Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak racjonalnie gospodarować energią w szkole ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak racjonalnie gospodarować energią w szkole ?"— Zapis prezentacji:

1 Jak racjonalnie gospodarować energią w szkole ?
Wykonawcy: Krzysiek Okoń Krzysiek Sybidło Dawid Bosek Przemek Rentkowski Jarek Bereda Karol Surkont Patryk Wyszyński

2 Oświetlenie Oświetlenie stanowi ok. 50% całości kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej w szkołach. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła można zaoszczędzić do 80% energii zużywanej na ten cel. Pojawienie się na rynku energooszczędnych świetlówek kompaktowych, które mogą być montowane w tradycyjnych oprawach do żarówek, znacznie obniżyło koszty modernizacji instalacji oświetleniowej.

3 W chwili obecnej nie ma już przeciwwskazań do stosowania energooszczędnych rozwiązań przy krótkich czasach pracy (częste załączenia). W układach z tradycyjnymi świetlówkami rurowymi także istnieją możliwości osiągnięcia znaczących oszczędności energetycznych. Zastosowanie do ich zasilania układów wysokiej częstotliwości pozwala oszczędzić 20-30% energii elektrycznej, powodując jednocześnie podwyższenie komfortu użytkowania oświetlenia poprzez eliminację problemu pulsacji strumienia świetlnego, który bywa często uciążliwy. Układy wysokiej częstotliwości są także mniej kłopotliwe w eksploatacji i ich zastosowanie powoduje wydłużenie trwałości świetlówek.

4 Okna W obiektach szkolnych wymagane są znaczniki strumienie powietrza wentylacyjnego (20 m 3 na osobę na godzinę), w związku z tym straty ciepła na podgrzanie świeżego powietrza mają duży udział w całkowitym bilansie energii. W Polsce najczęściej stosuje się wentylację naturalną, która wymaga stałego napływu powietrza przez nieszczelności okien lub specjalne urządzenia, tzw. nawiewniki.

5 W starych obiektach stolarka okienna jest na ogół w bardzo złym stanie technicznym w normalnych warunkach zapewnia właściwy (a w przypadku silnych wiatrów często zbyt duży) strumień świeżego powietrza. Po wymianie stolarki okiennej na nowoczesną, która charakteryzuje się dużą szczelnością, wentylacja w salach lekcyjnych może ulec drastycznemu pogorszeniu (jeśli okna nie są wyposażone nawiewniki lub ich przekrój jest niedostateczny), co objawia się zwiększoną zawartością w powietrzu dwutlenku węgla i pary wodnej. Zastosowanie nawiewników higrosterowanych (regulowanych wilgotnością powietrza) pozwoli na uniknięcie tych zjawisk. Ich działanie polega na tym, że gdy nie ma ludzi w pomieszczeniu, wilgotność spada i nawiewniki zamykają się, a jeżeli w pomieszczeniu przebywa dużo osób wydzielających parę wodną, to nawiewniki odpowiednio otwierają się doprowadzając odpowiedni strumień świeżego powietrza.

6 Redukcja wentylacji w okresach, gdy uczniowie nie przebywają w szkole, zmniejsza natomiast koszty ogrzewania. Technicznie najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno - wywiewnej, która pozwala na pełną kontrolę strumienia świeżego powietrza we wszystkich pomieszczeniach, a ponadto umożliwia odzysk ciepła z zużytego, podgrzanego powietrza.

7 Kaloryfer Bardzo istotny wpływ na koszty ogrzewania budynku ma źródło ciepła. W przypadku, gdy jest nim ciepło sieciowe, pole do działania dla użytkownika budynku jest ograniczone. W zakresie możliwości użytkowników pomieszczeń pozostaje jednak regulacja temperatury za pomocą termostatów na kaloryferach. Temperaturę można również obniżać w czasie weekendów i przerw świątecznych do poziomu tzw. temperatury dyżurnej, wynoszącej zwykle około °C. Ponadto istotne jest zweryfikowanie mocy zamówionej u dostawcy ciepła, gdyż ma ona często wpływ nawet na 40-50% całkowitych kosztów energii.

8 W przypadku zasilania obiektu w ciepło z lokalnej kotłowni bardzo istotne znaczenie ma jej stan techniczny, poziom zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz rodzaj paliwa. Wpływ na koszty ogrzewania szkół ma również stan techniczny i poziom technologiczny znajdujących się tam instalacji grzewczych. W miarę możliwości należy stosować instalacje mało wodne z zamkniętym naczyniem zbiorczym, z odpowietrzaniem na każdym grzejniku, zaopatrzone w zawory termostatyczne nie dostępne dla uczniów (np. z regulacja temperatury na pionach). Należy też pamiętać, że po ociepleniu ścian i stropów, oraz wymianie okien zapotrzebowanie na ciepło jest niższe i musimy do niego dostosować wielkość i moc grzejników.

9 Termomodernizacja Podstawowym celem termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach

10 Czy rozsądne jest korzystanie z tych urządzeń?

11 Na czym polega niebezpieczeństwo w przedstawionej sytuacji, jeżeli w pobliżu gniazdka bawią się dzieci ?

12 Czy przedstawiona sytuacja zagraża naszemu bezpieczeństwu
Czy przedstawiona sytuacja zagraża naszemu bezpieczeństwu? Czego nie należy robić .

13 Przykłady prawidłowej obsługi energii i urządzeń elektrycznych : - nie należy korzystać z urządzeń elektrycznych z uszkodzoną izolacją gniazdka elektryczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dziećmi nie należy włączać urządzeń elektrycznych jeżeli zostały zamoczone wodą unikać włączania zbyt dużej ilości urządzeń elektrycznych do jednego gniazdka wszelkie awarie sprzętu elektronicznego powinien naprawiać fachowiec podczas kąpieli nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych. - nie należy dotykać mokrymi dłońmi przewodów , gniazdek oraz urządzeń elektrycznych .

14 - nie wyłączać urządzeń elektrycznych poprzez ciągnięcie przewodów z gniazdka komputer podłączać do gniazdka za pomocą listwy zasilającej urządzenie zaopatrzone w przewody z wtyczkami do gniazdka z bolcem powinny być włączone tylko do takiego gniazdka gniazdka w pomieszczeniach w których występuje wilgoć powinny być zabezpieczone pokrywką a wyłączniki folią zabezpieczającą przed dostaniem się wody .

15 KONIEC


Pobierz ppt "Jak racjonalnie gospodarować energią w szkole ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google