Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do baz danych - język HTML

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do baz danych - język HTML"— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do baz danych - język HTML
Dr Andrzej Bąk

2 Cele zajęć, program. Celem zajęć jest zaprezentowanie narzędzi do tworzenia oraz dostępu do baz danych. Wykorzystywane będą bezpłatne narzędzia. Wykład będzie omawiał trzy zagadnienia: Język HTML Baza danych MySQL Programowanie w PHP

3 Internet i WWW Wcześniejsza wersja sieci komputerów głównie placówek naukowych, rządowych - BITNET Internet ogólnoświatowa i obecnie ogólnodostępna sieć komputerowa. W Polsce ~ od roku 1989 WWW (World Wide Web) - strony internetowe i inne zasoby dostępne w Internecie na komputerach zwanych serwerami (z uwagi na zainstalowane na nich oprogramowanie).

4 Po co te informacje w Internecie?
Nauka i wymiana informacji naukowej Wiadomości i polityka Reklama i handel (strony firmowe, sklepy i giełdy internetowe) Rozrywka (muzyka, filmy, zdjęcia, gry, teksty, „chat”) Tematyczne bazy danych, biblioteki Prywatne informacje dla przyjaciół i znajomych (strony prywatne)...itp.

5 Co to właściwie jest Web?
Termin "Web" pochodzi od World Wide Web i oznacza sieć, ale nie jest to sieć rozumiana jako infrastruktura, tylko bardziej ogólnie jako sposób komunikowania się z odległymi komputerami. Web jest właściwie kombinacją: protokołów komunikacyjnych np. TCP/IP, HTTP, FTP, POP3 kilku rodzajów programów: przeglądarki internetowe – interpretatory HTML, serwery www, serwery ftp, serwery pocztowe oraz, Internetu rozumianego jako układ serwerów i łącz umożliwiających wymianę informacji pomiędzy komputerami. Klasyczne protokoły, których pierwowzorem był protokół teleksu, składają się z trzech części: procedury powitalnej (tzw. "handshake"), która polega na przesłaniu wzajemnej podstawowej informacji o łączących się urządzeniach, ich adresu (np. nr telefonu), szybkości i rodzaju transmisji itd. właściwego przekazu danych procedury analizy poprawności przekazu (np. sprawdzania sum kontrolnych) połączonej z procedurą pożegnania, żądaniem powtórzenia transmisji lub powrotem do procedury powitalnej Protokoły służące programom komputerowym do porozumiewania się między sobą poprzez Internet są określone przez IETF w dokumentach zwanych RFC. Przesyłanie danych komputerowych to niezwykle trudny proces, dlatego rozdzielono go na kilka "etapów", warstw. Warstwy oznaczają w istocie poszczególne funkcje spełniane przez sieć. Najbardziej powszechny sposób organizacji warstw komunikacji sieciowej to Model OSI. Popularne protokoły wysokopoziomowe (aplikacyjne) i ich standardowe porty: DNS – 53 – protokół tłumaczenia adresów opisowych na „cyfrowe” FTP – 21 HTTP – 80, dodatkowe serwery, np. proxy, są najczęściej umieszczane na porcie 8080 HTTPS – 443 (HTTP na SSL) IRC – 6667 NNTP – 119 POP3 – 110 SPOP3 – 995 (POP3 na SSL) SMTP – 25 SSH – 22 Telnet – 23

6 Przeglądarki Internetowe
Programy, które mogą interpretować zakodowane strony WWW (język opisu strony HTML) i wyświetlać zawarte na nich informacje (tekst, grafikę, multimedia). Wybrane przeglądarki internetowe: Internet Explorer Mozilla Firefox Opera Netscape Communicator ( ) Przeglądarki wbudowane w programy (Word)

7 Co to jest HTML? HTML HyperText Markup Language dosłownie język znaczników hipertekstowych używany do opisu stron Internetowych (stron WWW). Pozycjonowanie elementów strony odbywa się względem marginesów lub innych elementów strony Polecenia HTML zawarte są pomiędzy nawiasami <> <HTML> zawartość strony </HTML> / oznacza zakończenie polecenia, formatu.

