Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niedozwolone użycie rąk w kontekście artykułu 12

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niedozwolone użycie rąk w kontekście artykułu 12"— Zapis prezentacji:

1 Niedozwolone użycie rąk w kontekście artykułu 12
Gra w powietrzu oraz niedozwolona gra łokciami w kontekście nieostrożności, nierozważności oraz użycia nieproporcjonalnej siły Opracowanie: Marcin Tomalski Wrocław, 23 stycznia 2012r.

2 WSTĘP Piłka jest sportem walki i fizyczny kontakt pomiędzy zawodnikami jest normalnym i dopuszczalnym elementem gry, jednak zawodnicy muszą grać, respektując postanowienia przepisów gry w piłkę nożną oraz zasady fair play

3 Atakowanie przeciwnika
Co to jest przewinienie? Przewinieniem nazywamy atakowanie przeciwnika w sposób: Nieostrożny Nierozważny Z użyciem nieproporcjonalnej siły Obecnie Przepisy Gry pomijają pojęcie rozmyślności w ocenie postępowania zawodnika w walce o piłkę (poza przypadkiem zagrania piłki ręką), zastępując pojęcie rozmyślności pojęciami: nieostrożność, nierozważność i użycia nieproporcjonalnej siły.

4 Atakowanie przeciwnika
Nieostrożność – ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje w sposób niedokładny, nieuważny i bez zachowania należytej staranności. Sankcje - nieostrożność w grze nie powoduje konieczności stosowania kar indywidualnych

5 Atakowanie przeciwnika
Nierozważność - ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje nie zważając na bezpieczeństwo przeciwnika i konsekwencje, jakie ten atak może spowodować Sankcje - zawodnik grający nierozważnie musi być ukarany napomnieniem.

6 Atakowanie przeciwnika
Użycie nieproporcjonalnej siły - ma miejsce wtedy kiedy, zawodnik swój atak wykonuje z dużą siłą, rażąco wykraczając poza granice normalnej gry, narażając tym samym przeciwnika na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji. Sankcje - zawodnik używający nieproporcjonalnej siły, musi być usunięty z gry.

7 Atakowanie przeciwnika
Atakowanie ciałem przeciwnika w zasięgu gry w walce o pozycję – łącznie z kontaktem fizycznym walczących – jest dozwoloną formą gry, pod warunkiem, że nie będą użycie ręce i łokcie.

8 Kategorie przewinień przekraczające dopuszczalny poziom fizycznej agresji – wykluczenie z gry
Poważny rażący faul Gwałtowne, agresywne zachowanie

9 Kategorie przewinień przekraczające dopuszczalny poziom fizycznej agresji – wykluczenie z gry
Poważny rażący faul Zawodnik popełnia poważny, rażący faul wówczas gdy używa nieproporcjonalnej siły lub brutalności w stosunku do przeciwnika kiedy walczą o piłkę w grze Przy poważnym rażącym faulu korzyść nie powinna być stosowana. Chyba, że zastosowana korzyść stwarza realną szansę zdobycia bramki przez drużynę poszkodowaną. W takim przypadku zawodnika, który popełnił poważny, rażący faul, sędzia wyklucza podczas najbliższej przerwy w grze.

10 Kategorie przewinień przekraczające dopuszczalny poziom fizycznej agresji – wykluczenie z gry
Gwałtowne, agresywne zachowanie Zawodnik zachowuje się gwałtownie, agresywnie wtedy, gdy używa nieproporcjonalnej siły, bądź brutalności w stosunku do zawodnika drużyny przeciwnej, kiedy nie walczą o piłkę. Gwałtowne, agresywne zachowanie ma miejsce również wtedy, gdy nieproporcjonalna siła bądź brutalność skierowana jest w stosunku do współpartnera, widza, działacza lub innej osoby. Gwałtowne, agresywne zachowanie może mieć miejsce na polu gry i poza nim, w czasie gdy piłka jest w grze lub poza grą.

11 Kategorie przewinień przekraczające dopuszczalny poziom fizycznej agresji – wykluczenie z gry
Gwałtowne, agresywne zachowanie Przy gwałtownym i agresywnym zachowaniu korzyść nie powinna być stosowana. Chyba, że zastosowana korzyść stwarza realną szansę zdobycia bramki przez drużynę poszkodowaną. W takim przypadku zawodnika, który zachował się gwałtownie, agresywnie, sędzia wyklucza podczas najbliższej przerwy w grze. Gwałtowne i agresywne zachowanie często prowadzi do masowej konfrontacji, dlatego sędziowie w takich wypadkach muszą aktywnie interweniować.

12 Uderzenie Uderzenie może zawierać użycie jakiegokolwiek przedmiotu (włączając piłkę), jak również i część ciała, na przykład dłoń, ramię, głowę Jeżeli zawodnik wymachuję łokciami i ramionami w walce o piłkę, będąc blisko przeciwnika w wyniku czego ma miejsce kontrakt z ciałem przeciwnika, to sędzia winien zastosować sankcje karne w zależności od oceny stopnia dynamiki zachowania.

