Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE Z RODZICAMI 29.11.2007. OGÓLNE INFORMACJE O SPRAWDZIANIE Data sprawdzianu – 8 kwietnia 2008 roku Czas pracy – 60 minut Liczba punktów do uzyskania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE Z RODZICAMI 29.11.2007. OGÓLNE INFORMACJE O SPRAWDZIANIE Data sprawdzianu – 8 kwietnia 2008 roku Czas pracy – 60 minut Liczba punktów do uzyskania."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE Z RODZICAMI 29.11.2007

2 OGÓLNE INFORMACJE O SPRAWDZIANIE Data sprawdzianu – 8 kwietnia 2008 roku Czas pracy – 60 minut Liczba punktów do uzyskania – 40 Kodowanie pracy Udzielanie odpowiedzi na oddzielnej karcie Sprawdzian ponadprzedmiotowy

3 STANDARDY WYMAGAŃ CZYTANIE – maks. 10 punktów (zad. 1,5,6,8,9,10,12,17,18,19) PISANIE – maks. 12 punktów (zad. 21,25) ROZUMOWANIE – maks. 10 punktów (zad. 2,4,13,14,22,23a,23c,24) KORZYSTANIE Z INFORMACJI – maks. 2 punkty (zad. 7,11) WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE – maks. 6 punktów (zad. 3,15,16,20,23b)

4 WYNIKI ZA POSZCZEGÓLNE UMIEJĘTNOŚCI

5 SKALA STANINOWA Na podstawie standardowej, dziewięciostopniowej, znormalizowanej skali staninowej (ang. stanine – skrót terminu standard nine, standardowa dziewiątka), ustalono dla rozkładu wyników w teście następujące przedziały: najniższy 0 – 15 pkt bardzo niski16 – 20 pkt niski21 – 24 pkt niżej średni25 – 28 pkt średni29 – 32 pkt wyżej średni33 – 35 pkt wysoki36 – 37 pkt bardzo wysoki 38 pkt najwyższy 39 – 40 pkt Średnia klasy = 26,30 punktu Średni wynik z 2002 roku = 29,49 punktu

6 WYNIKI UCZNIÓW 0-15 16-20 21-24 25-28 29-32 33-35 36-37 38 39-40

7 KRYTERIA PUNKTOWANIA Przy pytaniach zamkniętych dostaje się 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź.

8 KRYTERIA PUNKTOWANIA Przy pytaniach otwartych punktowane są poszczególne umiejętności np.: Zad. 23 - Za zapis działania prowadzącego do obliczenia pola prostokąta – 1 punkt - Za zapis iloczynu: pole prostokąta x 40 – 1 punkt - Za poprawne obliczenie pola – 1 punkt - Za poprawne wykonanie mnożenia obliczonego pola przez liczbę 40 – 1 punkt - Podana przez ucznia liczba kursów cysterny (liczba naturalna) jest zgodna z obliczoną przez niego ilością potrzebnej wody.

9 DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ W CELU PODNIESIENIA WYNIKÓW - Zajęcia dodatkowe i zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki (5 godzin w tygodniu) - Kupno książek ze sprawdzianami - Możliwość korzystania ze sprawdzianów w formie elektronicznej (pracownia komputerowa) - Dwa sprawdziany próbne z dokładną analizą

10 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLASY VI Czy jesteś zadowolony ze swoich wyników w nauce? a. tak b. nie c. to zależy od przedmiotu

11 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLASY VI Co robisz, aby poprawić swoje oceny? a. systematycznie przygotowuję się na każdą lekcję (niezależnie od tego czy jest sprawdzian itp.) b. poprawiam oceny z prac klasowych itp. c. proszę o pomoc nauczyciela o indywidualne wytłumaczenie mi zagadnienia, którego nie rozumiem d. jeszcze nie zacząłem poprawiania ocen

12 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLASY VI Czy Wasi rodzice codziennie sprawdzają czy macie odrobioną pracę domową? a. tak, codziennie b. tylko co kilka dni c. wcale tego nie sprawdzają

13 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLASY VI Jak rodzice pomagają Wam w nauce? a. tylko pytają czy wszystko mam zrobione b. odrabiam przy nich prace domowe/ odpytują mnie c. rozwiązują ze mną dodatkowe zadania d. jeśli czegoś nie rozumiem, to tłumaczą jak ich o to poproszę e. zadają dodatkowe zadania f. nic nie robią

14 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLASY VI Czy jeżeli rodzice tylko pytają się o to czy odrobiliście pracę domową (bez zaglądania w zeszyt), to zdarzyło Wam się ich okłamać? a. tak, kilka razy ich okłamałem b. nie sprawdzają zeszytów, więc często mówię, że nie było nic zadane lub że już odrobiłem c. nigdy ich nie okłamałem

15 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLASY VI Czy chciałbyś poprawić swoje oceny? a. tak b. nie c. trudno powiedzieć

16 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLASY VI Jak sądzisz, z czego wynikają Twoje problemy z nauką? I Mam inne zainteresowania/zajęcia i nie starcza mi czasu na naukę. – 46 % II Nie chcę się uczyć, bo nie rozumiem po co. – 0 % III Jestem zmęczony i dlatego nie mogę się uczyć. – 4 % IV Mam słabą pamięć - nic nie wchodzi mi do głowy. – 12 % V W domu umiem, a przy odpowiedzi wszystko zapominam. – 33 % VI Uczę się całe wieczory, często do późna w nocy, a następnego dnia nic z tego nie pamiętam. – 4 % VII Kiedyś były na lekcjach łatwe rzeczy - to umiałem, a to co jest teraz jest tak trudne, że i tak nie zapamiętam. – 4 % VIII Często opuszczam lekcje, a potem nie mogę nadrobić zaległości. – 4 % IX W domu nie mam warunków do nauki (dużo obowiązków, młodsze rodzeństwo). X Gdy proszę rodziców o pomoc, to jej nie otrzymuje.

17 WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLASY VI Jak sądzisz, z czego wynikają Twoje problemy z nauką? - Mam inne zainteresowania/zajęcia i nie starcza mi czasu na naukę. – 46 % - W domu umiem, a przy odpowiedzi wszystko zapominam. – 33 % - Mam słabą pamięć - nic nie wchodzi mi do głowy. – 12 % - Jestem zmęczony i dlatego nie mogę się uczyć. – 4 % - Uczę się całe wieczory, często do późna w nocy, a następnego dnia nic z tego nie pamiętam. – 4 % - Kiedyś były na lekcjach łatwe rzeczy - to umiałem, a to co jest teraz jest tak trudne, że i tak nie zapamiętam. – 4 % - Często opuszczam lekcje, a potem nie mogę nadrobić zaległości. – 4 % - W domu nie mam warunków do nauki (dużo obowiązków, młodsze rodzeństwo). – 4 % - Gdy proszę rodziców o pomoc, to jej nie otrzymuje. – 4 % - Nie chcę się uczyć, bo nie rozumiem po co. – 0 %


Pobierz ppt "SPOTKANIE Z RODZICAMI 29.11.2007. OGÓLNE INFORMACJE O SPRAWDZIANIE Data sprawdzianu – 8 kwietnia 2008 roku Czas pracy – 60 minut Liczba punktów do uzyskania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google