8 Przykładowe edytory HTML
Pajączek Macromedia Dreamweaver Microsoft FrontPage Dowolny edytor tekstowy np. Notatnik

9 Komentarz HTML <!-- pomiędzy tymi znakami możemy wstawić sobie dowolny komentarz, który nie będzie wyświetlany przez przeglądarkę internetową --> <!-- tra la la komentarz tra la la-->

10 Prosta strona internetowa
<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> <TITLE> Tytuł mojej pierwszej strony </TITLE> </HEAD> <BODY> Tutaj umieszczam informacje, </BODY> </HTML>

11 Polecenie <META...>
<HEAD> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> </HEAD> lub <HEAD> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> służy głownie do określenia sposobu kodowania znaków (polskich liter) na stronie WWW, ale ma też inne funkcje.

12 <META...> <META NAME="Language" CONTENT="pl">
informacja, jakiego języka używa się na stronie <META NAME="Author" CONTENT=”Andrzej Bąk"> informacja o autorze strony <META NAME="Generator" CONTENT="nazwa edytora"> informacja o używanym edytorze (zwykle wstawiana przez producenta <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="x"> nakazanie odświeżania strony co x sekund (np. dla stron z wiadomościami)

13 Formatowanie tekstu - PODSTAWY
<CENTER>umieszczenie tekstu na środku strony</CENTER> <P ALIGN=justify>nowy akapit</P> nowa linia zaczyna się po <BR> <HR>linia pozioma do oddzielenia tekstu i druga linia pozioma<HR> przykład …..

14 <HR> pozioma linia
<HR> może zawierać parametry <HR COLOR=blue ALIGN=center SIZE=4 WIDTH=300> ewentualnie COLOR=#0000ff

15 Podstawowe kolory navy blue teal aqua black silver gray white
green lime olive yellow maroon red purple fuchsia

16 Czcionki Wybór rozmiaru czcionki dla nagłówka
<Hn>nagłówek</Hn> n=1..6 Wybór rozmiaru, typu i koloru czcionki <FONT SIZE=n FACE=„Arial” COLOR=white> tekst napisany tą czcionką </FONT> n=1..7 COLOR= #FF0000 Może być podany (zmieniany) tylko jeden parametr.

17 Atrybuty czcionek <B>pogrubiona</B>
<I>Italiki pochylone</I> <U>tekst podkreślony</U> <BLINK>migające litery</BLINK> <STRIKE>przekreślona</STRIKE> <SUP>indeks górny</SUP> <SUB>indeks dolny</SUB> <BIG>zwiększenie o +1</BIG> <SMALL>zmniejszenie o -1</SMALL>

18 Obramowanie tekstu <FIELDSET> <LEGEND>tytuł ramki zwierzęta:</LEGEND> lew <BR> kornik <BR> dżdżownica <BR> żaba <BR> </FIELDSET>

19 Wstawianie obiektów graficznych
<IMG SRC=„../images/andrzej.jpg” WIDTH=120 HEIGHT=160 BORDER=5 HSPACE=20 VSPACE=10> najprostsza postać: <IMG SRC=”nazwa.gif">

20 Lista nienumerowana <UL>
<LI>pierwszy element listy</LI> <LI>drugi wypunktowany element</LI> <LI>trzeci element listy</LI> </UL> <!--koniec listy wypunktowanej-->

21 Lista numerowana <OL>
<LI>pierwszy element listy</LI> <LI>drugi wypunktowany element</LI> <LI>trzeci element listy</LI> </OL> <!--koniec listy numerowanej-->

22 Opcje numerowania i wypunktowania
Numerowanie a) b) c) A) B) C) <OL type=a> </OL> type=A Numerowanie I II III IV.....rzymskie...i ii iii <OL type=I> </OL> type=i kółeczka puste zamiast kropek <UL type=circle> <UL> (disc, circle, square - dysk, kółko, prostokąt)

