Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa dzieci Prawa Osobiste

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa dzieci Prawa Osobiste"— Zapis prezentacji:

1 Prawa dzieci Prawa Osobiste
Grupa II Klasa 6c Przygotowali: Michał Mazgaj, Oliwier Nytko, Dominik Furmański, Konrad Budzik i Daniel Marszałek. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie.

2 Motto przewodnie „Nie ma dziecka - jest człowiek”
„Dziecko jest pełnym człowiekiem, choć może innym niż dorośli, w innej skali, lecz pełnym, to nie jest dopiero « zadatek » na człowieka, « człowieczek », ale człowiek już dziś, teraz”. „Prawo dziecka do szacunku” Janusz Korczak

3 Prawo do życia i rozwoju
Ty, tak jak inne dzieci, masz prawo do życia, rozwoju i tożsamości. Państwo, w którym mieszkasz, chroni Twoje życie i stoi na straży twojego bezpieczeństwa (art. 6, art. 7 i art.8 „Konwencji o Prawach Dziecka”). Prawo do życia i rozwoju - oznacza, że nikogo nie wolno pozbawiać życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju.

4 Prawo do tożsamości Każdy z nas ma prawo do : swojego nazwiska,
swojego imienia, znajomości swojego obywatelstwa, wiedzy o swoim pochodzeniu.

5 Prawo do imienia i nazwiska
Każdy z nas jest odmienny i posiada własne imię i nazwisko. Nikt nie może odebrać nam imienia i nazwiska. Nasi rodzice, lub prawny opiekun, po naszym urodzeniu, mają obowiązek nadać nam imię.

6 Poznanie swojego obywatelstwa
Każdy z nas ma prawo do znajomości swojego obywatelstwa, czyli skąd pochodzi i gdzie się urodził. Jest to prawo NIEZBYWALNE, czyli nie można się go pozbyć, sprzedać, etc.

7 Prawo do wolności Każdy z nas ma prawo
do wolności kształtowania i wyrażania swoich poglądów, w dowolnej formie, nie naruszając godności innych osób, do wolności w poszukiwaniu, otrzymywaniu i przekazywaniu informacji, do wolności zrzeszania się i organizowania pokojowych zgromadzeń, do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,

8 Wzajemny szacunek i miłość

9 Prawo do godności i szacunku
Każdy z nas wymaga poszanowania tożsamości, prywatności i godności, albowiem: dziecko jest samodzielnym podmiotem - ze względu na niedojrzałość fizyczną oraz psychiczną wymaga opieki i ochrony prawnej, dziecku powinno się umożliwić normalny rozwój fizyczny, moralny i umysłowy, rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka, a państwo ma wspierać rodzinę, wszystkie dzieci, niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości, mają być traktowane w sposób równy wobec prawa.

10 Naruszenie praw dzieci
walczące dzieci niewolnicza praca dzieci

11 Prawo do nietykalności osobistej
Prawo do nietykalności osobistej gwarantuje nam, że nikt nie może dziecka: bezkarnie bić, wyzyskiwać, zmuszać do pracy, znęcać się fizycznie i psychicznie, więzić, bez pozwolenia naruszać strefy intymnej, seksualnej, dokonywać zamachów na honor i reputację, poniżać, Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przed różnego rodzaju ingerencjami lub zamachami.

12 Bite dzieci widzą świat inaczej

13 Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania.
Każdy z nas ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje: wolność posiadania, przyjmowania lub zmiany swej religii bądź przekonań, jak również manifestowania (indywidualnie lub wspólnie z innymi) swej religii lub przekonań poprzez nauczanie, praktyki religijnej, uczestniczenie w obrzędach i uprawianie kultu, rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami, a także, że nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nie uczestniczenia w praktykach religijnych oraz być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznaniowych.

14 Akty prawne gwarantujące prawa dziecka w Polsce
Konstytucja RP Konwencja Praw Dziecka Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

15 Źródła informacji i zdjęć
Wikipedia Konwencja Praw Dziecka Konstytucja RP Janusz Korczak „Prawo dziecka do szacunku”


Pobierz ppt "Prawa dzieci Prawa Osobiste"

Podobne prezentacje


Reklamy Google