Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego ( I )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego ( I )"— Zapis prezentacji:

1 Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego ( I )

2 Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego
Zapalenie płuc Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

3

4 ZAPALENIE PŁUC I. DEFINICJA II. PATOGENEZA III. ROZPOZNANIE
IV. ZABURZENIA CZYNNOŚCI PŁUC V. LECZENIE VI. PRZEBIEG NATURALNY I ROKOWANIE VII. ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH

5  - zapalenie miąższu płuc.
ZAPALENIE PŁUC DEFINICJA  - zapalenie miąższu płuc. Może być wywołane przez czynniki zakaźne i niekazakaźne: bakterie, wirusy, riketsje, chlamydie, grzyby, gazy toksyczne, różne substancje chemiczne Choroby płuc Miller & Kazemi

6 A - Zdolności obronne organizmu B - Rodzaj zakażenia
ZAPALENIE PŁUC PATOGENEZA Wystąpienie zapalenia płuc jest wyrazem zachwiania równowagi pomiędzy zdolnościami obronnymi organizmu a działaniem czynnika zakaźnego. A - Zdolności obronne organizmu B - Rodzaj zakażenia C - Sposób szerzenia się zakażenia i właściwości czynników zakaźnych Choroby płuc Miller & Kazemi

7 Zdolności obronne organizmu
ZAPALENIE PŁUC PATOGENEZA Zdolności obronne organizmu Znaczenie saprofitycznej flory bakteryjnej. Rola aparatu rzęskowego i odruchu kaszlowego. Wpływ upośledzenia czynności głośni i odruchu wymiotnego na aspirację z jamy ustno-gardłowej. Mechanizmy obronne dróg oddechowych - humoralna i komórkowa odporność immunologiczna - fagocytoza i zabijanie komórek (bakterii) przez makrofagi i neutrofile - zależne od dopełniacza niszczenie komórek (bakterii) Choroby płuc Miller & Kazemi

8 Zależy od okoliczności nabycia
ZAPALENIE PŁUC PATOGENEZA Rodzaj zakażenia Zależy od okoliczności nabycia pogrypowe gronkowcowe zapalenie płuc paciorkowcowe zapalenie płuc u poborowych miejskie zapalenia płuc: ~ 2/3 - bakterie (zwykle pneumokoki) ~ 1/3 - wirusy lub mykoplazmy szpitalne zapalenia płuc - do 5% hospitalizowanych aspiracja flory bakteryjnej górnych dróg oddechowych aspiracja bakterii z zewnątrz (nebulizatory, wentylatory) personel i sprzęt szpitalny SZPITALNE ZAPALENIA PŁUC lata S.pneumoniae, H.influenzae, S.pyogenes lata S.aureus lata Pseudomonas i Enterobacteriaceae flora G(-): rzadko w zapaleniach miejskich często u chorych z upośledzoną odpornością: przewlekła choroba płuc, alkoholizm, cukrzyca, antybiotykoterapia Wirusy i grzyby: raczej u chorych ze zmniejszoną odpornością W patogenezie szpitalnego zapalenia płuc istotną rolę odgrywa aspiracja flory bakteryjnej górnych dróg oddechowych oraz: zmiana prawidłowej flory bakteryjnej gardła wskutek antybiotykoterapii rozwój szczepów szpitalnych w jamie nosowo-gardłowej aspiracja do tchawicy zapoczątkowuje zakażenie dolnych dróg oddechowych upośledzone oczyszczanie dróg oddechowych ułatwia zakażenie Choroby płuc Miller & Kazemi

9 Sposób szerzenia się zakażenia
ZAPALENIE PŁUC PATOGENEZA Sposób szerzenia się zakażenia Choroby płuc Miller & Kazemi

10 Właściwości czynników zakaźnych
ZAPALENIE PŁUC PATOGENEZA Właściwości czynników zakaźnych Choroby płuc Miller & Kazemi

11 Podstawa rozpoznania zapalenia płuc - badanie radiologiczne klp.
ZAPALENIE PŁUC ROZPOZNANIE Podstawa rozpoznania zapalenia płuc - badanie radiologiczne klp. Ustalenia czynnika etiologicznego: WYWIAD OBJAWY PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE PLWOCINA RTG KLP ZESPOŁY KLINICZNE Choroby płuc Miller & Kazemi

