Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOPALIWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOPALIWA."— Zapis prezentacji:

1 BIOPALIWA

2 BIOPALIWA Biopaliwa ze względu na stan skupienia dzieli się na: stałe
płynne gazowe (biogaz)

3 BIOGAZ Biogaz jest mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Biogaz wykorzystywany do celów energetycznych powstaje w wyniku fermentacji: odpadów organicznych na składowiskach odpadów, odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Człowiek może go wykorzystywać na różne sposoby, m. in. do produkcji: energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach energii cieplnej w przystosowanych kotłach

4 Autobus z instalacją na biogaz. Szwecja.

5 CIEKŁE BIOPALIWA Największe znaczenie odgrywają alkohole produkowane z roślin o dużej zawartości cukru oraz biodiesel produkowany z roślin oleistych. W wyniku fermentacji na przykład kukurydzy czy też trzciny cukrowej otrzymuje się etanol i metanol – biopaliwa, które mogą być następnie dodawane do paliw tradycyjnych.

6 BIOMASA Biopaliwa stałe to słoma, specjalne gatunki drzew, odpadki powstałe przy przetwarzaniu trzciny cukrowej, łuski ryżowe Biomasę określa się jako masę materii organicznej, zawartą w organizmach zwierzęcych lub roślinnych.

7 BIOMASA W Polsce z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ok. 10 ton biomasy, co stanowi równowartość ok. 5 ton węgla kamiennego. Podczas jej spalania prawie nie wydzielają się związki siarki i azotu. Powstający gaz cieplarniany - dwutlenek węgla jest asymilowany przez rośliny wzrastające na polach, czyli jego ilość w atmosferze nie zwiększa się. Zawartość popiołów przy spalaniu wynosi ok. 1% spalanej masy, podczas gdy przy spalaniu gorszych gatunków węgla sięga nawet 20%.

8 ROŚLINY ENERGETYCZNE Rośliny energetyczne powinny charakteryzować się:
dużym przyrostem rocznym wysoką wartością opałową znaczną odpornością na choroby, szkodniki stosunkowo niewielkimi wymaganiami glebowymi Istotną sprawą jest również możliwość mechanizacji prac agrotechnicznych związanych z zakładaniem plantacji oraz zbieraniem plonu.

9 ROŚLINY ENERGETYCZNE Wierzba wiciowa Malwa pensylwańska (ślazowiec)
Słonecznik bulwiasty Miskant olbrzymi Miskant cukrowy

10 Wierzba wiciowa

11 Malwa pensylwańska

12 Miskant olbrzymi

13 Miskant cukrowy

14 Słonecznik bulwiasty

15 ZALETY Zmniejszenie zużycia paliw kopalnianych.
Zagospodarowanie bioodpadów (bez konieczności ich utylizacji (biogaz)). Łatwość magazynowania i wykorzystywania w zależności od potrzeb (transport i magazynowanie nie pociąga za sobą takich zagrożeń dla środowiska, jak transport czy magazynowanie ropy naftowej bądź gazu ziemnego).

16 WADY Plantacje kukurydzy, trzciny cukrowej, soi z przeznaczeniem na biopaliwa zajmują tereny, które można by wykorzystać pod uprawy roślin na żywność i na paszę dla zwierząt. Zabieranie ziemi pod uprawy w celu produkcji paliw wywołuje wzrost cen żywności. Uprawa surowców na cele energetyczne połączona z ich właściwym nawożeniem powoduje dużą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery Część plantacji energetycznych powstaje na terenach zielonych i zastępuje łąki, bagna, a przede wszystkim lasy.

17 WADY Biopaliwa wymagają nakładów energetycznych w uprawę, transport i przerób chemiczny.

18 WADY Tylko w USA w 2006 r. 1/3 wszystkich upraw kukurydzy była przeznaczona na produkcję etanolu do paliwa. Napełnienie jednego baku paliwa wymaga około 200kg kukurydzy, które pozwoliłyby na wyżywienie jednej osoby przez rok. Jak na razie podstawowym surowcem służącym do produkcji biodiesla w Unii Europejskiej jest olej rzepakowy. Według Oil World, w sezonie 2009/10 w Unii Europejskiej wytłoczono prawie 10 mln ton oleju rzepakowego z około 23 mln ton surowca. Z tej ilości około 3,3 mln ton oleju przeznaczono na cele spożywcze, a około 6,7 mln ton na cele nie żywnościowe – głównie do produkcji biodiesla.


Pobierz ppt "BIOPALIWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google