Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza historia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza historia."— Zapis prezentacji:

1 Nasza historia

2

3 Skąd pochodzi nasza nazwa?
Seweryn Boner, starosta rabsztyński, w swym opisie ziemi olkuskiej wspomina, że nazwa Klucze pochodzi od klucznika, niejakiego Janusza. Dostał on grunty, na których  obecnie znajduje się osada, od dworzanina rabsztyńskiego Parczewskiego.

4 Inna wersja wywodzi nazwę od :
wód głębinowych, zwanych dawniej „klecze” od klucza okolicznych folwarków.

5 Natomiast językoznawca K
Natomiast językoznawca K. Rymunt opowiada się za tezą, że nazwa ma związek z wilgotnym miejscem. Podaje on, że w językach: serbsko chorwackim (kliuc), oraz rosyjskim i bułgarskim (kluc) to słowo oznacza źródło.

6 Clucze – w 1394 r. oraz w latach 1470 – 80. Cluczow – w 1367 r. oraz w
W dokumentach można spotkać się z różnymi nazwami naszej miejscowości: Clucze – w 1394 r. oraz w latach 1470 – 80. Cluczow – w 1367 r. oraz w 1402 r. Klucze – od 1581 r. do dnia dzisiejszego.

7

8 KALENDARIUM WYDARZEŃ

9 1374r. - akt lokacyjny; królowa Elżbieta sprzedaje za 30 grzywien tutejsze sołectwo, łąkę,  dwie sadzawki i kopalnię kmieciom Jaśkowi i Wawrzkowi 1388r. - połowa wsi trafia do krakowskiego cześnika Włodka 1629r. - Klucze liczą 3  i pół łana 1696r. - Klucze we władaniu Kazimierza z Kuzowęk Męcińskiego 1703r. - Antoni Gorajski właścicielem wsi r.- przynależność wsi do Elżbiety Ryskiej z Sutków r.- osada liczy 32 domy i 198 mieszkańców 1794r. - Klucze należą do szambelana królewskiego Franciszka Bukowskiego 1827r. - wieś liczy 326 mieszkańców 1865r. - dwaj Żydzi z Sosnowca nabywają Klucze

10 1866r. - miejscowość trafia do przemysłowca Jana Renata
1872r. - z niewiadomych przyczyn zaprzestano produkcji  w gorzelni 1880r. - zalanie kopalni 1887r. - Klucze własnością Ludwika Mauve 1895r. - wydzielono z majątku, nad Białą Przemszą obszar dwóch dziesięcin 1961 sążni kwadratowych pod budowę papierni 1896r. - Mauve zawiązuje spółkę akcyjną 1897r. - powstaje papiernia 1898r. - uruchomienie pierwszej maszyny papierniczej 1905r. - do Klucz dociera rewolucja 1912r. - spisanie aktu notarialnego u notariusza Goplańskiego w Olkuszu, w wyniku którego nieruchomość pod nazwą Kluczewska Fabryka Papieru nabyło Towarzystwo Akcyjne Kluczewskiej Fabryki Papieru

11 1915r. - Majątek Ludwika Mauve wraz z osadą Klucze odziedziczyły jego dzieci
1919r. - stacjonuje w Kluczach jeden z pododdziałów V Batalionu Strzelców Olkuskich im. Franciszka Nullo 1919r. - pojawiają się pierwsi przedstawiciele Komunistycznej Partii Robotniczej Polski 1922r. - w Kluczach istnieją dwa powiatowe ambulatoria 1923r. - manifestacja I. majowa pracowników papierni 1924r. - Powstanie Komitetu PPS-Lewicy 1924r. - Kluczewskie Zakłady Papiernicze zdobywają złoty medal na wystawie w Paryżu 1926r. - powstaje Orkiestra Dęta w Kluczach 1929r. - rozpoczęto budowę bocznicy kolejowej 1930r. - powołano klub piłkarski KS Przemsza Klucze 1931r. - zakład papierniczy dostaje nazwę Kluczewska Fabryka Papieru  i Celulozy S.A. w Warszawie ul. Moniuszki 20

12 1930r. - powołano klub piłkarski KS Przemsza Klucze
1931r. - zakład papierniczy dostaje nazwę Kluczewska Fabryka Papieru  i Celulozy S.A. Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Moniuszki 20 1938r. - założenie cmentarza w Kluczach r.- powstanie parafii w Kluczach 1939r. - wybuch II wojny światowej- powołanie posterunku żandarmerii, włączenie Klucz do III Rzeszy 1939r. - powołanie posterunku w Kluczach r. - poświęcenie kościoła 1939r. - wybudowano kapliczkę na osadzie r. - sołtys Władysław Lewowski wydaje kartki na żywność r. - szkoła zostaje zmieniona na szkołę niemiecką, a polskie dzieci uczą się w tzw. „Gorzelni” 1942r. - powstaje placówka partyzancka AK o kryptonimie „Kotlina”   r. - Dietlowie z pochodzenia Niemcy, opuszczają swój majątek uciekając przed ofensywą Rosjan 