13 Co należy brać pod uwagę przy ocenie przewinienia?
W jaki sposób została użyta ręka: jako narzędzie – napomnienie jako broń – wykluczenie czynnik zamiaru intensywność zagrożenia szanse na zagranie piłki czy zawodnik zagraża przeciwnikowi (ataki przy użyciu łokci, względnie ramion, wykonane z nieproporcjonalną siłę i gwałtownością, muszą być bezwzględnie karane wykluczeniem winnego zawodnika z gry)

14 W jakim celu zawodnicy używają rąk (przedramienia podczas gry)?
Przerwanie korzyści Niedopuszczenie przeciwnika do piłki Unieszkodliwienie przeciwnika W jakim celu używają łokcia? Wyeliminowanie przeciwnika

15 Zatrzymywanie przeciwnika
Zatrzymywanie przeciwnika polega na uniemożliwieniu mu poruszania się za pomocą dłoni, ramion, względnie bądź całego ciała Rola sędziego: Sędziowie powinni postępować stanowczo i interweniować już przy pierwszych przypadkach zatrzymywania przeciwnika, zwłaszcza gdy ma to miejsce w polu karnym podczas wykonywania rzutu wolnego lub rzutu z rogu.

16 Zatrzymywanie przeciwnika
Jeżeli zawodnik drużyny broniącej rozpoczął trzymanie zawodnika drużyny atakującej przed polem karnym i kontynuuje trzymanie go również w polu karnym, to sędzia musi podyktować rzut karny.

17 Przeszkadzanie Przeszkadzanie ma miejsce wtedy, gdy zawodnik świadomie przemieszcza się blokując drogę zawodnikowi drużyny przeciwnej, zmierzającemu do piłki i tym samym zmuszając go do spowolnienia lub zmiany kierunku biegu, przy czym piłka dla obu zawodników znajduje się poza ich zasięgiem. Dozwolone jest osłanianie piłki. Jeżeli połka znajduję się w grze, to zawodnik ze względów taktycznych może ją osłaniać przed zawodnikiem drużyny przeciwnej, nie używając do tego rąk, a jedynie całego swojego ciała.

18 Podstępne próby przejęcia piłki
Zawodnicy często używają rąk w celu wejścia w posiadanie piłki, bądź zajęcia dogodnego miejsca do przejęcia piłki. „wsparcie się” na przeciwniku odepchnięcie uderzenie łokciem (pod żebra) Samo położenie rąk na przeciwniku nie decyduje o konieczności przerwania gry Zwróćmy uwagę na naturalność upadku!

19 Kilka przykładów prawidłowego ustawienia sędziów przy rzucie od bramki:

20 RZUT OD BRAMKI SYT 1.

21 RZUT OD BRAMKI SYT 2

22 RZUT ROŻNY SYT 1

23 RZUT RÓŻNY SYT 2

24 Czynniki prowadzące do podejmowania prawidłowych decyzji:
Odpowiednie podejście do meczu Koncentracja od początku do końca „czytanie gry” Ustawienie na boisku Obserwacja Kondycja Współpraca z asystentami

25 Pułapki oceny zdarzeń – podejmowania decyzji
Każdy sędzia musi sobie zdawać sprawę z tego, iż podejmowane decyzje przez tego samego sędziego podlegają zmianom w czasie.

26 Pułapki oceny zdarzeń – podejmowania decyzji
Najczęściej popełniane błędy: • Błąd tendencji centralnej – niewystarczające stosowanie kar, lęk przed podejmowaniem decyzji niepopularnych; bierze się on z pewnej ostrożności podejmującego decyzje przed popełnieniem zbyt dużego błędu • Efekt kontrastu – sędzia ma obciążoną psychikę, gdy obserwator np. w poprzedniej kolejce wystawił maksymalną ocenę, lub po meczu o „wysoką stawkę” prowadzi zawody o mniejszej randze • Efekt pierwszeństwa – przecenienie pierwszych informacji np. surowiej oceniamy zdarzenia pojawiające się na początku niż na końcu zawodów

27 Pułapki oceny zdarzeń – podejmowania decyzji
Najczęściej popełniane błędy: (c.d.) • Efekt aureoli – przenoszenie oceny z jednych zawodów na inne, jeśli wcześniejszy mecz sędziego był oceniony pozytywnie, to obserwatorzy maja skłonność temu samemu sędziemu przypisywania pozytywnej oceny w także następnych zawodach. Myślenie przez sędziego, że od tego samego obserwatora zawsze mam dobre oceny może doprowadzić do dekoncentracji • Widzenie świata przez różowe okulary, bądź przeciwnie, czarne okulary – ludzie w dobrym nastroju są bardziej tolerancyjni niż osoby w złym nastroju

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Niedozwolone użycie rąk w kontekście artykułu 12"

Podobne prezentacje


Reklamy Google