Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM NR 21 we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM NR 21 we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM NR 21 we Wrocławiu
szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów

2 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

3 Pomagamy w adaptacji nowym uczniom
TYDZIEŃ INTEGRACYJNY Dzień 1 – rozpoczęcie roku szkolnego Dzień 2 - spotkanie z wychowawcą klasy, sprawy organizacyjne, przekazanie informacji o zaplanowanych działaniach tygodnia integracyjnego Dzień 3 – Uczniowie - zajęcia z wychowawcą, zwiedzanie szkoły, tworzenie kodeksów klasowych, warsztaty integracyjno-adaptacyjne, Rodzice - spotkanie z wicedyrektorem, pedagogiem, psychologiem, wychowawcą Dzień 4 - zajęcia integracyjne, wybory samorządów klasowych, zajęcia w bibliotece szkolnej – włączenie uczniów klas I w poczet czytelników Dzień 5 - rajd integracyjny – zajęcia w terenie, sportowe konkurencje międzyklasowe, wręczenie zdobytych w tym dniu dyplomów i pucharów autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

4 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

5 autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek
Kontakt z rodzicami E-dziennik (system kontroli frekwencji i postępów w nauce) Konsultacje indywidualne nauczycieli autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

6 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

7 autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek
Wspieramy uczniów rozpoznajemy trudności dydaktyczne na początku klasy pierwszej i ukierunkowujemy pomoc w zależności od problemu, realizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, uruchamiamy pomoc koleżeńską wśród uczniów tzw. „pogotowie naukowe” prowadzimy program „Jestem”, realizowany w formie zajęć psychoedukacyjnych (osobno dla chłopców i dziewcząt), który ma za zadanie podnieść samoocenę oraz wzmocnić kompetencje w zakresie komunikacji. autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

8 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

9 autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek
Baza szkoły autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

10 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

11 autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek
Promujemy zdrowie autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

12 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

13 Projekty i programy edukacyjne
Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów, Wrocławska Koncepcja Edukacyjna „Od przedszkola do gimnazjum” Szkolny Program Orientacji Zawodowej, Liga klas, Szkolna Liga Naukowa, Projekt „Matematyka kluczem do sukcesu”, Program „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” Program „Techniki sprawnego uczenia się”, Profilaktyka wad postawy – kampania „Trzymaj się prosto”, Projekt „Obóz naukowy”, Projekt „Przywróćmy pamięć” „Drugie życie elektrośmieci”, „Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci” autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

14 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

15 Rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania
Przegląd Talentów Szkolny Nobel Koła przedmiotowe Indywidualne programy nauki autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

16 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach i turniejach, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

17 autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek
Konkursy i turnieje autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

18 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

19 Rozwijamy kompetencje społeczne uczniów
Parlament Uczniowski Inicjatywy obywatelskie Dzień Samorządności Wolontariat autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

20 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

21 Uczymy poszanowania tradycji
JASEŁKA DZIEŃ WIOSNY ANDRZEJKI PASOWANIE WALENTYNKI BAL ABSOLWENTA autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

22 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

23 autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek
Rywalizacja sportowa autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

24 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

25 autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek
Wycieczki, dyskoteki autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

26 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

27 autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek
Wymiana uczniów autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

28 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy, promujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

29 Alternatywne formy spędzania czasu wolnego
autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

30 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy, promujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, proponujemy atrakcyjną ofertę biblioteki szkolnej, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

31 autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek
Biblioteka szkolna Szkolne Centrum Informacji, Mediateka, ogólnoszkolna pracownia dydaktyczna, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, nauczyciele bibliotekarze wspierający proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

32 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, dysponujemy nowoczesną bazą, dostosowaną do potrzeb uczniów oraz spójną z aktualnymi wyzwaniami edukacyjnymi, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy, promujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, proponujemy atrakcyjną ofertę biblioteki szkolnej, zapewniamy opiekę medyczną i zaplecze socjalne dla uczniów, autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

33 Opieka medyczna i zaplecze socjalne
autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

34 Przyjazna i bezpieczna szkoła, ponieważ:
pomagamy w integracji nowym uczniom - Tydzień Integracyjny, utrzymujemy stały kontakt z rodzicami uczniów, pracujemy z uczniami o obniżonych możliwościach intelektualnych w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wpieramy również uczniów nieśmiałych, diagnozujemy środowisko szkolne pod względem potrzeb oddziaływań profilaktycznych, promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy profilaktykę uzależnień, realizujemy programy i projekty edukacyjne, współpracujemy w tym zakresie z odpowiednimi placówkami i instytucjami, wspieramy uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcamy do brania udziału w konkursach, turniejach, rozwijamy kompetencje społeczne uczniów, uczymy poszanowania tradycji, organizujemy i uczestniczymy w zawodach i turniejach sportowych uczniów, wyjeżdżamy na wycieczki, urządzamy dyskoteki, organizujemy wymianę uczniów ze szkołami z Europy, promujemy alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, proponujemy atrakcyjną ofertę biblioteki szkolnej, zapewniamy opiekę medyczną i zaplecze socjalne dla uczniów, mamy w szkole monitoring, zatrudniamy ochronę. autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

35 autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek
Monitoring i ochrona autorzy prezentacji: Iwona Czubata, Izabela Piekarek

36 GIMNAZJUM NR 21 we Wrocławiu
szkoła bezpieczna i przyjazna dla uczniów


Pobierz ppt "GIMNAZJUM NR 21 we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google