Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WALKI O GRANICĘ WSCHODNIĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WALKI O GRANICĘ WSCHODNIĄ"— Zapis prezentacji:

1 WALKI O GRANICĘ WSCHODNIĄ

2 Spór o kształt Rzeczypospolitej
Brak wspólnego programu stronnictw politycznych, dotyczącego granic niepodległego państwa Roman Dmowski stojący na czele ND (Narodowej Demokracji) ogłosił koncepcję inkorporacji, która polegała na : Polonizacji osób o innej narodowości, w celu utworzenia państwa jednego narodu. Wcieleniu ziem do Polski : - Od zachodu : Górnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego oraz większość Prus - Od wschodu : Litwy, Galicji Wschodniej oraz terenów po rzekę Berezynę Pozostałe ziemie dawnej RP miały zostać włączone do Rosji Mniejszości słowiańskie miały być poddane polonizacji, a Niemcy i Żydzi skłonieni do emigracji

3 Koncepcja federacyjna
Została ogłoszona przez Jozefa Piłsudskiego Zakładała utworzenie państwa wielonarodowego, sąsiadującego z Litwą i Ukrainą Zamierzano udzielić pomocy Litwie i Ukrainie czego skutkiem miał być związek państw pod przewodnictwem RP, niestety Litwini i Ukraińcy w obawie przed dominacją Rzeczypospolitej, byli sceptycznie nastawieni do koncepcji federacyjnej

4 Wojna polsko - ukraińska
Ukraina ogłasza niepodległość, powstaje Ukraińska Republika Ludowa – Traktat Bbrzeskiziński, Ukraina zrzeka się roszczeń do Austro - Węgier Galicji Wschodniej Cały region miał charakter wielonarodowy, więc wyznaczenie granicy etnicznej bez konfliktów było niemożliwe, co podsycało istniejący konflikt między Polską, a Ukrainą W nocy z – Ukraińcy zajęli Galicję Wschodnią z Lwowem, co wywołało opór Polaków W walce udział wzięła patriotyczna młodzież oraz nieliczni wojskowi, wkrótce część miasta została zabrana Ukraińcom 1919 – Błękitna Armia gen. Józefa Hallera wyparła siły ukraińskie za rzekę Zbrucz 1923 – Galicja Wschodnia zostaje uznana za część państwa polskiego

5 Wyprawa kijowska 1919 – Pierwsze Starcie Armii Czerwonej z Polakami, po czym Piłsudski nakazał wstrzymać atak Negocjacje Polaków z Bolszewikami dotyczące respektowania niepodległości RP, które zostały opóźnione przez Rosjan w celu skierowania większych sił w walce z polską kwiecień 1920 – ataman Symon Petlura zawiera porozumienie z Piłsudskim. URL uznaje prawo Polaków do Galicji Wschodniej Zajęcie Kijowa przez polskie i ukraińskie wojska, bez walki Symon Petlura

6 Atak Bolszewików 1920 – atak wzmocnionej Armii Czerwonej na wojska polskie, przez co straciliśmy Kijów 1.07 – powołano Radę Obrony Państwa, na jej czele stanął Józef Piłsudski Władysław Grabski wystąpił o pośrednictwo z Rosją co wiązało się z zawieszeniem broni przez Polaków i rozejmem wzdłuż linii Curzona (linii drugiego rozbioru), oddania Wilna Litwie – w opanowanym przez Armię Czerwoną Białymstoku bolszewicy powołują Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Feliksem Dzierżyńskim i Julianem Marchlewskim na czele Feliks Dzierżyński Julian Marchlewski

7

8 Bitwa Warszawska Armia czerwona dociera w 1920 pod Włocławek i Toruń dopuszczając się wielu zbrodni W Polsce powstała licząca 100 tys. żołnierzy ochotnicza ramia Działania zbrojne niedaleko Warszawy rozpoczęły się 13 sierpnia 16 sierpnia Polacy przystąpili do ataku, przez co sytuacja Bolszewików stała się krytyczna Dzięki sukcesowi wojsk polskich, bolszewicy zostali wycofani za Bug – W bitwie pod Komarowem polskie wojska pokonały Armię Konną Budionnego Armia Konna Budionnego

9 Pokój Ryski 22 – – Polacy odnoszą kolejne zwycięstwo, tym razem w bitwie nad Niemnem Rozbito cztery armie radzieckie Z braku możliwości całkowitego pokonania Armii Czerwonej Polacy zgodzili się na rozejm, obowiązujący od Rozmowy pokojowe miały miejsce w Rydze, porozumienie zawarto Niestety pokój ryski uniemożliwiał prowadzenie federalnej polityki wschodniej przez Józefa Piłsudskiego Polska delegacja

10 Wileńszczyzna Na początku XX wieku w Wilnie ponad połowę ludności stanowili Polacy Odzyskanie Wilna stało się trudne ze względu na postanowienia ze Spa Po polepszeniu sytuacji frontowej Piłsudski polecił gen. Lucjanowi Żeligowskiemu wzniecenie pozornego buntu przeciwko polskim władzom – dywizja polsko – litewska opanowała Wilno i stworzyła tam tzw. Litwę Środkową, która przez 2 lata była niezależna Ostatecznie sprawa stolicy Litwy negatywnie wpłynęła na stosunki obu krajów, sytuacja poprawiła się dopiero w 1938 roku, gdy Polacy wystosowali ultimatum Lucjan Żeligowski

11 Informacje dodatkowe

12 Amerykańska Eskadra Myśliwska im. Kościuszki
Grupa lotników z eskadry Kościuszki. W górnym rzędzie znajduje się dowódca, pułkownik Faunt–le-Roy (drugi od lewej)

13 Godło Eskadry kościuszkowskiej to czapka krakusa na tle skrzyżowanych kos i flagi amerykańskiej. Takie samo godło umieszczono na samolotach Dywizjonu 303 w czasie II Wojny Światowej Amerykańscy ochotnicy skutecznie walczyli w wojnie polsko – bolszewickiej, zadając duże straty Armii Konnej Budionnego. Dzięki obserwacji lotniczej dowództwo polskie miało aktualne informacje o położeniu wrogich oddziałów

14 Józef Kowalski (113 l) to ostatni żyjący uczestnik Bitwy Warszawskiej 1920 r.

15 Prezentację przygotowała
Marta Kaczmarzyk z klasy IB


Pobierz ppt "WALKI O GRANICĘ WSCHODNIĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google