Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw.
Wybór SQL Podstawowe operacje analityczne na danych wektorowych na przykładzie MapInfo Professional dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw.

2 Structured Query Language SQL
SQL jest językiem komunikacji użytkownika z oprogramowaniem zarządzającym relacyjną bazą danych. W roku 1986 język ten został oficjalnym standardem wspieranym przez Międzynarodową Organizację Standardów (ISO).

3 Structured Query Language SQL
Jego polecenia umożliwiają między innymi: Select – pobieranie danych z bazy danych, Insert – umieszczanie danych w tabelach, Update – zmianę danych, Delete – usuwanie danych, Create – tworzenie struktury bazy danych, Drop – usuwanie obiektów bazy danych, Alter – zmianę struktury bazy danych

4 Wybór SQL W programie MapInfo Professional Wybór SQL jest jedną z metod wybierania danych z istniejących zbiorów danych. Można przy tym dokonywać pewnych operacji arytmetycznych i logicznych uzyskując w ten sposób nowe dane. Przykład: Korzystając ze zbioru miast Polski i zbioru województw wybrać miasta należące do województwa Wielkopolskiego. Otwieramy zbiory MIAS_OG i Województwa_2002.

5

6 Wybór SQL Otwieramy okno Wybór SQL. Najpierw wypełniamy pole ze zbiorów wybierając odpowiedni zbiór z listy Zbiory. * w polu Wybierz kolumny oznacza, że wybrane zostaną wszystkie kolumny wybranych zbiorów. W polu Gdzie wpisujemy warunek wyboru wierszy (rekordów) rozważanych zbiorów, przy czym nazwy kolumn wybieramy z listy kolumn, operatory wybieramy z listy operatorów. Jeśli nową tabelę chcemy zapisać w pliku o konkretnej nazwie, wypełniamy pole wstaw do zbioru.

7 Wybór SQL Aby wyświetlić wybór na mapie możemy dodać warstwę Miasta_Wielkopolski i usunąć MIASTA_OG.

8

9 Wybór SQL Aby usunąć z mapy pozostałe województwa zaznaczamy selektorem województwo Wielkopolskie i z menu Mapa wybieramy Zaznacz region wycięcia.

10

11 Wybór SQL Obliczymy odległość każdego z miast Wielkopolski od Poznania. Najpierw musimy ustalić współrzędne geograficzne Poznania. W tym celu: wskazujemy na mapie Poznań, klikamy dwukrotnie, z okna „Punkt” odczytujemy współrzędne.

12

13 Wybór SQL Wybieramy zbiór Miasta_Wielkopolski
Usuwamy * Wybieramy kolumny Miasto i Ludnosc_VI_97, Z listy funkcji wybieramy Distance obliczającą odległości między punktami: pierwsze dwa parametry oznaczają współrzędne punktu początkowego, parametry trzeci i czwarty to współrzędne punktu końcowego wyznaczone za pomocą funkcji CentroidX i CentroidY, ostatni piąty parametr jest symbolem jednostki miary. parametry muszą być oddzielone przecinkiem, zatem liczbę dziesiętną zapisujemy za pomocą kropki dziesiętnej za nawiasem kończącym opis funkcji Distance wstawiamy spację i wpisujemy nazwę nowej kolumny w cudzysłowie. Wybieramy zbiór Miasta_Wielkopolski Otrzymaliśmy nowy zbiór o nazwie Odległości i trzech kolumnach: Miasto, Ludnosc_VI_97 i Odległość od Poznania.

14

15 Wybór SQL Wybierzemy teraz z tego zbioru i wyświetlimy na mapie miasta których odległość od Poznania jest większa niż 50 km i ludność w roku 1997 była nie mniejsza niż

16 Wybrane rekordy wstawiamy do zbioru Wybrane_Miasta
Wybór SQL Ze zbioru Odległości wybieramy kolumnę Odległość od Poznania, która jest tu zapisana jako COL3, z listy operatorów wybieramy > i wpisujemy 50, z listy operatorów wybieramy And, z listy kolumn wybieramy Ludność_VI_97, z listy operatorów wybieramy >= i wpisujemy 10000 Wybrane rekordy wstawiamy do zbioru Wybrane_Miasta

17

18 Wybór SQL Aby wyświetlić wybrane miasta na istniejącej już mapie usuwamy z niej warstwę Miasta Wielkopolski, dodajemy warstwę Wybrane Miasta i wyświetlamy etykiety tej warstwy.

19

20 Statystyki Z mapy przedstawionej na poprzednim slajdzie możemy wnioskować o wzajemnym położeniu miast wielkopolskich, jednak niewiele możemy powiedzieć o ich wielkości ponad to, że mają powyżej mieszkańców. Więcej informacji da nam wybranie opcji Oblicz statystyki z menu Zapytania

21 Statystyki W oknie, które ukazuje się po wybraniu opcji Oblicz statystyki wybieramy zbiór oraz kolumnę, dla której chcemy obliczyć wartości statystyk. Statystyki, których wartości ukazane są w oknie Statystyka kolumny charakteryzują rozkład zmiennej losowej, której wartości zapisane są w badanej kolumnie. O zmiennych losowych i ich rozkładach będziemy mówić na następnym wykładzie.


Pobierz ppt "dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google