Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chrzest Duchem Świętym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chrzest Duchem Świętym"— Zapis prezentacji:

1 Chrzest Duchem Świętym

2 Sztandarowy tekst: Dzieje Apostolskie 1:
4 A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; 5 Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. 8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dzieje Apostolskie 2: 1 A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2 I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. 3 I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. 4 I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

3 Czym jest Chrzest Duchem Św.?
Każdy CHRZEST jest inicjacją, formą przeobrażenia, naznaczenia, wprowadzenia, obrzędu, rytuału Słowo CHRZEST jest umownym tłumaczeniem greckiego słowa baptismós, które dosłownie znaczy zanurzenie Zanurzenie zwane CHRZTEM może dokonać się zarówno w fizycznej wodzie, jak i w niewidzialnym Duchu Świętym

4 Chrzest Duchem Świętym jest:
Formą duchowej inicjacji, wprowadzeniem w nową przestrzeń duchowego życia, Namacalnym doświadczeniem Wyraźnym uposażeniem do nowego rodzaju uwielbienia oraz określonych zadań kościoła Warunkiem do realizowania wielkiego posłannictwa

5 Dwa nowotestamentowe doświadczenia:
Mrk.1:8 Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Mrk.1:9-10 Jezus … został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica. Dz.8: 14 A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, 15 Którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. 16 Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 17 Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Dz.19: 5 A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 6 A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. Jn.14:17 bo przebywa wśród was i w was będzie (Gal.4:6) Dzieje Apostolskie 11:15 A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. Dzieje Apostolskie 19:6 A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

6 Co z tymi, którzy nie doświadczyli?
Są zbawieni przez wiarę. Są świątynią Ducha Świętego. Są współdziedzicami wszystkich Bożych obietnic, nawet jeśli z nich nie korzystają (Dz.2.38 A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 39 Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.) Mogą wypełniać się Duchem Świętym i wzrastać w doświadczaniu Jego działania Jeśli będę dolewał wody do kubka bez końca, ostateczny wynik będzie podobny do chrztu

7 Czy muszę to przyjąć? A jak nie chcę?
Nie musisz!! Możesz być zbawiony i będziesz kochany nie przyjmując wielu rzeczy od Boga. Ciało nie chce rzeczy duchowych, ale Bóg do niczego nie zmusza. Pomyśl: jak Boże dziecko może pozwolić sobie na odrzucenie lub zaniedbanie czegokolwiek, co jest oferowane mu przez Boga, a co dopiero priorytetowego doświadczenia Nowego testamentu? Sugestia: zechciej wziąć wszystko, co Bóg ma dla Ciebie!

8 Jak można przyjąć Chrzest Duchem Świętym?
Dz.5:32 posłuszeństwo (opamiętanie 2:38 zakłada kolejność po naszym narodzeniu). Gl.3:2 słuchanie z wiarą (Dz.10:44) albo..... Jn.7:37-39 pragnienie z wiarą albo..... Dz.1:4,14 oczekiwanie albo..... Dz.8:15 modlitwę o Ducha Świętego: a. Ufną 1Jn.5:14,15. b. Wytrwałą Łk.11:9,10. c. Zdecydowaną Łk.11:5-13; Jk.1:6 albo..... Dz.8:17; 19:6 włożenie rąk apostołów albo..... Dz.9:10,17 włożenie rąk laika, albo wszystko razem.


Pobierz ppt "Chrzest Duchem Świętym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google