Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest i czym nie jest fala?

Коpie: 1
Demonstracje z elektromagnetyzmu (linie pola, prawo Faradaya, reguła Lentza itp..) Faraday's Magnetic.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest i czym nie jest fala?"— Zapis prezentacji:

1 Czym jest i czym nie jest fala?
Stadium Waves

2 Transverse Waves Animation courtesy of Dr
Transverse Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University

3 Forces in a fragment of the tight rope

4 Fale na powierzchni wody
Catch the Wave

5 Water Waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University

6 Clockwise or anticlockwise???

7 Rayleigh surface waves Animation courtesy of Dr
Rayleigh surface waves Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Kettering University

8 Reflection from a HARD boundary
Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University

9 Reflection from a SOFT boundary
Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University

10 Odbicie fal (sprężystych)

11 Zaburzanie pola elektrycznego
Kierunek propagacji Vibrating Charges and Electromagnetic Waves Pole oscylującego ładunku

12 Fala elektromagnetyczna
Pole elektryczne E Pole magnetyczne B Kierunek propagacji k Długość fali 

13 Jest fala – jest drganie!

14 Najogólniejsze równanie fali
Zaburzenie początkowe ośrodka Zaburzenie przesunięte wzdłuż osi x Zaburzenie przesuwające się wzdłuż osi x z prędkością v

15 „Najbezpieczniejsza” postać najogólniejszego równania …
Cx i Ct stałe mianowane!

16 Klasyfikacja fal Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne
Fale harmoniczne i nieharmoniczne Fale płaskie i fale kuliste Fale poprzeczne i podłużne

17 Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych

18 Długość, amplituda i prędkość fali

19 Od prostokąta do sinusoidy

20 Zaburzenie prawie prostokątne

21 Superpozycja fal (!) ale nie zawsze:

22 Interferencja konstruktywna
Fala 1 Fala wypadkowa Fala 2

23 Interferencja destruktywna
Długość fali

24 Interferencja konstruktywna i destruktywna - demonstracja
Sumowanie zaburzeń od dwóch fal

25 Interferencja fal z dwóch punktowych źródeł

26 Interferencja fal „kulistych” na powierzchni wody
To samo tylko statycznie Interferencja fal z punktowych źródeł

27 Doświadczenie Younga

28 Doświadczenie Younga Interferencja dla dwóch szczelin

29 Zasada Huygensa

30 Powielanie się frontów falowych

31 Odbicie i załamanie fali
Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji

32 Fala stojąca Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal

33 Standing wave in strings

34 Standing wave in strings

35 Polaryzacja fali Polaryzator 2 Polaryzator 1 Fala padająca
Fala spolaryzowana Sumowanie zaburzeń o różnych polaryzacjach

36 Polaryzator dla mikrofal (co przepuszcza a co blokuje?)

37 Polaryzacja światła –prawo Malusa
Polaryzator 1 Polaryzator 2 (analizator) Polaryzacja światła

38 Zdudnianie się fal

39 Rejestracja dudnień Detektor

40 Interferencja - podsumowanie
Powstanie „stałego w czasie” rozkładu miejsc, w których fale się wzmacniają bądź osłabiają (czyli prążków interferencyjnych) Warunki interferencji: Jednakowa częstotliwość „Stała w czasie” różnica faz Jednakowa polaryzacja

41 Podział widma fal el.-mag.

42 Zjawisko fotoelektryczne
Światło Amperomierz Opornik

43 Potas – praca wyjścia 2eV

44 Energia kinetyczna elektronów w zjawisku fotoelektrycznym
Częstotliwość f, Hz En.kinetmax, eV

45 Wzór Einsteina

46 Elektrony jako fale Działo elektronowe Detektor

47 Falowe efekty dla elektronów
Electron Interference

48 Hipoteza de Broglie’a Changing Masses, Changing Patterns An Application of Matter Waves, Boston Museum of Sience


Pobierz ppt "Czym jest i czym nie jest fala?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google