12 ZAPALENIE PŁUC ROZPOZNANIE Wywiad Większość przypadków - osłabienie odporności lub w przebiegu innej choroby Choroby płuc Miller & Kazemi

13 ograniczone na pewnej przestrzeni stłumienie opukowe rzężenia
ZAPALENIE PŁUC ROZPOZNANIE Wywiad Objawy podmiotowe gorączka, dreszcze, kaszel, ból opłucnowy, duszność Objawy przedmiotowe: ograniczone na pewnej przestrzeni stłumienie opukowe rzężenia tarcie opłucnowe często gorączka i przyspieszenie oddechu Korelacja pomiędzy bad.fizycznym a bad.radiologicznymi - 42% Choroby płuc Miller & Kazemi

14 Największa wartość diagnostyczna - uzyskana w czasie głębokiego kaszlu
ZAPALENIE PŁUC ROZPOZNANIE Plwocina Nie zawsze przedstawia procesy zachodzące w dolnych drogach oddechowych Największa wartość diagnostyczna - uzyskana w czasie głębokiego kaszlu Badanie makroskopowe - rzadko przydatne plwocina rzadka i uwodniona - zakażenia niebakteryjne plwocina śluzowata - zakażenia bakteryjne plwocina rdzawa - pneumokoki plwocina ciemnoczerwona, gęsta - Klebsiella Badanie mikroskopowe - podstawowe znaczenie Typizacja antygenowa Posiewy Nie zawsze przedstawia procesy zachodzące w dolnych drogach oddechowych Największa wartość diagnostyczna - uzyskana w czasie głębokiego kaszlu Badanie makroskopowe - rzadko przydatne Badanie mikroskopowe - podstawowe znaczenie Metody uzyskiwania plwociny: barwienie metodą Grama posiewy nakłucie tchawicy bronchofiberoskopia aspiracyjna biopsja cienkoigłowa otwarta biopsja płuca Choroby płuc Miller & Kazemi

15 Badanie radiologiczne klp
ZAPALENIE PŁUC ROZPOZNANIE Badanie radiologiczne klp a Występowanie zmian radiologicznych jest modyfikowane przez: wiek rozedma nawodnienie Choroby płuc Miller & Kazemi

16 Badanie radiologiczne klp
ZAPALENIE PŁUC ROZPOZNANIE Badanie radiologiczne klp Choroby płuc Miller & Kazemi

17 PŁATOWE ZAPALENIE PŁUC
Badanie radiologiczne klp PŁATOWE ZAPALENIE PŁUC

18 ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE PŁUC
Badanie radiologiczne klp ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE PŁUC

19 GRONKOWCOWE ZAPALENIE PŁUC
Badanie radiologiczne klp GRONKOWCOWE ZAPALENIE PŁUC

20 GRZYBICZE ZAPALENIE PŁUC
Badanie radiologiczne klp GRZYBICZE ZAPALENIE PŁUC

21 Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny
ROZPOZNANIE Zespoły kliniczne Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny Mykoplazmatyczne zapalenie płuc Wirusowe zapalenie płuc Bakteryjne zapalenie płuc Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny bakterie G(+) Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Staphylococcus aureus bakterie G(-) tlenowe (2% zapaleń płuc typu "miejskiego" 40-60% typu "szpitalnego") Haemofilus influenzae Klebsiella pneumoniae Escherichia coli bakterie beztlenowe (dominująca flora w jamie ustno-gardłowej; 10x więcej niż b.tlenowych) Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny Mykoplazmatyczn zapalenie płuc - 20% wszystkich zap.płuc Wirusowe zapalenie płuc: grypa inne wirusy Bakteryjne zapalenie płuc Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny bakterie G(+) Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Staphylococcus aureus bakterie G(-) tlenowe Haemofilus influenzae Klebsiella pneumoniae Escherichia coli bakterie beztlenowe Choroby płuc Miller & Kazemi

22 Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny
ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny Mykoplazmatyczne zapalenie płuc Choroby płuc Miller & Kazemi