13 22.03.1944r. - Niemcy dokonują obławy na Klucze
r. - zaczyna się ofensywa radziecka r. -wyzwolenie wsi 1945r .- powstaje Szkoła Przemysłowa i Gimnazjum Przemysłowe; z czasem scalone stwarzają Zasadniczą Szkołę Zawodową 1948r. - Klucze należą do Gminy Bolesław 1951r. - otwarcie biblioteki 1951r. - powstają następne spółki przemysłowe 1952r. - szkoła dostaje własny budynek z internatem 1953r. - powstaje Ośrodek Zdrowia przy Fabryce Papieru 1954r. - ukazuje się pierwszy numer gazety zakładowej „Echo Kluczewskiej Papierni” red. Remigiusz Polak 1962r. - otwarcie Technikum Papierniczego dla pracujących 1968r. - założenie Zakładów Wapienno- Piaskowych „Silikaty” 1970r. - oddanie do użytku Zakładowego Domu Kultury „Papiernik”

14 1972r. - wybudowano mechaniczną oczyszczalnię ścieków
ok. 1975r. - wybudowano nowe osiedle XXX-lecia 1975r. - pierwsza próba gry kapeli „Jasie” 1976r. - pierwszy występ kapeli „Jasie” 1978r. - Klucze licza ok.360 mieszkańców 1980r. - fabryka produkuje spirytus do produkcji np. lakierów 1980r. - organizuje się NSZZ Solidarność 1981r. - powstaje Koło Gospodyń Wiejskich1982r. - zaczyna działać amatorski zespół folklorystyczny ok. 1985r. - budowa Szkoły Podstawowej w Kluczach 1990r. - powstaje Ośrodek Pomocy Społecznej r. - ukazuje się gminny miesięcznik „Echo Klucz” 1991r. - wstąpienie Klucz do Związku Gmin Jurajskich r. - oddano do użytku nowe przedszkole w Kluczach na Osiedlu 1992r. - nawiązana współpraca z ukraińska gminą Rozłucz

15 1992r. - wielki pożar opanowuje Klucze i płonie 900ha lasu
1992r. - Klucze należą do porozumienia „Szansa dla Białej Przemszy” 1993r. - powstało stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska”     1993r. - oddano do użytku nowy budynek poczty i policji r. - przyłączenie się do akcji J. Owsiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1994r. - akcja rozminowywania Pustyni Błędowskiej 1994r. - powołano Gminną Bibliotekę Publiczną r. - zorganizowano Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 1995r. - nowa siedziba Urzędu Gminy Klucze znajduje się przy ul. Partyzantów r. - odbywa się sportowy Turniej Miast i Gmin r. - odbywa się IV Zlot Młodzieży Związku Gmin Jurajskich

16 1995r. - istnieje Kampania Handlowa Verbus S.A.
1996r. - parafię w Kluczach wizytował bp sosnowiecki ks. Adam Śmigielski 1997r. - zorganizowano I Maraton Pływacki Kanał La’manche 1998r. - przez Klucze przebiega etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne 1999r. - otwarto punkt Informacji Turystycznej – Jurajskiej Agencji Rozwoju Turystyki 1999r. - otwarcie Gimnazjum w Kluczach 1999r. - otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej 2000r. - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 2001r. - pierwszy plenerowy festiwal „Piosenki Sercu Bliskiej” r. - otwarcie banku SKOK r. - debata na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej „Polskie Szanse i Obawy” r. - pierwsza wymiana uczniowska do Niemiec r. - otwarcie gminnego centrum informacji

17 6. 02. 2004 – uroczystość otwarcia „łącznika”, tj. odcinka drogi
łączącego ulicę Olkuską i Bolesławską w Kluczach – powołany został Gminny Zespół Reagowania – otwarcie przyrodniczych ścieżek dydaktycznych w Kluczach i Jaroszowcu – dwie szkoły – podstawowa i gimnazjum – otrzymują swojego patrona. Jest nim Jan Paweł II. Na uroczystość nadania imienia szkołom przybyło wielu gości, m.in. biskup diecezji sosnowieckiej, ks. Adam Śmigielski i wojewoda małopolski Jerzy Adamik – formalny odbiór inwestycji, jaką była przebudowa głównego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową na rondo – w auli kluczewskiego Domu Kultury miała miejsce inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego wieku.


Pobierz ppt "Nasza historia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google