Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym
Opracował: mgr Marian Stasiowski

2 Na dzisiejszej lekcji poznamy:
Zasady wprowadzania informacji do tabeli Stosowanie funkcji suma, średnia Wstawianie i usuwanie kolumn i wierszy Wprowadzanie opisów do tabeli Formatowanie komórek arkusza

3 Ćwiczenie 1. Wprowadź do komórki A2 dwie liczby oddzielone spacją i do komórki B2 również dwie liczby oddzielone spacją. Wprowadź do komórki A4 napis liczba 23, a do komórki B4 liczba 37. Sprawdź, jaki otrzymasz wynik, gdy wpiszesz do tabeli formułę na obliczenie sumy zawartości komórek A2 i B2. Wykonaj to samo dla punktu 2.

4 W komórce C2 i C4 jest wskazany błąd (#ARG).
Arkusz nie rozpoznał w komórkach A2, B2, A4, B4 liczb, tylko tekst, na którym nie można wykonać obliczeń.

5 Ćwiczenie 2. Oblicz swoje miesięczne wydatki, projektując tabelę, do której wpiszesz nazwy kupionych rzeczy, ich ceny i ilość. Oblicz wartość rzeczy każdego rodzaju. Obok liczby oznaczającej cenę towaru wpisz skrót – zł. Sprawdź, czy arkusz umożliwia operację z punktu 3, czy po obliczeniu wartości towarów nie pojawiły się błędy.

6 wskazówka

7 Ćwiczenie 3. Jacek wpisał w różnych wierszach i kolumnach liczby oznaczające kwoty, jakie otrzymywał co tydzień od rodziców i chciałby obliczyć, ile w sumie otrzymał pieniędzy. Do komórki A4 wpisał liczbę 45, do C6 liczbę 30, do E8 liczbę 25, a do F10 liczbę 15. Do której komórki powinien wpisać formułę, aby wynik był poprawny. Wpisz tę formułę.

8 Funkcje standardowe Aby wstawić standardową funkcję należy:
umieścić kursor w komórce pod kolumną danych (lub obok wiersza z danymi) i wstawić odpowiednią funkcję Odszukać ją w wykazie funkcji standardowych i uaktywnić Lub Wpisać do paska formuły: =suma(a1:a2) albo =a1+a2

9 Ćwiczenie 4. Zaprojektuj dowolną tabelę z danymi, w której wykorzystasz wstawianie formuły na dodawanie (suma).

10 Ćwiczenie 5. Nauczyciel w-f poprosił Cię o przygotowanie zestawienia wag, wzrostu i wieku wszystkich chłopców ze szkoły grających w tenisa i policzenie ich średniego wzrostu, wagi i wieku. Zaprojektuj tabele do wprowadzenia danych. Wprowadź przykładowe dane oraz utwórz formułę. Czy wystarczy tylko jedna formuła?

11 wskazówka

12 Wstawianie wierszy i kolumn
Aby wstawić wiersz należy: ustawić kursor w wierszu, przed którym chcemy dodać nowy wiersz Wybrać opcję Wstaw / Wiersze Aby usunąć: ustaw kursor w danym wierszu Wybierz opcję Edycja/Usuń.

13 Ćwiczenie 6. Wykonując ćwiczenie 5, zapomniałeś o wpisaniu danych dwóch kolegów. Do tabeli z ćw. 5 , przed wiersz, w którym umieszczone są formuły, wstaw dwa puste wiersze i wpisz odpowiednie dane. Jeden z kolegów przeniósł się do innej szkoły. Usuń więc cały wiersz z informacjami o nim. Zwróć uwagę na postać formuł po zmianach. Sprawdź, czy poprawny jest zakres adresów komórek w formułach po tych operacjach.

14 Wprowadzanie opisów do tabeli
Projektowanie tabel, to również opisanie kolumn i wierszy tak, aby każdy mógł się zorientować jakie dane znajdują się w tabeli i jakie wykonuje się obliczenia.

15 Formatowanie komórek Każda komórka stanowi oddzielne pole, w którym można zmieniać, kasować, uaktualniać wpisy. Tego dokonujemy najczęściej w pasku formuły. Komórki arkusza można również formatować: zmieniać położenie danych względem krawędzi komórki, Zmieniać czcionkę, jej krój, styl, Zmieniać kolor tekstu, Zmieniać kolor tła.

16 Formatowanie komórek cd.
Aby wykonać formatowanie należy: zaznaczyć określone komórki jako blok Dokonać określonych zmian Zapisać nowy arkusz wraz z poprawkami.

17 Ćwiczenie 7. Poszczególne opisy z ćwiczenia 4 rozmieść na środku komórek i zastosuj czcionkę pogrubioną. Zapisz utworzony plik arkusza w swoim katalogu na dysku twardym.

18 Podsumowanie Jeśli na liczbach wprowadzanych do komórek arkusza mają być wykonywane obliczenia, to do jednej komórki arkusza należy wprowadzić tylko jedną liczbę, Aby korzystać ze standardowych funkcji arkusza, dane dotyczące tej samej informacji należy umieszczać w tym samym wierszu lub kolumnie,

19 Podsumowanie cd. Wstawienie lub usunięcie wiersza danych w arkuszu powoduje, że odpowiednio zmieniają się adresy komórek w zastosowanej formule. Formuła zostaje poprawna.


Pobierz ppt "Projektowanie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google