Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PEDAGOGIZACJA RODZICÓW"— Zapis prezentacji:

1 PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
Jako forma współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym ucznia

2 Pedagogizacja rodziców jest:
nieodłącznym elementem pracy wychowawczej szkoły, formą współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia, działalnością zmierzającą do stałego wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży.

3 CELEM PEDAGOGIZACJI RODZICÓW JEST:
bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych dzięki podniesieniu stopnia ich refleksyjności, wzbogacenie ich świadomości pedagogicznej, kształcenie kultury pedagogicznej rodziców i innych osób zaangażowanych w proces wychowania.

4 Pedagogizacja wpływa na podniesienie jakości wychowania
To właśnie szkoła na skutek bezpośredniej formy kontaktów z rodzicami może wpływać na podniesienie jakości wychowania w rodzinie i poprawę sytuacji dziecka zarówno w domu, jak i w szkole. Szkoła powinna uczyć nie tylko, jak żyć, ale i jak zmieniać życie. To ambitne zadanie szkoła może realizować jedynie we właściwej współpracy z rodzicami uczniów.

5 Główne formy współpracy między szkołą a rodzicami można ogólnie podzielić na:
zinstytucjonalizowane: rady rodziców i rady klasowe, doraźne, takie jak: zebrania ogólnoszkolne, zebrania klasowe, rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami, dni otwarte szkoły, kontakty korespondencyjne (po wcześniejszej akceptacji dyrektora szkoły), uroczystości i imprezy szkolne, wizyty domowe.

6 Własne doświadczenia zawodowe i analiza literatury przedmiotu, skłaniają mnie do sformułowania kilku uogólnień: Pedagogizacja rodziców powinna być prowadzona w sposób nowoczesny, zrozumiały i atrakcyjny dla nich. Poruszana problematyka powinna odpowiadać zainteresowaniom i potrzebom edukacyjnym rodziców oraz uwzględniać problemy wychowawcze występujące w danym środowisku szkolnym.

7 Ważnym zadaniem dyrektorów szkół jest stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizowanej systemowo i opracowanej wspólnie z radą pedagogiczną pedagogizacji rodziców.

8 Rodziców powinien pedagogizować nie tylko pedagog szkolny poprzez różne formy działań, ale także inni nauczyciele oraz wychowawca klasy, który ma najczęstszy kontakt z rodzicami i powinien im służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

9 Pedagogizację należy rozumieć nie jako przekazywanie wiedzy ex cathedra, ale jako okazję do wymiany informacji o dziecku i wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów wychowawczych. Takie rozumienie pedagogizacji wymaga odejścia od dotychczasowej rutyny szkolnej i potraktowania rodziców i uczniów jak rzeczywistych partnerów.

10 Rodziców należy umiejętnie aktywizować do współpracy ze szkołą i korzystania z różnych oferowanych im form pedagogizacji, które powinny się stać stałym elementem życia szkolnego.

11 Pedagogizacją należy objąć również nauczycieli, aby poszerzać ich wiedzę psychopedagogiczną i pomóc im w poprawie relacji interpersonalnych z rodzicami i uczniami.

12 Jakie tematy należy wybrać na spotkania z rodzicami?
Omawiające rozwój psychofizyczny dziecka. Poruszające potrzeby dziecka, jego zainteresowania. Dotyczące problemów okresu dojrzewania. Zagrożenia okresu adolestencji. Tematykę dotyczącą bezpieczeństwa. Wzbogacające umiejętności wychowawcze.

13 Pedagogizacja rodziców musi być prowadzona z dużym taktem
Pedagogizacja rodziców musi być prowadzona z dużym taktem. Mamy bowiem do czynienia z osobami dorosłymi, które posiadają własne doświadczenia życiowe, wychowawcze, które mają utrwalone poglądy i postawy. Musimy pamiętać o tym, że rodzice reprezentują różny poziom kulturalny, moralny i intelektualny. Dziękuję


Pobierz ppt "PEDAGOGIZACJA RODZICÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google