Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bitwy Francji okresu Napoleońskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bitwy Francji okresu Napoleońskiego"— Zapis prezentacji:

1 Bitwy Francji okresu Napoleońskiego

2 Napoleon Bonaparte

3 Urodził się 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce jako drugi syna adwokta,należącego do zubożałej szlachty korsykańskiej. Miał 6 rodzeństwa.Od najmłodszych lat przejawiał geniusz wojenny i taktyczny. Postrach XVIII i XIX Europy, wybitny wódz polityk, mówca .Od roku 1799 Pierwszy Konsul Francj i,od 1804 cesarz Francuzów .Twórca potęgi gospodarczej i militarnej XIX wiecznej Francji. Zmarł 5 maja 1821,na wyspie św.Heleny, gdzie został zesłany po swej największej klęsce pod Waterloo. Okres jego panowania jest zwany Epoką Napoleońską

4 Pierwsze batalie okresu Napoleońskiego
Bitwa pod Marengo – odbyła się 14 czerwca 1800 pomiędzy armią Francji pod dowództwem Napoleona w sile 23 tys. Żołnierzy ,a armią Austrii dowodzoną przez Michaela von Melasa w sile 31 tys. Żołnierzy. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Francji, jej skutkiem było wyparcie Austryjaków z terenów Włoch

5 Bitwa pod Hohenlinden- dobyła się 4 grudnia 1800 pomiędzy armią francuską dowodzoną przez Jeana Victora Moreau’a w sile 56 tys. Żołnierzy ,a armią bawarsko-austryjacką arcyksięcia Austrii Jana Habsburga w sile ok. 63 tys. Żołnierzy. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk Francji ,a najistotniejszym skutkiem było zmuszenie Austrii do podpisania korzystnego dla Francji pokoju w Luneville

6 Bitwa pod Ulm - odbyła się w dniach 8-15 października pomiędzy wojskami Francji dowodzonymi przez Napoleona w sile 150 tys. Żołnierzy ,a wojskiem austryjackimi dowodzonym przez Karla Macka von Leibericha w sile ok. 72 tys. Żołnierzy .Bitwa zakończyła się klęską wojsk austryjackich.

7 Bitwa pod Trafalgarem – bitwa morska, która miała miejsce 21 października 1805,pomiędzy flotą Brytyjską dowodzoną przez admirała Haratio Nelsona w sile 33 jednostek nawodnych ,a połączonymi flotami Francji i Hiszpanii dowodzonymi przez Pierrea Charlesa de Villeneuve w sile 40 jednostek nawodnych .Bitwa zakończyła się porażką floty francusko-hiszpańskiej oraz przekreśliła szanse desantu na Wyspy Brytyjskie ,który planował Napoleon

8 I Faza Bitwy II Faza Bitwy Bitwa pod Austerlitz – (zwana także bitwą III cesarzy)odbyła się 2 grudnia 1805 pomiędzy Wielką Armią dowodzoną przez Napoleona w sile 58 tys. Żołnierzy piechoty , 13 tys. Kawalerii i 139 dział ,a połączonymi siłami rosyjsko-austryjackimi Michaaiła Kutzonowa ( car Rosji )i Jana I Liechtensteina ( cesarz Austrii) w sile 75 tys. Żołnierzy piechoty ,17 tys. Kawalerii i 278 dział.Bitwa zakończyła się całkowitym rozbiciem wojsk Austrii i Rosji oraz umożliwiła Napoleonowi pochód w głąb Europy.

9 Bitwa pod Jeną-Auerstedt – 14 października 1806 to seria starć pomiędzy siłami Francji ,dowodzonymi przez Napoleona i Luisa Nicolasa Davouta ,w sile ok. 117 tys. Żołnierzy ( w obu bitwach) ,a siłami Prus i Królestwa Saksonii dowodzonymi przez Karola Wilhelma Brunszwickiego, Fryderyka Ludwika Hohenlohena i Ernsta Friedricha von Rüchela stojących na czele ok. 111 tys. Żołnierzy.Obie batalie zakończyły się zwycięstwem wojsk francuskich

10 Bitwa pod Heilsbergiem - odbyła się 10 czerwca 1807 pomiędzy Wojsami dowodzonymi przez Napoleona w sile 56 tys. Żołnierzy ,a armią Rosyjską dowodzoną przez gen. Bennigsena w sile ok. 90 tys. Żołnierzy. Bitwa nie została rozstrzygnięta

