Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Abc SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Abc SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS."— Zapis prezentacji:

1 abc SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

2 CELE I ZADANIA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
2

3 Szkolne Koła Caritas to organizacja zrzeszająca wolontariuszy – uczniów danej szkoły, którzy pragną podejmować formację miłosierdzia i dzieła charytatywne inspirowane chrześcijańską miłością bliźniego.

4 Struktura Szkolnego Koła Caritas
Opiekun (nauczyciel, katecheta, pedagog) Asystent kościelny (ksiądz, siostra zakonna) Przewodniczący Zastępca Sekretarz Skarbnik

5 Cele i zadania Szkolnego Koła Caritas
Formacja krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego; pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie; rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestnictwa we Mszy św.; troska o zdobywanie wiedzy religijnej, ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym;

6 Cele i zadania Szkolnego Koła Caritas
Działanie rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy; stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez CARITAS takie jak "Tydzień Miłosierdzia", "Św. Mikołaj", Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, zbiórki żywności, pomoc osobom ubogim i samotnym, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci, pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.; współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi prowadzącymi działalność charytatywną m.in.. Parafialne Zespoły CARITAS, organizacje państwowe, samorządowe, społeczne, fundacje, stowarzyszenia itp.

7 SKC – krąg współpracy

8 Działalność SKC

9 Przykłady działań SKC :
Inni Uczniowie ze szkoły – pomoc w nauce, zajęcia wyrównawcze – odwiedziny chorych uczniów w domu, szpitalu – troska o uczniów z indywidualnym tokiem nauczania (pomoc w lekcjach, regularne spotkania, spacery, wyjścia do kina itp.)

10 Przykłady działań SKC :
Społeczność szkolna – montaż słowno-muzyczny „Podaj dłoń”, opowiadający o potrzebie udzielania pomocy bliźniemu; – redagowanie gazetki informującej o pracy Caritas; – wykonanie albumu o znanych osobach, które potrafiły pomagać innym i kochać ich; – prowadzenie dzieł miłosierdzia wraz z zespołem charytatywnym na miarę swoich możliwości.

11 Przykłady działań SKC :
Dzieci z rodzin ubogich – zorganizowanie loterii fantowej z przeznaczeniem dochodu na paczki świąteczne lub wyjazd, np. na basen, do kina; – turniej sportowy; – ognisko z zabawami i konkursami; – wielkopostne skarbonki z przeznaczeniem oszczędności dla dziecka z rodziny w trudnej sytuacji, np. zakup leków, zabawek, książek; – pomoc w organizacji wypoczynku letniego.

12 Przykłady działań SKC :
Ludzie starsi, samotni, chorzy – odwiedziny i wspólne rozmowy; – prace użyteczne, np. sprzątanie mieszkania, ogródka, zakupy; – obdarowywanie własnoręcznie wykonanymi upominkami, np. stroiki świąteczne; – przygotowanie przedstawienia w szkole dla ludzi starszych ze środowiska lokalnego.

13 Miejsce SKC pośród wolontariatu Caritas

14 OBSZARY DZIAŁANIA WOLONTARIATU

15

16

17 „Wielką szansą wychowawczą jest rozwój wolontariatu, który będzie inspirowany duchem ewangelicznym. Może warto byłoby tworzyć młodzieżowe zespoły Caritas w parafiach, czy szkołach”. Benedykt XVI (do biskupów polskich – r.)

18 Dziękuję za uwagę ks. Krzysztof Banasik
z-ca dyrektora Caritas Kieleckiej


Pobierz ppt "Abc SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google