23 Listy - Parametr START Parametr START umożliwia rozpoczęcie numeracji listy uporządkowanej od określonego przez parametr numeru. <OL start=5> <LI>punkt jeden numerowany jako 5) <LI>punkt dwa numerowany jako 6) </OL>

24 Cytaty w tekście z wcięciem
<BLOCKQUOTE> tu wpisujemy cytat, który chcemy aby był wyświetlany z wcięciem (TAB) względem innego tekstu </BLOCKQUOTE>

25 Odsyłacze czyli „linki”
Odsyłacze zwane hiperłączami lub w slangu komputerowym linkami są wskazaniem innego miejsca do którego ma nas zaprowadzić przeglądarka internetowa. Link (hiperłącze), po kliknięciu, może przenosić nas do innego miejsca na tej samej stronie, lub do innej strony na zupełnie innym serwerze, w innym kraju, a nawet na innym kontynencie po drugiej stronie kuli ziemskiej.

26 Link na tej samej stronie
Link do wyróżnionego miejsca na stronie link <a href="#andrzej">tekst</a> etykieta na stronie, do której prowadzi link <a name=„andrzej">przeniesie mnie do tego tekstu</a> przykład

27 Link do innej strony lub
Link do dokumentu, lub innej strony internetowej (PRZ) <a href=" i odwiedź PRz</a> Link do dokumentu tekstowego bądź do pliku graficznego <a href=„prz.jpg">link do obrazka</a> <a href=”przykład.txt">link do pliku</a>

28 Link wysyłający e-mail
Aby wysłać ze strony internetowej np. z komentarzem (mailto:) <a i wyślij do mnie </a> Można połączyć ze sobą kilka adresów (znakiem? i &), a nawet wpisać Temat i Początek wiadomości <a z twojej strony internetowej&body=Szanowny Panie,">kliknij i wyślij do mnie więcej i</a>

29 Link pod obrazkiem (banerem)
Aby umieścić link pod banerem, lub pod obrazkiem, należy wpisać linię: <a href=" <IMG src=prz.jpg></a>

30 Kilka linków na jednym obrazku
Należy podzielić obszar obrazka i podać współrzędne obszarów dla poszczególnych stron <IMG SRC="odsylacz.gif " USEMAP="#mapa1"> <MAP NAME ="mapa1"> <AREA SHAPE=RECT COORDS="1, 1, 50, 50" HREF="1.html"> <AREA SHAPE=RECT COORDS="51, 1, 100, 50" HREF="2.html"> <AREA SHAPE=RECT COORDS="1, 51, 51, 100" HREF="3.html"> <AREA SHAPE=RECT COORDS="51, 51, 100, 100" HREF="4.html"> </MAP>

31 Ruchomy tekst <MARQUEE>
Do prostego animowania tekstu na stronie WWW służy polecenie <MARQUEE> <marquee behavior=alternate bgcolor=#cccccc width=300> Tekst do animacji </marquee>

32 Parametry polecenia <MARQUEE>
behavior=[alternate, scroll] - sposób przesuwania tekstu bgcolor=[nazwa_koloru, lub #ffff00 hex] width=[300 - szerokość pola w pikselach - od lewej do prawej] direction=[left, right - w lewo, w prawo - kierunek przesuwania tekstu] scrollamount=[5,20,80 - o ile pikseli ma skakać tekst przy przesuwaniu (wolno, szybko) scrolldelay=[1000 skok co 1 sekundę o (scrollamount)] width=200 height=50 - wysokość i szerokość pola tekstowego dla marquee

33 Umieszczanie plików multimedialnych na stronie WWW
<EMBED src=”watermk.mid" border=0 width=100 height=50> polecenie EMBED (osadź) można używać do różnego typu plików multimedialnych: .avi, .mid, .rm (audio), rmf, mp3, ... Dźwięk w tle na stronie WWW: <BGSOUND src=”watermk.mid" loop=infinite> <!--gra ciągle w kółko-->

