Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paulina Gajer To1012a PODSUMOWANIE ĆWICZEŃ. Ćwiczenie 1 Nazywam sie Paulina Gajer.Mieszkam w krakowie mam 20 lat.Urodzilam sie w Krakowie.Moimi rodzicami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paulina Gajer To1012a PODSUMOWANIE ĆWICZEŃ. Ćwiczenie 1 Nazywam sie Paulina Gajer.Mieszkam w krakowie mam 20 lat.Urodzilam sie w Krakowie.Moimi rodzicami."— Zapis prezentacji:

1 Paulina Gajer To1012a PODSUMOWANIE ĆWICZEŃ

2 Ćwiczenie 1 Nazywam sie Paulina Gajer.Mieszkam w krakowie mam 20 lat.Urodzilam sie w Krakowie.Moimi rodzicami sš Jarek i Ada z domu Bizon. Ojciec, z wykształcenia jest mechanikiem samochodowym i pracuje w prywatnym zakładzie naprawczym. Matka jest krawcowš i pracuje w zakładzie krawieckim.W roku 1997 rozpocz ę łam nauk ę w Szkole Podstawowej nr 9 im. EF wPo jej uko ń czeniu kontynuuj ę nauk ę w gimnazjum nr 4 im. Stefana Batorego. Osišgam bardzo dobre wyniki w nauce.Moje zainteresowania wiš ż š si ę z przedmiotami œcisłymi. Brałam udział w szkolnym konkursie biologicznym, w którym zaj ę łam miejsce w pierwszej siódemce laureatów.Po uko ń czeniu trzeciej klasy pragn ę kontynuowa ć nauk ę w liceum pewnego dania b ę dšc u kole ż anki wybrałyœmy si ę do lasu na grzyby.Chodziłyœmy po lesie,zbierałyœmy grzyby,jadłyœmy maliny.Czas szybko mijał...w pewnym momencie zapytałam Ani ę,która jest godzina.Ona odpowiedziała mi, ż e 19.Zapytałam czy ju ż wracamy.Anii bardzo si ę podobało w lesie i nie chciała wraca ć do domu.wi ę c poszłyœmy w głšb lasu.Robiło si ę ju ż ciemno,chciałam wraca ć do domu moja przyjaciółka powiedziała,abym si ę nie martwiła bo ona zna drog ę do domu.Po pewnym czasie Ania zacz ę ła si ę rozglšda ć po lesie ze strachem w oczach.Zapytałam co si ę dziej ę.Ona mi powiedziała wtedy, ż e nie wie gdzie jesteœmy.Telefonu ż adna z nas nie miała.Zacz ę łyœmy panikowa ć.Robiło si ę coraz bardziej ciemno,ja płakałam bo nie wiedziałam co mam robi ć ze strachu.Ania mówiła, ż e zapewne zaraz znajdzie drog ę powrotnš do jej domu.Martwiłam si ę,poniewa ż miałam by ć w domu jeszcze przed zmierzchem a tu ju ż si ę ciemno prawie robiło.Moi rodzice pewnie martwiš si ę czy nic mi si ę nie stało. Wtedy Ania ujrzała z gł ę bi lasu jakšœ chatk ę.Pobiegłyœmy tam szybko i zapytałyœmy któr ę dy mamy si ę uda ć do domu Ani.Starsza pani wskazała nam drog ę.Szcz ę œliwe szłyœmy szybkim krokiem drogš wskazanš przez staruszk ę.Nagle wyszłyœmy na drog ę koło domu Ani. Po wejœciu do domu Anii zadzwoniłam do rodziców, ż e zabłšdziłyœmy z Aniš w lesie,ale ju ż jesteœmy w domu, ż eby si ę o mnie nie martwili. Wtedy Ania odprowadziła mnie i poszłam do domu,gdzie opowiedziałam rodzicom mojš dzisiejszš histori ę.

3 Ćwiczenie 2

4 Ćwiczenie 3a

5 Ćwiczenie 3b

6 Ćwiczenie 4

7 Ćwiczenie 5a

8 Ćwiczenie 5 b

9 Ćwiczenie 6


Pobierz ppt "Paulina Gajer To1012a PODSUMOWANIE ĆWICZEŃ. Ćwiczenie 1 Nazywam sie Paulina Gajer.Mieszkam w krakowie mam 20 lat.Urodzilam sie w Krakowie.Moimi rodzicami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google