Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LASY W POLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LASY W POLSCE."— Zapis prezentacji:

1 LASY W POLSCE

2 Las to nie tylko zbiorowisko drzew – to także system żywych organizmów
Las to nie tylko zbiorowisko drzew – to także system żywych organizmów. Pod dachem igieł i liści żyje mnóstwo małych i dużych zwierząt: jednokomórkowców, ślimaków, owadów, płazów, ptaków, gadów i ssaków. Rozmieszczone są one na różnych piętrach lasu: w koronach drzew, na pniach, pomiędzy krzakami i młodymi drzewami, w liściach i runie leśnym. Obecne lasy mają coraz mniej wspólnego z tymi sprzed tysiąca lat. Na terytorium naszego kraju przeważają lasy iglaste – jest to ponad ¾ wszystkich lasów, natomiast wśród nich dominuje sosna Wynika to z jej dużej tolerancji i szybkiego tempa jej wzrostu Wśród drzew liściastych najwięcej jest dębów, buków i grabów. Stan zdrowotny naszych lasów nie przedstawia się najlepiej. Całkowicie zdrowych jest 6%. Blisko połowa natomiast jest uszkodzona. Najważniejsze typy lasów to: lasy liściaste lasy iglaste lasy mieszane

3 Las liściasty W Polsce ze względu na skład gatunkowy
Lasy liściaste to typ lasów charakteryzujących się dominacją drzew liściastych. Charakter jego zmienia się wraz ze zmianą regionu geograficznego, a co za tym idzie klimatu. W Polsce ze względu na skład gatunkowy i wilgotność wyróżnia się kilka typów lasów liściastych: Grąd – żyzny las wielogatunkowy z dębem, grabem i klonem. Łęg– las występujący nad wodą, okresowo zalewany. Dominują olsza, wierzba, topola, jesion. Ols – zwany też olszyną, występuje na bagnach. Główne drzewa to olsza oraz jesion i świerk. Buczyna– las dużym udziałem buka Bór mieszany – rośnie tam głównie dąb i sosna z domieszką drzew liściastych.

4 Grąd Łęg Ols Buczyna Bór mieszany

5 Las iglasty Istnieje też inny podział:
Lasy sosnowe suche – rosną na suchych glebach, a dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, w runie natomiast mchy i porosty. Lasy sosnowe świeże – występują na dość wilgotnych glebach, w runie spotkać można wrzosy, borówki, jagody czarne; czasem rosną drzewa liściaste. Lasy sosnowe bagienne – pojawiają się na torfowych, podmokłych glebach. Drzewa są mniejsze, a w runie występują głównie mchy. Lasy iglaste występują głównie na słabych glebach bielicowych. Ze względu na dominujący gatunek lasy iglaste można podzielić na: lasy sosnowe lasy świerkowe lasy jodłowe.

6 Lasy sosnowe Lasy świerkowe Lasy jodłowe

7 Las mieszany Składa się przede wszystkim z sosny pospolitej oraz dębu, świerku, modrzewiu, brzozy, topoli i osiki.

8 PRZYCZYNY POŻARÓW Główne przyczyny:
podpalenia - to > 45% wszystkich pożarów nieostrożność dorosłych - to 20–25% awarie linii energetycznych transport kolejowy transport drogowy   przerzuty ognia z niefrasobliwie wypalanych łąk, czy ściernisk wyładowania atmosferyczne, od popularnego pioruna powstaje około 1% pożarów lasów.

9 SKUTKI POŻARÓW W skutek pożarów ponoszone są straty materialne, jednakże bez porównania największe są straty biocenotyczne, które według szacunków są około pięciokrotnie większe od strat materialnych. W wyniku pożarów lasów znacznemu zmniejszeniu ulega również różnorodność biologiczna. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest bowiem całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt, a także zniszczenie siedlisk wielu ich gatunków (w tym gatunków rzadkich i chronionych). Wtórnym efektem negatywnym powodowanym przez pożary lasów są zmiany fizykochemiczne ekosystemów obejmujące zmiany mikroklimatu i gleby.

10

11 Leśny Savoir - vivre W lesie nie używaj ognia.
Ogniska wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma to zachowaj odległość 100 m od granicy lasu. Jeżeli widzisz pożar alarmuj tel: 112 lub 998. Autem nie wjeżdżaj do lasu. Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych; jeżeli nie wiesz gdzie zapytaj leśniczego Czytaj leśne tablice - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny. Śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, przeszkadzają zwierzętom. Obserwuj las zachowując ostrożność. Zwierzęta , które w nim mieszkają są dzikie. Będąc w lesie nie hałasujemy, nie dotykamy zwierząt, nie łapiemy ich, pozostawmy nienaruszone ich domy: mrowiska, gniazda, nory. Pies w lesie powinien być prowadzony na smyczy. Drzewa , rośliny i grzyby to także organizmy żywe – pozostaw nienaruszone, nie kop ich i nie zrywaj. Aby lepiej chronić rośliny i zwierzęta poznaj je!

12 Leśny Savoir - vivre Stałym zakazem wstępu do lasu objęte są:
uprawy leśne do 4 m wysokości; powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; ostoje zwierząt; źródliska rzek i potoków; obszary zagrożone erozją.

13 W lasach zabrania się: zanieczyszczania gleby i wód; zaśmiecania;
rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni; niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic; zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych; rozgarniania i zbierania ściółki; wypasu zwierząt gospodarskich; biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego; wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk; płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt; puszczania psów luzem; hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

14 Stopień zagrożenia pożarowego ustalany jest każdego dnia na podstawie:
wilgotności powietrza; wilgotności ściółki; wysokości opadu. Informacje te umożliwiają określenie czasu i sposobu pracy systemu obserwacyjno-alarmowego. Informacje o stopniu zagrożenia pożarowego przekazywane są również do Straży Pożarnej, służb współpracujących z Lasami Państwowymi i mediów.

15 Nadleśnictwo musi być zaopatrzone w odpowiedni sprzęt na wypadek pożaru.
Wyposażenie bazy w sprzęt i urządzenia przydatne do gaszenia pożarów i dogaszania pożarzysk: lekki samochód patrolowo-gaśniczy (400 l) pług (urządzenie) do mineralizacji gleby sprzęt ręczny hydronetka plecakowa tłumica szpadle, łopaty tablice – kierunkowskazy sprzęt i urządzenia dodatkowe (wg indywidualnych ustaleń i potrzeb): zestaw ciągnik z przyczepą typu beczkowóz pompa pływająca węże tłoczne agregat prądotwórczy,

16 Metody gaszenia pożarów:
tłumienie pożaru za pomocą tłumicy lub gałęzi, tłumienie - zasypywanie ziemią (glebą mineralną), wyorywanie pasa zaporowego, tzw. przerwy ogniowej, wypalanie - kontrolowane spalanie pasa pokrywy gleby, gaszenie wodą, gaszenie wodą z dodatkiem środka zwilżającego, gaszenie pianą, gaszenie hydrożelem

17 Jeśli zobaczysz pożar zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 998


Pobierz ppt "LASY W POLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google