34 NOEMBED dla starszych typów przeglądarek
<EMBED SRC=”watermk.mid"> <NOEMBED>Potrzebujesz Netscape Navigator lub Internet Explorer aby to usłyszeć</NOEMBED> </EMBED>

35 Ramki (FRAMES) <HTML> <TITLE>Edytory HTML</TITLE>
<FRAMESET COLS="25%,*%"> <FRAME SCROLLING="auto" NAME=„ramka lewa" SRC="spisedyt.htm"> <FRAME SCROLLING="yes" NAME=„ramka prawa" SRC="edyt.htm"> </FRAMESET> <NOFRAMES> <BODY> gdy nie ma obsługi ramek pokaże się ten tekst </BODY> </NOFRAMES> </HTML>

36 Ramki w okienkach <HTML> <TITLE>Edytory HTML</TITLE>
<BODY> <IFRAME WIDTH=400 HEIGHT=400 NAME=„nazwa” SRC=„ramki2.htm">Tekst dla przeglądarki, która nie obsługuje takich ramek</IFRAME> </BODY> </HTML>

37 Formularz <FORM>
Formularz zawiera pola, które są wypełniane informacjami - np. imię i nazwisko, zamawiany towar, pola ankiety, test wyboru. Polecenie <INPUT....>, z parametrami TYPE, NAME i VALUE, służy do tworzenia pól, w które czytelnik strony może wpisać informacje lub wybrać opcje.

38 Przykład użycia formularza
na temat wykładu" METHOD="Post"> <--tutaj znajdują się pola opisane na następnych slajdach--> </FORM>

39 Proste pole tekstowe Wpisz w ramkę imię i nazwisko
<BR><!--oznacza przejście do nowej linii--> <INPUT NAME="nazwisko"> <BR>

40 Pola do zaznaczania opcji
Jakie znasz języki?<br> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="jezyk" VALUE="angielski"> angielski <br> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="jezyk" VALUE="francuski"> francuski

41 Pola wyboru Podaj swoją płeć<br>
<INPUT TYPE="radio" NAME="plec" VALUE="kobieta"> Kobieta <INPUT TYPE="radio" NAME="plec" VALUE="mężczyzna" checked> Mężczyzna <br><!--tylko jedno pole zwraca wartość-->

42 Menu z możliwością wyboru tylko jednej pozycji
Co chcesz na obiad dzisiaj?<br> <SELECT NAME="MENU"> <OPTION> frytki i kotlet <OPTION> sałatka warzywna <OPTION> ryba i ziemniaki </SELECT> <br>

43 Menu z możliwością wyboru wielu pozycji
Co chcesz na deser dzisiaj? <SELECT NAME="DESER" MULTIPLE> <OPTION>lody <OPTION>ciastko <OPTION>galaretka <OPTION>kisiel <OPTION>kawa <OPTION SELECTED>herbata </SELECT>

44 Pole na komentarz <TEXTAREA NAME=„osobisty komentarz”> to co ma pojawić się w polu tekstowym </TEXTAREA> określa pole o 40 kolumnach i 4 wierszach

45 Pole na komentarz z określoną liczbą wierszy i kolumn
<TEXTAREA NAME="komentarz” ROWS=20 COLS=40> ta tabelka ma 20 wierszy i 40 kolumn wpisz coś o sobie, co lubisz? </TEXTAREA>

46 Przycisk do wysłania formularza
Aby przesłać wszystkie informacje zawarte w wypełnionych polach należy zdefiniować przycisk. Po uaktywnieniu tego przycisku nastąpi wysłanie poczty z domyślnego klienta poczty. Naciśnij przycisk, aby wysłać ankietę<br> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Wyślij informacje zawarte w ankiecie"> <br>

47 Tabele Tabela zawarta jest pomiędzy
<TABLE> <!--tabelka--> </TABLE> służy do graficznego przedstawiania wyników lub do porządkowania obiektów na stronie WWW (grafika)

