Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria wyboru formy prawnej. Działalność gospodarcza: Może dotyczyć: działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria wyboru formy prawnej. Działalność gospodarcza: Może dotyczyć: działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria wyboru formy prawnej

2 Działalność gospodarcza: Może dotyczyć: działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, a także działalności zawodowej

3 Musi mieć charakter: zarobkowyzorganizowanyciągły Działalność gospodarcza:

4 Osoba fizyczna Osoba fizyczna to przyjęte w prawie określenie każdego człowieka występującego jako podmiot w stosunkach prawnych

5 Zdolność prawna Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego

6 Zdolność do czynności prawnych Zdolność do czynności prawnych to zdolność do nabywania, kształtowania praw i zaciągania zobowiązań własnym działaniem

7 Osoba prawna Osobami prawnymi są: - Skarb Państwa, - Skarb Państwa, - inne jednostki organizacyjne, - inne jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną

8 Osoba prawna posiada: zdolność prawną zdolność do czynności prawnych Osoba prawna

9 Podział osób prawnych osoby prawne typu korporacyjnego, osoby prawne typu zakładowego osoby prawne gospodarcze osoby prawne, których celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej

10 Skarb państwa Skarb Państwa jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych Tworzą go wszystkie państwowe jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej

11 Przedsiębiorca wg obowiązującego prawa osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą

12 Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej Przedsiębiorca wg obowiązującego prawa

13 Opodatkowanie Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, w formie karty podatkowej, w formie ryczałtu od dochodów ewidencjonowanych

14 Zasady ogólne Wybór opodatkowania na zasadach ogólnych wiąże się z możliwością dokonania dalszego wyboru, tzn.: opodatkowania według skali progresywnej opodatkowania według skali liniowej Opodatkowanie

15 Działalność jednoosobowa ZALETY: najprostsza pod względem prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej procedura założenia nie jest skomplikowana i nie wymaga ponoszenia nadmiernych kosztów rozszerzenie czy likwidacja działalności nie są związane z nadmiernymi trudnościami

16 ZALETY c.d.: działalność wiąże się z korzystnym opodatkowaniem – istnieje możliwość wyboru liniowej stawki podatkowej (19%), możliwość odliczenia od dochodu różnego rodzaju wydatków, takich jak np. samochód wraz z kosztami eksploatacji, komputer, oprogramowanie, sprzęty RTV, narzędzia czy rachunki telefoniczne Działalność jednoosobowa

17 ZALETY c.d.: prowadzenie księgowości jest łatwiejsze i tańsze, niż w wypadku innych form wykonywania działalności gospodarczej niezależność, samodzielne podejmowanie decyzji większa możliwość korzystania z pomocy finansowej państwa Działalność jednoosobowa

18 WADY: płynność finansowa jest uzależniona od kapitału początkowego przedsiębiorcy przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania publiczne i prywatnoprawne Działalność jednoosobowa

19 11-4-1 WADY c.d.: cały ciężar odpowiedzialności za organizację prowadzonego przedsięwzięcia spoczywa na przedsiębiorcy (kierowniku jednostki w rozumieniu prawa podatkowego) Działalność jednoosobowa


Pobierz ppt "Kryteria wyboru formy prawnej. Działalność gospodarcza: Może dotyczyć: działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google