Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja Ogólnopolska Kampania Społeczna pt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja Ogólnopolska Kampania Społeczna pt"— Zapis prezentacji:

1 Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja Ogólnopolska Kampania Społeczna pt
Światowy Dzień Bez Tytoniu maja Ogólnopolska Kampania Społeczna pt. Ostrzeżenia Zdrowotne Co mówi na temat ostrzeżeń ustawa z 9 listopada 1995 roku z późniejszymi zmianami ?. ART. 9 USTAWY Na każdym opakowaniu jednostkowym papierosów wprowadzanych do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny być w sposób widoczny, czytelny i trwały umieszczone: dwa różniące się treścią ostrzeżenia przed szkodliwością używania tytoniu, jedno powszechne i jedno dodatkowe,  informacje o zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w jednym papierosie. Ostrzeżenia wymienione w ust. 1 pkt 1, sformułowane w języku polskim, zajmują powierzchnię nie mniejszą niż 30 % jednej z największych płaszczyzn opakowania jednostkowego i nie mniejszą niż 40 % drugiej z największych płaszczyzn opakowania jednostkowego.

2 Przepis ust. 1 pkt 1 oraz ust
Przepis ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych wyrobów tytoniowych, z uwzględnieniem ust. 4 i 5. Na opakowaniach wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia innych niż papierosy występujących w handlu detalicznym, których najbardziej widoczne, największe płaszczyzny mają powierzchnie większe niż 75 cm2, teksty ostrzeżeń o szkodliwości zajmują powierzchnie nie mniejsze niż po 22,5 cm2 na każdej z tych płaszczyzn. Na opakowaniach tabaki umieszcza się jedno ostrzeżenie o szkodliwości zajmujące nie mniej niż 30 % jednej największej, najbardziej widocznej płaszczyzny opakowania.

3 Informacje wymienione w ust
Informacje wymienione w ust. 1 pkt 2, sformułowane w języku polskim, zajmują powierzchnię nie mniejszą niż % jednej z bocznych płaszczyzn opakowania jednostkowego papierosów. Ostrzeżenia wymienione w ust. 1 pkt 1 umieszcza się także na opakowaniach zbiorczych występujących w handlu detalicznym, przeznaczając na nie co najmniej 30 % jednej z największych płaszczyzn opakowania i co najmniej 40 % drugiej z największych płaszczyzn opakowania. Na informacjach o wyrobach tytoniowych, o których mowa w art. 2 pkt 6, umieszcza się widoczne i czytelne ostrzeżenie powszechne o szkodliwości używania tytoniu, zajmujące co najmniej 20 % powierzchni informacji.

4 2) jedno z następujących ostrzeżeń dodatkowych:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych § Na jednostkowych opakowaniach papierosów, cygar, cygaretek, tytoni fajkowych, tytoni przeznaczonych do skręcania papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia, a także na zbiorczych opakowaniach tych wyrobów, występujących w handlu detalicznym, umieszcza się: 1) ostrzeżenie powszechne o treści: "Palenie zabija" albo "Palenie poważnie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu"; 2) jedno z następujących ostrzeżeń dodatkowych:

5 a) "Palacze tytoniu umierają młodziej",
b) "Palenie tytoniu zamyka naczynia krwionośne i jest przyczyną zawałów serca i udarów mózgu", c) "Palenie tytoniu powoduje śmiertelnego raka płuc", d) "Palenie tytoniu w czasie ciąży szkodzi Twojemu dziecku", e) "Chrońcie dzieci - nie zmuszajcie ich do wdychania dymu tytoniowego", f) "Twój lekarz lub farmaceuta pomoże Ci rzucić palenie", g) "Palenie tytoniu silnie uzależnia - nie zaczynaj palić",

6 h) "Zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko groźnych chorób serca i płuc",
i) "Palenie tytoniu może spowodować powolną i bolesną śmierć", j) "Dzwoniąc pod nr telefonu , uzyskasz pomoc w rzuceniu palenia", k) "Palenie tytoniu może zmniejszyć przepływ krwi i powodować impotencję", I) "Palenie tytoniu przyśpiesza starzenie się skóry", m) "Palenie tytoniu może uszkodzić nasienie i zmniejszać płodność", n) "Dym tytoniowy zawiera benzen, nitrozoaminy, formaldehyd i cyjanowodór".

7 Na bocznych ścianach paczek znajdują się informacje o substancjach smolistych nikotyny i CO zajmujące 10% powierzchni. Ściany opakowania największe 30% i 40% powierzchni muszą zajmować ostrzeżenia 1 powszechne , 1 dodatkowe

8 CEL KAMPANII PODNIESIENIE WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA ( SZCZEGÓLNIE STUDENTÓW) NA TEMAT: ZYSKÓW PŁYNACYCH Z NIEPALENIA TYTONIU ASPEKTÓW PRAWNYCH/ ZDROWOTNYCH/SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PALENIEM

9 KANAŁY I MIEJSCA DOTARCIA DO ADRESATÓW KAMPANII
WYŻSZE UCZELNIE DOMY STUDENCKIE BIBLIOTEKI DLA STUDENTÓW KAMPUSY STUDENCKIE KLUBY STUDENCKIE FESTYNY STUDENCKIE JUWENALIA ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

10 INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
CIAGI KOMUNIKACYJNE, DWORCE, GALERIE STRONY INTERNETOWE ORGANIZATORÓW I REALIZATORÓW

11 MATERIAŁY EDUKACYJNE I POMOCE
ulotki Plakaty A Pągowskiego. Wydawnictwa własne Spoty z Centrum Onkologii ( Kodeks walki z rakiem) Spoty Światowej Fundacji Płuc ( na etapie negocjacji z właścicielami TVP, stacji kablowych innych. Raporty WHO banery

12 PRZEKAZ TREŚCI KAMPANIJNYCH
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PROMOCJA ZYSKÓW Z NIEPALENIA ZACHECANIE DO ODPOWIEDZIALNYCH WYBORÓW ZWIĄZANYCH Z WŁASNYM ZDROWIEM. PROMOCJA ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW SPEDZANIA CZASU ( SPORT HOBBY)

13 KSZTAŁTOWANIE POSTAW ASERTYWNYCH
PRZEDSTAWIANIE ZŁEGO WPŁYWU PALANIA TYTONIU NA ZDROWIE LUDZI W TYM PALĄCYCH I BIERNYCH PALACZY. ZAANGAZOWANIE LIDERÓW I AUTORYTETÓW LOKALNYCH ZAPOZNANIE SPOŁECZEŃSTWA Z ZAPISAMI NOWELIZOWANEJ USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTEPSTWAMI UZYWANIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH.


Pobierz ppt "Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja Ogólnopolska Kampania Społeczna pt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google