Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych
w Bytomiu UL. ŚWIĘTOCHŁOWICKA 10, BYTOM TEL. 032 – 286 – 22 – 19, adres strony:

2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, (trzyletnia)
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel W naszym Zespole Szkół znajdują się następujące szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, (trzyletnia) 2. Technikum fryzjerskie nr (4 – letnie po gimnazjum),

3 W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel www. zsur-bytom.szkolnylider.pl W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: - fryzjer sprzedawca - w klasach wielozawodowych: · mechanik precyzyjny · monter elektronik · monter instalacji gazowych · monter instalacji i urządzeń sanitarnych · monter konstrukcji budowlanych · monter sieci komunalnych · murarz · obuwnik · optyk- mechanik · stolarz · ślusarz piekarz cukiernik · rzeźnik/wędliniarz · mechanik pojazdów samochodowych · elektromonter pojazdów samochodowych · blacharz samochodowy · cieśla · dekarz · drukarz · introligator · garbarz skór · kaletnik · kamieniarz · kuśnierz

4 A także w następujących zawodach: fotograf kominiarz
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel A także w następujących zawodach: fotograf kominiarz koszykarz/plecionkarz kowal kucharz małej gastronomii lakiernik malarz tapeciarz modelarz odlewniczy monter systemów rurociągowych ogrodnik terenów zieleni posadzkarz Pszczelarz i innych… szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły

5 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Eksperci rynku pracy podkreślają, że w Polsce za 5 lat może zabraknąć nawet miliona fachowców – już teraz pojawiające się oferty pracy przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Z najnowszego raportu „Pracujący Polacy” wynika, że wykwalifikowani pracownicy to towar deficytowy, a zatem coraz lepiej opłacany. Warto więc wybrać taką ścieżkę edukacji, która umożliwi zdobycie konkretnych umiejętności udokumentowanych praktyką zawodową.

6 Warunki przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7:
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Warunki przyjęcia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7: świadectwo ukończenia gimnazjum podanie wraz z trzema fotografiami kwestionariusz osobowy karta zdrowia zaświadczenie o przyjęciu na praktykę wystawione przez pracodawcę – druk zaświadczenia można pobrać z naszej strony internetowej lub w sekretariacie szkoły UWAGA!!! Wszystkim chętnym, którzy chcą uzyskać pomoc w znalezieniu pracodawcy w wybranym przez siebie zawodzie – pomagamy!!! Wystarczy przyjść do szkoły, albo skorzystać z naszej strony internetowej Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach rzemieślniczych pod kierunkiem mistrzów posiadających uprawnienia pedagogiczne. Za praktykę uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie netto (na rękę!!!): kl. I – 107,47 zł, kl. II – 134,34 zł, kl. III – 161,22 zł Uczniowie wyróżniający się na praktyce otrzymują dodatkową premię.

7 Wzór umowy ucznia z pracodawcą.
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Wzór umowy ucznia z pracodawcą. Szkoła ściśle współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Katowicach i Cechem Rzemiosł Różnych w Bytomiu, którzy są oficjalnymi partnerami naszej szkoły. Szkoła pomaga w organizacji i poszukiwaniu pracodawcy. Wystarczy przyjść do szkoły, albo skorzystać z naszej strony internetowej.

8 Strona druga umowy ucznia z pracodawcą
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Strona druga umowy ucznia z pracodawcą Jeśli uczeń ma 18 lat to istnieje możliwość podpisania umowy szkoły z pracodawcą, ale wówczas uczeń nie ma statusu pracownika młodocianego i nie otrzymuje wynagrodzenia. Nauczy się jednak zawodu i może zdać egzamin czeladniczy. Praktyka pokazuje, że pracodawca wynagradza ucznia za pracę.

9 Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej musi przynieść do szkoły podpisane przez pracodawcę zaświadczenie, że przyjmie ucznia na praktyczną naukę zawodu . Pamiętaj! to WAŻNE!!! Zaświadczenie uczeń może pobrać ze strony internetowej

10 Nasi oficjalni partnerzy szkoły
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Nasi oficjalni partnerzy szkoły Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Izba Rzemieślnicza w Katowicach to wiodąca instytucja w rzemiośle europejskim mająca kilkudziesięcioletnie tradycje w kształceniu i egzaminowaniu uczniów w zawodach rzemieślniczych. Izba Rzemieślnicza organizuje naszym uczniom kończącym naukę egzaminy czeladnicze, a zdobyty  tytuł czeladnika jest uznawany w całej Europie. Warto odwiedzić stronę internetową

11 Nasi oficjalni partnerzy szkoły
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Nasi oficjalni partnerzy szkoły Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu Cech Rzemiosł w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 3 jest instytucją ściśle współpracującą ze szkołą, niezwykle wspierającą inicjatywy szkoły. Klikając na połączysz się ze stroną internetową Cechu. Warto zapoznać się z informacjami tam zamieszczonymi.

