Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolory, grafika, multimedia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolory, grafika, multimedia"— Zapis prezentacji:

1 Kolory, grafika, multimedia
HTML Kolory, grafika, multimedia

2 Podstawowe znaczniki Przykładowe kolory predefiniowane BLACK(#000000)
SILVER(#C0C0C0) GRAY(#808080) WHITE(#FFFFFF) MAROON(#800000) RED(#FF0000) PURPLE(#800080) FUCHSIA(#FF00FF) GREEN(#008000) LIME(#00FF00) OLIVE(#808000) YELLOW(#FFFF00) NAVY(#000080) BLUE(#0000FF) TEAL(#008080) AQUA(#00FFFF)

3 Zapis szesnastkowy Schemat: #RRGGBB RR - nasycenie koloru czerwonego
GG - nasycenie zielonego BB - nasycenie niebieskiego (znak # oznacza, że kolor jest zdefiniowany w kodzie HEX)

4 Zapis barw w kodzie hex w systemie szesnastkowym (HEX) znajduje się szesnaście podstawowych cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Przykład: liczba C4 zapisana w kodzie HEX, oznacza w systemie dziesiętnym 196 (12*16 + 5 = 196). Uwaga: ilość odcieni każdego z kanałów barw RGB wynosi w tym przypadku 256

5 Obrazy <img src=„katalog/obraz.gif">
atrybut src=‘…’ określa źródło obrazka; inne atrybuty znacznika <img> width="100" - szerokość grafiki; height="100" - wysokość grafiki; alt="tekst alternatywny" - tekst alternatywny, wyświetlany jest kiedy przeglądarka jest ustawiona w trybie tekstowym; parametr ten jest równy parametrowi title="tekst"; border="0" - grubość obramowania grafiki w pikselach; align="left" wyrównanie grafiki względem tekstu; hspace="0" - odległość od tekstu w poziomie; vspace="0" - odległość od tekstu w pionie.

6 Pliki .avi i .mpeg <img dynsrc=„katalog/plik.avi" border="0">
Atrybuty dla plików multimedialnych: start="onload" - odtwarzanie filmu po wgraniu strony start="mouseover" - odtwarzanie filmu po najechaniu kursorem na ikonę

7 Obraz jako odsyłacz hipertekstowy
Przykład <img src=„obraz.gif”, border=‘1’, alt=‘grafika1’, href=‘

8 Mapa obrazu (aktywna mapa odsyłaczy)
<map name="mapa"> <area shape="rectangle" coords="107, 15, 145, 65" href="2.html"> <area shape="circle" coords="129, 130, 38" href="3.html"> <area shape="polygon" coords="11, 97, 31, 111, 99, 93, 72, 133, 114, 187, 55, 169, 2, 187" href="5.html"> </map> <img src=„katalog/obraz.jpg" border="0" usemap="#mapa"> Wierzchołki definiujemy współrzędnymi x i y wg zasady: coords="x1, y1, x2, y2, x3, y3". Rodzaje map: shape="rectangle" (kwadrat) - podajemy współrzędne przeciwległych rogów; shape="circle" (okrąg) - podajemy współrzędne środka okręgu oraz długość promienia; shape="polygon" (wielokąt) - podajemy współrzędne conajmniej trzech wierzchołków.

9 Obraz jako tło strony <body background=‘obraz.jpg’>

10 Obraz w tle komórki tabeli
<td background=„obraz.jpg”> Tekst </td> …..


Pobierz ppt "Kolory, grafika, multimedia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google