Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEORIA ALGORYTMÓW FUZZY LOGIC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEORIA ALGORYTMÓW FUZZY LOGIC"— Zapis prezentacji:

1 TEORIA ALGORYTMÓW FUZZY LOGIC
Producent zaawansowanej elektroniki przemysłowej TEORIA ALGORYTMÓW FUZZY LOGIC ecoMAX NOWA GENERACJA REGULATORÓW DO KOTŁÓW RETORTOWYCH

2 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
Indyvidual Fuzzy Logic jest to program składający się z kilku algorytmów współdziałających ze sobą, których głównym zadaniem jest zapewnienie optymalnego spalania.

3 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
Spalanie jest chemiczną reakcją polegającą na bardzo szybkim łączeniu się części palnych paliwa z tlenem, przy równoczesnym wydzielaniu dużych ilości ciepła (reakcja egzotermiczna). C + O2  CO H2 + ½ O2  H2O S + O2  SO2

4 W procesie spalania paliw stałych należy dążyć do tego aby było ono:
INDIVIDUAL FUZZY LOGIC W procesie spalania paliw stałych należy dążyć do tego aby było ono: całkowite wszystkie części palne zostały utlenione (jak najmniejszy poziom CO) zupełne a więc pozbawioną niespalonych fragmentów paliwa (tylko drobny popiół).

5 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
Celem funkcji Fuzzy Logic jest takie dobranie parametrów dawki paliwa i mocy wentylatora aby spalanie było całkowite i zupełne.

6 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
Aby zoptymalizować proces spalania niezbędne jest opracowanie dokładnej charakterystyki cieplno-emisyjnej danego kotła.

7 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
Trójwymiarowa charakterystyka cieplno-emisyjna uwzględnia zależność strumienia paliwa (moc), wielkość nadmuchu i uzyskiwanej emisyjności CO.

8 Etapy badania charakterystyki cieplno-emisyjnej kotła: I ETAP:
INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Etapy badania charakterystyki cieplno-emisyjnej kotła: I ETAP: Stworzenie wykresu mocy cieplnej w funkcji strumienia paliwa:

9 II ETAP: np. strumień paliwa 15/48
INDIVIDUAL FUZZY LOGIC II ETAP: Badanie stężenia tlenku węgla w zależności od zmian mocy wentylatora przy stałej dawce paliwa: np. strumień paliwa 15/48

10 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
Niezbędne są wielokrotne powtórki badań stężenia tlenku węgla przy zmianach strumienia paliwa. Strumień 15/ Strumień 15/ Strumień 15/24 Strumień 15/ Strumień 15/15

11 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
III ETAP: Nałożenie na siebie wyników z II etapu i stworzenie trójwymiarowego modelu teoretycznego kotła emisji tlenków węgla w funkcji strumienia paliwa i strumienia powietrza.

12 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
JAK TO DZIAŁA?

13 Wyróżniamy tu 3 główne fazy działania:
INDIVIDUAL FUZZY LOGIC Funkcja Fuzzy Logic dobiera dawkę paliwa i moc nadmuchu w oparciu o trójwymiarowy model charakterystyki cieplno-emisyjnej. Wyróżniamy tu 3 główne fazy działania:

14 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
I FAZA: Automatyczny dobór odpowiedniej mocy kotła (dawki paliwa) w celu zniwelowania różnicy między temperaturą istniejącą i zadaną. Tzadana 60 strumień paliwa 0,33 23kW Tistniejąca 50

15 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
Dobór odpowiedniej dawki paliwa odbywa się ze stworzonego wykresu mocy cieplnej w stosunku do strumienia paliwa.

16 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
II FAZA: Dobór optymalnej mocy wentylatora dla strumienia paliwa wg wykresu charakterystyki cieplno-emisyjnej zapewniający jak najniższy poziom CO. strumień paliwa 0,33 23kW emisja CO 300 ppm wentylator 29%

17 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC

18 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
III FAZA: Ciągła modulacja i dobieranie odpowiednich parametrów pracy kotła po dojściu do temperatury zadanej i utrzymanie jej na pożądanym poziomie biorąc również pod uwagę odbiór ciepła z instalacji (badanie powrotu). 7 kW 10 kW Tzadana 60 23 kW

19 INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
FUZZY LOGIC??? TAK!!!


Pobierz ppt "TEORIA ALGORYTMÓW FUZZY LOGIC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google