Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tylko Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemu grzechu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tylko Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemu grzechu"— Zapis prezentacji:

1 Tylko Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemu grzechu
3. Mój Zbawiciel

2 Czy nie jest to cieśla, syn Maryi? I powątpiewali o Nim. (Mk 6, 3)

3 Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?
(Mt 8,27)

4 Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!
(Mt 14,28-29) A On rzekł: Przyjdź!

5 Wszedł znów do pretorium
i zapytał Jezusa: Skąd Ty jesteś? (J 19,9)

6 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. (Łk 24, 27)

7 Kim jesteś Panie ?

8 Kim jesteś Dla MNIE, Panie ?!

9 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. (1 J 2,2)

10 (1P 2,24) On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.

11 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. (1P 1,18-19)

12 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. (1J 4,10)

13 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. (Flp 2,9-11)

14 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. (Dz 4,12)

15 A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. (…) I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. (1Kor 15,17-22)

16 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. (J 15,15)

17 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 19,19)

18 A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
(Mt 28,20)

19 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne”. (J 3,16)

20 Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14,6)

21 Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony.
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (J 10,9.11)

22

23 Jeżeli więc ustami twoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,9-10)

24

25 4. Wiara i nawrócenie Jezus moim Panem!
Aby nawiązać przyjaźń z Bogiem i móc doświadczać Jego miłości, musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. 4. Wiara i nawrócenie Jezus moim Panem!

26


Pobierz ppt "Tylko Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemu grzechu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google