu czyli czy drukarka ma drukować informacje z węzła lokalnego z węzłów o zakresie grupowym czy sieciowym. Wybieramy połączenie z naszym interfejsem któremu nadaliśmy adres

80 2014-01-0380 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 80 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 80 RBPL\ST 1/3/2014 80 Ustawianie fizycznych adresów przełączników RSN i mikroprzełączników

81 2014-01-0381 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 81 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 81 RBPL\ST 1/3/2014 81 Ustawiane fizycznych adresów przełączników RSN( Rotary switch number) i mikroprzełączników w kontrolerze i klawiaturze wyniesionej. Ustawianie przełączników RSN- (dla każdego kontrolera i klawiatury ustawiamy przełącznik, indywidualnie nadane adresy kontrolerów i klawiatur wyniesionych muszą być unikalne w całej sieci)

82 2014-01-0382 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 82 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 82 RBPL\ST 1/3/2014 82 Ustawiane fizycznych adresów przełączników RSN( Rotary switch number) i mikroprzełączników w kontrolerze i klawiaturze wyniesionej. Ustawianie mikroprzełączników – kontroler FPA 5000

83 2014-01-0383 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 83 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 83 RBPL\ST 1/3/2014 83 Topologia pętli- ustawienia mikroprzełączników Ustawiane fizycznych adresów przełączników RSN( Rotary switch number) i mikroprzełączników w kontrolerze i klawiaturze wyniesionej

84 2014-01-0384 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 84 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 84 RBPL\ST 1/3/2014 84 Topologia magistrali – ustawienia mikroprzełączników Ustawiane fizycznych adresów przełączników RSN( Rotary switch number) i mikroprzełączników w kontrolerze i klawiaturze wyniesionej.

85 2014-01-0385 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 85 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 85 RBPL\ST 1/3/2014 85 Ustawiane fizycznych adresów przełączników RSN( Rotary switch number) i mikroprzełączników w kontrolerze i klawiaturze wyniesionej. Klawiatura wyniesiona- ustawienia mikroprzełączników

86 2014-01-0386 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 86 RBPL\ST 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties. 86 RBPL\ST 1/3/2014 86 Dziękuję z uwagę ! Robert Bosch Sp. z o.o. Systemy Sygnalizacji Pożaru Kontakt: Krzysztof Kostecki Tel: +48 22 715 4158 Mobile: + 48 600 482 984 E-mail: krzysztof.kostecki@pl.bosch.com Monika Kołodziejczyk Tel: +48 22 715 4153 Mobile: +48 600 880 336 E-mail: monika.kolodziejczyk@pl.bosch.com


Pobierz ppt "2014-01-031 1/3/2014 RBPL\ST | | © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal."

Podobne prezentacje


Reklamy Google