48 Wiersze tabeli <TABLE> <TR> wiersz pierwszy </TR>
<TR> wiersz drugi </TR> <TR>wiersz trzeci </TR> </TABLE>

49 Komórki tabeli w wierszach
<TD> komórka </TD> przykład: (elementy macierzy 3x3) <TABLE> <TR> <TD>a11</TD> <TD>a12</TD> <TD>a13</TD> </TR> <TR> <TD>a21</TD> <TD>a22</TD> <TD>a23</TD> </TR> <TR> <TD>a31</TD> <TD>a32</TD> <TD>a33</TD> </TR> </TABLE>

50 Obramowanie tabeli Parametr BORDER=n - obramowanie zewnętrzne tabeli
Parametr CELLSPACING=n - obramowanie komórek tabeli od wewnątrz Parametr CELLPADDING=n - odstęp między zawartością komórki, a obramowaniem Przykład: <TABLE border=5 cellspacing=10 cellpadding=30> tabelka </TABLE>

51 Szerokość Tabeli Parametr WIDTH=
w % - wtedy rozmiar tabeli dostosuje się do rozdzielczości ekranu w pikselach np. 400 pikseli odpowiada wartości 50% przy rozdzielczości 800x600 Przykład: <TABLE WIDTH=50%> tabela </TABLE>

52 Szerokość komórki Można zmieniać też szerokość wnętrza komórki, parametrem WIDTH=n, gdzie n to ilość pikseli. Wystarczy wpisać parametr tylko w jednym wierszu, a szerokość komórek zmieni się dla całej kolumny. Przykład: <TD width=100> zawartość komórki </TD>

53 Parametr tabeli ALIGN Podobnie jak grafikę (zdjęcia) można ustawiać tabelę względem krawędzi strony. Parametr ALIGN może przyjmować znane nam wartości right (wyrównanie do prawej krawędzi strony), left (wyrównanie do lewej krawędzi), center (wyrównanie do środka strony całej tabeli) Przykład: <TABLE border align=center> tabelka na środku </TABLE>

54 Arkusze stylów CSS - (Cascading Style Sheets) to uzupełnienie języka HTML, ułatwiające formatowanie dokumentów internetowych Styl to zespół kodów formatujących tekst W czerwcu 1998 po raz pierwszy zaprezentowano specyfikację standardu CSS2 Style mogą być wprowadzane ręcznie jak polecenia HTML. Niektóre edytory HTML zawierają narzędzia do tworzenia CSS

55 Edytory HTML, które posiadają edytory stylów CSS
Home Site Pajączek 2000 Tiger 98 Dreamweaver FrontPage

56 Ogólna postać polecenia stylu
selektor {cecha: wartość} 1-lub też 2- <selektor STYLE=„cecha:wartość;cecha: wartość”> selektor - jedno z poleceń np. <P> <TD> <LI> <BODY> <H1> itp. {cecha:wartość} to na przykład: font-family: Times; color: blue; { }; font-size: 40pt przykład wywołania postaci 2 <OL style=„font-family: Times;color: red”>

57 Przykład wywołania postaci 1
<STYLE TYPE="text/css"> <!-- BODY {margin-left: 1cm; margin-right: 1cm} P {text-align:justify; font-size: 14pt; font-family: Arial, Helvetica; font-weight: normal} TD {font-size: 16pt; font-family: Arial, Helvetica; font-weight: normal} H1 I {color:red} P.zaznaczony {font-family: Times; font-size: 40pt; color: red} --> </STYLE> gdzieś dalej na stronie WWW <P class=zaznaczony>ten akapit przyjmie format specjalny</P>

58 Wywoływanie arkuszy stylów z pliku lub z danego url
<style> url(" H1 {font-size: 30pt; font-family: Helvetica} --> </style>


Pobierz ppt "Wstęp do baz danych - język HTML"

Podobne prezentacje


Reklamy Google