Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Duch Święty w Starym Testamencie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Duch Święty w Starym Testamencie"— Zapis prezentacji:

1 Duch Święty w Starym Testamencie

2 Duch Święty w historii zbawienia

3 Prorok Ezechiel "I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali." Ez 36,26-27 To nie moja prezentacja Dał mi ją gość ze strony : Nie należy so mnie Proszę o ocenę 1 Życzę miłego dnia  Prorok Ezechiel na fresku autorstwa Michała Anioła - Kaplica Sykstyńska w Rzymie

4 Prorok Izajasz o Zbawicielu
,,I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej" (Iz 11, 1-2).

5 "Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym." Łk 1,35

6 Jezus zapowiada Ducha Świętego

7 „Ja zaś będę prosił Ojca , a innego pocieszyciela da wam ,aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie." J 14,17

8 Dzieje Apostolskie "ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi." Dz 1,8

9 Zesłanie Ducha Świętego
1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - 9 1 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. 13 «Upili się młodym winem» - drwili inni.

10 Wierzę w Ducha Świętego

11 "Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego." J 3,5 "To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem." J 3,6

12 Symbole ducha świętego
Woda –oznacza działanie ducha Świętego w sakramencie chrztu .Woda chrzcielna oznacza narodzenie do życia Bożego ,które jest nam udzielane w duchu Świętym

13 Namaszczenie - Symbolika namaszczenia olejem także oznacza Ducha Świętego. We wtajemniczeniu chrześciajńskim jest ono sakramentalnym znakiem bierzmowania.

14 Ogień - Podczas gdy woda oznacza narodzenie i płodność życia, ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Duch Świętego

15 Gołębica - Na końcu potopu wypuszczona przez Noego gołębica powraca, niosąc w dziobie świeżą gałązkę z drzewa oliwnego na znak, że ziemia znowu nadaje się do zamieszkania. Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty w postaci gołębicy i spoczywa na Nim.


Pobierz ppt "Duch Święty w Starym Testamencie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google