Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sylwia Ciepłowska ZS 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sylwia Ciepłowska ZS 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie"— Zapis prezentacji:

1 Sylwia Ciepłowska ZS 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
„20 LAT WSPÓLNIE” Sylwia Ciepłowska ZS 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

2 Historia Samorządu Samorząd terytorialny jest trwale zakorzeniony w polskiej tradycji ustrojowej. Zlikwidowany w 1950 r. w wyniku wprowadzenia systemu, opartego na wzorcach przyjętych w Związku Radzieckim, kiedy to utworzono rady narodowe jako terenowe ograny jednolitej władzy państwowej, został przywrócony w 1990 r. w wyniku uchwalenia przez Sejm „kontraktowy” noweli konstytucyjnej z 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 94) oraz zespołu 8 ustaw.

3 Obecnie ustrój: samorząd terytorialny jest ugruntowany w Konstytucji RP z 2 kwietnia r. (art. 15, art. 16, art. 94 oraz cały rodział VII) oraz w wielu ustawach szczegółowych. Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych".

4 Wyróżniamy dwa rodzaje samorządu:
terytorialny – dotyczący wspólnoty osób zamieszkujących dane terytorium, funkcjonalny – dotyczący wspólnoty osób opartej na więzi pracy, wykonywania zawodu lub innej działalności (samorząd adwokacki, samorząd radców prawnych, samorząd sędziowski, samorząd prokuratorski, samorząd notarialny, samorząd lekarski, samorząd rzemieślniczy, samorząd akademicki, samorząd rolniczy itp.).

5

6 SAMORZĄD GMINNY Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce (art. 164 ust.1. Konstytucji RP). Rolę gminy szczegółowo określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wyróżniamy trzy rodzaje gmin: miejskie, miejsko–wiejskie i wiejskie (zbiorowe, wielowioskowe). Rada gminy może w obrębie gminy tworzyć mniejsze jednostki administracyjne (tzw. jednostki pomocnicze gminy): sołectwa, dzielnice, osiedla lub inne jednostki (art. 5, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Może także stworzyć młodzieżową radę gminy o charakterze konsultacyjnym.

7

8 Gmina Fajsławice Chciałabym teraz przedstawić sytuację samorządu gminnego, na podstawie mojej rodzinnej miejscowości, a zarazem gminy.

9 Położenie Gminy Gmina Fajsławice – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim. W latach gmina położona była w województwie lubelskim. Siedziba gminy to Fajsławice.

10 Zmiany w Gminie 1 stycznia 2002 gmina Fajsławice miała być włączona do powiatu świdnickiego. O ostatecznym pozostawieniu gminy w powiecie krasnostawskim zadecydowały głównie opinie i stanowiska: wojewody lubelskiego, Sejmiku Województwa Lubelskiego, Rady Powiatu Krasnostawskiego oraz nadesłane w grudniu r. podpisy 1238 osób z poszczególnych sołectw gminy Fajsławice.

11 Gmina Fajsławice – organy gminy
WÓJT GMINY: r. wójtem gminy był Józef Wroński -19 Listopada 1998 r. – nadal – funkcję wójta sprawuje Tadeusz Chruściel Zastępca Wójta – Krzysztof Gałan RADA GMINY sprawująca władzę z latach , w skład której wchodzi 15 osób. Do 2002 r. władzę wykonawczą pełnił Zarząd U.G. Sołectwa wsi podlegających gminie Fajsławice, każda wieś posiada Sołtysa.

12 20 Lat Samorządu Gminy Fajsławice
Czy Pani zdaniem zaszły duże zmiany w gminie w ciągu 20 lat? Myślę, że w ciągu tych lat gmina zrobiła ogromny postęp, poprzez różnego rodzaju inwestycje, projekty z innymi państwami. Czy mogłaby Pani opowiedzieć o inwestycjach, które zmieniły gminę? - Inwestycje te możemy podzielić na dwa etapy. Pierwszym etapem był urząd wójta Józefa Wrońskiego. W czasie jego kadencji powstały dwa bloki mieszkalne, zawierające 96 mieszkań, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Powstał ośrodek zdrowia, funkcjonujący do dziś…

13 …Od roku 1998, gdy wójtem został Tadeusz Chruściel, również dokonały się zmiany w gminie. Rozbudowany został zakład Herbapol Lublin, dający ludziom miejsca pracy (20 osób), Rol-Mech (10 osób) oraz Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Fajsławicach (40 osób). Powstał parking przy kościele, boiska sportowe, chodniki przy drodze głównej nr 17 oraz prowadzące do szkoły. Założono nowe latarnie przy trasach łączących miejscowości gminne. Gmina została częściowo skanalizowana. Sprzedaż gruntów pod zakład Chmiel Polski (40 osób zatrudnionych), dworek i park. Czy gmina otwarta jest na współpracę z innymi gminami, państwami? - Tak, prowadzimy transgraniczne sąsiedztwo z gminą Guszcza na Ukrainie, w ramach projektu „ Fajsławicki Inkubator Inicjatyw Transgranicznych”. W ramach współpracy prowadzone są różnego rodzaju imprezy między tymi państwami.

14 Usuwanie Azbestu Gmina bierze udział w programie usuwania eternitu i wyrobów azbestowych z terenu gminy Fajsławice na lata Biuletyn Informacji Publicznej – źródło.

15 Informację o gminie Fajsławice, otrzymałam dzięki uprzejmości pani Feliksy Gorzkowskiej – wieloletni pracownik Urzędu Gminy.

16 Żródła: Ustrój Samorządu Terytorialnego w Polce – Marek Chmaj
Samorząd Terytorialny w Ustroju Państwowym – Ewa J. Nowacka Samorząd terytorialny i społeczności lokalne – Dr hab. Mieczysław Miazga, profesor WSPA Charakterystyka Samorządu terytorialnego w Polsce – Tomasz Matyja Samorząd Wojewódzki, Powiatowy, Gminny - Joanna Sapeta _w_Polsce

17 Samorząd gminy Fajsławice zaprasza do odwiedzenia swoich malowniczo położonych terenów. Dziękuję, za uwagę.


Pobierz ppt "Sylwia Ciepłowska ZS 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google