11 Bitwa pod Frydlandem – odbyła się 14 czerwca pomiędzy siłami Imperium Francuskiego dowodzonymi przez Napoleona w sile ok. 80 tys. Żołnierzy ,a siłami Rosji dowodzonymi przez Levina Augusta von Bennigsena. Bitwa zakończyła się zwycięstwem Francji,doprowadziła również do klęski IV koalicji antyfrancuskiej ,oraz podpisania pokoju w Tylży na mocy którego powstało Księstwo Warszawskie

12 Bitwa pod Somosierrą – najkrótsza bitwa w historii ( trwała ok
Bitwa pod Somosierrą – najkrótsza bitwa w historii ( trwała ok. 8 min) odbyła się 30 listopada 1808 na przełączy Somosierra w Hiszpanii. Bitwa była właściwie szarżą polskich kawalerzystów na pozycje broniących się w przełęczy Hiszpanów .Szarża okazała się ogromnym sukcesem ,gdyż otworzyła Napoleonowi drogę na Madryt

13 Bitwa pod Wagram – stoczona w dniach 5-6 lipca 1809 pomiędzy połączonymi siłami Francji,Królestwa Włoch,Bawarii oraz Saksonii dowodzonymi przez Napoleona w sile ok. 190 tys. Żołnierzy i 488 dział ,a siłami Austrii dowodzonymi przez Karola Ludwika Habsburga w sile ok. 120 tys. Żołnierzy piechoty ,15 tys. Kawalerii i 446 dział ( inne źródła podają 482 działa ).Całkowite zwycięstwo wojsk Francji,zmuszenie Austrii do podpisania pokoju w Schonbrunn.

14 Bitwa pod Borodino – bitwa stoczona podczas wyprawy przeciw Rosji w dniach 5-7 września 1812 pomiędzy siłami Francji dowodzonymi przez Napoleona w sile 135 tys. Żołnierzy ,a wojskami cara Michaiła Kutzonowa w sile 120 tys. Żołnierzy.Bitwa okupiona ogromnymi stratami obu stron.Jednak w jej wyniku Napoleon zajął Moskwę

15 Bitwa nad Berezyną - odbyła się w daniach listopada 1812 pomiędzy wojskami dowodzonymi przez Napoleona w sile 37 tys. Żołnierzy ,a armią Rosyjską pod dowództwem Michaiła Kutuzowa w sile ok. 40 tys. Żołnierzy. Bitwa nie została definitywnie rozstrzygnięta.

16 Bitwa pod Lipskiem – zwana też „bitwą narodów”,stoczona w dniach października 1813 pomiędzy siłami Francji, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Saksonii dowodzonych prze Napoleona ,w sile 175 tys. Żołnierzy i 700 dział ,a siłami Austrii ,Prus ,Rosji i Szwecji w sile ok. 360 tys. Żołnierzy i 1500 dział ,dowodzonymi przez Karla Schwarzenberga , Gebharda von Blüchera , Levina Augusta von Bennigsena i księcia Szwecji Karola Szwedzkiego.Bitwa zakończyła się kompletną klęską wojsk sprzymierzonych z Francją,ich kompletnym rozbiciem i zniszczeniem

17 Bitwa pod Waterloo- koniec epoki wojen napoleońskich
Bitwa pod Waterloo – ostatnie starcie doby wojen napoleońskich.Bitwa odbyła się 18 czerwca 1815 pomiędzy siłami wiernymi Napoleonowi w sile ok.50 tys. Piechoty ,16 tys. Kawalerii i 246 dział ,a siłami VI koalicji antyfrancuskiej,głównie wojskami Pruskimi i Angielskimi w sile 110 tys. Żołnierzy,13 tys. Kawalerii i 156 działami.Siły koalicyjne dowodzone były przez księcia Welingtona i generała pruskiego Gebharda von Blüchera.Bitwa zakończyła się klęską wojsk dowodzonych przez Bonapartego.Skutkowała też ostatecznym pokonaniem Francji,końcem wojen napoleońskich oraz zesłaniem Napoleona na wyspę św.Heleny ,gdzie zmarł

18 Plan Bitwy pod Waterloo

19 Skutki Wojen Napoleońskich
-zachwianie równowagi Europejskiej -podporządkowanie wielu państw Francji i jej interesom -stworzenie kilku państw np. Księstwa Warszawskiego - powstanie nowych systemów prawnych wzorowanych na kodeksie Napoleona -ogromne straty w ludziach -wyniszczenie gospodarek praktycznie wszystkich krajów Europy -stworzenie nowego systemu ładu w ramach postanowień kongresu wiedeńskiego -powstanie Świętego Przymierza mającego stać na staży ładu społeczno-politycznego w Europie -restauracja monarchii we Francji

20 Koniec


Pobierz ppt "Bitwy Francji okresu Napoleońskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google