Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie RAZEM. Duszniki Zdrój 07.12.2012 Celem Kongresu jest integracja Kobiet w Kotlinie Kłodzkiej poprzez pokazywanie dobrych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie RAZEM. Duszniki Zdrój 07.12.2012 Celem Kongresu jest integracja Kobiet w Kotlinie Kłodzkiej poprzez pokazywanie dobrych."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie RAZEM

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Duszniki Zdrój 07.12.2012 Celem Kongresu jest integracja Kobiet w Kotlinie Kłodzkiej poprzez pokazywanie dobrych praktyk, uczenie skutecznych rozwiązań i inspirowanie do innowacyjnych pomysłów.

11 Stowarzyszenie RAZEM Duszniki Zdrój 09.12.2012

12 Stowarzyszenie RAZEM Duszniki Zdrój 08-10.02.2013

13 BUM RAZEM Z R Ó B M Y

14 B i e g U l i c a m i M i a s t a II Bieg Ulicami Miasta Duszniki Zdrój 08-10 lutego 2013r

15 P a t r o n a t H o n o r o w y Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skorupa objął Patronatem Honorowym II Bieg Ulicami Miasta oraz II Zimowy Nordic Walking w Dusznikach Zdroju 08-10.02.2013

16 08.02.2013 piątek godz. 19.00 otwarcie zawodów hala sportowa, Duszniki Zdrój godz. 20.00 5km-bieg nocny styl klasyczny P r o g r a m B UM

17 09.02.2013 sobota godz. 10.00 bieg narciarski 15km, styl klasyczny godz. 10.05 bieg narciarski 5km, styl klasyczny, młodzież 13-18 lat godz. 10.10 bieg narciarski 2,5 km, styl klasyczny, dzieci 7-12 lat godz. 12.00 Bieg o Puchar Bumisia 0,3 i 0,6km, przedszkolaki do 6 lat godz. 12.30 nordic walking 15km, kategoria open

18 P r o g r a m B UM 10.02.2013 niedziela godz. 10.00 bieg narciarski 1km, styl klasyczny metoda pucharowa godz. 13.00 bieg narciarski 5km, styl dowolny dorośli godz. 13.05 bieg narciarski 2,5 i 5km, styl dowolny dzieci i młodzież godz. 13.15 nordic walking 5km, kategoria open

19 T r a s y B U M 1 pętla – 5 km

20 T r a s y B U M

21 1 pętla – 5 km

22 T r a s y B U M

23 w w w. s t o w a r z y s z e n i e r a z e m. c o m. p l Z g ł o s z e n i a B B U M B i u r o z a w o d ó w hala sportowa Duszniki Zdrój 07.02.2013 czwartek 16.00 - 20.00 08.02.2013 piątek 16.00 - 20.00 09.02.2013 sobota 7.30 - 20.00 10.02.2013 niedziela 8.00 - 15.00 15 listopada 2012 – 6 lutego 2013

24 O p ł a t y B B U M Opłaty należy uiścić na konto organizatora do 06.02.2013r PKO BP S.A. 84 1020 5112 0000 7102 0096 8305 lub w biurze zawodów w dniach 07-10.02.2013 O p ł a t a s t a r t o w a 15.11.2012 - 15.01.2013 15.01.2013 – 06.02.2013r 07.02.2013 – 10.02.2013r Dzieci/młodzież 7-18 10zł Zawodnicy 19-59 40zł50zł60zł Seniorzy 60+ 20zł25zł30zł

25 W o l o n t a r i u s z e B U M Z a d z w o ń ! N a p i s z ! Jolanta Bednarek tel. 669 698 033 bedjola@gmail.com Z o s t a ń w o l o n t a r i u s z e m BUM ! P r z y j d ź n a s p o t k a n i e ! MOKIS Duszniki Zdrój MOKIS Duszniki Zdrój

26 Z o s t a ń s p o n s o r e m BUM ! W y g r a j m y R A Z E M !

27 przy wsparciu Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój O r g a n i z a t o r B U M Stowarzyszenie Razem Stowarzyszenie RAZEM ul. Świerczewskiego 13/2 57-340 Duszniki Zdrój

28 K o n t a k t B U M Sprawy organizacyjne PREZES Wiesława Zagaja tel. 509 550 246 victoria.wz@interia.pl ZASTĘPCA PREZESA Agnieszka Jurewicz tel. 793 064 010 tel. 669 160 098 ajurewicz@interia.pl w w w. s t o w a r z y s z e n i e r a z e m. c o m. p l

29 K o n t a k t B U M Sprawy techniczne Bogdan Żurek tel. 509 663 387 bogdan.z@op.pl Biuro zawodów Urszula Karpowicz tel. 507 644 395 urszula.karpowicz@gmail.com w w w. s t o w a r z y s z e n i e r a z e m. c o m. p l

30 Duszniki Zdrój 8-10 lutego 2013 B i e g U l i c a m i M i a s t a Z A P R A S Z A M Y !!!


Pobierz ppt "Stowarzyszenie RAZEM. Duszniki Zdrój 07.12.2012 Celem Kongresu jest integracja Kobiet w Kotlinie Kłodzkiej poprzez pokazywanie dobrych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google