12 Uczeń przechodzi obowiązkowe szkolenie bhp, za które płaci pracodawca.
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Warunkiem przyjęcia do szkoły oprócz deklaracji od pracodawcy o podpisaniu umowy jest przedłożenie w szkole zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodziców ( prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Pracodawca kieruje ucznia do lekarza medycyny pracy, który zleca stosowne badania do konkretnego zawodu. Uczeń przechodzi obowiązkowe szkolenie bhp, za które płaci pracodawca.

13 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel W zawodach – fryzjer, sprzedawca, są prowadzone klasy o tym profilu. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących w szkole prowadzone są zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy. W ramach klasy wielozawodowej prowadzeni są uczniowie z wielu rodzajów zawodów, którzy mają podpisane umowy z pracodawcą. W szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, a raz w roku są wysyłani do centrów kształcenia praktycznego ( np. w Gliwicach, w Rudzie Śląskiej), gdzie przez miesiąc w każdym roku uczą się tylko przedmiotów teoretycznych zawodowych i otrzymują tam oceny.

14 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Nauka kończy się dla sprzedawców i kucharzy małej gastronomii – egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz międzynarodowym certyfikatem EUROPASS. Absolwenci wszystkich zawodów rzemieślniczych uzyskują tytuł czeladnika – uznawany w całej Europie!!!

15 W następujących zawodach:
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Każdy uczeń szkoły zawodowej po uzyskaniu kwalifikacji w danym zawodzie ma możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji na bazie już zdobytych kwalifikacji w poszczególnych zawodach ( skrócona droga dojścia do nowych specjalności lub zdobycia wykształcenia średniego): W następujących zawodach:

16 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Przykładowe zawody: Piekarz Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji T.3. Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Cukiernik Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Sprzedawca Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. Pełny wykaz znajdziesz na naszej stronie internetowej:

17 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel WAŻNE!!! Wielu absolwentów naszej szkoły zawodowej znajdują pracę u swoich pracodawców, którzy sami ich sobie „wychowują”.

18 technik usług fryzjerskich
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Technikum nr 9 (po gimnazjum, czteroletnie) Kształcimy w zawodzie: technik usług fryzjerskich

19 Warunki przyjęcia do 4 – letniego Technikum Fryzjerskiego nr 9:
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Warunki przyjęcia do 4 – letniego Technikum Fryzjerskiego nr 9: Świadectwo ukończenia gimnazjum Podanie wraz z trzema fotografiami Kwestionariusz osobowy Karta zdrowia

20 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w pracowniach fryzjerskich w naszej szkole. Ukończenie szkoły daje tytuł technika usług fryzjerskich oraz Międzynarodowy certyfikat - EUROPASS

21 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe wyposażone w: I. 16 komputerów firmy Microsoft z systemem Windows XP, Vista, 7. II. 16 komputerów firmy Apple Macintosh z systemem Mac OS X.

22 Szkoła posiada nowoczesną pracownię fryzjerską
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Szkoła posiada nowoczesną pracownię fryzjerską

23 GALI UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY NASZEJ SZKOŁY.
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Tradycją naszej szkoły jest organizowanie GALI UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY NASZEJ SZKOŁY. Podczas imprezy swoje umiejętności prezentują: fryzjerzy, cukiernicy i piekarze.

24 Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Szkoła znajduje się w pobliżu przystanku tramwajowego i autobusowego. Dojazd: autobusem: linia: 92, 201, 227, 607 i 127 z dworca autobusowego w Bytomiu z Rynku w Chorzowie oraz od strony Świętochłowic

25 Z raportów o zatrudnieniu w Polsce wynika, że:
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10, tel Postaw na szkołę zawodową!!! Z raportów o zatrudnieniu w Polsce wynika, że: rynek pracy wymaga specjalistów z różnych dziedzin. A ich dzisiaj brakuje! Jeśli chcesz mieć szansę na dobrą stałą pracę idź do szkoły zawodowej! Na wykwalifikowanych pracowników czeka mnóstwo ofert pracy, zarówno w Polsce, jak i za granicą!!!

26 Serdecznie Zapraszamy!!!
Zespół Szkół Usługowo - Rzemieślniczych Bytom ul. Świętochłowicka 10 tel Serdecznie Zapraszamy!!!


Pobierz ppt "Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google