23 Pozapłucne objawy zakażenia mykoplazmami
Choroby płuc Miller & Kazemi

24 Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny
ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny Wirusowe zapalenie płuc: GRYPA Choroby płuc Miller & Kazemi

25 Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny
ROZPOZNANIE Zapalenie płuc bez wykrztuszania plwociny Bakteryjne zapalenie płuc: Legionella pneumophilla i jej podobne Choroby płuc Miller & Kazemi

26 Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny
ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny Bakterie G(+) : Streptococcus pneumoniae

27 Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny
ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny Bakterie G(+) : Streptococcus pyogenes Choroby płuc Miller & Kazemi

28 Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny
ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny Bakterie G(+) : Staphylococcus aureus Choroby płuc Miller & Kazemi

29 Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny
ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny Bakterie G(–) tlenowe: Haemophilus influenzae Choroby płuc Miller & Kazemi

30 Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny
ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny Bakterie G(–) tlenowe: Klebsiella pneumoniae Choroby płuc Miller & Kazemi

31 Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny
ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny Bakterie G(–) tlenowe: Escherichia coli Choroby płuc Miller & Kazemi

32 Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny
ROZPOZNANIE Zapalenie płuc z wykrztuszaniem plwociny Bakterie beztlenowe Choroby płuc Miller & Kazemi

33 ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PŁUC
ZAPALENIE PŁUC ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE PŁUC Wskaźniki objętościowe - zmniejszone w ciężkich postaciach zapalenia (wysięk do światła pęcherzyków i ich zapadnięcie) Ciśnienie w ciężkim zapaleniu płuc zwiększa się ilość wody w tkance płucnej i ilość wydzieliny, co prowadzi do zmniejszenia podatności, a tym samy wzrostem ciśnienia w pęcherzykach płucnych i drogach oddechowych Wymiana gazowa płyn i resztki komórkowe w świetle pęcherzyków utrudniają wymianę gazową. Główną przyczyną hipoksemii jest zaburzenie stosunku V / Q. Choroby płuc Miller & Kazemi

34 ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH
Nawracające zapalenia płuc 93% - inna współistniejąca choroba 24% - PZO, rozedma, niewydolność krążenia, rozstrzenie 33% - choroby ogólnoustrojowe (alkohol, cukrzyca, nowotwór) 36% - j.w. łącznie określanie przyczyny ma sens, gdy nawroty dotyczą tego samego obszaru. Wtedy oprócz badania radiologicznego konieczne jest: bronchoskopia, bronchografia Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc Ropniak opłucnej Choroby płuc Miller & Kazemi

35 ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH
Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego - szereg czynników prowadzących do niedodmy płata środkowego. Zmiany wewnątrzoskrzelowe powodujące całkowite lub częściowe zamknięcie światła oskrzela, z wtórną niedodmą i zakażeniem Przewlekłe zakażenie powodujace powiększenie węzłów chłonnych we wnęce, które uciskają oskrzele płatowe. Przewlekłe zapalenie płata środkowego prowadzące do uszkodzenia struktury pęcherzykowej i zbliznowacenia. Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc Ropniak opłucnej Choroby płuc Miller & Kazemi

36 ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH
Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc - występuje często u chorych nieprzytomnych. Do czynników predysponujących należą: zaburzenia świadomości, osłabienie odruchu wymiotnego, tracheostomia, sonda nosowo-gardłowa Skutki zachłyśnięcia zależą od: objętości, kwasowości (! - pH < 2.5), składników pokarmowych oraz obecnych bakterii Ropień płuc Ropniak opłucnej Choroby płuc Miller & Kazemi

37 ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH
Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc - obszar martwicy tkanki płucnej (zwykle powikłanie zakażenia bakteriami beztlenowymi) występuje często w wyniku zachłyśnięcia. Do objawów klinicznych należą: nawracające stany gorączkowe, wykrztuszanie dużej ilości plwociny RTG: jama komunikująca się z drzewem oskrzelowym. Ropniak opłucnej Choroby płuc Miller & Kazemi

