Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja na lekcję chemii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja na lekcję chemii"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja na lekcję chemii
Aminokwasy Prezentacja na lekcję chemii

2 Czym są aminokwasy? Aminokwasy są związkami chemicznymi, zawierającymi grupę aminową -NH2 (zasadową) oraz grupę karboksylową -COOH (kwasową) oraz resztę biogenną która może zawierać pierścień aromatyczny, łańcuch alifatyczny, siarkę, grupę wodorotlenową, dodatkową grupę aminową bądź karboksylowa. Grupa karboksylowa Grupa aminowa

3 Właściwości ogólne aminokwasów
są rozpuszczalne w wodzie są nierozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych ( np. w eterze) wszystkie charakteryzują się bardzo wysoką temperaturą topnienia mają dwojaką naturę ze względu na ich budowę: Kwasową – ze względu na występowanie grupy karboksylowej (COOH) Zasadową – ze względu na występowanie grupy aminowej (NH2) występują powszechnie w organizmach roślinnych i zwierzęcych (aminokwasy α)

4 Reakcje aminokwasów Wyróżniamy trzy typy reakcji aminokwasów.
Ze względu na charakter kwasowy grupy karboksylowej COOH: Dysocjacja elektrolityczna Reakcje z wodorotlenkami Estryfikacja 2. Ze względu na charakter zasadowy grupy aminowej NH2 Reakcja otrzymywania soli – z kwasami 3. Ze względu na charakter obu grup: Peptyzacja

5 Rodzaje aminokwasów Aminokwasy można podzielić na dwa sposoby:
Ze względu na usytuowanie grupy aminowej względem węgla w cząsteczce aminokwasu: Aminokwasy α – grupa aminowa przy pierwszym węglu od strony grupy karboksylowej Aminokwasy β – grupa aminowa przy drugim węglu. Itd.. Γ, δ, ε 2. Ze względu na usytuowanie grupy aminowej względem asymetrycznego węgla w trójwymiarowym modelu cząsteczki (dotyczy jedynie aminokwasów α): Aminokwasy L – grupa aminowa położona jest po lewej stronie od asymetrycznego węgla w łańcuchu głównym Aminokwasy D – grupa aminowa położona jest po prawej stronie od asymetrycznego węgla w łańcuchu głównym

6 Aminokwasy α W organizmach żywych spotykane są jedynie aminokwasy α . To właśnie nimi zajmują się biochemicy badający strukturę budowy ciała roślin, zwierząt, grzybów, bakterii, protistów a nawet wirusów i innych drobnoustrojów. Hemofilus influenze – wirus grypy – to nic innego jak DNA w otoczce białkowej.

7 L-α aminokwasy Pełna nazwa Skrót Właściwości Wygląd Alanina Ala
Obojętny, hydrofobowy, alifatyczny Cysteina Cys Obojętny, hydrofilowy aminokwas siarkowy Kwas asparaginowy Asp Kwaśny Kwas glutaminowy Glu Fenyloalanina Phe Obojętny, hydrofobowy, aromatyczny

8 Obojętny, hydrofobowy, alifatyczny
L-α aminokwasy Pełna nazwa Skrót Właściwości Wygląd Glicyna Gly Obojętny, hydrofilowy Histydyna His Zasadowy Izoleucyna Ile Obojętny, hydrofobowy, alifatyczny Lizya Lys Leucyna Leu

9 L-α aminokwasy Pełna nazwa Skrót Właściwości Wygląd Metionina Met
Obojętny, hydrofobowy Asparagina (amid kwasu asparaginowego Asn Hydrofilowy Prolina Pro Hydrofobowy, heterocykliczny Glutamina (amid kwasu glutaminowego) Gln Arginina Arg Zasadowy

10 L-α aminokwasy Pełna nazwa Skrót Właściwości Wygląd Seryna Ser
Obojętny, hydrofilowy, hydroksyaminokwas Treonina Thr Walina Val Obojętny, hydrofobowy, alifatyczny Hydroksyprolina Pro-OH Egzogenny, obojętny Tyrozyna Tyr Kwasowy, aromatyczny

11 L-α aminokwasy Pełna nazwa Skrót Właściwości Wygląd Tryptofan Tryp
Zasadowy, aromatyczny Hydroksylizyna Lys-OH Obojętny, aromatyczny

12 Alanina Alanina (nazwa skrótowa Ala lub A, α-alanina) jest prostym α-aminokwasem alifatycznym, mającym metylowy łańcuch boczny (-CH3). Wzór sumaryczny (C3H7O2N). Jest składnikiem wielu białek, a w postaci wolnej obficie występuje w osoczu krwi.

13 Cysteina Cysteina (nazwa skrótowa Cys) jest aminokwasem kodowanym, endogennym, wchodzącym w skład wielu białek, zawierającym grupę tiolową, dzięki której jest zdolna do tworzenia mostków siarczkowych - jednego z czynników wpływających na trzeciorzędową strukturę białek.

14 Kwas asparaginowy Kwas asparaginowy (asparaginian, nazwa skrótowa Asp) jest aminokwasem kodowanym o kwaśnym odczynie. Bierze udział w syntezie mocznika. Jego zapotrzebowanie jest w całości pokrywane przez syntezę w organizmie, zatem jest to aminokwas endogenny.

15 Kwas glutaminowy Kwas glutaminowy (glutaminian, nazwa skrótowa Glu, E) jest aminokwasem kodowanym, endogennym, o kwaśnym odczynie, obecnym w prawie wszystkich białkach. Jest on ważnym neuroprzekaźnikiem (związkiem umożliwiającym przewodzenie impulsów nerwowych) pobudzającym w korze mózgowej ssaków. Uczestniczy w przemianach azotowych, poprzez przemianę w glutaminę. Kwas glutaminowy jest stosowany w leczeniu schorzeń układu nerwowego.


Pobierz ppt "Prezentacja na lekcję chemii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google