38 ZAPALENIA PŁUC W OKREŚLONYCH SYTUACJACH
Nawracające zapalenia płuc Zespół płata środkowego Zachłystowe zapalenie płuc Ropień płuc Ropniak opłucnej Zakażony ( zwykle G(-)) płyn w jamie opłucnej. Zwykle jest wynikiem zakażenia przez ciągłość, np. w przebiegu zapalenia płuc, zakażenia nadprzeponowego czy pęknięcia przełyku. Również może być wynikiem rozsiewu bakterii w przebiegu zakażenia ogólnoustrojowego, urazu klatki piersiowej, zabiegów chirurgicznych lub diagnostycznych. Płyn występuje często w przebiegu zapalenia płuc - ropniak rzadko. Ropniak częściej u chorych z upośledzoną odpornością. Choroby płuc Miller & Kazemi

39 Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego
Zapalenie płuc Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

40 OPŁUCNA W warunkach prawidłowych jama opłucnowa zawiera 1-20 ml surowiczego płynu Wytwarzanie i wchłanianie oraz prędkość przepływu zależą od: ciśn. hydrostatycznego osmotycznego tkankowego Choroby płuc Miller & Kazemi

41 ODMA OPŁUCNEJ Powstaje przy przedostawaniu się powietrza do jamy opłucnowej: z zewnątrz wskutek urazu - O.POURAZOWA i O.JATROGENNA z miąższu płucnego w wyniku: pęknięcia pęcherza rozedmowego lub pęcherzyków płucnych położonych podopłucnowo u osób pozornie zdrowych - O.SAMOISTNA PIERWOTNA lub przebicia się ogniska chorobowego w przebiegu chorób płuc i oskrzeli (ropnia, tbc, zapalenia i rozedmy płuc i in.) - O.SAMOISTNA WTÓRNA Obraz kliniczny: ból duszność (gwałtowna w odmie typu zastawkowego kaszel Choroby płuc Miller & Kazemi

42 ODMA OPŁUCNEJ Rozpoznanie:
na podstawie badania klinicznego i radiologicznego Leczenie: - odmy pourazowej - zamknięcie chirurgiczne rany penetrującej ścianę klatki piersiowej’ - odmy samoistnej - nakłucie jamy opłucnowej i odessanie powietrza, wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej i zastosowanie ssania - odma samoistna nawracająca - niekiedy torakotomia z wycięciem pęcherzy podopłucnowych Choroby płuc Miller & Kazemi

43 ODMA OPŁUCNEJ

44 ODMA OPŁUCNEJ Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

45 ODMA OPŁUCNEJ

46 ODMA PRAWOSTRONNA Badanie kliniczne Munro & Edwards

47 Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego
Zapalenie płuc Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

48 CHOROBY OPŁUCNEJ U 10 % pacjentów oddziałów wewnętrznych stwierdza się zmiany w opłucnej. Najczęściej - płyn w jamie opłucnej. Obecność płynu w jamie opłucnej - ważny objaw choroby ogólnoustrojowej lub procesu chorobowego obejmującego narządy klatki piersiowej albo dotyczącego samej opłucnej Płyn ten może mieć charakter wysięku lub przesięku. Wysięk powstaje najczęściej w odpowiedzi na czynnik zapalny lub proces nowotworowy. Kryteria LIGHTA: płyn jest wysiękiem jeżeli: stężenie białka w płynie / stęż. białka w surowicy > 0.5 aktywność LDH w płynie > 200 U/ml LDH płynu / LDH w surowicy > 0.6 Choroby płuc Miller & Kazemi

49 ZAPALENIE OPŁUCNEJ SUCHE ZAPALENIE OPŁUCNEJ (pleuritis sicca)
- odczyn opłucnowy bez formowania płynu w jamie opłucnowej. WYSIĘKOWE ZAPALENIE OPŁUCNEJ (pleuritis exudativa) - najczęściej spowodowane zapaleniem gruźliczym (50% chorych) rzadziej wirusowym i bakteryjnym o innej etiologii czy wysiewem nowotworowym

50 ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PŁYNU W JAMIE OPŁUCNEJ
PŁYN W JAMIE OPŁUCNEJ Nakłucie zwiadowcze Próba RIVALTY lub kryterium LIGHTA Ujemna Dodatnia Dodatnia - koniec Opróżnienie Biopsja jamy opłucnej opłucnej Ujemna - torakoskopia Opróżnienie jamy opłucnej Dodatnie - koniec Badanie płynu Ujemne - torakoskopia Choroby wewnętrzne Kokot (red.)

51 ETIOLOGIA PŁYNU w OPŁUCNEJ
PRZESIĘK Wzrost ciśnienia hydrostatycznego: zastoinowa niewydolność krążenia Obniżenie ciśnienia onkotycznego: zespół nerczycowy Drenaż limfatyczny wodobrzusze: marskość wątroby, guz Meiggsa dializa otrzewnowa zapalenie trzustki Choroby płuc Miller & Kazemi

52 ETIOLOGIA PŁYNU w OPŁUCNEJ
WYSIĘK Zapalenie opłucnej spowodowane: zakażeniem: bakteryjnym, tbc, mykoplazmą, grzybami zawałem płuca nowotworami chorobami tkanki łącznej: RZS, LE chorobami autoimmunologicznymi, z.Dresslera, rodzinną gorączką śródziemnomorską infekcjami podprzeponowymi: zapaleniem trzustki, ropniem pooperacyjnym podprzeponowym, dializami przerzuty endometrium lekami: nitrofurantoiną, metysergidem Zamknięciem naczyń chłonnych przez nowotwory ROPNIAK Ropa, mykobakterie, grzyby KRWAWIENIE uraz, nowotwór, zawał płuca, gruźlica PŁYN LIPIDOWY mleczowy z powodu uszkodzenia lub zamknięcia przewodu piersiowego cholesterolowy z powodu gruźlicy, reumatoidalnego zapalenia stawów Choroby płuc Miller & Kazemi

53 Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego
Zapalenie płuc Odma opłucnej Zapalenie opłucnej Niedodma

54 NIEDODMA PŁUC - atelectasis
- oznacza niepełne rozprężenie płuca. Pierwotnie: występuje u noworodków, kiedy bezpowietrzne płuco płodowe nie wypełnia się powietrzem podczas pierwszych ruchów oddechowych. Wtórnie: przejściowe zapadnięcie się płuca (collapsus), tj. przejście płuca powietrznego w stan zmniejszonego upowietrznienia lub całkowitej bezpowietrzności. oskrzele Schemat sieci łącznotkankowej płuca. Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

55 NIEDODMA PŁUC - znaczenie surfakatantu
Wzrost ciśnienia P wewnątrz pęcherzyka o mniejszym promieniu R przy niezmienności napięcia T powoduje opróżnianie się pęcherzyków do coraz większych przestrzeni powoduje stopniowy wzrost niedodmy Obniżenie przez surfaktant napięcia powierzchniowego T ścian pęcherzyka o mniejszym promieniu R. Utrzymanie na jednym poziomie wartości ciśnienia wewnątrzpęcherzykowego niezależnie od fazy oddechowej zapobiega powstaniu niedodmy. T = 20 dyn*cm-1 T = 20 dyn*cm-1 T = 20 dyn*cm-1 T = 5 dyn*cm-1 R R R R 0.01cm 0.01cm 0.005 cm 0.005 cm P = 4 cm H2O P = 8 cm H2O P = 4 cm H2O P = 2 cm H2O p = 2*T R PRAWO LAPLACE’A Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

56 NIEDODMA PŁUC - znaczenie surfakatantu
Wytwarzanie czynnika powierzchniowego zależy od prawidłowego przepływu krwi przez płuca i dostatecznego dowozu tlenu. Zmniejszenie ilości surfaktantu: zawał płuca, działanie bakterii (Str.pneumoniae, P. aeruginosa, Kl. pneumoniae, Proteus), dym tytoniowy, długotrwała tlenoterapia, ROLA SURFAKTANTU Wpływ na napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyka, Przeciwdziałanie przechodzeniu cieczy z kapilarów płucnych do światła pęcherzyków. W warunkach prawidłowych obecność czynnika powierzchniowego reguluje napięcie powierzchniowe w ten sposób, że obniża je podczas wydechu i zwiększa podczas wdechu. Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

57 NIEDODMA PŁUC - wtórna N. OBTURACYJNA - w następstwie zamknięcia oskrzela ciało obce pochodzenia ustrojowego lub pozaustrojowego zmiany chorobowe wychodzące ze ściany oskrzeli ucisk na ścianę oskrzela z zewnątrz N. KOMPRESYJNA - wskutek ucisku na płuco odma samoistna płyn w jamie opłucnej guzy nowotworowe zmniejszenie ruchomości przepony uszkodzenie nerwu przeponowego bóle w jamie brzusznej stany po zabiegach operacyjnych w nadbrzuszu Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

58 NIEDODMA PŁUC - płytkowa
RTG: w postaci pojedynczych lub mnogich cieni linijnych, zwłaszcza w dolnych częściach płuc - częsty objaw zatorów płucnych średnich i drobnych. W wyniku zatkania naczynia z łożyska tętnicy płucnej zmniejsza się ciśnienie wewnątrz-naczyniowe, naczynie wiotczeje i wskutek tego znika oparcie dla miąższu płucnego, który się zapada. Równocześnie zmniejsza się wytwarzanie surfaktantu w niedokrwionym obszarze płuca, co sprzyja rozwojowi niedodmy. Ognisko niedodmowe przybiera postać linijnego zacienienia w obrazie RTG Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

59 NIEDODMA PŁUC - płytkowa
RTG: w postaci pojedynczych lub mnogich cieni linijnych, zwłaszcza w dolnych częściach płuc - częsty objaw zatorów płucnych średnich i drobnych. Chora lat 25 Zator zakrzepowy lewego płuca po zabiegu chirurgicznym. Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

60 NIEDODMA PŁUC RTG: jednolite zacienienie odpowiadające bezpowietrznej części płuca - segmentu lub płata. Kąt przeponowo-żebrowy jest wolny. Rozległa niedodma przeciąga, wskutek nadmiernej kurczliwości zapadniętej tkanki płucnej, w kierunku zapadniętego płuca: serce, wiązki naczyniowe, tchawicę, przez co obnażony zostaje cień kręgosłupa. Nadmierne przejaśnienie płuca zdrowego. Czasem zdrowe płuco zostaje przeciągnięte i powstaje przepuklina śródpiersiowa. Objaw WESTERMARKA - ruch wahadłowy śródpiersia (przemieszczanie się śródpiersia w okresie wdechu w stronę zapadniętego płuca) Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

61 NIEDODMA PŁUC Schemat obrazu RTG niedodmy
A) w początkowym okresie kształt soczewki dwuwklęsłej B) następnie obrzęk tkanki zapalnie zmienionej (consolidatio) - kształt soczewki dwuwypukłej Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

62 NIEDODMA PŁUC OBJAWY KLINICZNE:
powolny rozwój niedodmy - objawy skąpe (duszność wysiłkowa) nagłe zatkanie oskrzela - duszność, - tachy- i hyperpnoë, - niepokój, - ból w klatce piersiowej, - tachykardia, - sinica (przy znacznym niedotlenieniu) ograniczona ruchomość oddechowa klatki piersiowej po stronie niedodmy przesunięcie tchawicy przemieszczone uderzenie koniuszkowe serca w stronę niedodmy przytłumienie odgłosu wypukowego nad obszarem niedodmy zniesienie drżenia głosowego osłabienie lub zniesienie szmerów oddechowych Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

63 NIEDODMA PŁUC - UPOŚLEDZENIE CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ
niewielkie obszary niedodmy - zwykle brak wyraźnych objawów rozległa niedodma - niewydolność oddechowa: hiperwentylacja płuca zdrowego zjawisko daremnego przepływu efekt przecieku - hipoksemia z normokapnią W miąższu niedodmowym stwierdzono zjawisko czynnego skurczu małych naczyń tętniczych co zmniejsza przepływ krwi przez obszar niewentylowany i zmniejsza domieszkę żylną - odruch von Eulera i Liljestranda. Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)

64 SvO2=40 % PvCO2=46 mmHg PaO2=100 mmHg PaCO2=40 mmHg SaO2=40 %
Nauka o chorobach wewnętrznych Orłowski (red)


Pobierz ppt "Symptomatologia wybranych chorób układu oddechowego ( I )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google